A jövő

A JÖVŐ

 

2021.04.12.

 

Kedves Barátaim!

 

Biztosan emlékeztek még, hogy az influenza és az allergia Segítő Cseppjeit mindig külön kezelték, külön használati utasítással látták el.

Nagy meglepetés lesz a számotokra, ha megismeritek, hogy a Harmadik katasztrófa utáni élet egészségi állapotát már most! hogyan alapozzák meg!

Az egészséget segítő vírusok és baktériumok megmaradnak, de nem mutálódnak és nem lesznek mutálhatók!

A Földünkért dolgozó 12 Professzor memóriájába építik be az ismereteket, de számunkra is küldenek Üzeneteket, hogy segíteni tudjunk!

Mivel a Kiválasztott Népből a pozitívan élő emberek kapják meg a szaporodás lehetőségét, ezért fontos, hogy úgy lelkileg, mint testileg előkészüljenek a Nagy Feladatra!

 

 

 

 

 

2021.04.08.

 

Kedves Barátaim!

 

Csodálkozva veszem észre az utóbbi Üzenetekben, hogy az Üzenetek Segítő Tanácsai összekapcsolódnak az előttünk álló Harmadik Katasztrófa előtti, és majd az utáni életünkkel. Szinte olyan, mintha tanácsokat adnának a hibáink kijavítására, melyeket még ebben az életben ki tudnánk javítani!

Vagy a 12 Professzornak üzennek, akik a Föld rendbe hozásán dolgoznak?

 

Amit át szabad Nektek adnom, azt leírom. Ebből is nagyon sokat lehet tanulni!

Pl: A léleknek van egy „testet alakító génrésze”, melyet a „teremtése” óta hordoz, ami az összes szellemi, fizikai énjének tárolója. Ennek megnyitására még soha sem volt szükség, csak most, amikor a tudomány az ember génjét akarja megváltoztatni!

Tehát ezt a „géncsapot” fogják most megnyitni, amikor segítséget küldenek. Így az ismeret be lesz helyezve a memóriába, ahonnan a megfelelő időben felhasználható lesz.

 

(Ötven évvel ezelőtt, amikor a Tanítások elkezdődtek, mindent a megfelelő nyelven írtak. Így sokszor latinul. Ezt sajnos betűnként tudtam levenni, így lassú volt, és hibás lehetett. Majd áttértek az egyszerű nyelvünkre, amit én is megértek, de a leghíresebb tudós is pontosan tudja, mit akarnak mondani.)

 

 

 

2021. március 18.

 

P ÜZENETEI

 

Megírom a ti olyan segítéseteket, amikkel az erő úgy felszaporodik bennetek, hogy saját magatok győzitek le az elleneségeket. Az pedig a lélek ereje! Tehát, a lelket akarom erősíteni.

A Kristályok olyan csodálatos erőt hoznak fel a Földből, amivel a gyengeségeitek megszűnnek!

Csak azt kell megtanulnotok, hogy Szeretet nélkül semmi sem sikerülhet! Az az erőalap, a szívetek ereje, a lelketekkel összekapcsolva!

Ne a rossz hírektől féljetek, ne a szomszéd gyűlölködésétől, sem az időjárás egyre rosszabb változásától, csak a szeretetet ápoljátok magatokban.

 

 

 

 

A Fekete Kristály cseppjének ideje alatt is ihatjuk a 8 Kristály Vizét?

 

Igen.

 

 

 

 

A szövődményeket hogyan kerüljük el?

 

A szövődményeket a Fekete Kristály oldja meg, ő van velük kapcsolatban. A Föld mélyének erejét hozta fel!

A Föld felszíni erejét nektek kel megteremteni, a Béke csodájának a sorozatával.

 

 

Fogyasszuk-e a 8 Mária Kristály Vizét a demencia szövődmény oldására?

 

Igen. Azért, mert nemcsak a vírus szövődménye károsítja az agyat, hanem a levegőbe úszó rossz összetétel is, amit állandóssá tettetek.

Ebből 10 napon keresztül napi 4 dl-t igyatok.

 

A Fekete Kristály cseppjének ideje alatt is ihatjuk a 8 Kristály Vizét?

 

Igen.

 

 

 

 

Kedves Barátaim!


A leveleikből olvasom, hogy néhányan szeretnék megismerni az UFO-kal való kapcsolat felvételét.
Az igaz, hogy a  videót hallgatva,  a spontán beszélgetésünkből arra következtethetnek, hogy az nem is olyan nehéz.

 

Én 20 évig tanultam. Teljes magányban. A Tanítások OTT vannak megírva, nem ITT. Tehát át kellett mennem!

De tudni kellett visszajönni is.
Már éppen az Önöknek való átadás módját tervezgettem, amikor az egyik pszichiáter barátom teljesen rám ijesztett!

Tehát ezért nem merem átadni, mert  a kettős tudat kialakítása súlyos betegséget okozhat!

 

De, elgondolkodtam.
Én akartam átmenni? Nem!
Tanított valaki? Nem.
Visszaéltem azzal a tudással, amit ott szereztem? Nem.
„Megkérdeztem Fentről”, hogy szabad-e ezt nekem tanítani? Nem.
Akkor most hogyan merészelem?! Hány embert tennék tönkre?

