LEGÚJABB ÜZENETEK

Kedves Barátaim!

A könyvek kiadását befejeztem. De, mivel a lelki evolúció egy soha be nem fejezhető történet, ezért szeretném, ha nemcsak az előadásokon részt vevők részesülnének az új információkban.

Tehát a „Tanítások” rovatban röviden ismertetem az ott elhangzottakat. 

GH Anon

 

 

2018. szeptember 12.


Mária Nap
Mária napon szívünkből köszöntjük Jézus Édesanyját!

Drága Gyermekeim! Drága Istenszülött Gyermekeim!
A köszöntéseteket a szívembe fogadom, áldottak legyetek a szeretetért!
Az Isten, akiből az életek fogannak, megáldott engem. A Gyermekét, akit a világra adott, az én lelkembe helyezte, hogy az idő megérkezésével átadhassam nektek, hogy élni tudjatok, hogy áldva legyetek!
Az Isten, akiért vagyunk, akiből lettünk, akivé válunk, eljött ezen a napon megáldani az én lelkemet, akiben hordoztam azt a Magot, aki a Világ Virága lett! Az Isten a ti lelketekbe költözve megáld benneteket is, és a gyermekeiteket hordozza, hogy könnyebb legyen az életetek.
Az Isten, akit olyan nehezen ismertek fel, akit sajnos még mindig uratoknak képzeltek, itt lépked veletek, a cipőit levetve, hogy az út porából a lelketeket feltámassza, az örök élet üdvére megáldja, hogy a ti lelketek is hordozni tudja Őt.
Drága Gyermekeim, köszönöm, hogy megszerettetek, hogy a szívetekbe fogadtatok, hogy hozzám fordultok, amikor anya nélkül maradtok!
Én itt vagyok, és leszek, amíg áll a Világ! Felveszlek, hiszen a gyermekeim vagytok, átölellek, hiszen a szeretteim vagytok! Átadom az én szívem erejét a ti szívetek dobbanására, hogy erősödjetek, hogy megtaláljátok a Gyermeket, hiszen az Isten az életetek megszentelésére emberré változtatta az ő Lelkét, hogy megismerjétek Őt emberként, aki Ti vagytok, aki által örökké éltek, hiszen együtt alkotjátok a Világot!
Drága Gyermekeim! Forduljatok hozzám, ha a szomorúság eláraszt benneteket, a bajok a betegségek megnehezítik az életeteket! Az én szívem sohasem telik meg, mindig elfértek benne!

 

 

2018. június 24.

Megírom ma a megmérettetéseteket.

Minden lélek elérkezett egy olyan pontjára az evolúciós útján, ahol megméretik az útja hossza, amiben a jó cselekedetek a mérföldkövek. A rossz cselekedeteket az Isten megbocsátja nektek ezen az órán, és összeadja azt a jót, amit elvégeztetek.

 

Ne a családotokra gondoljatok most, hanem a Nagy Családra, az összes emberre, aki él a földeteken, akiért születtetek, akiért dolgoztatok, szerettetek, cselekedtetek.

 

Az Isten ezeket egy-egy életetek után mérföldkővé változtatta és elhelyezi azon az aranyfonalon, amit a kezetekbe adott a születésetek pillanatában, hogy azon hozzá visszaérkezhessetek.

Ez az aranyfonal az, ami a mérföldköveket tartalmazza. Persze, nem kő ez, csak a ti szavaitok szerint. Az Isten szerint egy aranykereszt, amit Jézus szórt szét a sajátjából, hogy megvilágítsa az utatokat. Jézus, aki folyamatosan született le az emberisséggel, annak fejlődése folyamán. Ő volt az, akit keresztre feszítettetek, akit megöltetek, megtagadtatok egész életetek folyamán. Ő az, akit ti „tudatalattinak” neveztek, aki magába hordja a bűneiteket, aki átviszi, átmossa, újra elindít.

Csak ezt az egy életet élte át emberként, hogy megmutassa magát, hogy ismerjétek meg, hogy olyan, akárcsak ti, ember ő is, szenvedő és szerető ember.

 

Az a kis kereszt, ami ragyogva alakítja az utatok hosszúságát, most elérkezett a megmérettetés pontjára.

Ha látnátok a lelkei szemeitekkel, bizony csodálkoznátok, hogy ki meddig jutott el! Akit a legjobban megvetettetek, akit gyűlöltök, akit bűnösnek kiáltotok, akit megfeszítettetek, ott van előttetek mind, egytől egyig.

Szinte lehet mondani, hogy utolsók vagytok a sorban. Ti, akik úgy gondolják, hogy megvilágosodnak, akik elindulnak hogy megmérik saját erejüket, hogy bizonyítsák az embereknek azt, amit éppen szégyellni kellene!

Azok, akiket ti a legrosszabbnak tartotok, szinte mind előttetek vannak! Az egyik csak azért, mert a kenyerét annak adta, aki éhezett, a szavaival azt vigasztalta, aki szomorú volt, a kezével azt simogatta, aki szenvedett.

Ezt az éneteket nem találtátok meg, mert a külsőségek, az emberek csodálatai, a hiúságotok bizony megzavarta a tiszta elméteket, hogy felismerhessétek magatokat, aki a helyét nem mérföldkővel jelölte ki, hanem csak egy kővel, ami nem Jézus keresztjéből szakadt ki ragyogón.

 

Drága Testvéreim! Ez a megmérettetés most következik be. Lassan elérkezik az idő ehhez, és meg fogjátok látni, hogy a kétharmadot ki teremti meg a számotokra! Aki sírt a síróval, akinek fájt a más fájdalma, aki megosztotta az ágyát a szerencsétlen hajléktalanokkal.

Szegény Gyermekeim, éppen most kell ezt megtudtok, amikor a legutolsó órák előtt álltok, de még nem az utolsó előtt!

 

Tehát időben tudtátok meg az életetek megmérettetésének a szigorú törvényeit, ami szinte olyan, akár a tízparancsolat, csak egy kicsit kevesebb, mert az Isten alig kér tőletek valamit. Alig várja, hogy adhasson, de vannak törvények, amiket be kell tartani az evolúció törvényei szerint.

Drága Gyermekeim! Készüljetek erre a nagy elszámolására! Onnan fogjátok megismerni, hogy ezek a szélsőséges időjárások általánosak lesznek. A sivatagosodás növekszik, a vizek apadnak, és egyre nehezebben viselitek ezt el.

 Ezért gondoljatok rá már most, amíg nem késő, hiszen a két út elágazása szinte előttetek van!
 

 

 

2018. június 21.


Megírom ma a Kiválasztott nép olyan feladatát, amivel a kétharmadot megsegíti, hiszen a Világ minden részére szétszóródtatok, de a jó terjesztését még nem tanultátok meg mindannyian.
Tehát, ne a magyarságotokra legyetek büszkék, ne a feltalálóitokra, hanem azokra, akik itt maradtak a nehéz napokon, amikor ti már feladtátok, új hazát kerestetek. 
Azokra legyetek büszkék, akik a föld göröngyeiből melasztot csináltak, akik a pocsolya sarából új vizet szűrtek, akik az égi háborúk idején a házaikban imádkoztak, hogy megszűnjenek a viharok.
Azokra legyetek büszkék, akik a ti őseitek, akikről az elhagyott haza üzenete szól, akik visszavárnak gondolatban. 
Legalább arra legyetek büszkék, hogy az ő gyermekeik lehettetek, megáldva és megverve, összetörve és újjá születve, de az első gén első csoportja szétszóródva a világba elosztotta saját magát.
Legyetek büszkék magatokra is, hiszen ez az út nem volt könnyű, nem volt könnyű gyökeret ereszteni idegen talajba, ahol minden szem homoknak gazdája volt. Sok-sok megpróbáltatás kellett ahhoz, sok-sok alázat, sok-sok megmérettetés, újra kezdés, összeesés és feltámasztás, de ti is, akik szétszóródtatok, a lelketek egyik gyökerét itt hagytátok, az anyaföld erejét átvinni, hogy örök táplálékotok lehessen.
A magyarság a pozitívot saját magából szórja szét.


2018. június 19.


Megírom ma azokat a szép Üzeneteimet, amikor a magyarok, a Kiválasztott Nép első csoportja eléri az ő nagyon szélesre alakított földgyűrűjét, ami a déli sáv első földgyűrűje lesz.
Azért lesz több, és nagyobb a többinél, mert az, aki ezt a sorsot vállalta, ezt a hazát megvédte, az élővíz centrumát megtartotta, az a nép az Isten legkedvesebb, de a legszebb feladatot végző népe volt, aki bármi történt, bárhogy történt, ő megmaradt, ő védte a hazát a tíz körmével, az életével, a szívével. 
Ezért az Isten megáldja őt a legszebb, a legnagyobb és a legdicsőségesebb földjével, ami átöleli a Magmát, az Élővíz áldását újra lehozza a földre, a többire, akikért élt, akikért magát megtartotta, akikért megszenvedte a Pokol kínjait.
Ez a Nép, aki az utolsó lesz, aki lezárja a földgyűrűket, megáldja a testvéreit, akiket megérintett az ő karja az öleléssel, a szíve a dobogással, a föld áldását hozza le ezért, az Isten áldását, akiért megmentette a Világot.
 

