A JÖVŐ

 

Kedves Barátaim!


50 éve jelent meg előttem az a Próféta, aki közölte, hogy mielőtt elpusztítjuk a Világot, az Isten leküldi a Tanításait a Földre, hogy szaporodjunk és sokasodjunk.
Engem választott ki a Tanítások átvételére.
Mit tettünk 50 év alatt? Elpusztítottuk!
A Nasa évtizedek óta kísérletezik a Bolygókra való kihelyezésünk lehetőségeivel.
A Tanítássorozat XVIII. kötete pontosan leírja a megvalósítás módját.
Az Isteni Üzenetekben mindig ismertetik jövőnk alakításának a lehetőségeit. Pontosan megírják, hogy a szabad akaratunkkal választott utaknak milyen következményei lehetnek. Így választani tudunk.
Tehát most is tudjuk, hogy, ha nem lesz meg a kétharmad jó ember, aki nem fogja újra tönkretenni a Földet, akkor mi történik.
Akkor bizony együtt szenvedjük el a pusztulást!
Ennek a szenvedésnek a történetét olvashatjuk a most készülő XIX. kötetben, amelyből idézni fogok.
GH Anon

 

 

 

A rövidesen megjelenő XIX. kötet előszava:

 

Előszó

 

Evolúciós utunk oppoziciós pontjához értünk. 
Tehát mi, akik az Álló Öröklét Magpattanásából elindult Istenrészek egyedei és összessége vagyunk, elértünk az Első Világrendszerünk háromdimenziós létének közepéhez.
A Próféciák, melyek végigkísérik fejlődésünk folyamatát, mindig időben ismertetik szabad-akaratunk általi pozitív, vagy negatív döntéseink következményeit, így haladásunk lehetőségeit előre vetítik.
Ahogyan most is, 50 év óta tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha az éltető elemeinket tönkretesszük.
A helyreállításukra több lehetőséget kaptunk.

A Prófécia ismerteti a tisztulás módjait: 
1. Ha nem tudjuk rendbe hozni a Földünket, meg kell, hogy történjen az öntisztítás. Ez lehet a harmadik Katasztrófa, de ez sajnos új „teremtéssel” járna.
2. A Bolygókra való feltelepítés lehetősége is előttünk állt. Ennek megvalósítására 2/3 jó ember kellett volna, akik a törvényeikkel az új elemek újra elpusztítását megakadályozhatták volna. Ennek a kivitelezése a XVIII. kötetben olvasható.
3. A Föld tisztítása, a 12 Professzor, és a másik Világrendszer tudósainak segítségével. 
Mi a legrosszabbat választottuk! Így megéljük a mai testünkben a Föld tisztulását, annak minden szenvedését, rémületét. Már elkezdődött. A trópusi éghajlat, a vizek eltűnése, a tengermozgások, földrengések, tűzhányók működése, stb.
A XIX. kötet ezt ismerteti. De megtanít ennek túlélésére is, illetve életünk megtartására majd a sivatagban, mert ez a családi génünk megmaradásának egyetlen lehetősége.

A Próféciák befejeződtek.
Most a génjeink megtartására megfejtik a Voynich kéziratot, amit fél évezrede erre az időre írtak, hiszen a Prófécia már akkor „látta” ezeket a lehetőségeket, csak a szabad akaratunk általi választásunkat nem ismerhette. Tehát azért nem lehetett eddig megfejteni, hiszen csak erre az időre aktuális.

 

Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy hittetek, hogy szeretetetek áradásával segítettetek a Világon.
Merítsetek erőt a Tanításokból a nehéz órák idején.
GH Anon

 

 

2018. november 2.

 

Halottak napja.

