XXI. Kötet

XXI. KÖTET

 

2022. július 5.

 

Megírom azok szenvedését, akik az utolsó órákban sem adták át a kenyerük felét az éhezőknek.

Sajnos, ők elveszítik az új életet, ha ezt a legnagyobb bűnt elkövetik,  mert az utolsó lehetőséget nem használták fel.  Így a miattuk éhen halt ember nem tudta kivárni azt a csodálatos percet, hogy találkozzon az Istennel,  mert ők az önzésükkel azt megakadályozták.

 Azért nagy ez a bűn, mert nincs több lehetőségetek a kijavítására, hiszen az utolsó percet nem ismertétek fel.

 Azért úgy éljetek, hogy ez az utolsó percetek!

Drága testvéreim, hiszen az összes értéketek, kincsetek, az aranyatok a semmibe hull, csak a lelketek marad, ami  a szerint épül, ahogyan azt osztottátok a szegények között.

 

 

 

 

2022. július 2.

 

Arról a szép gondolatról írok, amivel az életeteket elviselhetőbbé tehetitek.

Az Isten a Kiválasztottakat abba a régióba helyezi el, ami a génjeiteket megőrzi. A családi gének megtisztulva ott helyezkednek el a föld, a víz, a levegő átalakulása alatt.

Tehát lehet mondani, hogy szinte egy olyan űrhajóba lesztek, ahol az új Világ elkezdéséig sejtszaporodással gyarapodtok.

Azok, akiket a sors olyan helyzetbe hozott, hogy a családi génvonaluk sérült, azokat itt meggyógyítják.

Tehát minden ember, aki túléli a katasztrófát, egészséges, örökéletű lesz!

Az ÖRÖKÉLET lesz az a csodálatos állapot, amiben részesülnek az Isten áldott gyermekei, akiket a Teremtés óta a tenyerén tartott

 

 

 

 

2022. július 1.

 

Megírom azokat a nagy hibáitokat, amiket nem tudtok kijavítani, mert az a ti anyagi életeteket megváltoztatná.
Ezért bizony sokan vesztek el, mert sokan hozzászoktatok. De sajnos, ez lesz az az utolsó figyelmeztetés, ami benneteket meg tud menteni!
Ezért az a gondolat, hogy „majd adok”, az lassan lejár, nem lesz olyan cselekedetre lehetőségetek, amire most még van.
A sorsotok egyre nehezebb lesz, egyre türelmetlenebbek lesztek, csak a megélés félelme kezd uralkodni bennetek.
Ezért most, amikor még a tiszta gondolatok utat találnak bennetek, gondolkodjatok el ezen. Hiszen szép lassan romlik minden, ez fel fog gyorsulni.
A vízre nem vigyáztok, pedig előttetek tűnik el, a gyümölcsfáitokat nem véditek, pedig az életet hordozza.
Csak rohantok vakon, a félelem elborít benneteket.
 Ne féljetek, az Isten az utolsó napig veletek lesz, csak bízzatok benne, higgyetek benne! Ő az egyetlen, aki segíteni tud!
 Kérjetek! De ne magatoknak, hanem mindnyájatoknak! Akkor megadatik!
 
 
 
 

2022.június 27.

 

Megírom ma azokat a feladatokat, amiket nem mindig szoktatok elvégezni, pedig már lényeges lenne.

Az első az ima, amivel kezdeni kell a napot.

A másik a torna, amit a testnek adunk.

Azután megtervezni a napi munkát, abban a másik ember segítését.

Majd a beszélgetések,  a szórakozás idejét.

Akkor, ha az esti imát is elmondjátok, akkor az Isten rátok teríti azt a szép lepedőt, ami alatt az álmok valósággá válnak.

 

 

 

 

 

2022.június 23.

 

Megírom ma a ti jó cselekedeteteket, amivel a hibáitokat könnyen megtaláljátok,

Mert, bizony a megelégedettség sok bajt hoz rátok! Nem lesztek Kiválasztottak, sem emberré születők!!

Attól függ, mekkora az a rossz cselekedet! A szerint lesztek a „KÖZEG” jó, vagy rossz tagjai.

A közeg jó tagja élteti a testet, a rossz tagja pusztítja!

Ezért nem mindegy, hogy kenyérré változtok, vagy sárrá. Se az, hogy élővé, vagy élettelenné!

Mert, ami létezik körülöttetek, az mind ti vagytok, belőletek készül!

A feltalálók sok új dolgot  fedeznek fel. Abban is van jó, és rossz! A szerint váltok azzá, hogy most milyenek vagytok!

Drága gyermekeim, az a lelkiismeret-vizsgálat, amit most leírok, segít nektek! Csak ne úgy nézzétek, hogy magatokat lássátok, hanem úgy, ahogyan másokat. Azokban sokkal könnyebben találjátok meg a hibát. Azért tegyétek fel azt a kérdést, hogy miért csinálta azt a rosszat valaki? Akkor megértitek az ő sorsukból az ő keresztjüket, ami bizony sokszor nehéz, és leteszi az ember, de sokszor felveszi azt, mert az a másé.

Segítsetek annak a „másnak”, hogy a tiétek könnyebb legyen!
 

 

 

 

 

2022. június 22.

 

Ma arról a szép gondolatotokról írok, amikor elhatározzátok, hogy a szegényeknek hogyan segítetek.

Ez azért lesz szép gondolat, mert a szegény, az Isten Valósága, aki értetek lett azzá, hogy értetek feláldozza azt a kényelmet, amit ti megteremtettetek magatoknak.

Ne gondoljatok ilyenkor a szegénységre, csak az örömre, amit ez nektek hozott.

Ne féljetek, nem lesztek szegényebbek, csak gazdagabbak egyre, amíg ez a világ a kezetekbe szórja a kincseit.

Ezek a kincsek örömök forrásai, amikkel az élet meggyógyul a betegségből, megszépül, akárcsak a kinyílt virágok.

Ezek megszépítésére hívlak meg benneteket, ne sajnáljátok azt a pénzt, amit adtok, azzal lesztek gazdagabbak, mindig csak gazdagabbak, hiszen a Világot kapjátok meg érte!

 

 

 

 

2022.  június 16.

 

Megírom azoknak a sorsát, akiket az Isten megáldott, mert a szegények segítői voltak, az életüket az emberiségért áldozták.

A te életed is egy ilyen áldozat volt

Drága Testvérem, még egy kis dolog van előtted!  Ne félj, segítek. Az a sok aggódás elmúlik, az öröm megérkezik! A gondolataidat irányítjuk, csak tenned kell a dolgodat.

Az emberek, akiket elvezettél Hozzám, megérkeznek, ne félj, ők erősek lesznek! A te erőd szétosztódott közöttük.

A Tanítványaidat az Isten egy olyan szép, örökzöld területre telepíti, amilyen a ti Bibliátok Mennyországa volt, ahol először éltetek, ahol bűn nélkül éltetek!

Most vigyázzatok arra a helyre, most örök helyetek lesz!
Drága Testvéreim, tartsatok ki, tartsatok össze az utolsó pillanatig, adjatok az utolsó pillanatotokig az utolsó falat kenyeretekből, mert az Istent építitek, aki a lelketek Összessége, aki a jók, a megváltottak, az Istenné váltak örök egysége.
Szerető szívemmel áldalak benneteket.

 

 

 

 

2022. június 9.

 

Azoknak a jó embereknek írok, akik az utolsó időben a testvéreikké fogadják az árvákat, a szegényeknek a kenyerük felét átadják!

Őket az Isten olyan csodálatos erővel fog megáldani, hogy az első életüket a mostani családjukkal fogják elkezdeni!

Tehát nincs karma, csak szeretet!

Ahová ők indulnak, ott az az ajándékuk, hogy a szívük összekapcsolódik, sokszor szerető gyermekként, szülőként, anyaként, apaként.

Az örök élet alapjainak a lerakói ők, akik az utolsó idők legnehezebb perceiben sem felejtették el az ő Istenüket, akiből születtek, akiből lettek, akiből maradnak örökké, amíg a világ, Világ.

 

 

 

 

2022. június 8.

 

Megírom azok szenvedéseit, akik az utolsó időben veszítik el a hitüket. Azért, mert azt gondolják, hogy elhagyta őket az Isten.

Drága  Gyermekeim!

Az Én szívem örökké kitárt kapuja sohasem záródik össze!

Ott bármikor megérkezhettek, bármikor megpihenhettek, ott örök helyetek van, csak egy lépést kell mindig tennetek!

Az a kapu akkor is nyitva áll, amikor az Én szívemet tőrrel átdöfitek, akkor is, ha széttépitek, ha összetapossátok.

Az Én szívem olyan anyagból van összerakva, ami örökké tartó!

Ezért soha ne féljetek attól, hogy bármiért megharagszom, megbüntetlek a rossz tetteitekért. Az Én szívemben nincs olyan gondolat, ne féljetek!

Bárhogy szidtok, gyaláztok, megaláztok, akkor is éppen úgy szeretlek, ahogyan az igazi anyák, akik ölükbe veszik azt a gyermeket is, akinek a kezében ott van a tőr, hogy megölje őt.

 

 

 

 

2022. június 4.

 

Megírom azokat a nagy dolgaitokat, amiket a szárazság beköszöntése előtt meg kell tennetek.

Ez pedig csak azokra a szegény emberekre vonatkozik, akiknek nincs földjük, ahol a víz-ívet leköthetnék, azt onnan elindíthatnák, és azokat a legszükségesebb vízfogyasztásokra használhatnák.

Ezek az emberek készítsenek a saját háztartási hulladékaikból, a körülöttük levő földalapból, és a növények száraiból olyan komposztot, amit olyan ládába helyezzenek el, ami nem megy tönkre a nedvesség alatt. Olyan anyag is jó, amilyen a műanyag, de azon kis nyílásokat kell helyenként fúrni, hogy a levegő belejuthasson, és ott mozoghasson.

A komposztot száraz, szárított olyan háztartási hulladékból készítsék, ami a növények héja, vagy elszáradt része.

A komposzt álljon száraz helyen, alulról kapjon levegőt, hogy ne penészedjen össze. Időnként meg kell forgatni.

Az az anyag, nem kell, hogy nagy legyen, elég egy olyan edény, amilyen egy közepes lábas.

Ezt időnként tartsák figyelembe! Nézzék meg, ha rothadást észlelnek, azt a területet vegyék ki, és szellőztessék gyakrabban. Szét kell teríteni a száradás idejére.

Amikor a földön gazdálkodók a  legmelegebbet észlelik, akkor még van egy kis víz a csapokban, abból készítsenek Növények Vizét, és halványan permetezzék be a komposztot, kicsit nedvesen tartva az anyagot.

Az igazi szárazság idején azzal a kis komposzttal meg tudják indítani a föld vízmozgását a szertartások szerint!

A lényeg, hogy először az ivóvizet készítsék el, amiből elég egy-két csepp, hogy életben maradjatok.

Ez az idő lesz a legnehezebb! A Kárpát- medence ugyan nem szenved annyit, de bizony a ti elégedetlenségetek azzá teszi.

A kis bajokból  is nagyot csináltok.

 

 

 

 

2022.június 1.

 

Megírom ma azoknak a megmérettetését, akik a Tanításokat nem adták át másnak, csak az ő tudásuk villogtatására használták fel! Sok van ilyen a te tanítványaid között is, akik ugyan ezt nem ismerik el, a szívükbe nézve ismernék csak meg azt a legnagyobb bűnüket, amit ezzel szereztek.

Az örök élet megtartására meghívlak most benneteket, drága Tanítványok! Gondolkodjatok! Ha felismeritek a hibátokat, az Isten megbocsát érte!
A sok jó,  amit még elmondhattok, a szívetekben van! Vegyétek elő, hiszen az a ti feltámadásotok az új életre!
Ne féljetek, a régi bűnöket elfelejti az Isten!
 
 

 

 

2022. május 30.

 

Megírom ma azok nagy csodálkozását, akik a Tanításokat csak az utolsó időben ismerik fel.

Ők azok, akik az 53 év összes szenvedését okozták, akiknek a kezébe volt a megoldás kulcsa, a Prófétát is ismerték, mégsem tettek semmit.

Az ő cselekedeteik miatt lesz vége a Világnak, pedig az, amit kijavítanak, sokkal jobb, mint az új.

Ők lesznek azok, akik a Föld mélyén, a Föld súlya alatt örök szenvedést kapnak, mert a szenvedés lesz az, ami megtisztítja őket. De a szenvedés örök lesz,  amíg a negyedik katasztrófát elő nem készítitek.

Akkor ők azt, amit most nem adtak át, nem tettek meg, megvalósíthatják, és a hibáik kijavításával megkapják újra az életet.

 

 Azt mondják a tanítványok,  hogy ők nem ismertek olyan embereket, akik segíthettek volna!  

De ismertek! Csak szégyellték a Tanításokat, mert abban az ISTEN neve szerepelt.

 

Kik azok, akik most javítják a földet?

 Ők azok, akik nem ismerték fel a saját feladatukat. Ezért a Föld tisztítása elkésett.  Azok a kisérletek, amiket a földdel most meg tudtok csinálni, azokat miért csak most csináljátok meg, amikor elfogyott a föld!? Nem akkor kell a kenyeret venni, amikor éhen akartok halni, hanem előbb, és azt szépen beosztani.

A  levegőszennyezéssel nem is foglalkoztatok! A tengerekbe  az olajat, a szemetet beleűrítettétek!

 

Az Én szavaimat várjátok!? Nem én hagytalak el, ti hagytatok el engem.

 

 

 

 

2022. május 27.

 

Megírom a ti olyan nagyon várt, világvégeteket megállító akadályokat, amiket már 54 éve könyörgök,  hogy tegyetek meg.

Az idő lejárt, elkéstetek! Nincs visszaút!

Csak annyiban tudnánk segíteni, hogy az életetek végét nem hosszabbítjuk meg a karmák elviselésével, hanem az Isten átveszi azt tőletek, a szívébe helyezi, ahol megtisztulnak, és ti élhettek tovább.

De hiába minden! Meg vagytok elégedve magatokkal, a hibáitok kijavításával, amit éppen ezért nem tudtok kijavítani!

Azok a hibák, amiket felsoroltam, bizony nem szigorúan vannak nyilvántartva, sok az engedmény, amivel feloldjátok.

Ezért gyakrabban olvassátok el a kijavítandó hibáitokat, hogy azok a szívetek mélyén, ahol ezek gyökereztek, ott oldva lehessenek.