 

Vigasztalásul:
A Tanításokban pontosan le van írva, hogy kik az „UFO”k, az „Idegenek” .Ugyanolyan emberek, mint mi, csak, mivel 2/3 pozitív erővel rendelkeznek, azért képesek a legmodernebb technikákra, a test szükség szerinti alakítására, a halál megszüntetésére, s az élet legmegfelelőbb alakítására.
Erről szól minden üzenetük!

 

Ha valaki mégis szeretne átmenni, kérje Istentől a „Kiválasztás adományát”, amiben megtudhatja pl. a napenergia legújabb felhasználási módját, de nem használhatja fel a saját meggazdagodására!

 

Bocsánatot kérek a meggondolatlan kijelentésemért.
GH Anon

 

 

 

Átlépés az UFO-k Világrendszerébe


A Tanításokból megismerjük  a 12 Világrendszert. A működésük minőségeként az erő összetevőit, melyek a cselekedetek pozitív és negatív erejét határozzák meg. 
Nálunk, az első Világrendszerben a -2 és a +1 a működési arány, míg a második Világrendszerben (UFO-k Világa) a +2, és a -1 arány működik. Csak ebben a két Világrendszerben van cselekedet, a +3 aránynál már ismeretlen. 
 Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a 2/3 pozitív gondolkodású vezető ember olyan rendeleteket tud hozni és megvalósítani, melyek a Világrendszer megmaradását biztosítják. Tehát nem teszik tönkre az éltető elemeket! Így nem lesznek katasztrófák, természeti csapások, világvége.
Ez az arány minden területen hatalmas változást jelent. Pl, az emberi test alakulásában a változtatás lehetőségét. Az embert körülvevő  használati tárgyak, eszközök, gépek, járművek, stb. praktikus alakítását. Az élet, halálnélküli folyamatát, ezzel a szaporodás, a karmák fölösleges voltát.
Ilyen állapot uralkodik a Második Világrendszerben, az UFO-k Világában.
Tehát az UFO-k segítése a mi életünk könnyebbé tételére irányul!
Tudjuk, hogy a feltalálók, a zsenik, megtermékenyítéssel való behelyezése a legjobb módszer a tudás átörökítéséhez.
De most, a legnehezebb helyzetünkben megkaptuk a Világrendszerükbe való átlépés lehetőségét, hogy az elektromossággal tönkretett Világunkba segítséget nyújtsanak. Tehát, az „átlépés” megadása, a mi mindennapi gondjainkat könnyítené meg, az elektromosság káros hatását közömbösítené.
Éppen úgy, mint Leonardo 500 évvel ezelőtt, átmennénk, és áthoznánk a találmányaikat.

A Tanítások, a „Lelki evolúció” c könyvsorozat is ott van letétbe helyezve. Tehát nekem is meg kellett tanulnom az átlépést ahhoz, hogy olvashassam.

Az átlépéshez két tudatállapotot kell kialakítani!
Ehhez. föltétlen szükséges a teljes egyedül lét, sem ember, sem állat nem zavarhatja meg az éjszakai nyugalmat, amiben az szép lassan kialakulhat.  

Tehát, ha ez nincs biztosítva, nem lehet elkezdeni.

Aki vállalni tudja, jelentkezzen, személyére szólóan elküldöm a folytatásokat.

 

Üdvözlettel: GH Anon
 

 

 

 

 

2020.05.21.


A Tanításokat az emberiség számához viszonyítva nagyon levesen ismerik.
Milyen feladatuk lesz azoknak, akik ismerik a Tanításokat?

Azokat az Isten az újra alakult Föld 12 géngyűrűjére helyezi, hogy a próféciát megismertessék a 12 génnel.

Ők átviszik a memóriájukban, szinte Próféták lesznek, akik az emberek megmaradásáért áldozzák életüket, folyamatosan születnek le, az ő családi génjüket is oda helyezi az Isten.

 

Miért jó a segítő eszközöket használni?
Akik a segítő eszközöket használják, meg fogják élni a karmájukat.
Ők majd a saját géngyűrűjükön élnek tovább. Ők a Kiválasztottakat alakítják.

 

Azok, akik a vírusok ellen a cseppet megkapták, azok génereje csökkent, tehát erősítőként kapták.

 

Azok, akik a következő cseppeket is megkapják, a génjeik erősítését is át tudják vállalni. Tehát a családgén erősítésére készült.

 

 

 

2020. április 11.