 

Megírjuk ma nektek azt a szomorú helyzetünket, hogy most voltunk utoljára a közeletekben.
A lélek, amikor elhagyja a testet, magában hordozza családja összes gyermekét, szülőjét, a jövő nemzedék csíráit. A szeretettel összekötött családi génvonal az, amin állunk, amin várjuk az új leszületést. De most, amikor Föld a haláltusáját vívja, nem mehetünk a közelébe, mert a szenvedések láttán a szívünk megszakadna, és elszakadna az a gyönyörű lánc, amivel össze vagyunk kötve veletek, akik az utolsó órák testben élő lelkei vagytok, akik az ősök hibáját ki nem javítva, eljuttatták a Földet a pusztulásához.
A halállal vívó lelkeitektől egy olyan, szinte védőhálóval vagyunk elkerítve, hogy az a szál meg ne szakadjon, ahol az összetartozásunk csomópontja áll.
Sajnos, a látásunk nem változott. Jó lenne nem látni azt, amit tettetek, amit tesztek, ahogyan ölitek az ártatlan állatokat a mérgeitekkel, a gyermekeiteket a gyógyszereitekkel, a világotokat a szétszórt méreganyagokkal, amikkel se víz, se föld, se levegő élni nem tud már tovább.
A mi sorsunk szinte azonos a tiétekkel. Annyival könnyebb, illetve nehezebb, hogy a mi szívünk tiszta, azért jobban tud fájni annál, mint aki azt összerombolta már.
Drága Testvéreim, Gyermekeink, Szüleink! Kérve kérünk itt, a háló mögött, ahol látjuk ezt a vívódást, hogy sohase felejtsétek el az Istent, akitől válnotok kell. A válás bizony lehet előbb, vagy később, de, ha később, akkor annyit szenvedtek, amennyit akartok. Hiszen a szabad akarat a kezetekben van, 
Az Isten a karját nyújtja ki elénk, úgy vagyunk, akár a szülő, aki látja elesni a gyermekét, de nem rohan oda, mert megkötik, mert a gyermeknek fel kell állnia egyedül, ahhoz, hogy menni tudjon, és élni tudjon egyedül. Ilyen sorsunk van most, és lesz, amíg ti el nem döntitek,a Föld sorsát, amit csak általatok lehet jobbá, illetve kevesebbé jóvá tenni, hogy a légnek, a víznek, több helye legyen.

 

Akkor most nincsenek lelkek körülöttünk?


A Segítő lelkek itt vannak. Azok, akik nem születtek le emberként, nincs génvonaluk, csak istenerejük, segítő, szerető oltalmazó lényük van.
 

 

 

2018. július 1.

(Voynich, a Kézirat írója megérkezett. A Tanításokat ő folytatja)

 

Megjöttem! Az utolsó idők Prófétája vagyok, aki az Isteni Üzeneteket befejezi, tudásotokat kiegészíti, a lelketeket átadja a teremtő Isteneteknek, akiből lettetek, vagytok, és lesztek, amíg a világ áll.

Azokról a régi Üzenetekről írok, amik a Prófétai megjövendölések, a látói látások, a hallói észlelések összesített tudása üzenetét tartalmazza, ami a világvég eljövetelére íratott, de amit majd az új teremtésetek idejére tudok átadni, hogy az utolsó óráitokat megkönnyebbítsem.

Az a Könyv, ami a titkok sorozatát tartalmazza, az én tudásom átadására készült, azért előbb, az 1455 évben, mert ez az év volt az, amikor a Párhuzamos Világrendszerek a tudásukat megnyitva, engem átsegítettek oda, ahol a világot a jók, és a tudás irányítja. Ahol az Isten kezét el nem engedő embercsoport él, aki a tiszta lényével át tudja látni a világot, a Világrendszerek összefüggéseit, de látja a tiétek összerombolt halmazait is, amit segítenek újra építeni, hogy az első gyermek ne szakadjon ki a családból. (A mi Világrendszerünk.)

Az én tudásom akkor kivilágosodott, láttam ezt az utat, amit azóta megtettetek, láttam az utat, és a lehetőségeit. Úgy láttam, ahogyan egy sokrétű filmet, amiből a legrosszabbat választottátok.

Az én segítségem azért lesz fontos, mert az életeteket meg akarom tartani. Látom az életetek sorát, az életszakaszaitokban nehezen eljutott életeteket, látom a pénzben való bukdácsolásotokat. A szeretet-gyűlölet tévelygéseteket is látom, és azt is látom, hogyha nem segítek, elvész a családi génetek, ami csonkává teszi az Egészet, ami szenvedéssorrá teszi az életeteket.