 

 

2018. június 5.


Megírom ma a jó, szép gondolatotokat, amivel a nehéz utak könnyebbé válnak, az éjszakák nyugodtabbá, a szeretet mélyebbé, és a barátság örökké tartóvá. 
Ez pedig egy olyan reggeli imádság, amivel kezdjétek a napot, és ez az esti órákig éltet, megnyugtat, és egy kicsit boldoggá is tud tenni.
Az imádságot tanuljátok meg, az segít a 2/3 összegyűjtéséhez, az emberek megismeréséhez, az Istenközelség felismeréséhez

 

Az ima:
Én Istenem! Drága jó Istenem! Köszönöm neked a napot, amire felkeltettél, a fényt, amivel elöntöttél, a levegőt, amivel betakartál! A kezemet kinyújtva hozzád érek, a te tested melegéből erőt merítek, a szemed tükréből derűt olvasztok, a lábad erejéből útravalót merítek, hogy elkezdhessem ezt a napot, amit így veled töltök el. 
Együtt létünkben együtt végezzük a munkát, együtt várjuk az órák eljövetelét, amiben meglátjuk a holnap reményét, a szépség erejét, a gazdagságot, amit a lélek öröme tud nyújtani.
Drága Istenem, gyere velünk ezen az úton, sohase hagyj egyedül! Mi már tudjuk, hogy csak mi hagyhatunk el, de segíts abban, hogy ezt felismerjük.

 

 

 

2018. május 27.


Megírom ma a nagy meglepetéseteket, amikor rájöttök arra, hogy ez a nehezen elviselhető ökológiai csapás a ti olyan napi megvalósításotok, amit nem állítotok meg most sem, amikor az utolsó idők csatáját vívjátok.
Az pedig egyszerű lenne! 
1.    Nem kell a flakonokat, és a kerti hulladékokat elégetni, 
2.    Nem kell a csatornába olajat önteni, 
3.    Nem kell a vízbe mindenféle rossz anyagot beengedni!
De ti ezt a hármat se vagytok képesek megcsinálni, és a meglepetésetek az lesz, hogy a világot ezzel tettétek tönkre! A többi károsodást kiheverte volna az öntisztítás erejével, de a tenger tele olajjal, a föld méreggel, a levegő füsttel!
Nincs a szívetekbe sajnálat, nincs szeretet a Földanyátok iránt, nincs tisztelet a tenger hatalmasságának, nincs tisztelet a lég tisztaságára! 
A meglepetés akkor ér benneteket, amikor ezt felfogjátok, hogy milyen egyszerű lett volna megtartani a Világotokat!
 

 

 

2018.
Pünkösd

Az Ünnep, amit ti ezen a napon ünnepeltek, valóban a Szent lélek napja, aki az ő testét az Istenútra elindítja. Tehát a test összeolvadása a lékekkel, ez az Ünnep. 
A ti összeolvadásotokat szeretném segíteni, hogy ne külön imádjátok az Istent, hiszen bennetek öltött testet! Az Ő teste ez a test, és az ő lelke a lelketek. Ezért ezen az ünnepen a két Istenrészt ünnepeljétek, ami bennetek testesülve a lelket kapja meg.
Az ember, amikor leválik mint egyed, az Istenösszességből, akkor az útja nem szakad el Tőle, hiszen az Út is Ő, ami körülvesz, minden Ő.
Tehát az Isten részei az Istenben élnek emberként, hogy az evolúció törvénye segítségével állandósuljon a mozgás. Amit ti Örökmozgónak neveztek, az az Isten élő élete, az a ti életetek Istenben, a test a lélek összessége.
Az út, amit mégis megtesztek, csak virtuális, hiszen az Álló Öröklétben álltok, vagytok, összesség és egyed, összesség, és egység egyben. Az Istenlétben. 
A ti szép Ünnepetekre áldást küldök! Találjátok meg magatokban az Istent, hogy ne legyetek magatokra hagyva árván, kétségbe esve. A jövő bánatok árjában, a szegénység karjában ott van Ő, csak nyissátok ki a szemeteket! A fényben létezik, hiszen ő a Fény, a levegőben létezik, ő a Levegő. A szívetekben létezik, hiszen ott hagyta az ő lelke nyomát azzal a kis pecséttel, amit elindított, ami jár, és ketyeg, akár egy óra, és ha megáll, akkor is tovább ketyeg az időben, a végtelenben, a lét állandó örökében. 
Keressétek azt a kis Szívet, az Isten dobog benne, hogy meg ne feledkezzetek róla

 

 

 

2018. május 14.


Megírom a mai órámon a ti olyan segítségeteket, amikor nem tudjátok a szíveteket a szeretetben tartani, csak gyűlölködtök, csak veszekedtek azon a kincsen, ami nem létezik már.
A kincs el kell, hogy jusson arra az ismeretre, amikor nem a kincsekért, hanem a lelki értékekért kell a harcot vívni, amikor a remény elhagy, a bánat szaporodik, a szegénység gyötör. 
A kincsek a szívetekben rejtőznek, csak ki kell azt bontani, és akkor gazdagok lesztek! Hiszen a lelki gazdagság boldogsága annyi, amennyit a kincs nem tud elérni bennetek.
Keressétek ezt a lelki boldogságot, ne gyötrődjetek, csak szeressetek az utolsó pillanatig!
 

 

 

 

KEVESEN VAGYUNK A FELEMELKEDÉSHEZ!

HA NEM LESZ MEG A 2 POZITÍV, 1 NEGATÍV ARÁNY, ÚJRA TÖNKRETESSZÜK A FÖLDET!

Ezért folytatják a Tanításokat, sok gyakorlati tanáccsal.

A Párhuzamos Világrendszerek evolúcióját majd a XIX. kötetben olvashatjátok.

 

 

Kedves Barátaim!

Én lepődtem meg a legjobban, mikor a XVIII. kötet után folytatódtak a Tanítások!

 Minden nap új Üzenet érkezik! Kisebb Tanítás sorozatok.

Az Első a szeretet terjesztéséről szólt, mert nem történhet meg a Felemelkedés, ha nem lesznek többségben a jó emberek, hiszen most is azért ment tönkre a Világunk, mert a rosszak tönkretették. Sok jó, praktikus tanácsot kaptunk.

A Második a migránsokkal való együtt-létről, tanácsok az életben maradáshoz.

A Harmadik arról az életről szól, ha nem tudjuk kiérdemelni a Felemelkedést.

A Föld pusztulásának és rendezésének a története

 

A SZABAD AKARATUNKAL VÁLASZTHATUNK

 

 

 

AZ ELŐADÁSOKON ELHANGZOTTAKAT RÖVIDEN ISMERTETNI FOGOM 

GH Anon

 

 

2018. április 9.

A SZERETET LEGYŐZTE A GYŰLÖLETET!

 

Megírom a ti életeteket meghatározó olyan feladatotokat, amiben a szeretet hatalmát gyakoroljátok, amivel látjátok: győzni lehet!

Az új, szép életetek kezdetén áldjon meg benneteket az Isten, Akiért születtetek, Akiből lettetek, Akivé lesztek!

Ha a szeretet törvényét nem bontjátok meg, a kezetekkel Őt sohase engeditek el, akkor áldva lesz a sorsotok!

A csodák sorozatát élitek meg!

A ti hazátok Atilla idejét éri el! A Világ éltető, nevelő, szerető testvére lesztek!

A VÍZ, amit újra sikerült megtartanotok, elárasztja a világot!

A gyógyító vizeket tárjátok fel a szerencsétlen menekülőknek, hogy a hazájukban végre ők is boldogok lehessenek!

Segítünk mindenben! A kulcs a kezetekben van, átadtuk. Átadta az Ég a Földnek, az Isten a Gyermekeinek, az Élet az Élők erejére.

A sorsotok eldőlt!

A Szűzanya, aki előttetek borult le a földre, aki ezer éve tartja a szívén ezt a népet, a Szűzanya felállhat, a földet megszentelte, átadja nektek, gazdálkodjatok! Legyetek boldogok, gazdagok, és adakozóak, hogy a szeretet sose lásson szegény embert, beteg embert, akit az Áldott Vizeitekkel meggyógyíthattok!

Az Isten legnagyobb öröme ez a nap volt! Amikor végre, az eltávozott fiai megérkeztek, beléptek a régi otthonukba, és itt maradnak, hogy a Világot szebbé tudják tenni, az erejükkel, a hitükkel, az élet megszentelt szépségeivel!

 

DRÁGA GYERMEKEIM, AZ ISTEN HOZOTT BENNETEKET!

AZ ÉN ANYÁM KÖNYÖRGÉSÉRE, KINYÚJTOTTAM ÚJRA A KEZEMET, AMIT VÉGRE ÉSZREVETTETEK, MEGFOGTATOK, ÉS ÉN MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY SOHA TÖBBÉ NE SZAKADJUNK EL EGYMÁSTÓL.