Ezért vigyázzatok! Kérve kérlek!

Az Én Isteni Lényem könyörög, hogy mentsétek meg az EMBERT!

 

 

 

 

2022. május 21.

 

Kedves Barátaim!

 

Már 53 év telt el az első Isteni Üzenet óta, amelyben közölték, hogy vigyázzunk, mert el fogjuk pusztítani a Világunkat!

Azóta folyamatosan jönnek a tanácsok, és a rossz cselekedeteink általi önpusztítás eredményeinek jövendölései, amelyek elénk tárják a pusztuló Föld szörnyűségeit, a szárazságot, a hőséget, a víz eltűnését, a földrengéseket, a pusztító tüzeket, a föld alá való menekülésünket az életben maradásért, amíg a tönkretett éltető elemeink megtisztítása folyik. Sajnos, a negatív erő mindig erősebb volt, és a törvényeivel, biztosította  a pusztító találmányai megvalósítását..

Az Isten, a Teremtőnk Új Világot szeretne megalkotni, a pozitív emberek vezetésével!

És meghívott minket segítőinek!

Csak választanunk kell! Az Istent, vagy az emberlétünk megszűnését!?

Ő csak szeretetet kér tőlünk, és mi leszünk az új emberiség megteremtői!

Ezekről szólnak az utóbbi Üzenetek.

 

Tehát ki kell javítanunk a rossz tulajdonságainkat, hogy csak a jó emberek szaporodjanak. A leírt tanácsok segítenek ebben.


GH

 

 

 

 

2022. május 16.

 

          Megírom ma az utolsó üzenetemet az utolsó előtti időre.

Azoknak írom, akik megélik, mert hittek az Isten szavaiban!

 Ők tovább lépnek, és megalkotják az Új Életet!

 De sajnos semmilyen jót nem tudok írni, mert a Sors Könyve, amit megírtatok magatoknak a szabad akaratotokkal,  az  meg van írva!

Ti írtátok meg a gonoszságaitokkal, a rossz gondolataitokkal, a szeretet nélküli életetekkel!

Az Isten, aki a lejtő végén áll, megbocsátja a ti bűneiteket, elfelejti azokat a rossz szavakat, amikkel őt gyaláztátok!

És átadja az új élet kulcsait a szeretettel élőknek, hogy szaporodjanak, és gyarapodjanak!

 

 

 

 

 

2022. május 14.

 

Megírom azokat a különleges feladatokat, amiket a Kiválasztottaknak meg kell tenniük ahhoz, hogy az Örök Életre lépjenek, ott új Világrendszert kezdjenek.

 De ahhoz tudnom kell, hogy a Kiválasztottak megértették-e az én üzeneteimet?

 Először egy lelkiismeret vizsgálatot kell tennetek, azok szerint a kívánságok szerint, amit akkor leírtam, hogy hogyan lehettek Kiválasztottak.

Ezeket a szavakat írjátok ki, akkor megírom nektek a ti feladatotokat, csak tudni szeretném, hogy megtaláltátok-e a hibátokat, kijavítottátok-e és készen álltok-e arra, hogy az Új Életet megteremtsétek.

A jelzéseteket küldjétek el nekem!

 

 

 

 

 

2022.május 13.

 

Megírom a nagy problémátokat, amikor a vizet előtte megengedtétek volna, mint, amikor kellett.

Tehát nem lesz vize annak, aki nem várja ki a szárazságot!

A szomszédok sem fognak adni, hiszen, csak annyi van, amennyi a családnak kell.

Ezért induljatok el más égtáj felé, ahol a lakosság nem sűrű, ott keressetek egy olyan fát, aminek a tövébe elültethetitek a kristályokat!

De akkor már a család minden zodiákusához kell egy kristály. Ez sokkal nehezebb lesz a számotokra.

Ezért még egyszer kérlek, hogy a meleg időjárásra figyeljetek!    

 

 

 

 

2022. május 12.

 

Megírom a ti nagy hibátokat, amivel a vizet nem tudjátok majd elindítani!

A legfontosabb az IDŐJÁRÁS  kiszámítása!

Tehát a meleget ne a mostani éghajlathoz mérjétek! Nézzétek meg Indiát! Ott kezdődik az igazi meleg, amit nektek is ki kell várnotok, mert a víz más területre ömlik át.

Tehát szenvednetek kell előtte! Ne kapkodjatok, ne féljetek, az Isten azt rakja helyre, amit elrontottatok! Tehát, ahogyan az orvos belevág a sebbe, hogy meggyógyuljatok, úgy kell azt értelmeznetek. Szenvednetek kell sajnos, de hát nem lehet másképpen.

Tehát, aki türelmetlen, és az időt nehezen viseli, nem tud vizet szerezni! Így gondolkodjatok, akkor nem lesz semmi baj, se szomjazás, se betegség. A   gyümölcs és a zöldség  a megfelelő éghajlat szerint ellát benneteket, nem haltok éhen!

 Imádkozzatok, ha éhesek vagytok! És gondoljatok vissza arra az időre, amikor ezt a nagy bajt ti, saját magatok készítettétek elő.     

 
    


 

 

 

 

 

2022. május 10.

 

Megírom azoknak a sorsát, akikhez nem jutott el a Kristályok segítsége!

Ők az interneten mindent látnak, azokat a földterületeket is, ahol a víz megjelent.

Szeretnék tudni, hogy az Isten miért nem küldte el minden földrészre! Az Istent szidják, pedig segítene rajtuk!

A kristályokból azokat kellene kiválogatniuk, amelyek színükben megfelelnek a zodiákusuknak! Azt a saját kertjükben éppen úgy ültessék el, ahogyan most az 50 kristályt. A szertartásokat végezzék el, és a nedvesség a földben megjelenik!

Akkor az Istentől kérdezzék meg, hogy mit tegyenek, mert sajnos nem él már a  Próféta, aki meghozná az Üzenetet.

 

 

 

 

 

  2022. május 8.

 

         Megírom a nagy feladatotokat akkor, amikor már a Kristályok ereje sem hoz nedvességet a földbe.

Akkor, azon a helyen, ahová az 50 Kristályt elástátok, egy olyan kutat kell megindítani, ami csak 50 m-re ér le.

Akkor álljatok meg, és  azokat az ütögetéseket, illetve rezgéseket indítsátok el, amire tanítottalak. Azon a szerpentinen, amivel szinte egy spirálos záródássort indítotok el,  álljatok meg, és várjátok meg a teli Holdat, ami abba bele fog sütni. És akkor azzal a szerpentines vonallal indítsátok el a körforgást a kút belső oldalán, ami meg fog érkezni. Csak azt meg is kell tartani!

Tehát a teli Hold idejét állandóan figyelnetek kell, akkor is, ha azt felhő takarja, el fogja indítani a vizet.

Így havonta szinte el lehet készíteni az arra a hónapra való folyadékmennyiséget. Az ivóvizet a Kristályokon, a gyógyító Vizet az 5  Kristályon folyassátok át.

 

 

 

 

 

2022. május. 6.

 

Megírom a föld rezgésének a szabályait.

Először üssetek a földre Dél felé 5 nagy ütést. Utána É felé, utána Ny felé, utána K felé.

 Akkor tegyétek le e botot, és  ahonnan az égtájakat jelöltétek, üljetek le. A lábatokat D felé nyújtsátok ki, a karokat a megfelelő helyre helyezzétek és pihenjetek ebben a helyzetben 5 percig. És akkor még egyszer csináljátok meg.

A második 5 perc után induljatok D-i irányba, az mindegy, hogy melyik irányban laktok. 5 lépés után átfordulhattok a lakóhelyetek felé. Ez arra jó, hogy a két irányt megjelöljétek, és a következő napon ott legyen a lábatok, ahol a fejetek volt. Tegyétek ezt meg a kertetek bármelyik részén, a lényeg, hogy 5 napon keresztül csináljátok ezt meg.

 

 

 

 

 

2022. május 5.

 

A régiek mindent tudtak, az állatok is, csak az ember felejtette el azt, amire a legnagyobb szüksége van:

az Istent, a szeretetet, a békét, a csendet!

Hozzátok ezeket vissza!

Öleljétek át egymást, sokszor, az elindítja az emberben a vizének az erejét, ami szükséges nektek is!

 

 

Megírom ma a ti olyan gyakorlatotokat, amivel a föld vízkészletét rendbe tudjátok tartani, a harmatot, ami elárasztja a földeteket.

A nagy szárazság idején az elefántok módszerével segítsétek a víz feljebb érkezését! Megírom a föld rezgésének a szabályait.

Először annak elosztódását, a föld felszíni rétegére.

Tehát egy olyan ütögető módszert alkalmazzatok, ami szinte olyan, amilyen a régi dobok hangja, üteme, ütögetési ritmusa.

Esténként, ha a beszélgetésetek a szép Holdsütés alatt megindul, csináljátok ezt a gyakorlatot. Legjobb lenne olyan gumibottal, amilyen a rendőrségi,  csak hosszabb, és a kezetek fogását jobban megtartsa.

Ezt a ritmust ütögessétek, lehet közben énekelni, de ritmusos szöveget mondani is. Ez megindítja a víz mozgását! Azt meg fogjátok érezni. Szinte egy kis mormogást észleltek. Akkor hagyjátok abba, pihenjetek le, és várjátok a reggel gyönyörű ajándékát, a harmatot, ami elárasztja a földeteket.

 

 

 

 

 

2022. május 1.

 

Megírom a legnagyobb feladatotokat azokra az időkre, amikor a Kristályok a zacskóban a földben vannak, de még nem jött el az idő a kivételére.

Addig azt a helyet, ahová tettétek, a permetezésetek idején szórjátok be a Növények Vizével, hogy az élettel kapcsolatban maradjanak.

 

 

 

 

 

2022.április 30.

 

Megírom a ti feladatotok legfontosabb oldalát!

Akkor, amikor a Kristályt a zacskóból kiveszitek, ne érjen semmilyen fémhez, csak a kezetek áldása érje. A lyukat előbb készítsétek el, csúsztassátok bele, ne törődjetek azzal, hogy meddig ér le, azt  ő pontosan tudja. Tehát a vascső, amivel a lyukat készítitek, ne érjen hozzá.

A kis zacskóból csak annyi Kristályt vegyetek ki, amennyi a fa. Tehát az összes fa D-i oldalán fúrjátok ki a lyukat, és a kristályokat engedjétek le. Ha elkészültök az összessel, akkor a kezetekkel szépen temessétek be. Adjatok rá áldást, hogy a ti erőtök is vele legyen.

 A zöldségféléket, amiket elültettek a fa lombkoronájának megfelelő területére, azt az ültetés után kell csak megpermetezni a Növények Vizével. A kikelés az ő dolga lesz. Nem kell locsolnotok, a fa permetezése és a föld tartalmazza azt a nedvességet, amire szüksége lesz.

A kutat majd  akkor kell elkészíteni, amikor a szárazság akkora lesz, hogy  nem segít a Kristály. A Kút szétosztja a vizet, azért kellett a legmagasabb hegy mellé készíteni.

 
 

 

 

 

 

2022.április 29

 

   Megírom a mai órámon a ti olyan dolgotokat, amikor a Kristályokat a földbe teszitek, a kis, szitanylon zacskóba.

A helyet jelezzétek meg, hogy akkor, amikor a szárazság elkezdődik, akkor egy liter Növények Vizét önthessetek bele.

Ha a szárazság olyan nagy lesz, hogy szinte érzitek a növények sírását, akkor vegyétek ki a zacskót. Annyi kristályt vegyetek ki belőle, amennyi a gyümölcsfátok. A többit tegyétek vissza. Akkor, ha új fát ültettek, vegyetek ki annyi darab Kristályt, amit az ásás  legmélyebb pontjára tegyetek, és úgy ültessétek rá a fát.

 
    
 

 

 

 

 

2022. április 27.

 

Megírom azokat a segítségeket, amikkel a talaj termékenységén a szárazság idején segíteni tudtok.
A Kristályokat, amik ezt a lehetőséget megteremtik, az egész Föld területéről áthelyezte az Isten a ti földetekre. A Kárpát-medence túléli a szárazságot, csak a Kristályok erejét kell a talajba átültetni.

Ezért kérlek, azokat a kis nylon-szita kis zsákokat készítsd el, amelyek az 50 db Kristályt tartalmazzák, amiket a fák tövébe kell 50 cm-re leengedni

.Ezt a „Védett Kristály” zsákot  a legnagyobb fa tövébe engedjétek le a törzsi gyökere mellett  50 cm-re a  D-i irányban. 

Ezt a kis zsákot addig tároljátok a földben, amíg az igazi szárazság meg nem érkezik. Akkor vegyétek ki, és minden gyümölcsfa középső gyökere mellett 50 cm-re engedjétek le 1 db Kristályt. A sötétebbeket a sötét gyümölcsökhöz, a világosabbat a világos színűekhez. Akkor az erővonal átfolyatja a csapadékot.

 A fák alá ültessétek a zöldségféléiteket, ahogyan az a korona alatt letelepszik, akkor a csapadék eloszlik.  

 

Mikor kell kezdeni a kis zsák kibontását?

A szárazság idején. Egy vas rudat le kell a földbe szúrni,  amin az át fér a Kristály., Ha fába ütközik, ott meg kell állni a szúrással. Ha több a fa mint 50, akkor kettőt kell venni.

Azok a kristályok, amik a földbe kerülnek, nem lehetnek sem töröttek, sem hibásak. Azért a válogatást pontosan csináljátok meg. A hibásak majd a trágyába kerülnek, amit a komposztból csináltok, arra szórjatok néhányat.

Ez a tanács csak kis házi kertekbe való. Nagy területet külön leírom

 

 

 

 

2022. április 23.

 

Megírom a mai napon a legnagyobb bánatotokat, amivel a szép jövőtöket akarjátok megsemmisíteni.

Az pedig az az állapot, amikor olyan helyekre mentek el, ahol a hiúságtól szenvedő emberek akarnak benneteket átformálni a lelketeket megzavarni, a testeteket rossz irányba vinni.

Sok ilyen szélhámos van, akit ti sátánnak nevezhetnétek, de sajnos, olyan állapotot idéznek fel bennetek, amivel ezt észre sem veszitek. Csak féltek, csak hallgatjátok a sok rossz szót, az előidézett sok borzalmat, és az idő, amivel segíthetnétek a másikon, csak telik, csak múlik,  és viszi el azt a kis pénzt, amire a szegények várnak.