Ami a ti jövőtök, azt szeretném jobbá tenni azzal, hogy az ezred-fél titkait átadjam, hogy élni tudjatok az én segítségemmel.

Az Isten átadja nekem az ő kezeit, amikor ezeket a sorokat írom, és elmondom a jelekkel ábrázolt Üzenetet, amit azért tettem, hogy csak a megfelelő időben jussatok hozzá az élet nagy titkához, a növények, állatok emberek kapcsolatának a dicsőséges összesítéséhez, amiben csak egymás együttlétével lehettek egészek, és lesztek most egészségesek, hogy megélve a nehéz óráitokat az életsorotokat megmentsétek.

A rajzok valóban hihetetlen egyszerűséggel tárják elétek a titkokat, amiket csak annak adhat át az utolsó Próféta, - aki valóságában az Isten által áldatott szegény ember, - akit megbízott most az én titkom átvételére.

Úgy vegye át, és adja át annak, aki az Isten kezét nem engedte el, de a másik kezével a többi ember kezét fogta, aki nem haszonná változtatta az Isten üzeneteit, aki szerette azt, aki az ellensége volt, senkit nem gyűlölt, senkinek sem ártott, a kenyere felét átadta az éhezőknek.

Ezeknek az embereknek adhatod át az én titkomat, akiket meg fogsz ismerni!

Ők lesznek az utolsók idők orvosai, akik megmentik az elszakadt bárányokat, akik meggyógyítják a testet, de a lelket is, hogy élni tudjon, amíg élnie kell, hogy szeretni tudjon, ha már szerettei sincsenek, és adni tudjon, amikor az utolsó morzsák lesznek a tenyerében.

Ezeknek az áldott embereknek add át az én üzenetemet, akit az Isten utolsó gyógyító, drága segítői lesznek, akiket megtanítok most, átadva az én titkomat.

 

 

2018.    június 10.


Ma azokról írok, akiket sehogyan sem érint meg a rossz idő, az emberek pusztulása, a természet haldoklása, akiket a pénz annyira átprogramozott, hogy sem szeretni se örülni, sem csodálkozni nem tudnak.

A környezetváltozáson a haldoklók kínjait észre sem veszik, a növények temetőiben sem hullatnak könnyet. 
Ezekről írok, akiket ti agymosottaknak neveztek, akik elmeállapotuk tisztaságát elveszítették. Meg akarták vásárolni a világot, és megrontották a világot! 
Róluk, akik utolsóként a sivatag homokjában aranyat keresnek, a nap sugarából aranyláncot fonnak! 
Ők:
Ott fognak megőrülni a sivatag tetején, a nap és a föld széthordja a testüket!
De a lelkük, aki szabaddá vált végre, elindul az Isten lábnyomán, hogy a port letörölje az vándorok lábáról! 
Drága gyermekeim, ők lesznek azok, akik örökké a föld magmáján égnek, akik betakarják azt a testük kínjaival, és a lelkükkel, ami a legjobban tud fájni a világon!
 

 

 

 

2018. június 7.


Megírom a mai óra olyan szép segítő ajándékát, amivel a nehéz óráitokat megkönnyíthetitek.


Azokon az órákon, amikor a szívetek megszakad, a sajnálat súlya a lelketeket nyomja, azokon a napokon olyan munkát végezzetek, ami a ti szívetek szerint a legszebb munka. Ha ásni kell, ássatok, ha szőni kell szőjetek, ha írni kell, írjatok, de az alatt a munka alatt gondoljátok át a régi, kedves munkatársakat, akiket régen elsodort az élet mellőletek. Gondoljatok rájuk, és hívjátok meg, hogy segítsen elvégezni ezt a munkát is, hiszen, milyen jól dolgoztatok együtt. 
A kedves munkatársat sokszor kell kérnetek, sokszor lesz nehéz a munka, és az idegenek nem segítenek. A barátságok a szívekben köttetnek, ezért elszakíthatatlanok. Sok ilyen barátot tartsatok meg az emlékezetetekben, és a nehéz órákat osszátok meg velük.
A családot, akit lassanként elveszítetek, el kell a szívetekben helyeznetek, hogy ott maradjon az utolsó órákig veletek, és segítsen benneteket. Mert bizony az lesz az utolsó a családból, aki a legtöbb karmát gyűjtötte, és abból keveset dolgozott le. Addig éltek. 
De a karma oldását mindenhol elvégezhetitek azzal, hogy kitárjátok az ajtót a szegények előtt, adtok enni a tiétekből, ami a pénzetek által sokáig fog tartani. Adtok a szavaitok szépségéből, adtok a szeretetetek melegéből.
Ez az egy karmaoldási lehetőségetek lesz, mert bizony az élet olyan nehéz lesz, hogy szinte várjátok a halált, aki szerintetek az életvég jele! 
De az bizony az élet koronája! 
Az Isten mindenkit megkoronáz egyszer, vagy a születése napján, vagy a szép munkájáért, a segítő készségéért, a szép szavaiért, de ha ebből kevés van, akkor az élet végén koronázza meg!