 

 

 

 

március 27 -  április 8-ig

Húsvéti Üzenetek

 

A POZITÍV KÉT/HARMAD fontossága, Hazánk és a Világ megmaradásában

 

A XIX. kötet Tanításai ismertetik

 

 

 

2018. április 1.

Húsvétvasárnap

Megírom ma a ti nagyon nehéz óráitokat, amikor a keresztet a lakásotokból ki kell vinnetek, el kell égetnetek, a Mária szobrot összetörnötök, a szentképeiteket összetépnetek. A templomaitok köveit ti fogjátok szétszedni, akik felépítették.

Az Isten, aki a Ti, és az összes vallás Istene, szomorúan nézi az ő szimbólumainak elpusztítását, de legjobban azt, hogy nem haltatok érte kereszthalált, nem védtétek az ártatlant, csak a korbácsoktól féltetek, a testeteket féltettétek a lelketek helyett.

Nem lett volna semmi baj, ha együtt védekeztetek volna! A törvényeket ti hozzátok a saját hazátokba, a törvényeitek megvédtek volna benneteket! De a Sátán, aki átveszi a hatalmat fölöttetek, az nem szenved a szenvedésetektől, csak nevet kajánul, ráfagyassza arcára a sátáni pecsétet, hogy uratokká válhasson, mert ti megválasztottátok őt.

Az Isten, aki a ti vallásotok szerint Jézus szerepét tölti be, a vérét elhullatja helyettetek, a vállát szétroncsoltatja helyettetek, a korona tövisét a fejére teszik helyettetek! Ő mindent kibír, neki nem fáj semmi. Pedig emberként kapta azt meg, éppen ilyen volt, amilyenek ti vagytok most.

Drága Testvéreim! Ha eladjátok a Hazátokat, legalább az Isteneteket tartsátok meg, aki újra és újra felgyújtja bennetek a remény lángját, hogy ne tévesszétek el az utat, hogy visszataláljatok az eltévedt bárányok léptei nyomán!

 

 

2018. március 30.

Nagypéntek

 

Megírom az én sorsomat! A ti gonosz erőtök meg akar semmisíteni, át akar fordítani, a pusztulás árjába sodorni!

Ne féljetek! Ne adjátok fel! Ne építsetek Massadát azoknak a hősöknek, akik az ellenség elől a halálba menekülnek!

Ne féljetek! Hiszen a lelkemből, a lelkemért, a lelkemmel születtetek, belőlem lettetek, az én szívemből, ami sohasem tud olyan megszomorított lenni, hogy ne jusson mosoly belőle az ő gyermekei részére.

Erre a mosolyra nézzetek, ami a két karomat kitárja, és várja, hogy átölelhesselek!

Ne féljetek, a félelem a gyengítés eszköze! Az erő, ami bennetek van, örök erő! Örökre adtam az Örökből, hogy megtarthassalak benneteket!

Isten az ő Fiát emberként küldte le, hogy megmutathassa azt, hogy emberként is erős tud lenni a lélek, az ereje nem a testben van, az ereje az Örök Istenlét bennetek! Ne féljetek, azt soha senki meg nem ölheti, csak ti adhatjátok oda, ha a félelem elgyengít benneteket.

Drága Gyermekeim! A kezem kinyújtva, a karom ölelésre kitárva, a szívem fénye szétszórva, szedjétek össze ezeket a fényeket, és hozzátok vissza Hozzám, hogy összekapcsolhassam az új, tiszta fényekkel, amit ma hoztam le a Halál-Születés pillanatában, hogy az erőtöket visszaadhassa.

 

2018. január 10.

 

A Párhuzamos Világrendszerben élők (UFOK) szaporodása

 

 

Ne a ti szaporodásotokra gondoljatok, ők nem szaporodnak.

A háromdimenziós létig együtt haladnak.

Az első szakasz az ő életükben a víz-levegő közeg, amiben szaporodás nélkül elérik a testük olyan szervezeti alakulását, ami felkészíti őket a víz, és levegő nélküli életre. Hiszen sem nem esznek, sem nem isznak, nincs idő, nincs öregedés, csak egy állandó fiatal állapot van.

Tehát a mellettetek levő Világrendszernek nincs 1, és 2 dimenziós állapota, csak a 3. dimenzióban egyeddé válva, gyors kifejlődéssel megélik a számotokra fontos 5 dimenziós lét fokozatából a 3 dimenziósat.

 Azért, hogy a mi Világrendszerünkön segíteni tudjanak! Ezért  ½, -1 évezreddel előttünk járnak.

Sajnos, nem ismeritek fel őket. Azok, akik láthatóvá teszik magukat, nem tudnak a nyelveteken beszélni, hiszen a beszédhez levegőre van szükség.

A gondolati irányítás az ő közlési módjuk, de azt nem tudjátok venni a salakanyagotok terhe, súlya miatt. De meg sem értenétek, hiszen az ő világukban szinte minden előbbre van.

Tehát szinte lehet úgy mondani, hogy megelőzi a ti fejlettségi szinteteket az ő életük, azért, hogy időben segíteni tudjanak.

Ez csak a mellettetek levő Világrendszerre vonatkozik, a többi 10 összességkénti állapotban van.

Tehát dimenziónélküliség állapotában vannak.

 

 

Leonardóról:

 

Ő az egyetlen művész, akinek az életét szinte dátum szerint lehet követni. Ezért az 1477-79 évről tudjuk, hogy „eltűnt egy barlangban”, és mikor visszajött, akkor alkotta meg grafikáiban a kort megelőző járművek rajzait, a saját autóját is. (ezt most készítették el, és működik!)

Ő az, aki a rajzaiban elrejtette a dimenzió átlépésének „kulcsát”, amit át lehet adni annak, aki vállalja ezt a küldetést.

 

 

Ki az Időutazó?

 

A mai tudomány „időutazónak” nevezi azt, aki át tud lépni a dimenzióhatáron, és az emberiség számára fontos információkat tud áthozni.

 

 

Kedves Barátaim!

A „Lelki evolúció” prófécia megismertetett minket a fejlődésünk történetével. Időrendbe rakta a múlt sokféle üzenetét, segített a szabad akaratunk általi jövő alakításában, szembesített a negatív cselekedeteink következményeivel, ami az éltető elemeink tönkretételével, megszüntetheti a Földön való élet lehetőségeit. Eddig két esetben fordult ez elő, a harmadik, a maják jóslata szerinti „világvég” is csak a víz eszenciájának a megtartása miatt volt elkerülhető, de csak úgy, ha az éltető elemeket rendbe hozzuk.

Mit tettünk ennek érdekében 2012 óta?

A pusztítás, a pusztulás olyan gyorsan növekszik, hogy újra az Istennek kell beavatkoznia az életünk megmentésére.

Nincs más megoldás, mint az évtizedek óta zajló kísérletek lehetősége, a Bolygókra való „felemelkedés”, a „megmentés”.

A Tanítások most erről szólnak.

A Karácsonyi és Újévi Üzenet is már erre az életre ad segítséget. 

Az előadásokon ismertetem a folyamatos előkészületeket. Ha kisebb csoportokban is lenne érdeklődés, megtaláljuk a megoldás lehetőségét.

GH Anon

 

 

 

2018

 

Ú J É V

 

Megírom az első Üzeneteteket, amiben az Isten az összes szeretetét, összes erejét, összes tehetségét, boldogságát, rátok szórja!

Éljetek ezekkel az ajándékokkal, legyetek boldogok, türelmesek, szeressétek egymást, akárcsak Ő Benneteket, hogy eggyé válhassatok Vele, az örökélet erejét megalkotva!

Az év, ami előttetek áll, nem lesz könnyű. Azért, mert a türelmetek fogyóban, a reményetek elhalóban, a jövőbe vetett hitetek a szelek szárnyán szét lesz hordva. Csak a félelem, a rettegés, a bizonytalanság ne szakadjon rátok!! Akkor az év gyönyörűséggé válik, az összes jó szó virágot bont, az összes simogatás a lélek megtartója lesz!

Csak el ne engedjétek egymás kezét, így vagytok erősek!! Összetartoztok, egyek vagytok, Istenrészként Isten vagytok, Ő Bennetek, Ti Benne, Egy az Ember és az Isten!

Az év nehéz napjaiban nevessetek! Azt kell megtalálnotok, amin lehet. A nevetés feloldja a szorongást, elűzi a bánatot, és a felhőket szétfújja az égen.

Nevessetek azon, hogy reggel van, hogy kisült a kenyér, hogy átjött a szomszéd és jó reggelt kívánt, de sok-sok mindenen lehet nevetni, csak meg kell találni mindenben az örömöt! A bánatban úgy, hogy elmúlt, de segített. A betegségben azt, hogy megszűnt, és erősebbek lettetek. A rossz időben, hogy a felhők fölött süt a Nap! A bánatban, hogy ölében tartja az örömöt!