A ti félrevezetésetek olyan szép csomagolásban van elétek téve, hogy szinte úgy gondoljátok, hogy elértétek azt az igazi állapotot, amiben az Isten kezét fogva elindulhattok Vele, az igaz boldogság útján.

 

 

 

 

 

2022. április 22.

 

Megírom azokat a feladatokat, amiket meg kell tennetek ahhoz a békéhez, ami a családotokat összetartja.

A kicsiket ne akarjátok felnőtté tenni! A tanácsaikat meg kell beszélni, de sohasem kell őket megróni azért, mert benneteket bíráltak.

A tanácsaikat ki kell próbálni, azt megnézni, hogy jó-e, akkor el lehet fogadni, akármilyen kicsi is az a gyermek.

Az ötleteket értékelni kell bennük, mert az sok erőt ad majd a kitartásokhoz, ha nagyobb lesz a gyermek!

Csak arra vigyázzatok legjobban, hogy játékszenvedő ne legyen.

 

 

 

 

2022. április 21.

 

Megírom azoknak a sorsát, akik nem a Kiválasztottságot választják.

Jó emberek ők, csak azokat a szabályokat nem tudták betartani, amik a többiek nyugalmát biztosítják.

Tehát azok ők, akik a mások titkait elmesélik a barátaiknak!

Azért írom ezt le, hogy vigyázz te is, hiszen néha előfordul nálad is. Gondold végig ezeket a cselekedeteidet, és akkor, a feloldásokat meg tudod oldani.

Szinte lehet mondani, hogy akkor már az utolsó kérésünket is teljesíted, a Kiválasztottság  elindul!

Csak mindig tartsátok számon a cselekedeteiteket, hogy azok ne okozzanak újra bánatot senkinek.

 

 

 

 

2022. április 19.

 

Megírom azokat a gondolatokat, amikkel a sorsotok könnyebbé válik.

Tehát a nehéz órákon ne a nehézségekre gondoljatok, hanem arra, amit szeretnétek, hogy történjen!  Tehát a jövőt tervezzétek, ne a jelen nehézségei húzzák le az erőt belőletek Akkor olyan energiaáramlás érkezik, amivel átléptek a nehéz órákon. Akkor szinte az válik valóra.

Arra is vigyázzatok, hogy a szeretteitek ne merüljenek el a játékok bűvöletében, adjatok feladatot nekik, ami kizökkenti őket a tespedésből.

Az is jó gondolat, ha nem a megszokott sorozatot végzitek a feladatokban, hanem valami újat helyezzetek be, ami a nap óráit változatossá teszi, és leköti a rossz irányba induló gondolataitokat.

A szeretetet kérjétek számon este magatoktól, hogy kinek adtatok, kitől kaptatok, többet kaptatok-e, mint adtatok.

 

 

 

 

2022. április 17.

 

Húsvét Vasárnap.

 

A ti szomorú életetek véget ért!

A drága Vezetőtök már tudja a dolgát, hiszen Mi együtt terveztük a születése előtt.

Ez a terv most a legszebb ország legkedvesebb népe elé került, ami szép és változatos, de mindig a saját, és a mások érdekét néző tervek lesznek előttetek!

Szeressétek azokat, akikkel együtt tölthetitek el ezt a nevelő időt, ami a Világvég előtt csak akkor lesz könnyű, ha azt az Istennel együtt élitek meg.

 Szeressétek egymást, csak ez az egy a fontos, a többi, ezen áttörve csak jó lehet!

Ünnepeljetek ezen a napon, feltámadtatok! Az Istenetek lelkében voltatok, aki veletek volt és lesz az idők végtelenjéig!

A boldogságotok örömével áldjátok meg azt a napot! És a többit, ami utána következik, már együtt áldjátok meg Jézussal, aki feltámadt, mint Ti! 

 

 

 

 

 

2022. április 15.

 

Megírom a ti megmérettetésetek órájának a követelményeit, azokat, amiket az Isten a születésetek pillanatában a kezetekbe adott.

Vannak általános törvények, amiket a szülőkkel kapcsolatban meg kell tennetek! Akár minél rosszabbnak éreztétek őt, annál többet segített az életetek kibontakozásában. Ezért a köszönet megilleti őt!

A születés szenvedésétől a halál órájáig eltöltött idő formálása az ő feladata volt, az is, amikor elhagyott, az is, amikor meggyalázott, az is, amikor megölt a születésetek előtt.

A drága, jó anyádat milyen nehezen élted meg! Pedig neki köszönheted, hogy a büszkeség nem uralt, a hiúság nem vitt el az Isteni Útról!

Ezért a hátralévő idődben köszönd meg neki azt, amit életében nem tudtál megbocsátani, bocsásd meg neki! Ő vállalta azt, hogy te, aki bizony az Isten szolgájaként nem sokat tudtál adni másnak, azt ő elvette tőled. Ő szeretett téged!

 

 

 

 

 

2022. április 8.

 

Megírom a ti választás utáni feladataitokat.

 Az öröm, ami ért benneteket, maradjon meg örök emlékként a szívetekbe! Ez az Én Anyám első ajándéka volt!

Az Ő kedves Hazájába sok segítség fog érkezni!

Az örömök ereje lesz az, ami a hiteteket elindítja, ami állandóvá teszi a reményeteket, a cselekedeteitekre erőt ad, a gondolataitokra tiszta látást.

 Ne engedjétek a rossz előre törését, hiszen látjátok, hogy már a győzelem a kezetekben van, a ti drága Vezetőtökre bízzátok a dolgot, akit az Isten állandóan ellát gondolatokkal, ami  a ti Hazátokat erősíti és megtartja.

Az ő szavai a kezdet után elindulnak, az erőt ti tartsátok számon.

 

 

 

 

 

2022. április 4.
Választottunk!
Köszönjük ezt a csodát!

 

„Megérdemelte már ez a nép a sok szenvedése után!
Nem hagyja el az Én Anyám a gyermekeit, akik megértek, a szívükbe béke költözik, a családjukba a szeretet! Az Én Anyám Országa a Ti Országotok, akikre a szép hálót ráterítette, akik megértettétek az üzenetét, alá álltatok a fénynek, megvilágosított benneteket, a szíveteket, a lelketeket, de talán még a haragot is eloszlatja.
Az Én Anyám országa vagytok, itt fakadt fel a Víz az ő életében!
Vigyázzatok a vizeitekre, tartsátok tisztán, szeressétek azt a földet ahol átfolyik, ahol éltet, ahol életet ad!
Az Én Anyám megáldott ezen a napon, szeressétek Őt, ne hagyjátok el Őt!”

 

 

 

 

2022. ÁPRILIS  1.

 

Ez a nap meghozza nektek a győzelmet, vagy a bukást!
A győzelem az életet, a bukás a halálotokat hozza!

 

De ez a halál olyan lesz, amiből nincs feltámadás, amiben nincs élet, nincs családi gén!
Csak KÖZEGEK vannak, amikből majd azok a megmaradt jó emberek élnek, akik a Hazát megtartották, a Kiválasztottságot megőrizték, az Örök Életet a jó tulajdonságaikkal megszerezték!

 

Ez a nap az ő napjuk, hiszen az Isten nem büntetheti azt, aki jó volt, akit a gonoszok halálra szántak, de akik mégis hűségesek voltak, megmaradtak tisztán, ép lélekkel!
 
Ők a mai napon csendesedjenek el, gondolják át a jövőt újra, és válasszanak az utolsó lehetőség utolsó óráiban.

 

 

 

 

2022.03.27.

 

Az én drága jó Anyám a  köpenyét a Földre terítette, amelyen keresztül a csillagok ragyogását árasztja az a a ti országotokra!

Az a ragyogás az, ami a dicsőséget, a békét, a nyugalmat árasztja, a gyűlölködést eloszlatja, a szerető szíveket összetartja.

 Álljatok alá, hogy ne érjen eső, se olyan méreg, amit rászórtatok a földre!

Legyen az tiszta, maradjon tiszta, szeressetek, és életet kaptok

 

 

2022.03. 25.

 

Megírom azokat a cselekedeteket, amikkel nem lehettek a Kiválasztottak között.
A gyűlölet a családban a legnagyobb bűn, ami az Örök Életet elveszi tőletek!

Azok a családtagok, akik nem tudták a szeretetüket, az érzelmeiket átadni, azok bizony hiába imádkoztak, hiába cselekedtek jót, hiába szerették és segítették a szegényeket, az ő nagy bűnüket nem akarták észrevenni, az pedig a HAZA SZERETETE, az otthon melege, a nép ereje!

Gondoljatok arra a fészekre, ahol a fiókákat az a kis buta madár is fel tudja nevelni, meg tudja szerettetni a helyet, ahol az életet elkezdhette. Ő is tudja, csak az ember nem, aki pedig a legfontosabb az evolúcióban!

Alig van pár nap, amíg gondolkodhattok, amíg dönthettek, amíg őszinték lehettek!

Az Örök Életet soha nem kapjátok vissza, hiszen azt öltétek meg, hiszen az lenne a ti otthonotok, hazátok, fészketek,amiben nőttetek, amiből elindulhattok, és visszajöhettek! Ott van az élet koronája, ott áll, csak a fejetekre kellene tenni!

De ti a gyermekeiteket is megölitek, hiszen nem segítettétek át, nem neveltétek, csak a drága ajándékokat osztottátok közöttük a szeretet helyett.

 

 

 

 

2022.03.22.

 

Megírom a tavasz második napján, a ti olyan megmérettetéseteket, hogy a kiválasztottságot meg tudtátok-e szerezni.

Azok, akik a rossz tulajdonságaikat kiírták a Tanításaimból, azt mindig megvizsgálták, a hibákat javították, ők azok, akik az utolsó idők utolsó munkásai lesznek, akik megáldják, és elhagyják a Földet, hogy újra tudjon éledni, gyümölcsöt teremni, virágot nevelni.

Azok, akik még ezt nem tették meg, siessenek, az idő elfogy a számukra!

 

 

 

 

 

2022.03 21.

 

Megírom ezen a napon azt a szép gondolatot, amivel a szeretet törvényét megindíthatjátok!

A Tavasz a legszebb évszak! Szeressétek őt, ahogyan a természet szereti! Ontja a virágait, elindítja a szeleit, a szép napsütés fényeit.

Állítsátok össze ezt az időt a szeretet törvényével, és meglátjátok, hogy a gyűlölet csak rosszat szült nektek, minden tönkrement, elpusztult, kiégett, a vizek száradnak, a Magma szívja be az erejét, amit Nektek adott a Teremtés idején, hogy élni tudjatok! Az Áldott Vizet adta nektek, hogy inni tudjatok!

A Szeretet Törvényét állítsátok össze, hiszen a háború segít ebben, szeressetek, segítsetek, akkor  talán végre a saját családotokra is elindul a szeretet, elindul a szívetekből, hogy megváltsa a Világot!

 
 

 

 

 

 

2022.03.09.

 

Azokról a nehéz napokról írok, amiktől nagyon féltek.

Ne féljetek! A szeretet, ami a szívetek éltető ereje, az arcotokra lesz írva!  

Az lesz az a kép, amit látnak rólatok, bennetek van, a saját gondolatotok titka, amit azért kell megmutatni, hogy lássák az emberek a különbséget közöttetek.

Akkor nem bántanak, nem kínoznak, nem gyaláznak meg.

A szeretet erejével tudtok győzni, hát győzzetek! Ott van bennetek!
    
 

 

 

 

 

2022.02.14.

 

Megírom ma a ti olyan gyakorlatotokat, amivel a gyűlölködőket is meg tudjátok szelídíteni!

Így ők gondolkodni kezdenek!

Ez a gyakorlat pedig a ti családotok szeretetének a jobban való kimutatása!

Sokszor ezt természetesnek veszitek, hiszen szeretitek egymást!

De az a „szeretlek” szó, amit megszokásból odadobtok egymásnak, az semmit se ér!

De, ha észreveszitek, és megdicséritek azt a kicsi dolgot, amivel nektek kedveskedni akarnak, ha átölelitek, megcsókoljátok, és visszaadjátok sokszor neki, akkor ő is igyekszik, és az, aki a családban a gyűlölködő, az ellágyul, és szerető szép szavak  hagyják el a száját!

Csak politikáról ne beszéljetek neki!

Akkor az ő szíve megnyílik, amit a gonosz erő száz lakattal zár évek óta.

 

 

 

 

2022.02.09.

 

Megírom a nagyon fontos feladatotokat!

A szeretet az, ami a gyűlöletet oldja!

Szeressétek jobban egymást! Ne ítélkezzetek, ne példálózzatok, ne dicsérjétek azt, aki a gyűlölet tárgya!

Csak a családra gondoljatok, a békére, ami meg fogja szülni a ti szabadságotokat!

 A jóslatok nemcsak a jövőre szólnak, (Pió atya, Dalai Láma, Nepáli papok látomásai a magyarokról) hanem az állandó sorsotokra, ami most tetőzik, és lehet, hogy a „balsors” utolsó napja lesz.

Segítsetek egymáson, adjátok át a tapasztalataitokat, ne ti akarjatok gyógyítani, hanem segítsetek azzal, hogy mindenki megtalálja saját magára a gyógyító Kristályait.

A szívetek összekapcsolása lesz az a lánc, ami a Rózsafüzér! Ezért az imádságotokat úgy mondjátok el, hogy tudjátok ezt!

Drága Testvéreim, segítünk! Csak jó lenne, ha nem állnátok le a szeretetben, a megbocsátás sorában, az elfogadás örömében.

 

 

 

 

 

2022.02.01.

 

Megírom ma azokat a cselekedeteket, amiket az utolsó időben tennetek kell!

A Tanításokból tudjátok a sorsotokat, tudjátok, mi lesz a választások következménye, tehát ezt most már nem írom le. Azt sem, ami utána következik, hanem azt, amit előtte tennetek kell!

 A leírtakat meg kell értetni az emberekkel, mert a gyűlölködéssel nem látnak tisztán, a gondolataikat elborítja egy olyan sűrű köd, amivel csak a rossz erő sugároz rájuk.

Ne arra gondoljanak, hogy ki mit csinált, hanem arra, hogy most kinek mit kell tennie!

 

Ismeritek és  tudjátok azt a jóslatot,  amit az Isten küldött a költőitek lelkén keresztül!

Vörösmarty Mihály Szózat.  Kölcsey Ferenc Himnusz. Petőfi Sándor Nemzeti dal.