 

 

 

2018. május 18.

Megírom ma a ti szegénységeteket, amikor elmenekültök a ti megszokott szeretett házaitokból, a szép hazátokból, a világ különböző részeibe életet keresni.

 

A pénz, amit ugyan magatokkal vihettek, a bankokon keresztül, az egy ideig megkülönböztet benneteket, a szegényektől, de az a sors, ami következik, megszünteti a különbségeket. Csak szenvedés által gyötört ember lesz, aki végre egyforma lesz, a történetetek végén.

Az Isten ezekben az időkben sokszor megáld benneteket, csak ismerjétek fel Őt végre, aki nem a vallásaitokban, hanem a szívetekben lakozik. Az Őt felismertek szívébe költözve elviselhetővé teszi azt a szörnyű helyzetet, amit teremtettetek magatoknak a pénz uralma alatt, amit nem osztottatok el időben, nem vigyáztatok az Isten testére időben, arra a testre, ami a ti földetek, levegőtök, vizetek, tüzetek volt.

Az Isten a földeteket, ami a ti negatívvá vált testi, lelki tömegetek, megtisztítja, a vizeit átengedi rajta, hogy az Isten teste is átmoshassa a ti testeteket.

 

 

 


2018. május 12.


Megírom ma azoknak a sorsát, akiket nem ér el az én szavam, de jó emberek, akik a felemelkedésen részt vehetnének. 


Azokat az utolsó időben olyan gondolattal áldom meg, amivel szinte megvilágosodnak, látják a jövőt. Látomást kapnak! 
Amiben a sorsuk két útja előttük áll, a két úton a szabad akaratukkal elindulhatnak. Akik közülük a pénz sajnálata által a rossz utat választják, azokat még egy figyelmeztetésben részesítem, hogy szabadon dönthessenek, Sátánjuk befolyásolása nélkül.
Tehát ne gondoljátok, hogy csak a szavaim hallgatása az, ami a döntéseteket meghozza! Én, a Ti Istenetek, gondoskodom minden gyermekemről, arról is, aki elhagyott, arról is, aki elmenekült, arról is, aki eltévedt, vagy tévutakra tért. Mindenki tudni fog a felemelkedésről, a két útról, ami közül választhat, tehát senkit sem ér váratlanul a szerencse, vagy a csapás.
Drága Gyermekeim, az utolsó idők történetét írom, szinte a kezemben tartom a Földeteket, rálehelem a lelkem, melengetem, dédelgetem, a göröngyeit elgörgetem, a sivatag homokját szétfújom, hogy egyforma erővel szálljanak. 
Én, a ti szerető Atyátok, a kezembe veszem a Földeteket, a szívemhez szorítom, hogy a dobogása megindítsa a szíveteket, elindítsa a lábatokat, megtisztítsa a gondolatotokat.
 

 

 

 

2018. március 5.


Megírom a mai óra olyan nagy fontosságú részét, amiből megismerhetitek a Világotok sorsát, ha nem lesz meg a kétharmad. 