Keressétek ezeket az apró, boldogságot adó kis mozzanatokat, és rakjátok össze, hogy ne teljen a nap öröm nélkül, ami valóban megvan, csak ti behunytátok a szemeteket éppen akkor, amikor ki kellett volna nyitni.

Drága Gyermekeim! Isten adjon erőt Nektek! A készülődés örömében teljenek a napok, hiszen az utolsó idők, az utolsó megmérettetők, amik bennetetet hordozva a jövőt építik fel nektek.

 

 

2017. december 24.

 

Karácsony

 

Éjfél

 

Megírom a karácsonyi Üzeneteteket.

A Szeretet Törvényét meg kell ismernetek!

Meg kell változnotok az Életre! A Feltámadásotokra!

Az Isten az ő gyermekei részére kijelölte a legszebb helyét a Világnak!

A bűneiteket, amivel az életeteket tönkretettétek, már el is felejtette!

A Szeretet Törvénye az egyetlen, amivel élnetek kell, hiszen abban van az erő, a boldogság, a nyugalom, az egészséges élet, a jólét, a Béke!

A Törvényt ismeritek a Tanításaimból, olvassátok el, ha elfelejtettétek

Az életetek további részét is megismertétek, a félelmeteket vetkőzzétek le, a bizalom ereje segít ebben.

Tudnotok kell azt a Törvényt, ahogyan az édesanya tudja a gyermekét szeretni, megbocsátani és felnevelni, bármilyen nehéz is az.

Az Isten, akár a jó szülő, gondoskodott lakásról, élelemről, szép kilátású házakról, ahonnan, akárcsak egy panorámát, nézitek a Földeteket, ahol a Vizek elindulva tisztítják a földet, oldják, a mérgetektől megszabadítják, a tengert a sok szeméttől megtisztítják. Ezt nézitek, látjátok, illetve látja az, aki a Szeretet Törvényeivel érkezik meg. Neki olyan lesz, akárcsak egy szép álom, ahol a boldogság sugara sző szép álmodásokat, ami a lelketek erejét megtartja.

Akkor, amikor majd visszaértek, ebből az erőből kezditek el az életet! A Szeretet Törvényt megismerve, azt betartjátok, és a Világotokat átadja gyógyulva az Isten, hogy végre boldogok lehessetek.

Az én szavaim sok jó tanácsot adnak még, amit tudnotok kell ahhoz, hogy milyen lesz az Ott létetek, hogy választani tudjatok a boldogság, és a szeretetáradás között. A boldogság a test öröme, a szeretetáradás a lélek öröme. A kettő együtt lesz a Ti ajándékotok a visszatelepítés idején! Az Isten rátok szórja a lelkének minden csillogó aranyát, a boldogságotokat csak meg kell tartanotok.

Az év, ami előttetek áll, sok-sok tanulással teljen el, készülődéssel, örömmel, mert a boldogságot végre megismeritek!

 

Ki vagy Te?

Nincs nevem. Adjatok nevet. A Lelketek Ereje akarok lenni.

 

 

 

2017. december 5.

 

A „Soros terv”

 

A Gonosz és a Jó harca az egész életetek!

A Jó és a Gonosz ti vagytok!

Nem külön, nem két emberben, egyben van ez!

Akkor, amikor a gonosz a ti lelketek urává válik, akkor mit csináltok? Akkor tudjátok-e, hogy mit kell csinálni?

Az Isten a szabad akaratotokat a kezetekbe adta! Az volt a ti tálentumotok, amit jól, vagy rosszul használtok fel. Azért nem szól ebbe az Isten, mert Ő az, akiben szintén megvan a két tulajdonság, hiszen ez az evolúció hajtóereje! De látjátok, hogy Ő melyiket használja! Most rajtatok áll, hogy válasszatok!

A magatokban levő jó a rosszat meg tudja változtatni, hiszen az Isten jósága a példa előttetek! Bánt Ő benneteket, akar-e rosszat nektek?

Csak ti használjátok mindkét tulajdonságot! Ahhoz, hogy a jó győzzön, a rosszat meg kell szeretni, el kell altatni, meg kell áldani, és akkor a segítőtöké válik.

Ne akarjatok másra rosszat kiáltani! A rossz ott van a ti házatokban, a ti szobátokban, bennetek van! Nézzétek csak meg! Mennyire gyűlöltök, mennyi rosszat cselekszetek, mennyire érzés nélkül mentek el a szerencsétlenek mellett!

A rossz éppen úgy uralkodik bennetek, ahogyan a világotokban azt megteremtettétek!

„Az örök. örökkétartó szereteterőt vegyétek át Tőlem, aki a szívemet annyi részre osztottam, ahányan megszülettetek!”

Mindenkinek éppen annyit adott, amennyit másnak. Tehát ne féljetek ettől a Szívtől, hiszen benne van mindenkiben, éppen annyi, amennyi nektek. Fogjatok össze, rakjátok össze, és akkor megismeritek az Isten mindent elárasztó, hatalmas dobogó Szívét!

A szerencsétleneket otthon segítsétek, hiszen nekik sem lesz jó itt lakni, sem az éghajlat, sem a szokások, sem a szeretet virágai nem nőnek ki mellettük.

Segítsétek őket haza!!

Ott az Áldott Víz a kezetekben!! Miért nem nyitjátok meg az ő földjük teremtő erejére az Isten Vizét?!!

 

Néhány részlet a XVIII. kötetből

 

A gyermeknevelés

 

Megírom a mai órán a ti gyermekeitek életét, hogy sem a rengeteg testi betegség, sem a lelki, szellemi megnyomorítás ne tudja megváltoztatni a fényútjukat, mert a jövőt ők hordozzák! 

Csak egy olyan cselekedettel tudnátok a rossz útról visszatéríteni, ami a szeretet ereje. Ne mondjátok hogy ”szeretlek” hanem cselekedjetek! Ne mutogassátok csókolgatással, csak a lelkét simogassátok a belőletek kisugárzó, önzetlen, odaadó, segítő érzéseitekkel. A gyermeketeket nem az utca neveli, hiszen az utcát ti alkotjátok, ti adjátok a kezébe az okos telefont, ti engeditek meg, hogy éjszaka csavarogjon, ti engeditek, hogy fogamzásgátlót szedjen, ahogyan az érés ideje elkezdődik. Minden ti vagytok, senki más, csak ti!

 Azért tudnátok ezt csak ti megváltoztatni! Ha akarnátok! De a szeretetért zsaroljátok, a szeretetéért ajándékoztok, a szeretetét vásároljátok meg olyan játékokkal, amiket az ő elpusztításukra terveztek.

Össze kellene fognotok, nem abban vetélkedni, hogy ti mennyi ajándékot, pénzt adtatok, hanem abban, hogy mennyi szeretetet adtatok akkor, amikor a szeretet volt az egyetlen megváltó erő.

A gyermeket már születésétől kezdve szoktatni kell! A rendes lakás, a szép ágy, amiben csak néhány játék ad figyelmet, az időben elcsendesedett ház a szép zene, a halk mese, a simogatás, a hozzábújás az alvás előtt, csak a csend, amikor alszik, az elég ahhoz, hogy az életét szép alapokkal lássátok el.

A gyerek nevelése ezután már nem probléma, megy minden, ahogyan a csillag az égen.

 

 

Feladatok a felemelkedés előtt

 

Megírom a mai órámon azokat a feladatokat, amiket meg kell a felemelkedés előtt csinálnotok. Olyan nagy lesz a sajnálkozásotok, ha ezt nem hiszitek el, hogy szinte sírni tudnátok.

Az első a megbocsátás mindenkinek. Ne legyen olyan gondolat a szívetekben, hogy valaki megbántott és ezért az fájt nektek. Nem fájt, csak akkor, abban az indulatban úgy éreztétek, de utána eljött az idő, amikor megértettétek a bántás okát. Azt, hogy nektek éppen ott kellett lennetek. Látni fogjátok ezeket az eseményeket, és megtudjátok, hogy akkor a legjobbat tettétek azzal, aki a hiúságotokat, vagy az érzékenységeteket megérintette.

A második az a cselekedet, amikor úgy éreztétek, hogy adni kell, de azon mégis elgondolkodtatok, megmértétek a ti mércétekkel, hogy szüksége van-e rá. Ott, amikor az Isten lelkével egyesülve visszanéztek a múltatokra, látjátok, hogy az akkor olyan fontos lett volna, hogy szinte az illetőt változtatta volna meg.

 Az is lényeges,. hogy ne gondoljatok arra, hogy a másik mit gondol Ezt ti sohasem találjátok ki, és a legtöbbször a saját gondolataitokat akarjátok átadni, ami annyit jelent az ő számára, hogy az ő gyógyszere helyett a tiéteket adtátok be, és ő szinte a halál karmaiba került általatok.