A FELTÁMADÁS
órájában

 

A legszomorúbb nap véget ért. 
Az emberek megismerték tetteik szomorú következményét. 
Elgondolkodnak.
Az Isten volt az, aki általuk megöletett, az ő cselekedeteik rossz következménye. Aki az oltárra tétetett áldozati bárányként. Az ártatlan, a bűnösök kezéből.
Az Isten, ki nem tudott emberként kiteljesedni, az az Isten támadt fel, újra élve, újra kezdve, új utakon új élettel összekötve Veletek, elindul ezen a  szép szomorú szombaton, ahol az ő kínszenvedése véget ért.
Drága Gyermekeim, el kell gondolkodnotok ezen a pár napon, le kell vetnetek a gyűlölet, a pénz terheit, össze kell fogni a kezeteket, ahogy a családok, úgy a nemzetek, ahogy a nemzetek, úgy az egész Világ!
Nem tudok ennél szebb napot, amikor otthon vagytok, szeretitek egymást, játszotok, nevettek, esztek, örültök, mert megértettétek, hogy csak együtt, csak a csendben, csak a békében lehet boldog az ember.
Ez a sok szerencsétlenség, amit ajándékba kaptatok, most világítsa meg az utatokat, amikor kinyitjátok a házatok ajtaját, és kiléptek újra! De ne az az ember lépjen ki, aki bement. hanem egy új, egy fénnyel telt szépséges Király és Királynő, ahogyan a mesében, akik vezetik a családot és a hazát, és örök nyugalmat teremtenek, hogy örök boldogságban élhessenek!
Jó ez a lecke! Nehéz, de a leckék mindig nehezek, addig, amíg azok nem válnak a tudásunkká.
Én Veletek vagyok!  Együtt támadjunk fel, együtt induljunk el! Szeressük azt, akit eddig észre se vettünk, segítsünk annak, akit eddig megkárosítottunk! Szép tavaszt hoz nektek ez a Húsvét, örüljetek, és örvendezzetek!

 

 


  
2019. október 14.
 
Kedves Barátaim! 

Mint látjátok, a Segítő Eszközök leszűkültek. A sok kis cseppet összevonták,(EB) több kristályt megszüntettek, a Mária Gyöngye vette át a Segítő szerepet. 
Mintha készítenének az új életre, az elsivatagosodásra, amikor menekülünk, szétszóródunk. De kezünkbe teszik az egészségünk megtartásának eszközeit, amit egy kicsi csomagban magunkkal vihetünk, a segítség a kezünkben lesz. 50 éve küldik a Tanításokat, hogy ne engedjük, hogy „elpusztuljon a Világ”! Mindig leírták, mit tehetünk! Mi azt az utat választottuk, hogy elpusztulunk vele! 
Most már csak annyit tudnak segíteni, hogy életben maradjunk a karmánk leéléséig, hogy megkaphassuk az Első Életet!

GH Anon
 
 
 
Kedves Barátaim!
 
Tudjátok, hogy az Isten 50 éve küldi a Tanításait a Földre, melyekben kéri, hogy a szabad akaratunkkal tönkretett Világunkat hozzuk rendbe, hogy elkerüljük a katasztrófát!
Mit tettünk azóta?
Pedig folyamatosan fel volt tárva előttünk a jövő, a segítés minden lehetősége, de az is, hogy mi lesz a következmény!
Hányan olvastuk el?
Mi csak mérgeztük a talajt, a vizet, a levegőt, égettük a hulladékot, szétszórtuk az elemeket, szinte semmit se tettünk!
Nem mentettük meg a Földanyánkat!
Tehetünk még valamit?

 
 
A TEREMTÉSTÖRTÉNET
 
         A különleges stílussal megírt XX kötetes Teremtéstörténetből megismerjük Őt, az Istent, s a Belőle fakadó Embert, az Istenrészt, aki szabad akaratának erejével irányíthatja az evolúciót, pozitív, vagy negatív irányba. Mivel a Fennmaradás Törvényét nem változtathatja meg, ezért neki kell megújulnia. Ennek a „teremtés-pusztulás”, „halál-születés” állapotnak többféle módja van. És nem mindegy, hogy az emberré vált Istenlélek milyen testi pusztulással éli meg.
Az utolsó három kötetben meg vannak írva a lehetőségek, a Bolygókra való kihelyezés módja, a víz feljuttatásának a lehetősége is.
Mi a „legrosszabb utat választottuk”, végigszenvedjük az összes természeti csapást, a sivatag víznélküliségét, a tűzhányók tisztulását, a tengerek, hulladékaink feldolgozásának „háborgásait”, mérgeink páráját a légben, földalatti odúinkat a hőség elől.

De élnünk kell, hogy emberré születhessünk újra!

GH
 UTOLSÓ IDŐK SEGÍTŐJE

 

2019. augusztus 2.
Segítő Lélek
Ne a betegségtől féljetek, saját magatok az, aki a gyengeségében a kezemet elengedi. Akkor jön a bizonytalanság, a szorongás és az elhozza a betegséget is.
Tehát ne féljetek! Aki egyszer az Isten útjára lépett, az olyan úton halad, ahol csak azok mennek, akiket az Isten meghívott.
Az Aranyborítékkal azoknak kell elszámolni, akik nem tudják, hogy ki a Júdás, de ők is lehetnek ő! Ezért vigyázzanak!