A víz fogy el először a földből. De nemcsak Afrikában. A szélességi fokok jelzik a víz fogyását. 
A tengerek áradása a következő. Nem a nagy földrészeket árasztja el először, hanem a kis szigetek tűnnek el, de a tengerszegélyen is szűkül össze a szárazföld. Tehát a föld kisebbedik, és a gyorsan növekvő víz a szigeteket önti el. Azok, akik a gazdagok életét élik, elveszítik a vagyonukat, amiből ott akartak élni. 
A harmadik a szárazföld éghajlatának a gyors növekedése lesz! Szinte a középső részét a Földnek nem is tudjátok lakni. Ezért északra és délre menekültök, ami bizony olyan lesz, akár ez a migráns áradat. Tehát a gazdagok, akik még meg tudnák állítani a rombolást, ők veszítenek a legtöbbet.
A negyedik a levegő szennyezettsége lesz. A sok tűz, ami elpusztítja a növényeket, különösen a déli pólus felé haladva, az szinte lakhatatlan lesz már. Tehát, gondolkodjatok ezen, és gyűjtsétek a jó embereket.

 

 

2018. április 24.


Megírom ma a ti szomorú sorsotokat, a nagy bánatotokat, amikor rájöttök, hogy a kétharmadot nem tudtátok megszerezni!


Mert pontosan tudjátok a leírtakból, hogy a Föld mozgásakor már minden késő! Tehát a pillanatot ti fogjátok megtapasztalni, rájöttök arra, hogy csak egy napon múlt az életetek öröme, és szörnyűsége, de ti akkor sem hittetek, az Isten szavaiba.

 

 

2019. március 10.


Megírom a mai órámon azokat a szörnyűséges megpróbáltatásokat, amiket az utolsó időben meg kell élnetek. 


Akkor, amikor már nyilvánvaló lesz az, hogy nincs meg a kétharmad, akkor az erők kiszabadulva elindulnak a földön! 
A tengerek mozgásával az egész föld egy olyan mozgást vesz fel, ami a szédülés állapotát megteremti, olyan, akár egy háborgó tengeren hányódó csónak, amiből nem lehet kiszállni, nincs kikötő. Egy bizonytalan folyamatos érzés lesz bennetek, amit az tesz rosszabbá, hogy nem lesz víz, ami oltaná a száradásnak induló testeteket. A vizek erei szakadnak meg a mozgások által. Lesznek ugyan vízkitörések, de az nem tiszta ivóvíz lesz, az felhoz minden káros anyagot, hiszen a víz mossa tisztára az általatok tönkretett földet. 
A vízhiány, és az állandóan visszatérő hullámzás olyan rossz közérzetet hoz, amivel szinte nem lehet élni. De élni akartok, hiszen akkor jöttök rá arra, amit tettetek. A hibák kijavításán gondolkodtok. Azok a tudósok, akik közöttetek élnek, akik szinte könyörögtek nektek, azok megpróbálják a mozgást megállítani egy ellenerőt kibocsátó szerkezettel, a víz furását elkezdik, hogy legalább tiszta vizet igyatok, de sajnos a kutak folyamatosan elveszítik a vízért.
Tehát a testetek állapotát alig bírjátok ki, szinte az étel sem ízlik, pedig az még van, raktározva is sok van, de enni sajnos nem nagyon lehet. A betegségek a vízhiány, és a felszabaduló mérgek által alakulnak ki, amiről most szinte fogalmatok sincs, csak a szenvedés, a gyötrelem a sorsotok. 

 

 

 

Kedves Barátaim!

A Tanításokból ismeritek az emberiség fejlődéstörténetét, tudtok a katasztrófákról, melyek mindig azért következnek be, mert a negatív cselekedeteinkkel tönkretesszük az éltető elemeiteket. A túlsúly, ami az anyaggá válás következménye, veszélyezteti a Föld életidejét.

Az első katasztrófában úgy állt helyre az egyensúly, hogy a negatív életet élő emberek anyaggá (földdé) vált testi-lelki tömege kivált a földből, és 4 bolygót alkotott, (Hold, Mars, Vénusz, Merkúr - „Elvették a világ bűneit”).

A második Katasztrófában a kísérleteinkkel az oxigént vontuk ki a vízből és a levegőből és a földet a napenergiával kővé égettük.

A harmadik katasztrófát a víz megtartásával elkerültük ugyan,de a tönkretett többi elemet nekünk kellett volna rendbe hozni. Mivel erre nem vagyunk képesek, sőt, egyre jobban tesszük tönkre, ezért a tudósaink új módszert kénytelenek alkalmazni.