Az is fontos, hogy meg kell mérnetek azt az állapotot, amiben valakit éppen láttok. Akkor, ha abból ítélkeztek, sohasem lesz az ítélet igazságos. A látszatot ítélitek, a valóságot nem veszitek észre. Ezért a szívetekkel gondolkodjatok, ne az eszetekkel, sem nem az ítéleteitek igazságtalanságával,

Az is fontos. hogy akkor, amikor elfelejtitek, hogy a kenyeretekből kinek adjátok át a felét, annak-e aki éhezik, vagy annak, aki jól lakott, de panaszkodva figyeli a kenyérosztásotokat. Onnan tudjátok meg, hogy kinek kell adni, hogy az, aki valóban éhes, nem mutatja. Szégyelli, hogy ő saját maga nem tudta megkeresni azt a kis kenyeret, ami az életét megtartaná. Ilyenkor az Isten küld mellé olyant, aki megosztja a sajátját. De tudnotok kell, hogy kinek adjatok, hogy senki éhen ne haljon.

Ezek a sajnálatos gondolatok lesznek a ti lelketekben akkor, ha nem tanuljátok meg, amit írtam. Az én szavaim szinte mindent elmondanak, amit tudnotok kell, hallgassátok.

 

 

A bűnnel szerzett vagyon

 

A mai napon olyan szép, nagyszerű dolgot írok, amiből sokat tanulhattok az itt létetek ideje alatt, a felemelkedés gondolata szép lassan megalapozódik a tudatotokban, hiszen rájöttök, hogy nincs más út előttetek.

Tehát az utat meg kell tennetek, el kell érnetek azt a lelki megmérettetést, amivel a fellépés megtörténhet, az pedig a test salakjával nem sikerül. A salakot azok a javak, vagyonok rakják rátok, amit szinte mindegyiket becsülettelenül szereztétek, hiszen ahhoz, hogy nektek sok van, ahhoz valakinek kevés kellett, hogy legyen.

Tehát a bűnnel szerzett vagyonok súlya az, ami a felemelkedést megakadályozza. Akkor, ha ide jöttök a megmérettetés idejére, bizony ezzel a földdel váltok eggyé, ami a felemelkedőket állandóan elindítja, tehát, ha nem tudtok átlépni, a földben maradtok, ami azért lesz nagyon szomorú és gyötrelmes, mert a kapun nem tudtatok átlépni, hiába tettétek meg az utat. Az a föld, ami itt állandó mozgásban hozza és fogadja az embereket, bizony a számotokra a leggyötrelmesebb idő lesz, hiszen az Isten tenyeréből léptetek ki, nem vártátok meg, amíg a szívéhez emel.

Ne féljetek a vagyonotokat elosztani, hiszen azzal sok embert segítenétek ide, de sokszor azért nem adtok, mert a hitetek nem elég erős. A hitet kell erősítenetek, hiszen az az Isten Lelke bennetek, akivel az élet élővé válhatott, az élet elkezdőzhetett, a boldogság megérkezhetett.

Ne féljetek átadni a vagyonotokat, nem kell az összeset, tartsátok addig, amíg a szemetekből a nevetés könnye kicsordul, amikor látjátok, hogy azok csak kavicsok, csak értéktelen szemetek, amiket összegyűjtöttetek a boldogság áldásának megsemmisítésére.

Ne féljetek elhagyni a szemetet, azt a szél összesöpri, és egy heggyé rakja, a Golgota hegyévé, ahol a bánatok megszülettek, de ahonnan a feltámadás is elindulhatott.

 

 

 

2017. november 1.

 

Halottak napi Üzenet

 

Megáldalak benneteket ezen a napon, amikor együtt vagyunk, a szívekben találkozunk, az Örömök Útjára virágot viszünk.

A halottak ismerik az evolúció minden mozzanatát, hiszen ők alkotják, ők élik, ők haladnak, és megállnak, szeretnek és gyűlölnek, élnek, és meghalnak.

Az Isten az ő testéből kiszakadt, megszámlálhatatlan sok Istenrész darabkáit összegyűjti ezen a napon, és együtt van vele mindenki. Az is, aki él, aki élt, hiszen az Istenben nincs élő és halott, csak a Mindenség gyönyörű Összessége, időt nem ismerő sok-sok szép cselekedettel, elindulással, visszatéréssel, megszámlálhatatlan kenyérosztással, simogatással.

Az, aki gyűlöletet hordozott az életében, ő is éppen olyan fontos, jó és megáldott, akárcsak a szentek, hiszen a cselekedet rugóját ti sohasem ismeritek, az pedig nem dühben születik meg.

Az Istenrészetek, aki elindul és visszatér ezen a napon, összességében ünnepli az Isten saját magából alkotott Istenrészt, akiből lesz, lett, majd lenni fog.

Ezen a napon a fények világítsák át a szíveteket, aki a vendéglátója a léleknek! Ő terített asztalt, szedett rá virágot, ő áldotta meg a kenyeret, amit rátett. Az a csodálatos szívetek, ami örömdobbanással viszi tovább és tovább az életeteket, és csak akkor áll meg, ha azt a terített asztalt le kell szedni, meg kell a vendégeknek köszönni az ott létet, és visszahelyezni a helyére az edényeket.

A Szívetek az a csodálatos háziasszony, a lelketek gondozója, a lelketek ápolója, a sérült, sebzett, fájó lelketek gyógyítója, a szívetek az isten ajándéka az utatokra, hogy visszavezessen, hogy újra teríthessen, és éltethessen. A szívetekre vigyázzatok! Ő az Istenerő hordozója bennetek. Szeressétek, ne gyötörjétek, sem fájó gondolattal, sem robottal, amit fölöslegesen végeztek, hiszen a munka öröm a szívnek. Addig, amíg ez épen elég.

Drága Gyermekeim! Itt, most, velem, bennem együtt vagyunk! Nézzetek a fénybe, a szemetek fényében vagyok, s maradok az utolsó ölelésig, amikor már nem kell visszajönnötök.

 

 

 

2017. október 22.

 

Magyar Testvéreim!

 

Egyetlen népe a Világnak, akivel az Isten megosztotta a Teremtés erejét! Őket küldte először a földre, hogy nézzenek jó legelőt, lássanak hegyeket, vizeket, hogy az élet, ami elkezdődik, szép és gazdag termésű legyen.

Az Isten az Ő Vizét osztotta meg, az ő drága, első-gén Kiválasztottjaival, akiket előre küldött, hogy építsenek házat a gyermekeknek, a gyengéknek, az utánuk jövőknek, a világnak, hogy állni tudjon, és megmaradni, amíg az Isten lelkével újra egyesül.

Azok, akiket kiválasztott erre a feladatra, megindultak, és kiválasztották a hegyeket, a vizeket, az erdőt, és építeni kezdték a kövekből a házakat, a fából az ajtókat, amit sosem zártak be, csak éjszakára, amikor alszik a világ.

Az Isten, az őáltala megosztott testvéreit az idők végtelen sorában mindig megáldotta erővel, hogy a házakat, a legelőket mindig megtalálják, hiszen jön a következő nemzedék, akinek szüksége van rá.

A Kiválasztottak Országát arra a pontra helyezte, ahol az Életvíz a földdel találkozik, hogy vigyázzanak rá, hiszen ez a legnagyobb kincse a Földeteknek!

A Kiválasztottak itt vannak, gyülekeznek! Még nem kezdték el a munkát, nem ismerték fel egymást, a külföldről jövők, a messzire távozók, de tudták, hogy hol a helyük. Itt vannak!

A Víz, amit őriznek, a Világ Kincse, most veszélyben van! A Világ Kincsének az ellenségei, a gyilkosok, a Káinok, meg akarják fosztani tőle a ti hazátokat!

Vigyázzatok!

Ezt az egyet kéri tőletek az Isten, hogy a megkoronázásotok előtt, az Ő szívének köszönete előtt, ne adjátok fel! A pénz, amit ígérnek, az a Sátán vagyona, ami szétoszlik, szétbomlik, nem boldogít, csak tönkreteszi azt, aki a kezével érinti.

Vigyázzatok!

Ezen a napon, amikor szabadok lettetek, legyetek most is szabadok a gonosz vágyaktól, az indulatoktól, a szeretetnélküliségtől, hiszen ebben vész el az erőtök! Ha nem vigyáztok, elvesztek magatok is!

 

 

 

2017.02.26.

 

Kedves Barátaim!

 

Aki elfogadja az Isten által felajánlott „áthelyezést” arra az időre, amíg az elhivatott szakemberek helyettünk rendbe hozzák a Földet, az készüljön erre a csodálatos kegyelemre!

Hogyan? Csak el kell olvasnia a XVI. kötetből a 3140-3172. oldalt. Minden meg van írva!

GH Anon

 

  

 

2016. november 8.

 

(A parlamenti szavazás után)

 

Szegény Gyermekeim! Bizony nehéz idő vár rátok!

Hiába írtam, könyörögtem, nem a jó utat választottátok!