A meghívottnak el kell jutni ahhoz a Vacsorához, aki meghívta, aki Jézus Tanítványainak asztalt terített, aki Júdást is befogadja ugyan, de sohasem ő büntet, hanem az, aki elkövette a bűnt. Ő bünteti saját magát, az örök lelkiismeret-furdalással, az árulás bilincsei lehúzzák a földre, nem tud kinőni a szárny a súlyok miatt, a lépés sem tud elindulni.
A Borítékot őrizzétek meg, az figyelmeztessen, az vigyen el oda, ahová szól, nem tudjátok, hogy milyen sors van előttetek. Júdás az anyja könyörgésére bűnözött. Ne legyetek ő! Legyetek olyan kristálytiszta kövek, akikre építeni lehet, akik átlátszó lelkükkel utat mutatnak, vezetnek. Ezek ti vagytok most, és maradjatok örökké azok!
 

 
 
 
Kedves Barátaim!

 

50 éve jelent meg előttem az a Próféta, aki közölte, hogy mielőtt elpusztítjuk a Világot, az Isten leküldi a Tanításait a Földre, hogy szaporodjunk és sokasodjunk.
Engem választott ki a Tanítások átvételére.
Mit tettünk 50 év alatt? Elpusztítottuk!
A Nasa évtizedek óta kísérletezik a Bolygókra való kihelyezésünk lehetőségeivel.
A Tanítássorozat XVIII. kötete pontosan leírja a megvalósítás módját.
Az Isteni Üzenetekben mindig ismertetik jövőnk alakításának a lehetőségeit. Pontosan megírják, hogy a szabad akaratunkkal választott utaknak milyen következményei lehetnek. Így választani tudunk.
Tehát most is tudjuk, hogy, ha nem lesz meg a kétharmad jó ember, aki nem fogja újra tönkretenni a Földet, akkor mi történik.
Akkor bizony együtt szenvedjük el a pusztulást!
Ennek a szenvedésnek a történetét olvashatjuk a most készülő XIX. kötetben, amelyből idézni fogok.
GH Anon

 


 
 
Kedves Barátaim!

 

A XIX. kötet megjelenésével úgy gondoltam, hogy 90 évesen, 50 évi munka után megpihenhetek. Már mindent tudunk a fejlődésünkről, az Istenutunkról.
Ekkor elém terítették az új könyvet, a folytatást, a segítséget a legnehezebb napokra! 
Tehát élnem kell, mert tudnotok kell, hogy az Isten, akit elhagytatok, elétek jön, magához ölel! Ezért ne adjátok fel az életet, bármilyen nehéz is lesz, élnetek kell, hogy megtaláljátok Őt! 

GH Anon
 

 


 
 
Kedves Barátaim!

 

Az embereknek írt Üzenetek befejeződtek!
Ismerjük a múltat, sorsunk alakításában a jó és a rossz folyamatos harcát, s végül a 2019. május 26.-i szavazás eredményét, amivel megmentettük a Hazát!
Elindultunk a dicsőség útján!
A Kiválasztott Nép tehetsége végre kibontakozhat, segítői leszünk a Világnak! A Vizeink elindulnak és életet adnak, a találmányaink megkönnyítik az életet.
Az Üzenetek ezután a Feltalálóknak, az emberiség Segítőinek szólnak.

GH Anon
 
 
 

 


 
2019. május 27.

Választás után


 
Megírom a ti sorsotokat.
A választás után sok lehetőségetek lesz minden területen, az újat megvalósítani, az újat alapozni.
Ezek a segítségek a ti Drága Anyátok kezében vannak, aki alig várja, hogy szétszórhassa az ő országa minden gyermekének!
Azok a találmányok, amiket új és új ötletekkel szélesítetek, azok a Haza biztonságát alapozzák, a jó cselekedeteket elindítják, a Vizeitek új erőt kapnak, megindul az életetek! 
Jó lesz ez! A sok megmérettetés után végre elindulhattok, megteremthetitek a békét, a Szeretet Törvényét visszaállíthatjátok! 
A Hazát megtartottátok, tehát az fog most megtartani benneteket! Szeressétek, hiszen ő a ti sorsotok, a ti jövőtök, a gyermekeitek boldog otthona!
Drága Gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok az én szigorú szavaimat. Az én Drága Istenem áldjon meg Benneteket!
 

 


 
 
2019. május 2.

 