Mivel a kutatások bebizonyították, hogy a levált négy bolygóban élet volt, ezért a kísérletek ezekre irányultak. A NASA évtizedek óta ezzel kísérletezik. Oda akarnak kitelepülni.

De a legfontosabb dolgot nem tudják!

Azt, hogy a Föld, Teremtés által keletkezett, tehát az Istenből alakult a három éltető elem, a Tűz, a Víz, a Levegő, majd az Anyag, az Ember. A Tűzben, a Magma megmérhetetlen hőjéből cseppfolyósodott a Víz eszenciája, ami magában hordta már a levegő alapanyagát (magzatvíz szimbólum).

Tehát, a 4 Bolygó hordozza ugyan az éltető elemeket, hiszen minden ember hordozza, akár élő, akár halott. De nincs újratermelés, nincs folyamat, nincs Magma.

Tehát a NASA valóban rájött arra, hogy az egyetlen megoldás az emberek „kitelepítésével” történhet csak meg. De nem tudja megoldani, mert az Istent, a Teremtőt, az Ember Alkotó Elemét nem ismeri.

 

A „kitelepítés”, a „felemelkedés” módját ismeritek meg a XVIII. kötetből!

Azt az Isteni Egyszerűséget, amivel mindez megtörténik.

Az előadásokon felolvastam a készülő könyvet. Így tapasztalom, hogy a csodálatos Üzenetsor ismeretével hogyan épül az ember szívébe az elfogadás nyugalma, a várakozás örömével.

 

Mivel a könyv megjelenésére várni kell, ezért elküldöm az Előszót, és részleteket fogok közölni, hogy addig is részesülhessetek Teremtőnk gondoskodó szeretetének terveiből.

 

 

ELŐSZÓ

A Lelki Evolúció c. könyvsorozatnak a XVIII. kötete jelenik most meg.

Minden kötetnél azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó, hiszen már mindent tudunk. Most úgy gondolom, hogy még mindig nem tudunk eleget. Hiszen a fejlődéstörténet leírásának általunk nem ismert kombinatórikája mindig új út variációját nyitja meg, hiszen a sorsunk a szabad akaratunk általi tevékenységünk függvénye, ezért előre semmi sem meghatározható.

Pl. rengeteg mód nyílt arra, hogy az általunk tönkretett éltető elemeinket megtisztítsuk, illetve annak tönkretételét el se kezdjük. Hiszen nem kellett ahhoz nagy tudás, hogy a következményeket előre ne lássuk. Tehát a katasztrófa bekövetkezése, illetve elkerülése a kezünkben volt.

 

Mint tudjátok, a Lelki Evolúció c. könyvsorozat első négy kötete az „Isteni Hierarchia” felépítési módját tartalmazza. Az evolúció törvényszerűségét, a háromdimenziós sejtté válást, - a Teremtést -, fejlődésünk történetét, de a többi Világrendszer evolúcióját is.

Az V. kötet az 1998. március 21.-től 1999. március 20. közötti időt foglalja össze, melyben a most is élő 12 Professzor találmányainak a kidolgozásában segítettek. Akkor még a Bermudákban voltak a kísérleti laborok, így a velük való találkozásom bilokációval történt.

Mivel a VI-VII-VIII. kötetben az olvasók kérdéseire válaszoltak, így befejezettnek tartottam a sorstörténet leírását.

Sajnos, közben olyan pusztítást végeztünk az éltető elemeinkben, hogy a jelzett „katasztrófa” szinte megállíthatatlanná vált. Ekkor értettem meg, hogy a „Kérdések-feleletek” kötetek a mi lelki, egészségi életünk, s az Istennel való kapcsolatunk felismerésének fontosságáról szóltak, tehát az egyetlen megmaradási lehetőségünk lelki felkészítéséről.

A Tanítások időben ismertetik mindig, a pozitív és negatív cselekedeteink következményeit!