A sorsotok csak jelezve van, az utatok elágazásaiban nektek kell választani! Az Isten mindig megírja az összes út lehetőségét, az utak nehézségeit, de helyettetek sohasem választ, azt nektek kell eldönteni! Ti döntitek el, hogy adtok, vagy nem adtok, szerettek, vagy nem szerettek, gyűlöltök, vagy áldotok. A szabad akaratotokat az Isten a kezetekbe adta, egy olyan segítő gondolat által, ami megmondja, hogy a választásotok mivel jár, hogy az utjaitok következményeit is ismerjétek!

Szegény Gyermekeim, szegény Gyermekeim, az Isten áldjon meg benneteket, hogy elviseljétek.

  

 A Kiválasztottak egyesülésének itt van a lehetősége!

Sajnos azok, akik ismerik a Próféciákat, tudják, hogy a legnagyobb bűnt most követik el, az önzéssel, a hiúsággal, a bosszúállással! De mégis megteszik azért, hogy ők kielégülhessenek, gyönyörködhessenek abban, ami ugyan saját magukra üt vissza, mert Ő az a másik testvér, akitől elvették a Tálentumokat!

Ő az a testvér, aki megölte Ábelt, a helyett, hogy ketten, szeretetben, megosztozva az örökségen, kezükbe tartsák a világot, hiszen az ő tehetségük összesítve teszi azt csak teljessé!

 

Tehát a ti hazátokat, a Kiválasztottak hazáját mindenképpen meg kell védeni, akkor is, ha az európai országok eladják magukat, illetve hagyják magukat idegenekkel elárasztani! Ti harcoljatok az ellenséggel, aki olyan erős, hogy a világot tudta megmozgatni azért, hogy a Vizeteket megszerezze!” 

 

 

 

2016. július 22.

 

Szeretet Istenének búcsúzása

 

Szeretet Istene nem ír több Tanítást, mindent leírt, amit tudnotok kell, ahogyan élnetek kell.

A szeretet törvényét megtanította, a gyűlölet ellen a sok példával segítséget adott, a sorsotok könyvét elétek tárta, a jövőtök alakításának a lehetőségeit megmutatta, a génetek fontosságát megmagyarázta.

Csak egyet nem tudott elérni, azt, hogy a fületeket és a szíveteket a hallásra megtanítsa.

Az Isten, akit megmutatott nektek, aki a ti életetek összessége, most elbúcsúzik tőletek. A szívét itt hagyja, hogy bármikor megpihenhessetek benne. Ott vannak az ő üzenetei lehelyezve egy kinyitott könyvszekrényben, amit bármikor olvashattok. A segítséget megadta és a kérdéseitekre válaszolt, szinte a lelkét adta a kezetekbe, hogy erősítsen, és megmutassa saját magát, amiben éltek, amit alkottok, amiből lesztek és voltatok. Csak a szívét, amit itt hagy nektek, ne törjétek össze, hiszen akkor a tiétek töri el.

Vigyázzatok egymásra, hiszen egymás szülei és gyermekei vagytok, az életek sorában váltakozva vittétek magatokban a család összes gyermekét, apját, anyját, és az élet, amire áthoztátok őket, az ti magatok vagytok. Ezért nincs kit gyűlölnötök, hiszen a családotok egy, a testvéreiteket szeressétek.

A szeretet örök erejét hoztam le nektek, átadtam, mécsest készítettem az én könnycseppjeim gyöngyéből, hogy világítson, ha ráleheltek.

Az Isten, aki veletek és bennetek él, akit hordoztok, és akiben vagytok, elbúcsúzik most attól a lététől, amiben emberré változva, memóriát bezárva, csak az emlékeiből és a lelke mélyéből érezte saját magát. Most elbúcsúzik ettől a kis léttől, ettől a kis embertől, aki mindig megfeledkezett arról, hogy a szemét kinyissa. Azt gondolta, hogy az éjszaka sötétje öleli át, és nem vette észre, hogy ő zárta be a szemét.

Nyíljanak ki ezek a szemek, nézzetek körül, és azt a világot látjátok meg, amiben saját magatokat látjátok, hiszen Ő Ti vagytok!

Átadom az én testvérem kezét, amivel leírta az én szavaimat. Az, aki ezután írni fog, az az Összesített Erőtök, aki a kérdéseitekre válaszol, a bánataitokat feloldja, a sebeiteket bekötözi. Csak kérjetek és kaptok, az Ő szavai Istenszavak.

 

 

 

A XVII. kötet néhány fontosabb Üzenete:

 

2016. június 20.

 

Szeretet Istene ír

 

Megírom a mai órámon azt a sok-sok feladatot, amit a szabadságotokért meg kell tennetek. A „szabadság”, a migránsok megszállása nélküli élet, de ehhez nektek is meg kell tennetek a feladataitokat, a nélkül nem sikerül.

Tehát a lényeg, a szavazás kétharmadának a megszerzése! Utána olyan egységes álláspontok kialakítása, ami semmilyen rést, vagy olyan magyarázathelyet hagy ki, amiben az ellenség meg tud kapaszkodni, és a sok kis résen befolyt víz elönti a szobát.

Ne engedjetek a kimondott szóból akkor sem, ha sajnáljátok őket, akkor sem, ha meggyőzni akarnak, ti csak tegyétek a központi akarat szerint előírt feladataitokat, akkor megússzátok a honfoglalást!

Azokat a rendeleteket, amiket hoznak a vezetőitek, pontosan tartsátok be, sem a szívetekre, sem az eszetekre ne hallgassatok! Most csak legyetek olyanok, akár egy gyermek, aki nem szól a szülei ellen semmi rosszat.

 

Meg kell írnom azokat a feladatokat, amikkel nem akadályozzátok meg a törvények folyamatát!

Tehát az alap az, hogy bíznotok kell azokban, akik hozzák, ne kössetek bele olyan dolgokba, amit ti másképpen csinálnátok! Higgyétek el, hogy most nem ember intézkedik fölöttetek, hanem az Isten segít, csak éppen Ő most nincs testben, így megkért maga helyett néhány embert, akiknek a szívében megszólal, és irányítja a cselekedeteiket.

Tehát bízzatok akkor is, ha nem értetek vele egyet! A gyermek sem látja a szakadékot, még nem lát olyan messzire, és nem olyan magas, hogy átlássa a területet. Ezért a szakadékot nem veszi észre, de, ha szereti az ő testvéreit, szüleit, az otthonát, akkor hagyja magát vezetni, tudja, hogy jó helyre vezetik, és elkerülik a szakadékot.

 Szinte látom a sorsotok kettéválását! A két Sors lehetőségét!

Ott áll a Jó és a Gonosz, a karját mindkettő kitárja! De akkor, amikor odaértek, ismerjétek fel őket! A gonosz színpompás ruhában lesz előttetek, kezében serleg, és pénz, a Jó egy egyszerű, szerény ember, semmi sincs a kezében, úgy nyújtja felétek, hogy fogjátok meg.

A két kezet figyeljétek, akkor jól választotok! Mert az Isten az egyszerűség, a Sátán a pompa! Vigyázzatok ezen a ponton, ne tévedjetek, ne akarjatok most semmilyen kincset, semmilyen csalogató szöveget hallani. Az Isten kezét figyeljétek, amin nincs gyűrű, semmilyen ékesség, csak egy egyszerű munkáskéz, de, ami a legerősebb a világon, mert meg tud menteni benneteket!

Szinte látom ezt a két kezet, a szívem tele van félelemmel, de örömmel is, mert a szívetek ki van nyitva, tehát nem lesz nehéz rátalálni az Isten útjára.

Ne féljetek a szegénységtől, a lélek ereje a legnagyobb kincs! Az teremti meg az élet nyugalmát, a békességben születnek meg a gondolatok, amikkel egymást segítve szárnyaljátok át ezt a nehéz időt.

 

 

 

2015. szeptember 25.

 

Szeretet Istene ír

 

Megírom a mai órámon azt a rosszul gondolt jövőképeteket, ami bizony a cselekedeteiteket rossz irányba viszi el.

 A 12 génről tudjátok, hogy a földrészek elcsúszása miatt szakadtak széjjel, összekeveredés csak az által történhetett.

Sem a népek, sem a család génjét nem szabad összekeverni! A 12 gén 12 erőcsoportot hordoz, ami a maga sorrendjében tudja kifejteni az erejét. Semmi azt össze nem keverheti, mert akkor az erők megsemmisülnek, illetve az egyik megsemmisül, a másik felerősödik.

Azért az első génnek tisztán kellene megmaradnia, ami lehet mondani, hogy Európában összpontosult, ezért ott kellene tisztán megmaradnia, hogy a 12-ből éppen a legerősebb ne semmisüljön meg!

A Prófécia, amit sokan ismernek, ezt világosan kifejezi, a szimbólumok is csak erről szólnak, egy Erőközpontról, ami a világot egyensúlyba tartja. Olyan ez, mintha a családból a szülőt megölnétek, a gyerekek szétszóródva összekeverednének. Csak akkor marad meg egy család, ha együtt maradnak addig, amíg az új családalapítás megtörténik, ami szintén a ti családotok leszármazottja, lehet az több évezredes, de lehet az újabb generáció is. A lényeg, hogy közvetlenül ne szaporodjatok, a testvér a testvértől.