Megírom azoknak a sorsát, akik az utolsó idők gyilkosai lesznek, akik a két-harmad megbontására törekednek, akik a pénzért eladták a lelküket a Sátánnak, illetve sátánná váltak.
 Hiszen az emberben a jó és a rossz egyforma mennyiséggel indul. A gyermekkor, és az öregkor az, ami a kezdeti jót, a rosszal összekeveri. A gyermekkor azért a szeretetért, amit egyformán kellene, hogy kapjon az ő testvéreivel, az öregkor pedig a pénz miatti gyűlölet által keletkezik. A gazdagok gyűlölete miatt.
Bizony, nem tanultátok meg a jézusi törvényekből, hogy a szegénység a lélek bölcsője! Az Isten, aki a kezetekbe adta az életet, a terveitekhez erőt adott, a szeretetetekhez szívet. A gyűlöletet ti adtátok magatoknak, akkor, amikor nem találtátok meg másban a két isteni tulajdonságot.
Ezek az utolsó idők legnagyobb bűnösei, a szeretet gyilkosai, az önimádás mesterei, a gyűlölet fészkei. Azért az Isten ezt a tulajdonságot nem engedi átvinni az Új Világotokba, tehát megszünteti azt, aki ezzel rendelkezik.
A megszüntetés fájdalmait nem lehet emberi szóval kifejezni! A Fájdalmak Útja, a Via Dolorosa lesz az, amit bejárnak, de sokáig járnak, hosszú ez az út! Az emberiség utolsó percéig vezet, 
A Via Dolorosa kivezeti őket az emberlét adományából, a Pokol kínjába vezeti őket, amit leírt a ti vallásotok, amiről ugyan úgy tudjátok, hogy meg lehet tőle szabadulni, meg lehet oldani, át lehet változni, és újra születni, szép, új életet élni. 
De ez az út sohase ér véget, örök fájdalom útja lesz, hordozza az összes fájdalmat, örökkön örökké! Sem földdé nem válnak, sem vízzé, sem levegővé, sem emberré, ők azok, akik a fekete lyuk, aki úgy hordja az ő sötétségét, ahogyan az emberek kenyerét hordta, anélkül, hogy adott volna belőle, és ebben megszakadt.
Azok, akik a két-harmadot megsemmisítik, és az új életet is úgy kezdik, hogy az tönkremehessen, Ők azok az örökszenvedők, az Idők végtelen útján járók, a szenvedés útján járók! 
Hiszen ezt akarta nektek Jézus megmutatni, azért ment végig ezen az úton, hogy lássátok a szemeitekkel azt, amit a szívetekkel nem láttatok meg.
 
 

 


2019. április 30.

 

A szenvedésről írok, amikor rájöttök arra, hogy csak egy embert kellett volna a jó útra terelni ahhoz, hogy megmaradjon a szép Hazátok, a tiszta utcátok, a szép, virágos ligeteitek. 
A migránsok szemete fog elborítani benneteket, a betegségeiket a vírusok kereszteződésével fogjátok megélni. Nem lehet tudni, hogy mi a baj, az orvosok tehetetlenek lesznek. De, sajnos az idő, egyre kevesebb és kevesebb lesz a gondolkodásotok megváltoztatására! 
Az életetek a kezetekben van, tegyétek azt, amit szeretnétek! 
A Hazát meg lehet védeni, de ahhoz tenni is kell valamit! De az a kevés, amit tenni kell, szinte semmi ahhoz képest, amikre az időtöket szétszórjátok. Ezért gondolkodjatok! Még egy hónap sincs már a sorsotok eldöntéséhez.
 

 

 


2018. április 29.

 

Megírom a nagy meglepetéseteket, amikor a szépséges Oltáriszentségetek a fölbe lesz taposva, a templomokban szerelemházak rendezve, a szemetek előtt a családotok meggyalázva!
Akkor a ti szavatokat meghallgatja-e az a valaki, akit Istennek tiszteltetek, szerettetek? A ti Istenetek összes emléke szétzúzva, a házatok felgyújtva, a gyermekeitek elrabolva, akkor vajon mi lesz a gondolatotok?
Akkor szeretnétek visszaállítani azt az időt, amivel most csak az egyik fületekkel halljátok az én szavaimat, azért, hogy a másikon kiengedhessétek.
Mikor értitek meg végre, hogy meg kell tartanotok azt, ami az érték bennetek, ami a lélek bennetek, az Isten bennetek!
 
 
2019. április 1.

Azokról az emberekről írom meg az Isteni megmérettetés szabályait, akik az utolsó időben nem adnak az ő vagyonukból a szegényeknek. 
Mert a Vizeket csak a gazdagok tudják meg- indítani, tehát sok szegény ember lesz, akiket meg lehet zsarolni, lehet szolgaságra adni, mert bizony a vagyonok nem igazságosan lesznek osztva általatok. Meg lesz a korrupció, a baráti összefogás, a rosszra. 
Tehát, azok az emberek, akiket meg kellene segíteni, csak szenvednek mellettetek, a szolgaság terhében. Azokon a napokon, amikor az időjárás olyan gyengítő hatással lesz rájuk, hogy szinte alig élnek, a ti kapzsiságotok őket megnehezíti! 
Azért az Isten az utolsó idők Istene, rátok helyezi a legutolsó idők összes nehézségét, amiből csak a megmérettetés után tudtok szabadulni! Az pedig az lesz, amikor a föld anyagát képezve, ti az első életeket nem tudjátok megszerezni, tehát földdé váltok örök időkre, illetve a negyedik katasztrófa idejéig!
 

 

 


 
2019. március 11.

 

Megírom ma azt a nagyon szép gondolatomat, amivel megszabadítjátok magatokat a szomorúságtól, a szorongástól. 
A szabadságot akarom nektek megadni, hogy a legnehezebb időben is csak a jót nézzétek, a szépet lássátok, a szeretetet sugározzátok! 