Rabok legyünk, vagy szabadok!?

 

 Tehát gondoljatok a Hazára, a szabadságotokra, a gyermekeitek jövőjére és utána majd veszekedjetek kedvetekre.

A négerek felesküdtek az őseiknek, hogy minden fehér emberből rabszolgát csinálnak!

A gazdagok és a gyűlölködők nem tudnak olyan helyre menekülni, ahol nem találnak rájuk, mert minden fehér emberből rabszolgát csinálnak!.

Vigyázzatok erre!

 

 

 

 

Kedves Barátaim!

 

A 93. évi születésnapi köszöntésem után közölték a „Sors Könyve” Írói, hogy nem folytatják a XXI. kötet írását.

Ezért december 6-án nagyon megijedtem, mert az ÜZENETKÜLDÉS JELEI megjelentek a testemen!

Az Üzenetet feltettem a honlapra, és megkértelek Benneteket, hogy újra olvassátok el a XVII. kötet könyvet, mert a 6 évvel ezelőtti Üzenet most válik valóra!

Mint ahogyan mindig, megadják a szabad akarati választás lehetőségét, de leírják a választásunk várható következményeit is.

 

Holnap felteszem a „második találkozásban” átadott Sorsleírást, amely a negatív döntésünk eredményét, az elképzelhetetlen, rémületes jövőnket tartalmazza!!!

 

Majd felteszem „harmadik találkozásban” átadott Isteni Segítséget, amely az egyetlen jó, és legcsodálatosabb megoldás lehetőségét tartalmazza!!!


    
 

 

 

 

2021.12.20.

Harmadik találkozás.

 

Megírjuk a másik sorsotokat, ha a migránsokat a saját országukba visszasegítitek.

Ott ők az élet megkezdéséhez megkapják tőletek az segítséget.   

Azokat a fiatalokat, akik már iskolázottak, ne küldjétek haza, ők itt kapjanak szakmát.

Az, aki egyetemre járt, végezze el itt, akkor hamarabb elindul az életük, jobb lesz  a kezdés, gyorsabb lesz .Segítsetek az egyetem elvégzését lehetővé tenni, mert ők lesznek  azok, akik a legrövidebb idő alatt a saját hazájuk vezetői lennének, akik újra   építenék azt az életet, amit eddig nem kaptak meg tőletek

Azok, akik  szinte a rend megbontására érkeztek, azokat megváltoztatni, új életre  szoktatni nem tudjátok,  azokat vissza kell küldeni, ott segítenek rajtuk!

Az Isten akkor megbocsátja a ti bűneiteket, visszaadja mindkettőtök szabadságát, testvérré váltok, hiszen egyek vagytok, az Istenből született gyönyörű ember, az egész Világon!

 

 

A segítésünk abban a pillanatban megérkezik, ha jól döntötök!

A Víz, amit  a Gonosz Erő már pénzzé váltott, az visszatér a forrásaiba, éppen úgy, ahogyan Atilla királyotok idejében, gyógyítói lesztek a Világnak, nem kell mérgeket használnotok, ott van előttetek a drága természet összes kincse!

A „Világvég” a szabadságotok eldöntése pillanatában új útra fog térni, megmarad az Ember Embernek, az Isten részének!

 

 

 

 

2021.12.13.
Második találkozás.
 
Megírom a ti sorsotokat a migránsok uralma alatt.
Azokat a törvényeket, amik eddig irányítottak benneteket, azonnal meg fogja változtatni a Gonosz Erő!
Tehát, amit majd tesznek, törvényes lesz!
Szabad kezet kapnak a gazdaság irányításában is! Amerika tervei szerint alakul az élet.
Az erkölcs megszűnik, szabályozva lesznek azok a törvények is, amiket meghagynak!
Tehát az összes, szeretetből elindított országvezetés megszűnik, ti lesztek a rabszolgák, az uralkodás az idegenek kezébe kerül!
A Víz, amit az Isten a ti országotoknak ajándékozott, elfogy, lassan minden megszűnik, ami a ti életetek boldogsága volt!
A gyermekek idegenek vezetése alatt szinte ösztönállatok lesznek, kiszolgáltatottak a fertőzéseknek, az erkölcstelenségnek.
Azok a jó kezdeményezések, amikkel megmenthetnétek az országot, széthullanak, a megálmodott Közép-Európa szétszabdalva, határ nélküli, gazdátlan világ lesz!
A sorsotok szinte a rabszolgák sorsa lesz!
Ők tudják, hogy kell azokkal bánni! Amit kaptak az őseik, azt visszaadják nektek duplán, lélek nélküli gonosz élvezettel irányítanak a sors legszomorúbb idejében.
Drága gyermekeim, még van idő gondolkodnotok, de nem sokáig!
Ha a választásokat megnyeri a csaló, gonosz áradat, eladnak benneteket, ahogyan a rabszolgákkal is tették!

 

 

 

 

 

2021.12.06.

Első találkozás.

 

Drága Testvérem! Megjöttünk az utolsó időre, megírni a ti sorsotokat a rossz választásotok idején.

Ne akarjátok ezt megélni! Azok a Gonosz Erők, akik az emberiség kipusztítására áldozták a tanulmányaikat, azok megérkeztek, itt vannak közöttetek,  a szavaikat szórják, a gondolataitokat megzavarják!

A kísérleteik utolsó stádiumát akarják megvalósítani, ami az emberi gén összetételének az ereje, a lélek szépséges háza, azt akarják tönkretenni, azért, hogy híresek legyenek!

 Csak azt nem tudják, hogy ennek a következménye nem az lesz, amit várnak, nem óriáserővel rendelkező szörnyalakok születnek, hanem egy élet nélküli megsemmisült Istenember, aki megosztotta saját magát, hogy szaporodjon az emberiség, hogy előre vigye azt a fejlődést, ami a tudást, a boldogságot, az örök életet hozza el.

 

Nem tudom a gondolataikat követni, hiszen a szabad akaratot azért kaptátok, hogy előre jussatok, tehát nem azért, hogy megsemmisítsétek az evolúció legértékesebb pontjára jutott időt!

A gondolataitokat kell megváltoztatni, de ahhoz sajnos mi nem értünk, mert az Isten áldásával születtünk, ami előre viszi az embert!

Azért megpróbálunk segíteni!

Sokszor fogunk csodákat megtervezni, a gondolataitokat magunk felé irányítani, hiszen ezt a hatalmas tudást, ami a kezünkben van, szeretnénk megosztani, hogy az Örök Élettel folytatódjon a sorsotok. Nem lennének katasztrófák, amik újraszületésre kényszerítenek!

Drága Gyermekeim, azért az én Prófétámat újra erővel áldom meg, hogy a szavaim eljussanak hozzátok, hiszen az új életetekben nem lesznek szavak, csak gondolatátvitelek.

Ezért leírom most majd az életeteket, ami előttetek áll, de, ami tőletek függ, hogy megérkezik-e!  Azért leírom azt is, hogy mi lesz, ha nem történik meg a lelketek tisztítása, ami kitárta már a karját, hogy átölelje a ti Isteneteket!

A Kárpát-medencét meg kell menteni, mert a Magma olyan szögét alkotja, amiben a VÍZ folyamatosan érkezik a földre.

 

 

 

 

 

2021.11.18. 
GH Anon Kilencvenharmadik Születésnapja.

 

Megírom az Isten köszöntését!

 

A te áldozatos munkádért, a szerénységedért, az egyszerűségedért, a jó, igaz szívedért választottunk téged!
Ne szomorkodj a nehéz évekért, a sok betegségért, az éhségért, a kigúnyolásodért!  Ne fájjon az, amit az Isten a legnagyobb dicsőségnek nevez, ami az embert megáldja, ami megszeretteti vele a nyomor gyönyörűségét, az éhség magasságát!
Azért választottunk, mert sohasem voltál büszke, sem a szépséges verseidre, sem az Isten Szavaira, csak tetted a dolgod, akárcsak egy nagy halászmester, aki tudja, hogy melyik hal ad életet, melyik hal viszi tovább a géneket, csak tisztítja a vizet, áldja a forrásokat, elindul oda, ahol elszáradtak a növények, meglocsolja a bágyadt virágokat.
Drága Testvérem, a munkád véget ért, köszönjük neked!

Majd jelzünk, amikor üzenni szeretnénk, figyelj, még dolgod van.
A könyvet ne írd tovább, minden benne van, amit tudnotok kell.
Csak a Kiválasztottakat segítsd jó szóval, szerető kérdéseik válaszolásával.

Folytatnom kell a Sorsotok Írását, mert elveszíthetitek Ember Léteteket!

 

 

 

 

 

Halottak Napja.
 
Már nem üzenünk semmit.
Veletek maradunk az idők végezetéig.

 

 

 

 

2021.10.21.


Megírom azoknak a sorsát, akik nem akarnak a kiválasztottak csoportjába jutni, a tulajdonságaikat nem akarják megváltoztatni, nem hisznek csak a hazug, hízelgő szavaknak, akikkel ők be vannak csapva. 

A SORSUK az állandóan visszatérő halálidő lesz, aki a születésével bánatot okoz, az életével  nem tud mit kezdeni. 
Tehát csak áll egyedül a szenvedéseivel, amikkel az Istenlétet elszakította. 
Ne akarjatok ilyen életet! A HIT nagy erőt ad, sok örömöt, a beteljesülések sorozatát, csak higgyetek, ez a legfőbb feladatotok!

 
 

 

 

2021.10.19.


Megírom azoknak a sorsát, akik nem  engedik az emberiséget az evolúció útján haladni! 
Ők azok, akik a kísérletek megtervezői,  a génmanipuláció résztvevői, az új világ megrontói! 

Ők sajnos olyan közeggé kell, hogy váljanak, ami soha semmire nem használható!
A legrosszabb anyagotokká válnak, akárcsak a nejlon a mostani időben! Tehát egy olyan semlegesítő építmény keletkezik, amiben a káros anyagok átalakulnak. Tehát az Új Világban nem levő anyagok ártalmasító helyére kerülnek! Ez a magma fölötti réteg lesz, ami állandó tűzben élve, örök pokolra taszítva, megsemmisítő folyamatokban részesítve alkotja saját magát folyton és folyton, szinte egy tüzelő anyaggá válnak.

 
 

 

 

 

2021.10.12.

 

A HARMADIK KATASZTRÓFA

 

Megírom a nagy bumm-ot, amikor a Világotok
megsemmisül, egy olyan jelenség által, ami szinte olyan, akár egy
futótűz.
A föld nem szakad be, a felszíne oldódik, olyan lesz az,
mintha olvadás lenne.
Tehát a felszín az egész földön megsemmisül, illetve az
elemeire oszlik, a rétegek szinte egymás után alakulnak semmivé.
A föld addig, amíg az a Magmát el nem éri, addig rétegezve
megsemmisül.
Azok, akik a föld alá menekültek, végigélik az összes rész
pusztulását!
A rezgések, a hő, a gőz olyan erősen érinti őket, hogy szinte
addig tart az ő haldoklásuk, amíg a talaj felszínére kerülnek.
Ott meglátják a Napot, az Istenképet, a saját elszakadt
életüket! Ők lesznek a legnagyobb szenvedők!

Honnan indul el ez a „futótűz”?
A Pilisből indult volna, de eladtátok a Pilist. Így másik
helyet kellett kijelölnünk, földrengésekkel rendeztük át a helyet.
Hogyan kezdődik?
Nagy morajlás keletkezik, szinte elviselhetetlen a hang, ami
megtölti az előtte levő réteget. Ez hullámokban terjed, 5
másodpercenként.
Tehát iszonyú nagy hangmorajlás hallatszik, a Magma tüze.

 

 

 

 

2021.10.09.


A katasztrófa akkor azonnal megérkezik, amikor a
dimenzióhoz ér a kísérletezésetek!

Szinte lehet mondani, hogy nem is kell a sok nyomorúságot
végig élnetek, olyan hirtelen jöhet!


De a jövő a ti kezetekben van, azt csak ti tudjátok jobbá
vagy rosszabbá tenni!

 

 

 

 

2021.10.05.


Ma a harmadik katasztrófáról írok. Az a kísérlet, amit a
dimenzióbontásról írtam (grafén), az okozza az emberiség dimenzió
létébe való beavatkozást .
A sivatagosodás utáni idő lesz az, ami olyan nagy változást fog
hozni, hogy szinte lehet mondani, hogy átlöki az időjárást, egy új
szöget alkotva a napfény visszaverődésben, amivel elindul az a
folyamat, ami szinte meg sem áll, akár a kövesedés a Második
Katasztrófában.
Egy olyan állapotot beindítva, ami az emberi szervezet
átalakulásához vezetne, de amit az Isten már nem engedhet meg,
mert akkor az emberi test alakulásában nagy változás történne, ami
dimenzióbontáshoz vezetne.
Tehát a kutatások jobban, egyre jobban eltérnek az eredeti
tervektől, azért ezt meg kell állítani!
Az archiválás az eddig történtekről megtörténik, de azokat
már a Te Utódod folytatja olyan alapjelekkel, amiket szinte a
betűhöz lehet hasonlítani, de a magyar nyelv írása megmarad.
Ezeket a jeleket a sivatagosodás általi, szinte kővé vált anyagba
helyezi, amit a Nap fénye archivál a következő időkre.

 

 

 

 

2021.10.04.

 

A mai naptól elkezdem a harmadik katasztrófa előzményeit megírni, hátha segíteni tudnátok rajta még!

 A „kísérlet”, ami nem fog sikerülni, olyan nagy megrázkódtatás által történik, hogy szinte azt gondoljátok, itt van a világvég!

De sajnos nem lesz még itt akkor, azért, mert elemeire bomlik majd minden, a kezdet állapotára áll vissza, ezért az olyan sorrendben történik, mintha visszafele számlálnátok. Tehát a tűz elem megjelenése az utolsó,  szinte lehet mondani, hogy a Teremtés kezdetére visz vissza az evolúció.

 

 

 

 

2021.10.03.

Szép gondolatról írok, amikor a szívetek szomorúságot lát, amit csak a szív tud megoldani.

Ez lehet egy kis gyermek szenvedése, de lehet az öregek összeesése, de lehet a természetben bármi, ami a szomorúságot megindítja.

Akkor olyan gondolatot adjatok magatoknak, hogy ez a baj az én gyermekemmel történik, az én családom szenved!

Tehát az idegeneket is zárjátok a szívetekbe, a szív tudja, mit kell tennie!