Azért a szülő, akiből elindul az utód, az egy tiszta génsort visz, tehát arra vigyáz minden géncsoport, azt meg nem bontja, azt tönkre nem teszi, csak az ellenségeitek akarják ezt veletek megcsinálni, hogy az első gén kipusztuljon, szétszóródjon, idő előtt  tönkremenjen, hogy a családja megszakadjon.

Az ellenségeiteket kellene szeretnetek, éppen úgy, ahogyan az összes Tanításomban azt leírtam, sok-sok példával megmagyaráztam, szinte a kezetekbe adtam a múlt titkát, a Frigyládát kinyitottam, hogy szeressétek egymást, mert csak azzal tudjátok magatokat megtartani.

De hiába tanítalak, hiába könyörgök, nem állítjátok meg azt az áradatot, amivel szét akarnak szabdalni benneteket, nem töritek el azt a kardot, amivel átvágják a nyakatokat. A hiúság, a butaság, az önzés, az álszeretet mutogatása teszi tönkre a géneteket.

Az az idő, ami a harmadik katasztrófa ideje, elmaradt azzal, hogy a Víz centrumát a Kárpát-medence megtartotta. De a megmaradásotokat nektek kell megszervezni, megtervezni, az éltető elemeiteket rendbe hozni, a felmelegedésre kitalált mérgeket megsemmisíteni. Nektek kell, hiszen az Isten a harmadik katasztrófa idejét a kezetekbe adta, ti elfogadtátok, átvállaltátok a megtisztulást, tehát akkor, ha ezt nem teszitek meg, akkor ugyan nem lesz olyan katasztrófa, amit leírtam, hogy az hogyan következik be, de most a ti dolgotok, hogy az új életet megteremtsétek!

De látjátok, azok, akik ismerik ezeket a titkokat, nem arra használják sem az erőt, sem a tudást, hogy együtt, egymást tisztelve, a 12 gént megtartva ezt elkezdjétek, hanem azzal kezdik, hogy kiirtják az első gént, a családból a szülőt, akkor, amikor a gyerekek még kicsik. Úgy gondolják, hogy azt más felnevelheti, összekeveredhet vele.

De az, aki ismeri a Próféciákat, tudja, hogy a legnagyobb bűnt most követi el, az önzésével, hiúságával, bosszúállásával! De mégis megteszi azért, hogy ő kielégülhessen, gyönyörködhessen abban, ami saját magára üt vissza, mert ő az a másik testvér, aki átvette a Tálentumokat! Az a testvér, aki meg akarja ölni Ábelt, a helyett, hogy ketten, szeretetben, megosztozva az örökségen, kezükbe tartsák a világot, hiszen az ő tehetségük összesítve teszi azt csak teljessé!

A Frigyládát, amit lezártatok, hányszor nyissam még ki? Hányszor magyarázzam, hogy szeretettel lehet csak a világot irányítani, a szeretet ad a kezetekbe olyan erőösszetételt, amivel a 2 pozitívot és 1 negatívot megteremtitek, amivel olyan okosak, olyan szabadok, olyan boldogok lesztek, amilyenek az UFO-nak nevezett emberek, akik idejöttek, hogy megmutassák, hogy a földhöz ragadt, sárba lehúzott keserves életről ki kell lépnetek! Ők megmutatják, hogy hogyan, ők segítenek, de ahhoz az erőtöket át kell fordítani 2 pozitívra, amit csak a szeretettel tudtok átfordítani.

Drága Gyermekeim, gondolkodjatok, felejtsétek el azt, ami fájt, gondoljatok arra, hogyha fájdalmat okozott valaki, az csak véletlen lehetett, az a véletlen veletek is előfordulhat, tehát ne bosszúból álljatok, hanem fogjátok össze a kezeteket, először a két megáldott saját kezeteket, mert a jobb és a bal erejével tud erős lenni a test, csak akkor tud felemelni, átölelni, és az átöleléssel megbocsátani.

 

 

 

2016. június 10.

 

Szeretet Istene ír

 

Megírom a mai órámon azt a szép gondolatot, amit nem tudtok megvalósítani, akár mennyire szükségetek van rá.

Az én hasonlataim hiába szólnak, ti csak a saját kényelmetekkel törődtök, a saját gyermekeitekkel is csak addig, amíg a problémák meg nem kezdődnek.

Tehát lehet azt mondani, hogy semmivel sem törődtök, csak saját magatokkal, a kényelmetekkel, a pénzetekkel, a pihenésetekkel.

Az Isten az utolsó időben sok feladattal látott el benneteket akkor, amikor az életet együtt megterveztétek! Szinte visszakérdezte, hogy az emlékezetetekbe, el nem felejtve ott legyem azért, mert a sorsotokat az alapozza meg a jövőtöket az írja elő.

Csak egyetlen dolgotok van, dolgoznotok kell!

Azért, mert jön a vihar, a szele már el is ért benneteket, össze kell kapkodni a szerszámokat, amivel az utolsó simításokat is elvégeztétek. De, ha csak a saját fáradságotokat méregetitek, hogy, nehogy egy kicsivel több legyen a munka, akkor bizony elkap a vihar, se a szerszám, se a saját otthonotok nem ússza meg az áradatot.

Az Idő a legfontosabb most! Ne törődjetek semmivel, csak tegyétek a dolgotokat. A dolgotok pedig az, hogy egységben gondolkodjatok, szeretetben éljetek, sohase pihenjetek előbb annál, amit el kell végeznetek. Össze kell tartani a családnak. A ti hazátok az egy család, tehát lehet benne sokféle gyermek, de ha a ház össze akar dőlni, ott legyen mindenki, hogy azt megtámassza.

A vihar tombol, a hangja már hallatszik is, az ég zengése a fületek hallatára szól már, a villám csapkodása az Isten sürgetése. De ti csak várjátok azt, hogy máshová csap le. a házatokat elkerüli. És akkor, amikor rájöttök, hogy a tornádó rátok szalad, akkor már hová menekültök?

Az én szavaim elszállnak a fületek mellett, nem értitek, akárcsak a madarak hangját sem, akik éppen azt mondják, amit én. Csak van egy hangszín, amit csak a szív tud meghallani.

Ezt a szívet nyissátok ki, hogy eljusson hozzátok! 

 

 

 

2016. május 27.

Az én gondolataimról szívesen írok.

 

Első Gondolat

 

Az Isteni Megmérettetésről írok.

Azt tudjátok, hogy a halálotok előtt egy évvel, a zodiákusok szerint kezdődik az elszámolás. De minden zodiákust összesítve, az utolsó 5 mp-ben számoltok el. Akkorra állítottátok össze az új életet, az összes hibák kijavításával. Az az 5 mp már az életetek áttekintése lesz.

Akkor, amikor ezt az életet meglátjátok, bizony sokszor megijedtek. Sok karmát választottatok, sok hibát akartok kijavítani, ezért az az élet, amit terveztetek, bizony sokszor szinte nem is élhető végig.

Tehát az utolsó pillanatban átléptek az Isten karjaiba, Ő ölelve áll előttetek, és neveti a kétségbeeséseteket. Hiszen azt az életet, amit megterveztetek, akkor, amikor átmentek, újra megélitek, de akkor már az Istennel együtt. Szinte lehet mondani, hogy együtt átélitek az új életet. És akkor Ő a ti választásotokból sok nehézséget kitöröl, megbocsát, és csak annyi terhet tesz a vállatokra, amennyit el tudtok vinni.

Az Istennel töltött életetek öröme ad erőt arra, hogy emberként újra elinduljatok, testet öltsetek, és elkezdjétek a memória nélküli életet. A Hitetek az, ami átsegít minden bajon, azt ne veszítsétek el!

Gondoljatok arra, hogy egy kéz van állandóan elétek nyújtva. Azt a kezet kell megragadni akkor, ha a hajótok elsüllyed, ha a bánatok miatt megszakad a szívetek, ha a betegség a fájdalmával szétszaggatja a testeteket. Akkor ott az Isten keze, fogjátok meg, és el ne engedjétek addig, amíg el nem múlnak a bajok! Akkor szinte úgy, ahogyan egy kisgyermek, fussatok, és öleljetek és szeressetek, nevessetek, és boldogságot sugározzatok!

Az életet arra teremti az Isten, hogy a boldogságból fakadó fény bevilágítsa az utakat, a szívetek, a lelkeket.

Tehát ne féljetek az életetek utolsó évében, a lelkiismeret vizsgálaton! Az Isten nem enged több terhet vinni annál, mint amennyit elbírtok!

Szinte csak az a bánat a legnagyobb és legnehezebb, amikor a gyermeket veszítitek el. De gondoljatok arra, hogy az a legjobb az ő számára, és köszönjétek meg az Istennek, hogy visszahívta őt.

 

 

 

2016. május 28.

 

Második Gondolat

 

Megírom a gondolatomban azokat a szép cselekedeteket, amiket nem tesztek meg.Pedig a szegény szomszédotok, vagy barátotok a szegénysége általi szégyene miatt nem szól, nem kér, nem ad olyan cselekedetet, amiből megismerhetnétek az ő baját.