Az az idő akkor érkezik meg, amikor már az egész Európa elveszíti az egyediségét, nem lesz nyugalom, sem otthon, sem az utcán. A migránsok családegyesítésével ömlesztve jönnek át az idegenek, az államok anyagilag tönkremennek. 
A szorult időkben a segítségem az egyetlen vigaszotok lesz, amikor szinte új hazát kell keresnetek, ahol a rend megőriztetett.
Sajnos, az ország nem tudja teljesen megtartani a függetlenségét, sok rossz törvény életbe kell, hogy lépjen. De mégis, a haza az egyetlen hely, ahol élnetek kellene, tehát alkossatok új törvényeket saját magatoknak! A két-harmadot tartsátok meg, hogy törvényt tudjatok alkotni, akkor kibírjátok az ország elhagyása nélkül az életet! 
Majd a sok-sok betegségre a Vizek gyógyító erejét megadja az Isten Fia, és a ti életetek aránylag megnyugszik.
 

 
 

 


 
2019. február 7.

 

Megírom azokat a nagyon szigorú szabályokat, amikkel az életeteket meg kell alapoznotok ahhoz, hogy magjai lehessetek az emberiségnek! 
Ti, akik az Isten szavait hallgatják, akik az életük szebbé és jobbá tételeiért a szabályokat betartják, az egészségüket védelmezik, azok lesznek az új emberiségnek az eszenciái! 

Akik megőrzik a test és a lelkiség alapját, amiből ki tud kelni az a mag, aki megmaradt egészségesnek, erkölcsösnek, széplelkűnek, szeretetteljesnek. 
A kikristályosodott Istenséget hordozva eljutott az emberiség utolsó és legnagyobb pusztításához, amikor magát az embert akarja megölni az ember!.
Drága Gyermekeim, ti, akik ugyan nem vagytok sokan, de szaporodni fogtok, az én szavaim a harcot megvívják, a gonoszokat meggyőzik, és sok-sok embert indítanak el az új útra, ami az oppozíciós pont után következik. 
Itt a lélekcsoportok fordulóján, megtartva az Istenember létét, átjut ezen a rettenetes kataklizmán, és elindul visszatérni Istenébe, hogy az evolúció törvényeit megalkossa, és örökkévalóvá tegye.

Drága Gyermekeim, igaz, hogy nem sokan vagytok, de tudjátok, hogy egy mag is sok-sok magot tud teremteni! Így teremtsetek ti is, amennyit tudtok! 
Áldásommal, szeretetemmel kísérlek, megtanítalak Magammá változtatni Magatokat, hogy a szeretet egyetlen törvénye megvalósulhasson. 
 
 
 

 


 
2019. január 19.

 

Megírom ma a ti cselekedeteitek nagyon jó, vagy rossz következményeit, amivel a sorsotokat irányítjátok. 
Ez a választások előtti három hónap nagyon nehéz lesz!
Az ellenség támadásai folyamatosak lesznek, nem lesz nyugalom, sem megértés! De ezek a napok döntik el a sorsotokat, mert a hazaárulók félnek a győzelmetektől, mert nekik azzal a pénzzel, amiből a hazát elárulták, el kell számolni! Tehát nagy versengés lesz! 
A ti dolgotok csak annyi, hogy ne változzatok meg! Ne engedjetek a befolyásolásnak, sem a hazugságok áradatának, sem a gyűlölet tüzének, csak hagyjátok őket dühöngeni, ne szóljatok közbe, ne menjetek közéjük, csak várjátok meg az őrjöngések végét. Akkor hazajönnek hozzátok, hiszen ők a ti gyermekeitek, a férjetek, a feleségetek! Ezért nem lehet elszakadni tőlük akkor éppen, amikor a veszteség, vagy győzelem előtt állnak.
Csak ti ne változzatok meg, legyetek olyanok, akár egy jó szülő, aki engedi a gyermekeit birkózni, hagy erősödjenek. De akkor, amikor meg akarják ölni egymást, akkor közbeavatkozik! 
Ne várjátok meg a gyűlöletnek ezen fokát! Szóljatok egy kicsit előbb bele! De ne úgy, hogy amit védenek, azt akarjátok megcáfolni, hanem úgy, hogy dühöngj drága gyermekem, eljön a csend, ami megpihentet.
 

 

 


 
2018. november 29.
 