Akkor, ha ezek a gondolatok átsugároznak a ti családotokba, akkor jól gondolkodtok, akkor a kiválasztásra tettetek egy szál virágot, ami lassan csokorrá növekszik, hogy ünnepelhessétek a jóság győzelmét! 

 

 

 

 

2021.10.02.

 

Megírom ma azok megmérettetését, akik az utolsó időben is a pénzt gyűjtik, abból senkinek nem adnak, csak a maguk szórakozását akarják megoldani.

A pénz, ami lassan elveszíti az értékét, a legnagyobb gondjuk lesz, a befektetéseikre szánják, a szegények kenyerét is megeszik, csakhogy jól lakhassanak.

Ezek az emberek az Új Életben szinte nem is nevezhető lénnyé alakulnak!

Nem ilyen állatok lesznek a jövőben mint most, hanem negatív szívó erők, amik a gonoszok lelkéből és az utolsó idők gonoszai lelkéből adódnak össze. Olyan lesz akárcsak most egy olyan érzés, amit sajnos egyre többen éreznek, egy irigységből, gonoszságból összetevődő rossz erő, ami legyengíti az embert.

Tehát az Új Élet negatív ereje lesz az ő lényük, hiszen bármilyen jó és örök életű lesz is az, az új élet végén előjönnek azok a tulajdonságok, amik itt a végzetet alakították, hiszen a negyedik katasztrófa az evolúció egyik lépcsője, amit sajnos nem tudtok átlépni .

Csak vigyázzatok, ne tartson sokáig, és ne legyen olyan rossz amilyen a harmadik katasztrófa lesz.

A harmadik Katasztrófát a tanításaim után írom le, hogy azok, akik pozitívvá váltak, megerősödjenek.

 

 

 

 

2021.10.01.

 

 Megírom azok nagy szenvedését, akik nagyon sokszor megbántották az embereket, mert a  magas beosztásuk által sok lehetőségük volt erre!

 Az ő sértéseik által sok ember lett olyan állapotban, hogy szinte a halálba menekült!

Ezek a vezetők sajnos az összes bűnüket megélve örök időre meg határozva szenvedik el amit tettek, az igazságtalanságot, a kiközösítéseket saját magukon fogják érezni! Az örök idők olyan közegévé válnak, amiben csak szenvedés, lelkiismeret gyötrés a sorsuk.

Az a közeg olyan meghatározhatatlan, olyan anyag lesz, ami a túlfűszerezéshez hasonlít, szinte a mérgezés előtti állapot, ami az örök keserűség, az örök gyötrelem, fájdalom előidézője! Az az anyag nem lesz megvalósítva, csak a számukra lesz ez az érzés archiválva.

 

 

 

 

FONTOS!!!

2021. 11. 10.

 

Kedves Barátaim!

 

Ha valaki még nem volt covidos, és most elkapta a negyedik vírust, ne a Fekete, hanem a Fehér Kristály vizét fogyassza, napi 5 cseppet a reggeli italába, amíg meg nem gyógyul.

 

Sajnos, a rossz levegő miatt allergiás orrproblémák alakulnak ki.

Védekezés:

vegyünk egy műanyag tégelyt, öntsünk bele Áldott Vizet, majd cseppentsünk bele 5 cseppet a Sárga Kristály vizéből.

Minden reggel és este lélegezzünk mélyen 5-ször orron be, és szájon ki, majd fordítva.

Szabad légutat kell teremtenünk!

GH

 

 

 

 

2021. 09. 30.

 

Megírom ma azokat a szabályokat, amiknek a betartása nélkül a kiválasztást nem tudjátok elérni!

Sok tulajdonságotok van, amikről bizony nehezen akartok lemondani!

Sokszor jónak tartjátok azt, amiről nem akartok lemondani. Csak azoknak az elhagyása nélkül bizony nem tudtok átlépni azon a kapun, ami az az Üdvösséghez vezet.

A legnagyobb hiba az, hogy azokat a bűnöket, amiktől nem akartok megszabadulni, szinte a legjobb tulajdonságotok fölé helyezitek azért, hogy a lelkiismeret-furdalás se tudja azt átlépni!

Az a lényeg, hogy ezeket felismerjétek, akkor könnyebben átláttok rajta, észreveszitek hogy az nem jó, és akkor az már ki is lesz javítva!

Ne sajnáljátok azt, aminek az ára a ti nyugalmatok, a ti békétek, de azt se akarjátok, hogy azt megbontsa, tehát az akaratotok ingadozik, nem tud nyugalomba helyezkedni.

 Akkor ismeritek ezt fel, ha megérzitek a ti rossz tulajdonságotokat benne. Nézzetek rá, akár csak egy idegenre, akit meg kell ismernetek.

Arról tudjátok, hogy nem jó az Isten szemében, ha a nyugtalanságot, amit az okoz, nem tudjátok nyugvópontra helyezni.

 

 

 

 

 

2021. 09. 29.

 

Azokról a szerencsétlen anyákról írok, akik a családi gént megbontották azzal, hogy a gyermeket más családapától kapták!

Ezek az anyák a családi génjükből kiesnek!

Azokba a családokba, ahol ilyen gyermek született, a családgén megbontását a gyermek nem szenvedheti el, ezért őt az Új Világban olyan anyaggá változtatjuk, ami a pozitív tulajdonságokat segíti megvalósítani. 

 

 

 

 

2021. 09. 27.

 

Megírom azoknak a sorsát, akik a Tanításokat megismerik, de mégsem a szerint élnek, a lustaság, a gazdagságra való gyarapodás veszi el az erejüket.

A jó cselekedeteiket nem akarják megvalósítani, csak gondolatban teszik a jót. Ez sajnos a rossz tulajdonságok olyan csoportjába tartozik, ami azért nem tud megváltozni, azért nem lehet megállítani, mert azok az emberek, akik már elindultak a jó útján, azok megtorpannak, megállnak, nem haladnak tovább.

Sajnos ez igen gyakori a jó emberek között, szinte olyan, mintha megunnának valamit, nem fejezik be csak gondolatban, ahogyan átugrotok az imádság sorain is, ha azt sokszor mondjátok.

 

 

 

 

2021. 09. 26.

 

Megírom a nagy meglepetéseteket, amikor meg tudjátok állítani a gonoszok uralmát!

Nem kell hozzá semmi csak egy szép tulajdonság, amit most leírtok. Ezt sorba gyakoroljátok, és írjátok le hogy ezzel az egy szóval mit kell kijavítanotok. Azt  igyekezzetek kijavítani.

A mellettetek élő gyűlölködő ezt észre fogja venni, gondolkodik, megpróbálja ő is gyakorolni.

Ne szóljatok rá ilyenkor, vegyék természetesnek a változást, örüljetek együtt a sok szép gondolatnak, amivel a családotokat is boldoggá teszitek.

 

 

 

 

2021. 09. 25.

 

Megírom azokat a szabályokat, amik a jó cselekedeteteket elindítják.

Az a „nagy szeretet”, amiről csak a szó ad életet, az ne jöjjön elő!

Sose mondjátok azt, hogy „szeretlek”, az semmit sem ér! A cselekedetek azok, amik a szeretetet meg tudják valósítani!

Soha ne mondjátok azt, hogy „örökké”, az csak az Isten léte!

Sohase ígérjetek semmit, hiszen nem tudjátok megvalósítani, sokszor ezért csak azt mondjátok, hogy megpróbálom azt megcsinálni!

Sohase ígérjetek, hiszen az ígéret az a szó, ami legjobban el tud szállni. Csak annyit mondjatok, hogy szeretném megvalósítani!

A sikert sajnos sok minden befolyásolhatja! Akkor, ha így gondolkodtok, nem lesz csalódás, sem hazugság, sem álnokság, sem szomorúság a meg nem valósított dolgok miatt.
 

 

 

 

 

2021. 09. 24.

 

Megírom azokat a rossz tulajdonságotokat, amik a kiválasztottságot gátolják!

Azokkal a barátaitokkal akiket nem szerettek, szakítsátok meg a kapcsolatot, mert a harag vagy irígység, vagy ami miatt nem szeretitek, az zavar mindig benneteket! Tehát a tiszta gondolatotokat nem mondjátok el neki azért vagy hazudtok, vagy olyan rossz gondolatot fojtotok el, ami sok mindenre kihat. Azért jó lenne, ha megszakítanátok a kapcsolatot, mert a rossz gondolat, rossz embert szül, tehát sem a szeretetnek, sem a jó baráti kapcsolatnak nem használ.

Tehát a békét teremtsétek meg, az a legfontosabb, abban nem születnek meg rossz gondolatok.

 

 

 

 

2021. 09. 21.

 

Megírom a ti olyan cselekedeteiteket, amik a kiválasztást megakadályozzák.

A tudásotokat osszátok meg, akármiről is szól az, azokat a ti ismerőseitek meg fogják tanulni és sok hasznát venni.

Sajnos sokszor a legkedvesebb családtagotokat sem részesítitek a tudásotokban, mert úgy gondoljátok, hogy akkor kevesebbek lesztek nála. Ez sajnos a legrosszabb cselekedeteitek közé tartozik, hiszen az irigység, a gonoszság, a nagyratörés, a másik lealacsonyításától kezdve sok rossz dolog van ebben. Tehát lehet mondani, hogy jó anya vagytok, de ezzel a tulajdonságotokkal a legrosszabbak közé kerültök! A gyermek, akinek szépen átadjátok a tudásotokat, sokszorozva adja vissza, hiszen ő már többet tud nálatok, az új világ sokkal fejlettebb, amilyen a tiétek volt.

 Ez a tulajdonság képes elveszíteni benneteket, ha az a gyermeket hátráltatja bármiben is az előrehaladásában.

 

 

 

 

2021.11.02.

 

Kedves Barátaim!

 

A XXI. kötet írása 2021. november 1-én befejeződött.

A könyv megjelenése előtt azért tettem fel a honlapra részleteket, hogy időben pontos ismeretetek legyen arról, hogy hogyan lehettek „Kiválasztottak”, akik elindítják az emberiség szaporodását.

A ”Teremtés” idején történt „Kiválasztás” a bűn nélküli életkezdet idején volt, de az óta harmadszor tettük tönkre a Világunkat, tehát a háromdimenziós sejtté alakulás harmadszor fog megtörténni.

Tehát újra bűntelenné kell válnunk, mert 2 pozitív és 1 negatív összetételű embercsoport kell ahhoz, hogy pozitív döntéseket hozzunk. Ha a negatívok többségben vannak, ez nem sikerülhet.

Tehát pozitívvá kell válnia annak az embercsoportnak, aki az emberiség szaporulatát elindítja, hiszen csak a pozitívok tudják az emberiséget emberként megtartani.

 

Ezért a XXI. kötetben egyszerű, a mindennapi életből vett példákon keresztül tanítanak meg erre.

Tehát a KIVÁLASZTÁST nekünk kell megszerezni az egymás szeretetével, segítésével, elfogadásával.

 

Keressétek meg a leírt példákon keresztül a saját hibáitokat, azoknak kijavítási módját gyakoroljátok, hogy a régi Kiválasztottak együtt maradjanak, és alkossák meg azt az ÚJ VILÁGOT, amelyben betegség nélküli, örök életet kapunk!

 

A XXI. kötetben megtaláljátok a rövidesen bekövetkező katasztrófa előtti természeti csapások túlélési lehetőségeit, a lelki erősítéseket az életben maradás fontosságához, a fizikai erőt a Kristályok erejében.

Leírják a Földünk megsemmisülési folyamatát is, annak kezdőpontját az áthelyezett Pilisben, és végül a föld alá menekülő gazdagok találkozását az Istennel.

 

Ne féljetek a nehézségektől, hiszen ti választottátok ezt az életet, és a sok nehézséget, hogy minden karmát leélhessetek, mert az Új Életet csak bűntelenül lehet elkezdeni, és a pozitív erő hatalmával megtartani.

 
 

 

 

 

2021. 09. 20.

 

Megírom azokat a feladatokat, amikkel a kiválasztottságot meg tudjátok tartani!

 Az első a reggeli ima az Isteni erőkérés szavaival, ami a nap erejét megadja.

Azután a reggeli, a munka, az étkezésre való készület, amiben a vitaminok, az ásványi anyagok olyan fontosak, mert az erőt karban tartják.

 Az emberek által gyakran megkeresett helyeken olyan szép gondolatokkal menjetek, hogy sugározzon rólatok a szeretet, a béke. Az emberek érezzék ezt a szemetek tekintetéből, a mozdulataitok harmóniájából, ami arra irányul, hogy a másik ember jól érezze magát veletek találkozva.

Ez a sugárzás indítson haza, ahol a ti legkedvesebbjeitek szeretettel várnak, hiszen megtanulták tőletek, hogyan kell várni, felkészülni arra a szépséges pillanatra, amikor egymást átölelitek.

Az otthon olyan színtiszta ragyogó legyen mint a lelketek, amilyen a szép gondolatotok sugárzó melege, amit az álom elringatva átvisz a másik napra, hogy ott is sütkérezzenek napfénylényetek melegében a drága embertársaitok.
 

 

 

 

 

2021. 09. 19.

 

Megírom a ti olyan rossz szokásotokat, amik a jó cselekedeteiteket gátolja, az pedig olyan nagy erő tud lenni a gondolatotokon át, hogy szinte leállítja a jó cselekedeteket, amikkel a nagy út előttetek álló köveit raknátok ki.

Az pedig az ítélkezés mások felett!

Sohase mondjatok senki felett ítéletet, az Isten példája legyen előttetek, aki a ti cselekedeteitekről soha sem mond ítéletet, a végítélet órájában sem. Hiszen akkor válik el, lesz tisztává az, amit nem értettetek, amiről ítélkeztetek, amit elítéltetek.

Drága gyermekeim! gondoljatok ilyenkor arra a szerencsétlen Júdásra, aki a testvérei kenyerét vette meg Jézus árán, pedig azok akkor is megéltek volna, ha nem árulja el Jézust. De sokszor feleslegesen féltek! Elképzelitek a jövőt, ami nem úgy következik be sohasem.

 

Megírom ma az én üzenetemben azt a csodálatos gondolatot, ami segít nektek megélni a nehéz órákat!

Egy új gondolatsor indul el benneteket, amivel a szívetek átváltozik egy új szívvé, ami a lüktetésével egy-egy olyan szép cselekedetet indít el benneteket, amire soha nem gondoltatok.