Tehát a IX. kötetben leírják a katasztrófa elkerülésének egyetlen fizikai lehetőségét, az elemek megtartását, majd megtisztítását. Amennyiben ezt nem tesszük meg, leírják a pontos lefolyását a katasztrófának, annak számunkra minden rémületét. Ami mégis olyan logikai eseménysor, ami magában hozza az újrakezdés lehetőségét.

A Víz elem megtartása rajtunk, a Kárpát-medencében élő magyarokon múlott! Hiszen mi vagyunk összekötve a Föld magmájában folyékonnyá vált Tűzvíz csatornával, ami az élővíz eszencia áramlását teszi lehetővé.

Mi megtartottuk a Vizet! Tehát elkerültük a nagy Katasztrófát!

Ezért egy éltető elem, a Víz, - igaz, hogy tönkretéve - de megmaradt! De mit teszünk a levegővel, a földdel, aki az élet anyag?

A NASA, sok próféciai ismerettel, a katasztrófára számítva, elkezdte a Bolygók vizsgálatát, az áttelepítés lehetőségéért, hiszen életlehetőséget ismert fel bennük. De mivel ezt a Próféciát nem ismeri, ezért nem tudja, hogy a Bolygó ugyan az élők anyaga, de mivel nem Teremtésként létesült, ezért nincs Magmája, ahol a Víz fakad.

 

Ezért a XVIII. kötet a NASA sikertelen kísérleteiről, és a bolygókra való kihelyezésünk megoldásáról szól, hiszen a tönkretett éltető elemeinket nem hoztuk rendbe, így az életben maradáshoz nincs más lehetőségünk.

E kötet ezt a lehetőséget ismerteti, a 12 Tudós (Professzor) találmánysorát, mellyel a Világrendszerünket meg tudják menteni, és ők, a mi „kihelyezésünk” ideje alatt, rendbe tudják hozni az éltető elemeinket. Megismerjük az UFO-k (Párhuzamos Világrendszer lakói) segítő beavatkozását is, a számunkra megoldhatatlan feladatokban.

És végre megismerjük a Kárpát-medence életmentő szerepét, az annyira vitatott „Kiválasztott Nép” feladatát, és „Jézus visszatérését”, aki megnyitja számunkra a Kárpát-medence alatti Élővizet!

GH Anon

 

 

2017. február 16.

Megírom az óra nagyon fontos anyagát, amivel a felemelkedésetek örömét felismeritek!

Az Istennel való egyesülés megvilágosodásában való részvételetek olyan örömet hoz a számotokra, ami ennek az életeteknek a legnagyobb boldogságot is túlszárnyalja. Olyan szép színek, és fények, és világosságok jelennek meg előttetek, hogy a gyönyörködés pillanatát átérzitek, abban megmaradtok, abban éltek tovább, abban az olyan tengerben úsztok, abban a szépségben gyönyörködtök, abban a boldogságban, amit a földön soha nem találtatok meg!

Olyan lesz az ott létetek, amilyennel sohasem találkoztatok, szinte úgy, hogy a házatokat, amit a ti drága gyermekeitektől kaptok, a drága gyermekeitek építik, szépítik, és titeket leültetnek a legkényelmesebb karosszékben, hogy ott gyönyörködjetek, őket lássátok, az öröm fényeiben úszva lássátok őket, hogy adni tudtak, hogy megértették az életváltozás gyönyörűségét. A gyermekeitek az öletekben ülnek, simogatnak, és becézgetnek azokkal a szavakkal, amiket tőletek tanultak akkor, amikor a szeretet kicsordult a szívetekből.

Ilyen lesz az az állapot, amiben látjátok a Világot újraéledni!

Isten a Teremtés örömét átadja nektek, azért, hogy megismerjétek azt a láncot, amivel összekötött magával, hogy soha le ne szakadjatok, el ne vesszetek. Ez az a szeretet-lánc, amiről olyan sokat beszéltek, de olyan nehezen tudjátok azt összefonni.

Drága Gyermekeim, az Isten ebben a boldogságban tart egész idő alatt, amíg meggyógyítja az éltető elemeiteket, amíg építi a házat, azt az országot, amiben sohasem ültet olyan fákat, amik árnyékot nem adnak, olyan virágot, amik illatot nem árasztanak, és olyan embert, aki szeretetet nem tartalmaz.