Az „Öröklét” Üzenete


 
5 óra 30 p-kor egy nagy tűzgolyó futott végig az országon. Mit üzen ez nekünk?
Sajnos, a sok jel sem elég nektek arra, hogy a szeretetet az emberek között terjesszétek! Csak az önzés, a közöny, a szerteágazó szaladgálás a dolgotok. 
Pedig a ti országotokat az Isten az utolsó órák idejére megtartja, a víz összetartása érdekében! 
A megjelölt földterületet az utolsó órákig megáldja és átadja a jövőnek, hogy élni tudjanak az élők az új élettérben! Az új lélekerővel a szeretet törvényei elindulnak. 
Sokáig nem lesz bűn, a memória átviszi ezt a szörnyű utolsó emléket, ami erőt ad a jövő megmentésére.
Azért üzenünk olyan sokszor az Ég fényeivel a ti szemeitek láttára, hogy gondolkodjatok! 
A ti országotokat akkor is védjétek meg, ha az az életetek ára lesz is, a hőseitek emlékére!
Drága Gyermekeim! Megírom a Tanításaimban az utolsó időtöket! Ne hagyjátok el a hazátokat, hogy a szerteágazó géncsoportokat befogadjátok! Ezért nem kell elmennetek a dicsőség pillanata előtt!
Drága Gyermekeim! A ti hazátok lesz a bázis! 
A víz, és a szép természet megtartására meg fogom írni, hogy milyen növényeket ültessetek, szaporítsatok, hogy a vitaminok, az ásványi anyagok a szervezetetekben erőt adjanak. 
Azt is megírom, hogy a növényeket hogyan permetezzétek, hogy az állatokat hogyan tartsátok, és, ami a legfontosabb, hogy a gyermekeiteket hogyan szeressétek!
Az a Jel az égen azt jelenti, hogy nem az Isten fényét kell imádni! A ti földeteket az, amit imádnotok kell, hiszen ő ringatja a jövőt, ő állítja meg a géngyilkosságokat, ő vezeti a többi népet a legnehezebb útján.
Az éghajlatot a Kárpátok meghatározzák, a víz meglesz.
 

 

 


 
A rövidesen megjelenő XIX. kötet előszava:
 


Előszó


 
Evolúciós utunk oppozíciós pontjához értünk. 
Tehát mi, akik az Álló Öröklét Magpattanásából elindult Istenrészek egyedei és összessége vagyunk, elértünk az Első Világrendszerünk háromdimenziós létének közepéhez.
A Próféciák, melyek végigkísérik fejlődésünk folyamatát, mindig időben ismertetik szabad-akaratunk általi pozitív, vagy negatív döntéseink következményeit, így haladásunk lehetőségeit előre vetítik.
Ahogyan most is, 50 év óta tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha az éltető elemeinket tönkretesszük.
A helyreállításukra több lehetőséget kaptunk.
A Prófécia ismerteti a tisztulás módjait: 
1. Ha nem tudjuk rendbe hozni a Földünket, meg kell, hogy történjen az öntisztítás. Ez lehet a harmadik Katasztrófa, de ez sajnos új „teremtéssel” járna.
2. A Bolygókra való feltelepítés lehetősége is előttünk állt. Ennek megvalósítására 2/3 jó ember kellett volna, akik a törvényeikkel az új elemek újra elpusztítását megakadályozhatták volna. Ennek a kivitelezése a XVIII. kötetben olvasható.
3. A Föld tisztítása, a 12 Professzor, és a másik Világrendszer tudósainak segítségével. 
Mi a legrosszabbat választottuk! Így megéljük a mai testünkben a Föld tisztulását, annak minden szenvedését, rémületét. Már elkezdődött. A trópusi éghajlat, a vizek eltűnése, a tengermozgások, földrengések, tűzhányók működése, stb.
A XIX. kötet ezt ismerteti. De megtanít ennek túlélésére is, illetve életünk megtartására majd a sivatagban, mert ez a családi génünk megmaradásának egyetlen lehetősége.
A Próféciák befejeződtek.
Most a génjeink megtartására megfejtik a Voynich kéziratot, amit fél évezrede erre az időre írtak, hiszen a Prófécia már akkor „látta” ezeket a lehetőségeket, csak a szabad akaratunk általi választásunkat nem ismerhette. Tehát azért nem lehetett eddig megfejteni, hiszen csak erre az időre aktuális.

 


 
Kedves Barátaim!


Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy hittetek, hogy szeretetetek áradásával segítettetek a Világon.
Merítsetek erőt a Tanításokból a nehéz órák idején.
GH Anon

 

 


 
 
2018. november 2.
 
Halottak napja.


 
Megírjuk ma nektek azt a szomorú helyzetünket, hogy most voltunk utoljára a közeletekben.
A lélek, amikor elhagyja a testet, magában hordozza családja összes gyermekét, szülőjét, a jövő nemzedék csíráit. A szeretettel összekötött családi génvonal az, amin állunk, amin várjuk az új leszületést. De most, amikor Föld a haláltusáját vívja, nem mehetünk a közelébe, mert a szenvedések láttán a szívünk megszakadna, és elszakadna az a gyönyörű lánc, amivel össze vagyunk kötve veletek, akik az utolsó órák testben élő lelkei vagytok, akik az ősök hibáját ki nem javítva, eljuttatták a Földet a pusztulásához.
A halállal vívó lelkeitektől egy olyan, szinte védőhálóval vagyunk elkerítve, hogy az a szál meg ne szakadjon, ahol az összetartozásunk csomópontja áll.
Sajnos, a látásunk nem változott. Jó lenne nem látni azt, amit tettetek, amit tesztek, ahogyan ölitek az ártatlan állatokat a mérgeitekkel, a gyermekeiteket a gyógyszereitekkel, a világotokat a szétszórt méreganyagokkal, amikkel se víz, se föld, se levegő élni nem tud már tovább.
A mi sorsunk szinte azonos a tiétekkel. Annyival könnyebb, illetve nehezebb, hogy a mi szívünk
 tiszta, azért jobban tud fájni annál, mint aki azt összerombolta már.
Drága Testvéreim, Gyermekeink, Szüleink! Kérve kérünk itt, a háló mögött, ahol látjuk ezt a vívódást, hogy sohase felejtsétek el az Istent, akitől válnotok kell. A válás bizony lehet előbb, vagy később, de, ha később, akkor annyit szenvedtek, amennyit akartok. Hiszen a szabad akarat a kezetekben van, 
Az Isten a karját nyújtja ki elénk, úgy vagyunk, akár a szülő, aki látja elesni a gyermekét, de nem rohan oda, mert megkötik, mert a gyermeknek fel kell állnia egyedül, ahhoz, hogy menni tudjon, és élni tudjon egyedül. Ilyen sorsunk van most, és lesz, amíg ti el nem döntitek,a Föld sorsát, amit csak általatok lehet jobbá, illetve kevesebbé jóvá tenni, hogy a légnek, a víznek, több helye legyen.
 