Tehát azt szeretném a szívetekbe adni, hogy jobban figyeljetek a ti szegénységben élő szomszédjaitokra, vagy barátaitokra, azért, mert ezt a cselekedetet az Isten a ti karmáitok oldására helyezi.

Azokat a cselekedeteket, csak nagy odafigyeléssel vehetitek észre, mert azok a barátaitok, akik bajban vannak, nem kérnek, mert szégyellik. De szép lassan felőrlődnek a bajok szenvedésében, az életüket megnehezíti az a teher, amit ti pehelyként tudnátok róla leemelni.

Tehát abból induljatok ki, hogy aki nem panaszkodik, az a bajt magába fojtja, tehát a baj kétszer terheli. Az, aki kiadja magából, megkönnyebbül.

Tehát nem kell a panaszkodókon segíteni, ők a panasszal segítenek magukon. Azt kell megéreznetek, hogy ki az, aki a bajokat eltemetve ott jár mellettetek, nevet, a boldogság sugarát vélitek rajta felfedezni, pedig az csak a bajok árnyékát elviselő olyan mozdulat, amiben nincs meg a boldogság, csak annak a sötét oldala.

Azok az emberek ott vannak körülöttetek, nem sírnak, nem panaszkodnak, de amit ti nem láttok, azt súlyos teherként hordozzák,

A szemük tükréből lehet meglátni, mert a fény egy kicsit megtört, a redők mélyebbek, a hang színe elveszíti zenéjét.

Ezt a barátot, vagy szomszédot észre kell vennetek, és az ajándék, amit adtok, az lehet egy jó szó, de lehet egy olyan fölöslegessé vált valamitek, amit szívesen elfogadna, csak nem kér.

Adjatok elé sok szép ajándékot, és válasszon közülük, mert azt a szívetekből adjátok oda.

 

 

 

2016. május 29.

 

Harmadik Gondolat

 

Megírom a gondolataimból azt a számotokra fontos cselekedetet, amikor meg akartok valósítani valamit.

Ahhoz sok szerteágazó gondolatra van szükségetek, mert meg kell nézni, hogy azt a cselekedetet a ti önzésetek, pénzéhségetek, vagy haszonszerzéseteket akarja-e?

Azt is meg kell néznetek, hogy azzal, megkárosítotok-e valakit. Azt is meg kell nézni, hogy a cselekedet ad-e valakinek olyan szerencsétlen állapotot, amiben a bűnei megindulhatnak, mert akkor a ti cselekedeteteket bizony senki sem fogja értékelni.

Azt kell ilyenkor megnéznetek, hogy van-e valaki, akire az rossz hatással van, a gyűlöletét megindítja, a gyűlölet forrását megteremti-e.

Pl ne adjatok az egyik gyermeketeknek sem többet annál, mint amennyit a másiknak. Ne dicsérjétek többet annál, mint aki sikertelen, és azt a kicsit, amit elért azt értékeljétek, ne legyen közöttük sem irigység, sem vetélkedés, sem harag. Mert a gyermekek úgy vannak tervezve, hogy az összes tulajdonságot szétosztva hordozzák Csak éppen a 12 gyermek nincs meg! Tehát meg kell figyelnetek, hogy melyik zodiákusból hiányzik gyermek, azokat a tulajdonságokat a meglevőkben erősíteni kell.

Tehát a gyermek hivatása az lesz, ami a zodiákusa által szerencsés, és ahhoz tehetsége is van. Ezt ő tudja, és ne kényszerítsétek más pályára. De azt, ami hiányzik belőle, azt egy kicsit pótoljátok.

Tehát tudjon egy kicsit alkotni, szép tárgyakat készíteni, ültetni szép virágokat, kiszámítani az időt, és a pénz beosztását, tehát mindenből adjatok egy kicsit, hogy abból a hiányokat pótolhassa.

Tehát a cselekedeteitekre vigyázzatok! A gyermekeiteken kívül is mindenkivel így gondolkodjatok, sohase bántsatok meg senkit, ne tartsátok tehetségtelennek, mert azt, amit ő tud, azt ti nem tudjátok, tehát egyforma értékesek vagytok.

 

 

 

2016. május 30.

 

Negyedik Gondolat

 

Megírom a gondolataimnak a legfontosabb részét, amit tanuljatok, és alkalmazzátok. Az a gondolat a szeretetetek megalapozásáról szól.

A szeretetet a virághoz kell hasonlítanom, ami a legszebb ajándéka az életnek. A virágon nem csak gyönyörködni kell! A virágot széppé tenni csak a jó gazda tudja, aki reggelente ránéz, köszönti őt, megkérdezi az álmait, megnézi hogy a takarója elég puha volt-e, a színe szép volt-e, a melege tartott-e? Akkor, ha a gazda megérinti a földet, azt a drága szépséges takarót, akkor azon lemérheti, hogy elég-e víz, elég-e a hő, elég-e az ölelés, vagy lefújta a szél a gyökerekről.

A gazda ilyenkor a szívével gondolkodik, a szépséget csak azzal lehet megteremteni és megtartani.

A virágok a jó gazda kertjében pompáznak, messzire nevetnek, és integetnek, csak azt a kis reggeli látogatást ne felejtsétek el, ahol a köszöntés után megnézitek, hogy a takaró selyme, a föld szilárd lágysága és nedvessége megfelelő-e.

Akkor, ha ezt a gazda elmulasztja, akkor a virág lassan elbágyad, szomorúan lenéz a földre és elveszíti színének szikrázó szépségét és melegét. Elköltözik, vissza, ahonnan indult, ahol az álmait megvalósítva látta, ahol gazdát választott, aki állhatatos, aki türelmes, megértő, és gondolatolvasó.

A gazda, ha a bánata által megszomorítja a virágait, elhervad ő is, az, ami miatt szomorú, örökké tartó bánattá áll össze. Az erő abban van, amit folyamatosan elvégzünk, ellenőrzünk, és a fáradtságot sem sajnáljuk tőle.

A virág az, ami a szeretet, amit reggelente fel kell tölteni egy imával, egy sóhajtással, egy nevetéssel, egy újrakezdődő erővel.

A szeretet olyan, amilyen a virág, a gazda szívében nő, és azt ápolni kell, locsolni kell, de rá kell lehelnünk a lelkünket is.

 

 

 

2016. május 31.

 

Ötödik Gondolat

 

A gondolatomat a ti gyötrelmes sorsotok segítőjeként küldöm.

Segítő üzenetet sokat küldtem már, de a gondolatom, ami a jövőt látja, a régi életetekre vonatkozott. Most sajnos új tanácsokra kell készülnöm, mert sohasem annak hisztek, aki nem hazudik.

Annak, aki igazat mond, sokszor a szavai nem a békességet teremtik meg a szívetekben, azért azt elutasítjátok. Hiszen van, aki jobbat és szebbet mond, az a ti kívánságotokra való üzenet.

Sajnos, meg kell tanítsalak arra, hogy az új életeteket hogyan éljétek. Azt pedig szinte mindig csak a szabad akaratotok döntései szerint tudom megfogalmazni. Nincs jövő előttetek, sem lehetőség, sem olyan tapasztalat, amit felhasználhatnátok.

Tehát egy új életet kell megszoknotok, ami olyan, akár egy nyaralás, amiben elmentek távol-keletre, ott látjátok azt a sok nyüzsgő, és kiabáló embert, akiknek sem a szavait, sem a szokásait nem értitek. De tudjátok, hogy két hét múlva hazajöttök, és akkor a ti megszokott életetek, lakásotok, környezetetek, a megszokott éghajlatotok fogad, nem lesznek kiabálások, ordítozások, lökdösődések, lehet sétálni, nevetni, súgva beszélni, mert nincs aki túlkiabálja a hangotokat. És tudjátok, hogy haza fogtok menni, otthon a jó, megszokott életet élhetitek.

Ezt a életet veszítitek el, és ott maradtok abban a fergeteges nyüzsgésben, porban, melegben, és kiabálásban. Nem tisztelnek, mint külföldit, ők lesznek otthon, őhozzájuk kell alkalmazkodnotok. Olyan lesz itt az élet. Sohase tudtok már hazamenni a régi csendbe, a régi, szép, nyugodt otthonotokba, azt eladtátok, meggyaláztátok, tönkretettétek.

Drága gyermekeim, ebben az életben kell megtanulnotok élni, és megtartani magatokban a régi emlékeket, hogy egyszer, amikor újra rendeződik az élet, akkor felépíthessétek a lerombolt otthonotokat, tönkretett Hazátokat.

Addig éljetek úgy, ahogyan ők, nektek kell változni, ők nem változnak. De ahhoz, hogy élni tudjatok, hogy megmaradjatok, gyújtsatok egy kis mécsest, ami a világával mindig megtartja a múltat, amiből feltölthetitek a kiégetett emlékeiteket, és ebben a kicsi fényben tartsátok meg magatokat a jövőnek.

vissza a tetejére