Tehát egy új szív költözik a régi helyére, aki a szeretet forrásából született, nem számító, nem önző, csak adakozó szív!

 

Megírom az én olyan szép Üzenetemet, amivel a családotokat a hitre térítitek!

Ehhez külön sok türelem, megértés kell, mert az öregek tiszteletével kell kezdeni. Tehát a türelmeteket meg kell erősíteni, hogy az öregkor nehézségeit a család elviselje!

Sohasem szabad kinevetni a háta mögött! A szeretetét utánozni a gyűlölet idején!

Tehát, az a gyermek, aki megérti az idő múlását, az öregkor örömeiből beszélgetéseket rendez, az biztosan a ti öregségeteket is elviselhetővé teszi. Tehát az öregek tisztelete az első!

 

 

 

 

 

2021. 09. 18.

 

Megírom azoknak a sorsát, akiket a gonoszok vesznek körül, akik nem merik vállalni az Isten szót sem, nem mernek szembe szállni, vitatni olyan átlátszó tiszta logikai dolgokat sem, amikkel őket meg lehetne győzni, de a műbékéért az igaz szót is feláldozzák, a gonoszokat erősítik ezzel.

Pedig csak el kellene a dolgokat magyarázni, hiszen azok, akik ezt nem értik, nem buták, hanem tudatlanok.

Tehát azok, akik feladják a saját elkészített útjukat, azok bizony áttérnek a gonoszok útjára és együtt vesznek el velük. Sok ilyen család van, a veszekedés helyett nem merik kimondani azt a szót, amivel megvilágosodna az a szegény elbutított párjuk, aki miatt az egész család el fog veszni! A gyermekek sem ismerik meg az Isteni szeretetet, az örök élet csodáját, hiszen a szülő elzárta előle az ajtót!

Tehát azok, akik a gyávaságuk miatt elvesznek, bizony sajnálhatják azt a pár szót, amit a szívükbe beírt az Isten, csak el kellene olvasniuk, át kellene adniuk. A gonoszokkal együtt szenvednek majd ők is, hiszen a családi gén össze tartozik.

Azokat, akik kiválnak a felismerés erejével, azokat az Isten új génerővel áldja meg, új életsorokkal és boldog felismeréssel.

 

 

 

 

 

2021.09.17.


A mai órámon a ti szomorú sorsotokat írom akkor, ha nem akartok Kiválasztottak lenni! 
Sajnos akkor emberként nem tudtok leszületni! A Föld alakulásában az egyik összetevőt fogjátok alkotni, amiből az emberek élni tudnak a szeretet törvényét megtartva, örök boldogságban! 
Nem lesz halál, csak élet, ami olyan lesz akárcsak a legnagyobb öröm a boldogság koronájaként! 
Az a betegség, melynek  a Covid vírussal sikerül a vírusait kiirtani, az egyetlen lesz, ami egy kicsit megnehezíti az életeteket, de, ami a szép természet összetevőinek az egyik változata lesz, ami azért, mint minden, ami  változatból adódik akkor, ha az újulásra készül. 

Ez csak olyan lesz, akár most egy éltető eső, ami felüdít, de egy kicsit gátol a kirándulásban! Olyan szép lesz az életetek ezért kell most a nehézségeket elszenvednetek, azért kell szenvednetek, mert ahhoz hogy tiszta legyen valami, ahhoz ki kell azt mosni. 
Drága testvéreim könyörgök, az én Isteni szívem összes örömében osztozok veletek, csak bírjátok ki ezt az időt, legyetek örömteljesek, hogy egy napot megnyertetek, győztetek, a kiválasztási harcot megvívtátok, előre léptetek, örüljetek velem együtt, hiszen együtt leszünk pozitívak, együtt élők. 

 

Nem lesz több katasztrófa? A katasztrófák kijelölt idején nem biztos, hogy katasztrófa történik, az a ti pozitív, vagy negatívvá alakult életetek döntése.


 

 

 

 

 

2021.09.16.


Szép időről írok, amikor már megismeritek a Tanításokat, úgy éltek, ahogyan kell!
A Kiválasztottak élnek már csak akkor, akik a karmáikat még nem fejezték be. 
A gonoszok már meghaltak, az ő anyagtömegük alakításán dolgoznak, látják a sok elveszített órát, amit csak a lustálkodással töltöttek, a pénzt, amiből soha sem adtak, a gyermekeiket, akiket megrontottak a pénz által!
A Kiválasztottak élnek már csak, olyan helyeken, ahol az életlehetőség még megvan, lehet termelni gyümölcsökből is, a trópusiak érlelődnek, a zöldségekből, amiket most még nem ismertek. 
Tehát a Kiválasztottak szeretik egymást, olyan lesz akár csak egy család, az egész település. Az Én Fiam a vizet biztosítja, tehát addig, amíg élniük kell, élnek!
Nem sok minden lesz a régen használt tárgyakból, inkább csak emlékként. Új eszközök lesznek, amiket a Nap által eltett szárított élelmiszerekből összeállítotok. 
Sokszor mondtátok már, hogy egy tálból esztek, annyit, amennyire szüksége van a szervezetnek. Az az idő akkor jön el. Azt a kis ételt, amit megáldva elfogyasztotok, igazságosan felezitek meg, nem lesznek túlevők, de a szükséges étel meglesz.

 

 

 

 

 

2021.08.28.


Megírom a ti utolsó időtökre a legfontosabbat, ami az életben maradásotokat a meghatározott időre elkészíti. 
A sok izgalom, a sok népvándorlásból adódó rettegés bizony olyan állapotot idéz elő, amivel a Kárpát-medencében a  meghatározott életidőtöket  akarja megtartani, hogy a lesüllyedés idejére elkészüljön a lélek az elszámolásra. Hiszen a jók is rosszra fordulhatnak, ha az Isten elhagyását érzik. Azért, mert Őt sokan megtagadják.
De tudnotok kell, hogy minden a ti javatokra történik, a rossz is, azért, hogy a jó megtörténhessen! 
Tehát sok szomorúság, a gyűlölködésre való történések sorozatából nehéz tisztán kilépni. Tehát el kell készülnötök arra, hogy az Istent is meg akarjátok tagadni, aki hagyott benneteket ebbe a helyzetbe kerülni! Csak az nem jut eszetekbe, hogy abba ti mentetek be, hiába figyelmeztetett az Isten!

 

 

 

 

2021.08.27. 


Megírom a nagy hibátokat, amivel az üdvösséget elveszíthetitek.
Sajnos a hiúság, a pénzéhség az összes gondolatok, amikkel a szegényeket sértitek. Ez bizony elveszi tőletek az örök életet!
Sajnos a sorsotok lehetőségeit nem tudom elétek tárni, hiszen akkor számításból lennétek jók. Ezért csak olyan példákat írok, amikkel ezeket leírom.
Tehát az első az, hogy a tudást nem adjátok át másnak, azért hogy ti híresebbek, okosabbak legyetek, ez most a legnagyobb bűnötök! 
Pedig csak azt az egy szót kellene elmondanotok, amit az én Prófétám saját szerénysége által választott. Olvassátok el az utolsó üzeneteket. Akkor, ha ezt nem értitek, az az ti szomorú sorsotok története, ha értitek, akkor az a ti jó szíveteknek egy sugara. 
Azok, akik nem tudják meg tőletek a Tanításokat az irigységetek miatt, azok húznak le benneteket oda, ahová őt taszítottátok. 
 

 

 

 

2021.08.26.


Azok a hibák, amiket megbocsátotok magatoknak, azok térítenek le az útról, bármilyen kicsinek is látjátok azokat! 
A szabályok, amiket magatok elé állítottatok, örök érvényűek legyenek, hiszen az örökkévalóságért vannak!
Csak azoknak a szavát hallgassátok, akik jót mondanak. Ha saját maguk is azt teszik, akkor a barátok megszületnek. Együtt sokkal könnyebb lesz a tervezés, az élet
Az összetartozás ereje a legnagyobb erő.

 

 

 

 

2021.08.03.

 

Megírom azoknak a sorsát, akik az Idő előtt megszakítják az életüket.

Az a lélek sajnos sohasem tud többé emberré válni, csak a létben szenved, a memóriájában azzal az emlékkel, ami által nem tudta az utolsó órát kivárni!

 Abban a szenvedéspillanatban, amikor ő elszakadt a testtől, a lélek a testet még nem hagyta el, csak a test sarát

 Az az, ami lehúzta őt, a szárnyait eltörte! Azok a percek, amikben az Istent nem látta, de a testben való életet sem, akkor olyan fájdalmat érzett, ami által szinte a szíve megszakadt,

Ez a fájdalompillanat az ő sorsa lesz, sohasem múlik el, nem csitul, nem enyhül.

Ezért kérlek benneteket, örökké csak erre!, hogy az életet bírjátok ki, bármilyen nehéz is lesz az.
 

 

 

 

 

2021.08.02.

 

Megírom ma azokat a nagy cselekedeteket, amikkel a kiválasztás útját biztosítjátok. Ezek a családi összetartó erők.

Azokat a gyermekeket, akiket a nemzésük szerint nem az apától kaptátok, bizony jó lenne őket egyszerűségre nevelni, hiszen ők azok, akik gén nélkül maradnak az anyák bűne miatt!

Tehát olyan emberré kell nevelnetek őket, amilyeneknek a sajátotokat szeretnétek, tehát ne a különbözőségre, hanem a megegyezésre neveljétek.

Akkor ezek a lelkek az összesített lélekerő tagjai lesznek, akik a leszületések segítői lesznek. Karmaként születnek le, hontalanul, névtelenül, de az Istenlét mellett mégis boldogan!

Tehát szeressétek őket, mert embertől nem kapnak több szeretetet, már csak az Istentől, akinek a könnyeivé válnak.

 

 

 

 

 

2021.08.01.

 

A mai óra olyan szép és jó adományotokról szól, amikor a legjobban szeretett gyermeketeknek a hibáiról beszélgettek vele.

Ilyenkor, amikor a rossz tulajdonságokat elkezdenétek, akkor előtte tegyetek ti is valami rosszat, amiről elindulhat a beszélgetés. Ne a figyelmeztetésetekkel, se ne a példabeszédetekkel, se az elnéző szeretetetekkel induljon ez el, hanem ő vegye észre, hogy mikor, miben hibázott.

A gyermek kicsi korától fogva tudja ezt, csak nem mer róla beszélni, mert fél, hogy elveszíti a szereteteteket. Tehát legyen egy kis félrecsúszás a terveitekben, amiben magatokat hibáztatjátok, mivel nem vettétek észre a hibát, annak rossz következménye lehet.

Tehát ezt elmondjátok neki, ő meg fog nyílni és ő is talál hibát magában. Azt akkor már a helyzet szerint oldani lehet, jó a nevetés, jó a példa, jó az együttlét tiszta öröme, amiben a szeretetetek megerősödik.

A gyermek felismeri az ő hibáit, nem fél elmondja, és ezzel fel is van oldva. De legyen elfelejtve is.

 

 

 

 

2021.07.30.

 

  Arról a szép és jó szokásotokról írok, amivel az Üdvösséget könnyebben elérhetitek.

Az a szokás pedig akkor áll előttetek, amikor megismerkedtek azzal, akit szerettetek volna már megismerni, de nem volt senki, akivel ez megtörténhetett volna.

Akkor egy olyan képet alkottok magatokról, amiben szinte minden jó tulajdonságotokat meg akartok mutatni, de sajnos a lényeget elfelejtitek, azt hogy a legfontosabb a hallgatás, amiben ő szólal meg és akkor tudtok arra válaszolni. Tehát a saját éneteket ne adjátok elő, az majd előjön, akkor, ha valamihez hozzászóltok.

Erre a hozzászólásra vigyázzatok, ez sokszor a zavarotok miatt nem titeket mutat be, ezért az a kedves lény, akivel kapcsolatot akartok létesíteni, elválik tőletek. Tehát hallgassatok, csak nézzetek rá szeretettel, akkor ő szólal meg és a barátság elkezdődik.

Azért jó a barátságok kötését megerősíteni, mert bizony az egyedüllét sok szomorúságot hoz a későbbiek folyamán.

Az emberek, akik hozzátok kerülnek, azok mind az életetek segítői, karmátok megélői, tehát fontosak a számotokra. Ezért gyűjtsetek sok barátot! A szeretet az egyetlen, amivel ezt megtaláljátok, csak nézzetek rá szeretettel és megnyílnak előttetek az emberek.
 

 

 

 

 

2021.07.29.

 

A mai órám azokról a rossz tulajdonságotokról szól, amikről azok a cselekedetek fakadnak, amikkel az üdvösséget elveszíthetitek.

Az a gonoszság! Azért kapta ezt a nevet, mert ő vezet vissza azon a megtett úton, ami által szinte lehet mondani, hogy csak álltok, nincs haladás. Ez a gonoszság az, ami a mások hibáinak a megismeréséből ered, amikor az ő rossz tulajdonságait egy-egy szóval megemlítitek, akkor, amikor az neki a legrosszabb pillanatban érkezik meg, hiszen azt a hibáját épp akkor javította volna ki.

Tehát a szavaitokra figyeljetek! El kell jutnotok arra, hogy ezt felismeritek, és így elkerülhetitek.

 

 

 

 

2021.07.27.

 

 Ma a ti olyan szigorúan meghatározott életviteletekről szólok, amiben nincs semmi lazítás, csak a munka, az otthon, az alvás. Akkor tudtok csak igazán teljes életet élni, ha ez a három szinkronban van!

 Ezért állítsátok össze az időt, amit egyikkel vagy másikkal töltötök el.

A családot ne úgy neveljétek, hogy az anya az, aki a fő erő!  Az anya legyen anya, de legyen a házimunka, a család összes tagjának feladata. Tehát akkor, amikor a gyermek járni tud, már tanítsátok erre. Az ő játékait ő tegye rendbe. Ahogyan növekszik, úgy vállaljon kis otthoni munkát, hogy az anya tudjon pihenni is.

Az apák munkája az legyen, amit csak ő tud megcsinálni, a gyereket ő tanítgassa a munkára, annak örömét ismertesse meg vele.  Akkor, ha az egyik a másikon segít, mert az valami miatt nem tudja elvégezni, akkor azt vissza kell segíteni.

Olyan nagy lesz a boldogság a családban, ha ezt megteszitek, hogy szinte az otthoni élet lesz a legjobb!

 

 

 

 

2021.07.18.

 

Megírom ma a ti szomorú sorsotokat akkor, ha a Tanítások ismeretét nem adjátok át másnak, hiszen az üdvösségért akarjátok megismerni a másik embert. Mégsem akarjátok átadni, pedig ez olyan nagy bűn, amivel a sajátotokat veszítitek el!

Azok, akik az első életet a mostani hibáik miatt nem tudják megszerezni, ők a föld anyagát fogják alkotni, éppen úgy, ahogyan az most is van, tehát a Pokol, ami a Bibliában nincs ismertetve, az az lesz, hogy szenveditek anyagként is a bűneiteket, nemcsak a lelketek szenved, amíg a leszületést el nem éritek! Bizony sokszor kellene erre gondolni, azért, mert elkerülhető!

Tehát segítsetek a többieknek, hogy a sorsukról ők is tudjanak.

 

 

 

2021.07.17.

 

Megírom a ti olyan gondolataitokat, amikkel a szép cselekedeteiteket a gondolatotokba adom, amikor már szinte a legvégső időket élitek. Azoknak az átélésében segítek.

Ezek azokon a területeken adódnak, amilyen  a sivatagosodás utáni idő.

 A meleg elmúlik, a Nap tükrözése sem melegít, a fázás, a megfagyás előtti idő az, amikor ez Tanításom jusson eszetekbe!

Tehát a megfagyás előtt, amit tudni fogtok, mert fokozatosan történik a lehűlés. Ekkor már kezdjetek a földbe alagútszerű utakat nyitni, amik 1-1 nagyobb terembe vezetnek. Ez a föld alatt 5 m-re legyen. Az első időben ezt meg fogjátok  élni, tehát ott lehettek a begyűjtött növényeitekből a táplálékot megőrizve, szétosztva elraktározzátok.

 Akkor az alatta levő alagutat, illetve a teremszerű lakásokat kell megépítenetek, azt is  5 m-rel lejjebb.

Akkor a földrengések már megszűnnek, tehát az a ház, szoba jellegű építmény marad.

A földben lesznek olyan rétegek, amik szinte a növényekhez hasonló anyagot tartalmaznak, amiből a táplálékotok megszületik. A víz olyan formában ér hozzátok, ahogyan egy kis kút, ami folyamatosan megtelik vízzel, amit fogyasztotok.

Akkor az utolsó csoport az Istenhez érkezik.

A testetek marad olyan, amilyen most, csak nem lesztek ilyen kövérek, szinte csontvázak lesztek.

A belső szervek megmaradnak, hiszen át kell vinni az embert teljes formájában.

 

 

 

 

2021.07.16.

 

Megírom a mai órán az olyan szomorú következményeket, amiket a megmérettetésetek órájában nagyon sajnáltok,  azt, amit most nem figyeltek meg, nem javítjátok ki, amivel  az üdvösséget szinte el lehet veszíteni!

Olyan lesz a megmérettetés, hogy a bűneitek előttetek állnak azzal az emberrel összekapcsolva, akivel a hibát elkövettétek. Tehát szinte az egész család az, aki az első látomásban megjelenik, hiszen az elkövetésre ott van a legnagyobb lehetőség.

Tehát az első képnél álljatok meg! Nem akkor amikor majd elszámoltok, hanem most, amikor ezt olvassátok!

Tehát a család áll mellettetek, kivéve az a néhány, akit nem bántottatok, aki a szeretetét örökké megtartotta bármivel is bántottátok! Ez legtöbbször az anyátok, aki ugyan a legjobban szeret, de legtöbb hibát is elköveti, azért mert a gyermek nevelésére nem volt felkészítve!

A vallásotok Istenét ismertétek csak meg, de az Igazit, akitől ezt az Üzenetet is kapjátok, eltitkolták előttetek!

Tehát nem az anyák bűne az, hogy nem szerettétek őt, mert olyannak kellett lennie a karmátok megéléséhez, tehát úgy kellett mindennek történnie, ahogy az történt, bármennyire is hibáztatjátok őt.

Tehát álljon előre az anyátok, akitől most kérjetek bocsánatot! Köszönjétek meg, hogy felnevelt, azért hogy nem hagyott el a bajaitokban, azért mert megvédett ha bántottak, megsimogatott, ha a lelketek fájt.

Az anyától kérjetek először bocsánatot, semmiért soha ne okoljátok őt, hiszen, amikor az Isten megmutatta neki a ti sorsotok történetét, azt is meglátta, hogy sokszor kell rossznak lennie ahhoz, hogy ti éljetek, hogy úgy éljetek, ahogyan azt ti terveztétek meg!

A családi génlánc fonalán futnak a dolgok! Azért, mielőtt elmegyünk újra az Istenhez, a szívetekben az az érzés lehet csak, hogy őt szerettétek a legjobban a világon!

 

 

 

 

2021.07.15.

 

Megírom a mai órán azokat a szinte a legfontosabb adományokat, amiket át kell adnotok a szegényeknek ahhoz, hogy ti életbe maradjatok. Mert ahhoz őket is vinnetek kell az összes családba, ahová az összes ember tartozik.

Tehát a legfontosabb az a hajlék, amiből elindulhat az út reggel.

Tehát biztosítsátok nekik a szállásokat. Abban legyenek karitatív szervezkedésekben összeálló csoportok, akik a dél óráiban, az élet óráiban, az ételt átadják nekik. Ez a két legfontosabb.

Az esti órákban legyen számukra hely a por, az izzadság lemosására.

Az ágy legyen tiszta, legyenek segítők, akik azt este megvetik.

Azok a hajléktalanok, akiket rátok bíz az Isten, az utatok előkészítői, az utatok tisztán tartói, az utatok meghatározói, kérdés, hogy jobbra, vagy balra tértek-e le róla.

Ezért kérlek benneteket, erre ügyeljetek, erről soha ne feledkezzetek meg! A kis segítők, akik az ágyat vetik, tanítsák meg őket imádkozni is! Ők is tudjanak arról, hogy az Isten útjának legfontosabb segítői a ti segítőitek, akik bizony nélkülük nem találnának vissza hozzám.

 

 

 

 


2021.09.01.   


Megírom ma azokat a nagy feladatokat, amikkel meg tudjátok magatokban állítani a romlás kezdeti állapotát. 
Az a sokszor emlegetett rossz gondolati erővesztés a ti szervezeteteket gyengíti, azokat a csírájukban el kell fojtani! Tehát akkor, amikor valakiről rosszat szóltok, az nem őt, hanem benneteket tesz gyengévé! 
Mert az erő a jó gondolatokból, a jó cselekedetekből adódó pozitív erőkibocsátási lehetőség, amit ha rossz gondolat sző át, az erő megsemmisül.

Tehát akkor, amikor jót szóltok bárkiről, akkor az bennetek olyan pozitív erőgyűjtés, ami visszaépül a szervezetbe erőként. Tehát sohase veszítsetek erőt azzal, hogy valakire haragszotok, vagy szidjátok, vagy lehet, hogy nem is mondotok rá igazat, csak a ti dicsőségeteket akarjátok megerősíteni. 
Ezért vigyázzatok erre, mert sokszorozva jön vissza! Ha egyet elengedtek, azt le kell győzni az első gondolatnál, így lesztek erősebbek, a lelketek lesz erősebb, ami a testet is erősíti.

 

 

 


2021.07.13.


Megírom ma azoknak a sorsát, akik ismerik a Tanításokat, de mégsem akarják a rossz szokásaikat megváltoztatni. 
Azokat az Isten szerető figyelmeztetésekkel ajándékoz meg. Amilyen területen a hibát elkövetik, azon érzékelnek rossz jeleket. 
Azért nem fogják ezt most megérteni, mert szerintük ők jók, tehát miért történik velük rossz?
Azért mert az Isten, amikor az életet terveztétek Vele, megígérte, hogy a figyelmeztetést megteszi! 
Tehát annyira szeret benneteket, hogy szinte bántást éreztek, pedig a segítés legszebb ajándékát kapjátok Tőle! 

 

 

 

 

2021.07.10. 


Megírom ma a ti olyan szokásotok általi rossz tulajdonságotokat, amivel  a rossz hibákat állandóan elkövetitek, de a megszokás által ezt észre sem veszitek. 
Azok pedig az egészséggel kapcsolatosak, amit éppen a legfontosabbnak tartunk ebben az időben! 
Tehát ne halogassátok a felkelés idejét, azt határozzátok meg, azt kövessétek, mert azzal válik az akaratotok erőssé! Tehát az órát fel kell húzni, az időt be kell tartani!
Az első, ami a gyomrotokba kerüljön, az a víz, az Áldott Vízből legalább 1 dl! Azután tartsatok 5 perc szünetet és újra igyatok 5 kortyot, de már  a szűrt vízből! 
Akkor tartsatok legalább egy óra szünetet. 
Azt a reggelit, amiben a tea, a kenyér és a sajtféle van, azt egyétek meg!

 

 

 

 

2021.07.09.

 

Megírom a ti olyan szigorú szabályotokat, amivel a sivatagosodás idején a szervezeteteket meg tudjátok egészségben tartani.

Tehát a folyadék, ami lassan, de folyamatosan kell, hogy a szervezetbe kerüljön, az a vízen kívül tartalmazzon gyümölcsleveket is. Szinte fél mennyiségben. Ez bármelyik gyümölcs hígított leve lehet, tehát ne töményen fogyasszátok, szinte csak egy keveset öntsetek a vízbe.

A tejet, tejtermékeket mérsékeljétek, szinte alig egyetek belőle, de minden nap egyetek valamilyen formájában, illetve igyatok egy kis mennyiséget.

Ezeken kívül szinte az összes folyadék valamilyen gyógynövény kivonat legyen!

Készítsetek magatoknak addig, amíg az a föld megtermi, ahol éltek.

Tehát tömény lét készítsetek úgy, mint azt a szirupot, amit leírtam. Azt 5 órán át áztassátok a hűtőszekrényben, szinte alig legyen rajta víz a megmosott gyógynövényeken. Ezt öntsétek a szirupba, amiből a szörpöket is készítitek.

Azok a szirupok álljanak üvegekben, az legyen a kamrátok legértékesebbje. Ne igyatok este 20 óra után, de akkor igyatok legalább 4 dl bármelyik folyadékotokból.

 

 

 

 

2021.07.08.

 

Az én mai órámon a ti nagy szenvedéseitekről írok, mert bizony a mai nap csak egy előszele volt az elkövetkező időnek!

 A légfrissítőt azért kell a szobába tenni, hogy a leszálló porszemeket megszűrje és a tüdőtök szabad utat nyerjen.

De nemcsak akkor kell rá vigyázni, ha otthon vagytok, mert a maszk, amit olyan nehezen viseltek, elő kell, hogy kerüljön. Azok a porok, amik a földről a tüdőtökbe kerülnek, olyan méreganyagokkal vannak tele, amiket a ti földbe süllyesztett, a földbe ásott mérgeitekből felhoznak.!

Ezek az életeteket megrövidítenék, ezért egy olyan maszkot kell majd készíteni,  ami a levegővétel könnyítésével a káros anyagokat is kiszűri.

 

 

 

 

2021.07.07.

 

  Megírom a mai órán a ti sorsotokat.

A rossz időjárás idejére a víz legyen az első, amit magatokkal visztek!

Ne igyatok sokat, elég néhány korty is egyszerre, a lényeg hogy a víz folyamatosan jusson a szervezetetekbe.

Az étel a levesekből álljon! Szinte csak levest egyetek, azt akárhogy fűszerezitek, jó lesz.

Azokat a kemény dolgokat, amikbe a húsok vannak, azokat ne fogyasszátok. Az a torna, amit végeztek, legyen az egész testre kiterjedő, naponta ötször is mozoghattok néhány percig.

Az étkezés olyan időszakokba történjen, ami a táplálék emésztéséhez szükséges, tehát keveset, sokszor egyetek.

Az 17 óra utáni evést is be kell fejezni, de legalább  20 óra után ne egyetek reggel 5-ig.

A hideg éjszakákon fűtsétek a lakást.

 

 

 

 

2021.07.06..

 

          Sok jó gondolatot gyűjtöttünk össze a kirándulásotokon! A Tanítványaid bizony sok rossz gondolattól szabadultak meg, hiszen a gyűlöletet egy kicsit megértették, ezért feldolgozták.

Sok jó ötletük támadt, amivel az életüket meg tudják hosszabbítani! Tehát ne félj, ők erősek, ne féltsd őket. Azok akik ott voltak, bizony erősítésre szorultak, hiszen a hitük által gyengültek meg, az lett felerősítve egymás szeretetének a megerősítése által.

 Jó volt a találkozás, ne féltsd őket, hiszen az Istent megismerve felerősödtek, a hitükben megerősödtek, tudták azt, hogy bizony anélkül nincs élet tovább, tehát a kis csapat elindul! A weblapról lehet segíteni őket, ezért a Kristályokat megismerők felé fordulj teljes erőddel, azokat szaporítsd, erősítsd, segítsd. Kérdezzenek, és a feleletük erősíti őket.

Az Isten útján elinduló emberek a kiválasztásuk felismerésével jó útra indulnak, a gyűlölködők megszeretésével elérik az isteni gondolkodás alapját, amiben össze tudnak egyesülni és erősödve elindulnak.

Az lenne jó, ha a Kárpát-medence megmaradna, a lesüllyedést elkerülnétek, ezért a segítségünk arra irányul most.

A „vízcsatorna”, ami az Örök Víz, az összetart benneteket! Összetart az erejével a sugárzásával, a sok erővel, ami összefon benneteket.

Tehát az első, de a legnehezebb munka az lesz, hogy a Kárpát-medence lesüllyedését megakadályozzátok!

Ez azért fontos a számotokra, mert ez a kiválasztottak otthona, tehát nem sérülnek a kiválasztottak, hanem erősödnek, összefonódva egyet alkotnak, szinte eggyé válnak.

 

 

 

 

2021.07.01.

 

Az első a csapásokból a vizek romlása, a kis patakok el fognak tűnni, a nagyok pedig az ipar szolgálatába állnak. A gyártáshoz szükséges mérgeket beleengedi az ivóvizekbe, ezért legyen nálatok vízszűrő kristály is a csomagban. A második a levegő szennyezettsége a bányák, az eltemetett hulladékok, a hőség által felszivárognak.

 

 

 

 

2021.06.27.

 

Megírom a ti olyan gyarlóságotokat, amivel az üdvösséget elveszíthetitek. A tanítványok sajnos elfelejtették az Isten Tanításait.

Pedig ők azok, akik elsősorban megmaradnának, hiszen a Jézus tanítványait szimbolizálják. Ezért őnekik kellene kijavítani azokat a hibákat, amiket akkor a Tanítványok elkövettek. Tehát szinte lehet mondani, hogy a szeretet veszett el belőlük!

Csak egymást szerették, ők voltak az Isten kiválasztottjai, akik a büszkeségük által nem lettek azzá. Csak szóval terjesztették az Igét, ahogyan Ti is, nem cselekedetben, de csak annak, aki megérdemelte. Dorgálás járt annak, aki nem teljesítette.

Drága Gyermekeim a Prófétátok lassan eltávozik.

 Ő sem tudott változtatni rajtatok, a családon kívül szinte más nem is élvezte a segítségeteket. Az Isteni erővel megáldott Víz a ti kezetekben egy olyan dicsőséggé változott, amivel Ti akartatok gyógyítani az Isten helyett. A szeretet a ti szavatok szerint csak egy szó volt, amit szépen ki lehetett ejteni, de a szenvedés, ami az igazi szeretet kísérője, meg sem érintett benneteket.

Az én szavaim is a légbe hulltak, akár csak a legújabb találmányotok!

Az én könnyeim a földre sem hulltak, a nap elégette azt. Az én szívem szerető melege nem ott melegített, ahol fáztak, ahol éheztek, hanem ott, ahol a leghíresebbek lehetettek!

Drága Gyermekeim! Olyan kevés az időtök, hogy szinte nincs is már, pedig már ez az utolsó figyelmeztetésem!

Ne azt mondjátok, hogy semmit sem tehetek, hanem azt, hogy nincs olyan semmi, amiben ne tehetnék valamit.

A kristályok elváltak a víztől, amit az én Prófétám kezeibe adtam, azért, hogy szárnyra keljenek, hogy elinduljanak, hogy erősek legyenek, önállóak, szép szárnyalású szavakkal az ajkatokon.

Azért nem kell a rosszra gondolnotok, mert az megérkezik akkor, amikor éppen nem is várjátok. 

 

 

 

 

2019.06.19.

 

Megírom a mai órán a csodálatos átváltozásotokat, amikor a jó Isten a családotokba beköltözik, jeléül a kristályok csodáival!

Jó lesz a nyugalom, a béke, a szeretet megérkezése, szinte átalakítja a családot, aki eddig szinte sötétben botorkált.

Megváltoztok, hiszen a szeretetsugárzás megvilágította a szíveteket, a lakást, amiben laktok, a gondoskodást, amit adni tudtok, szinte új embert alakít belőletek!

Drága Gyermekeim erre várunk nagy türelemmel, a türelmünk végtelenségével, a mi életünk türelemcsillagának ragyogásával!

A változás nemcsak egészség vonalon, hanem a baráti, a családi kapcsolatok területén is virágozni fog, jól érzitek magatokat, szinte anyává váltok, aki szeret, gondoskodik  és sohasem fárad el.

A Tanításaimban  mindent leírok, amit az „Aranykorotokról” tudnotok kell, ahhoz, hogy ott lehessetek! 

 

 

 

 

2021.06.17.

 

Megírom a mai órámon azt a nagyon fontos dolgotokat, amivel segítetek a Covid győzelmében!

(Mint tudjátok, a Covid 19 vírus elpusztítja a régi ragályos betegségek vírusait, tehát az Új Életünk egészségét biztosítja.)

 Tehát, ha valaki újra Covidos lesz, a tünetek újszerű változatával már tudhatja, hogy ott van valamelyik régi, ragályos betegség vírusa benne, ami a ti  családi génetek gyengítője!

Azért nem kapja meg mindenki ezt az „új Covidot”,  mert nem kapná meg azokat a betegségeket sem, tehát nincs a családi génjük megterhelve velük.

Tehát akkor, amikor ezt észlelitek, a Fehér Kristály segítségét kérjétek. 3x5 napos 5 cseppes kúra legyen, az 5 napok között 5 nap szünettel. Akkor az a vírus örök időkre eltűnik!

Ha másik ilyen ragályos betegség vírusa is bennetek van, akkor sajnos még egyszer, illetve többször is elkaphatjátok a Covidot, de ne féljetek, az Isteni segítség abban az időben szinte láthatóvá válik!

 Csak bízzatok, ne ijedjetek meg, nem lesz semmi bajotok!

 

 

 

 

2021.06.12.

 

Megírom a mai órán a ti olyan megmérettetéseteket, amivel a kiválasztást megérhetitek.

Az első az, hogy szeressétek az ellenségeiteket, akik a ti karmátok megéléséért születtek, akik olyan áldozatot hoznak értetek, amit szinte csak az anyák tudnak meghozni.

Az ellenségek azért olyan nehezen elfogadhatók a számotokra, mert nem azt akarják, amit ti akartok, tehát az ellenpárotok, amiben őt sokszor erősebbnek gondoljátok magatoknál, hiszen valóban azok is! Azért, hogy legyőzzenek, azért, hogy az alázatra megtanítsanak, a lemondással megismertessenek, az áldozatra megtanítsanak. Ők a legnagyobb segítőitek, hiszen a gondolatotok is körülöttük forog, őt akarjátok meggyőzni, legyőzni, a győzelemben eltiporni.

A második tulajdonság, amit a kiválasztottaknak meg kell tanulniuk, az, hogy az önzés legszomorúbb vermébe ne essenek bele. Abból soha sincs kiút, sem kapaszkodással, sem létrát nem tesz oda senki, ott maradtok. Először azért, mert jól érzitek ott magatokat, azután azért, mert nincs kiút a gödörből. Ott kiépítetek magatoknak egy kis fészket, amiben az álboldogságot átültetitek.

Az önzés olyan szinte, akárcsak egy telhetetlenség, ahogy a szíveteket emészti fel, saját szívetek temetőjeként.

Az is fontos a kiválasztottak tulajdonságaiban, hogy adakozók legyenek, de csak annak adjanak, akitől nem várják vissza, amit adtak. Olyan ez az erő, amit ezzel kaptok, hogy szinte duplázódik az öröm azzal, aki adja, és aki kapja. Együtt van a két öröm.

A Kiválasztottak, ha ezeket a tulajdonságaikat megélik, úgy élnek, ahogyan „írva van”, akkor a kiválasztás megtörtént.

 

 

 

 

2021.06.11.

 

Megírom a mai napon a ti rossz szokásotokat, amivel megsemmisítitek azt, amit már megtapasztaltatok, jónak tartottatok, de megunjátok azt követni.

Most nem lehet azt a tulajdonságot megtartani, hiszen a következetességre van a legnagyobb szükség, az kell, hogy szokásaitokká váljon, szinte úgy, amint az evés - ivás. Meg kell tennetek, tehát meg kell szoknotok azt folyamatosan el kell végezni.

Az pedig a reggeli imádság legyen, amiben a lelketeket életre keltitek, őt elindítjátok a bátorság, a szeretet útján. Csak egy mondatot kell megfogalmaznotok, azt elmondanotok Jöhet a reggeli torna a lélek ereje után. Az a következő, amit magatoknak meg kell adnotok.

Ezért már most szokjatok hozzá, ne teljen el egy nap sem, amiben ne köszöntenétek a Napot, a Fényt , az Istenerőt, az örömök tárolóját.

Azután felajánljátok a testet a  jócselekedetek Istenének, akit nem szabad elfelejtenetek, sem akkor, amikor kérni akartok, sem akkor, amikor adni.

Drága Gyermekeim az Isten mellett élő Istenlelkek összes kívánsága csak ennyi a számotokra! Hiszen, ha elindultok, akkor könnyebb lesz már minden!

 

 

 

 

Kedves Barátaim!


Nem tudom mi történt az Üzenetek levételével, de a levétel után rövid idő múlva eltűnik az Üzenet. Megpróbáltam lemásolni, és más helyre áthelyezni, de csak jelek jelentek meg. 
Ez akkor történt, amikor a Háttér Hatalomról, azoknak a Professzorokat segítő támogatásról a kísérletekről, a Covidról írtak.
De azok az Üzenetek megmaradtak, melyekből Ti a Kiválasztottságot eléritek!
 Figyeljetek, mert naponta kell harcolni érte! 

 

Ha ezt a levelet nem törlik le, akkor üzenem Nekik:

 

NEM ISMERIK AZ ISTENT!
ELŐSZÖR NEM VOLT SEMMI MÁS, CSAK AZ ISTEN! 
Ő, AZ EGYETLEN POZITÍV EREJÉVEL!
AZ EVOLÚCIÓ BONTOTTA MEG EZT A RENDET
MI MIATTUNK INDULT! HOGY ÉLNI TUDJUNK, HOGY TENNI TUDJUNK, HOGY SZERETETTEL VISSZAJUSSUNK AZ EGYETLEN POZITÍVBA…..HOGY ÚJRA…

 

 

 

 

 

Kedves Barátaim!

 

A gyorsan készülő XXI. kötetből látom, hogy folyamatában meg kell ismernetek az előttünk álló eseményeket, mert sürget az Idő!
Mivel a Kiválasztottak kapják meg az első életet, az emberiség szaporítását, ezért tudnunk kell, hogy a mostani életünkben kik ők?!
Annyit tudunk, hogy Ézsau és Jákob utódai, így sok közöttük a zsidó és a magyar.


DE AZT CSAK MOST TUDJUK MEG, HOGY A KIVÁLASZTOTTSÁG FELISMERHETŐ, MEGSZEREZHETŐ ÉS ELVESZÍTHETŐ!

 

A XXI. kötetből mindezt megtanulhatjuk! 
Megértjük a Kristályokban leküldött Isteni Segítséget, a Covid-19 életmentő szerepét, a Föld  változását a 12 Professzor tisztítási folyamatában, az ember életlehetőségét a föld alatt az  elsivatagosodásba, s végül az utolsó két ember megmérettetését. 


GH Anon

 

 


A 12 PROFESSZOR

 

Az Istennek felajánlott életem Beavatásán (1990. október 6 – november 18) azt az ajándékot kaptam, hogy a csapvizet gyógyító Vízzé tudom átalakítani, és láthattam a 12 Professzort, akik a Föld rendbehozatalán dolgoznak.
A kutatásuk a Bermudákban folyt, ott voltak a laboratóriumok.
Mivel ők ma is élő tudósok, ezért a segítő információkat emberen keresztül kapták meg. A tudatalattimba helyezték el a ”fentről” leküldött információt, amit transz állapotomban pszichiáter segítségével kiemeltek. Az utazást UFÓ-i segítséggel oldották meg. 


Az „átadás” egy évig tartott.
1999. március 16-án láttam őket utoljára.(V. kötet)
De most, az Üzenetekben többször jelzik egy-egy területen való munkájukat. Hallottam, hogy felfedezték a Bermuda titkát, de most tudtam meg, hogy hol folynak most a kísérletek. 
Köszönöm, hogy láthattam őket tiszta tudatommal, a titkos jelekre a testükön, örökre emlékezem.
Tehát a Professzorok kutatási találmánysora meg tud valósulni, így meg tudják teremteni számunkra az „Új Világot”, az „Aranykort” az Új Életet!
Az a kutató csoport, aki az emberiség génjeinek letisztításán dolgozik, csodálatos találmányával megteremti a betegség nélküli jövendő életet!


GH Anon

 

 

A Professzorok a tudomány 12 ágában fejtik ki feltalálói képességüket.


Miután mindent tönkretettünk, mindent az alkotó elemeire kell lebontani, és újjá építeni. Így az embert is, a háromdimenziós génállapotára.
A Tanításokból megismertük az emberi test fejlődését a mai formájáig. Az időt a mostani időszámítással - miután a számrendszerek is folyamatosan fejlődtek - nem tudjuk kiszámítani. De a test fejlődését ismerjük. A háromdimenziós lét 1/5-ig (első katasztrófa) a díno testformájáig jutott el, a 2/5-ig, a második katasztrófa idején, jutott el a mostani formájáig. 
A rendeződés után az emberi test növekedése szinte olyan gyors lesz, mint egy mag fejlődése, amíg nem éri el a mostani állapotát.
Tehát az ember testét semmilyen kísérletezéssel nem szabad megváltoztatni a négydimenziós létig.
Ezért meg kell maradnia egy csoportnak, aki a tiszta, eredeti emberformát átviszi a katasztrófán, és ott a szaporodást elindítja.
A megmaradásunkért kaptuk a Kristályokat. Most a kutatók a találmányaik alapján biztosítják a károsító hatások megjelenésének a lehetőségét is. 

Ehhez szükséges a Covid-19 „vírus”, amely az összes, járványos, halálos betegség vírusát semlegesíteni tudja, mutálásra képtelenné teszi, eredetét megszünteti.


GH Anon

 

 


ÜZENET

 

Megírom a ti félelmeitekre a tiszta magyarázatot. 
A Covid a legutolsó IDŐ nagy segítője, ami az Új Világotok minden rosszát megszünteti!
 A betegség a legnehezebb a sorsotokban, ezért annak meg kell szűnnie! Hiszen az Új Életet a boldogság, a nyugalom állapotában töltitek majd el! 
 Ezért a gyűlölködők nem mehetnek veletek, nem árthatnak! Egy olyan anyaggá válnak, ami olyan lesz, mint most a belek sara, tehát a legrosszabb terméke az életeteknek. 
Tehát azok, akik a békességet összekeverték azzal a békesség nélküli rossz közérzettel, amiben csak a káröröm az öröm, ők nem lesznek veletek!
De tudjátok azt, hogy a salakanyag a föld termőrétegét erősíti, ezért a föld lesz az, ami elfogadja őket, hiszen a föld a szülőanyátok, belőle terem az új élet. 
A föld anyaga a táplálékotok lesz, megszűrve az összes károsító anyagtól, tisztán, földillatú, drága virágszirmokból álló gyönyörű anyag lesz, amire léptek, amiben éltek, amit tiszteltek, ő az álmaitok altatója lesz.
A ti életetekről sokat írok még, hiszen a csodák fognak benneteket életben tartani, a jövő reménysége, az élet kiteljesedése, az Istennel való egyesülés öröme az, ami vár rátok!
 Ne engedjétek magatokat a rossz erővel elcsábítani. nem kell több pénz annál, amiből a kenyeret szelitek, amiből a tiszta vizet isszátok, ami a szervezetetek erősítője. Ennyi kell csak, és az örök életet kapjátok helyette!