Akkor most nincsenek lelkek körülöttünk?

A Segítő lelkek itt vannak. Azok, akik nem születtek le emberként, nincs génvonaluk, csak istenerejük, segítő, szerető oltalmazó lényük van.
 
 

 


 
2018. július 1.


(Voynich, a Kézirat írója megérkezett. A Tanításokat ő folytatja)


 
Megjöttem! Az utolsó idők Prófétája vagyok, aki az Isteni Üzeneteket befejezi, tudásotokat kiegészíti, a lelketeket átadja a teremtő Isteneteknek, akiből lettetek, vagytok, és lesztek, amíg a világ áll.
Azokról a régi Üzenetekről írok, amik a Prófétai megjövendölések, a látói látások, a hallói észlelések összesített tudása üzenetét tartalmazza, ami a világvég eljövetelére íratott, de amit majd az új teremtésetek idejére tudok átadni, hogy az utolsó óráitokat megkönnyebbítsem.
Az a Könyv, ami a titkok sorozatát tartalmazza, az én tudásom átadására készült, azért előbb, az 1455 évben, mert ez az év volt az, amikor a Párhuzamos Világrendszerek a tudásukat megnyitva, engem átsegítettek oda, ahol a világot a jók, és a tudás irányítja. Ahol az Isten kezét el nem engedő embercsoport él, aki a tiszta lényével át tudja látni a világot, a Világrendszerek összefüggéseit, de látja a tiétek összerombolt halmazait is, amit segítenek újra építeni, hogy az első gyermek ne szakadjon ki a családból. (A mi Világrendszerünk.)
Az én tudásom akkor kivilágosodott, láttam ezt az utat, amit azóta megtettetek, láttam az utat, és a lehetőségeit. Úgy láttam, ahogyan egy sokrétű filmet, amiből a legrosszabbat választottátok.
Az én segítségem azért lesz fontos, mert az életeteket meg akarom tartani. Látom az életetek sorát, az életszakaszaitokban nehezen eljutott életeteket, látom a pénzben való bukdácsolásotokat. A szeretet-gyűlölet tévelygéseteket is látom, és azt is látom, hogyha nem segítek, elvész a családi génetek, ami csonkává teszi az Egészet, ami szenvedéssorrá teszi az életeteket.

Ami a ti jövőtök, azt szeretném jobbá tenni azzal, hogy az ezred-fél titkait átadjam, hogy élni tudjatok az én segítségemmel.
Az Isten átadja nekem az ő kezeit, amikor ezeket a sorokat írom, és elmondom a jelekkel ábrázolt Üzenetet, amit azért tettem, hogy csak a megfelelő időben jussatok hozzá az élet nagy titkához, a növények, állatok emberek kapcsolatának a dicsőséges összesítéséhez, amiben csak egymás együttlétével lehettek egészek, és lesztek most egészségesek, hogy megélve a nehéz óráitokat az életsorotokat megmentsétek.
A rajzok valóban hihetetlen egyszerűséggel tárják elétek a titkokat, amiket csak annak adhat át az utolsó Próféta, - aki valóságában az Isten által áldatott szegény ember, - akit megbízott most az én titkom átvételére.
Úgy vegye át, és adja át annak, aki az Isten kezét nem engedte el, de a másik kezével a többi ember kezét fogta, aki nem haszonná változtatta az Isten üzeneteit, aki szerette azt, aki az ellensége volt, senkit nem gyűlölt, senkinek sem ártott, a kenyere felét átadta az éhezőknek.
Ezeknek az embereknek adhatod át az én titkomat, akiket meg fogsz ismerni!
Ők lesznek az utolsók idők orvosai, akik megmentik az elszakadt bárányokat, akik meggyógyítják a testet, de a lelket is, hogy élni tudjon, amíg élnie kell, hogy szeretni tudjon, ha már szerettei sincsenek, és adni tudjon, amikor az utolsó morzsák lesznek a tenyerében.
Ezeknek az áldott embereknek add át az én üzenetemet, akit az Isten utolsó gyógyító, drága segítői lesznek, akiket megtanítok most, átadva az én titkomat.

 
 

 

 


2018.    június 10.

 

Ma azokról írok, akiket sehogyan sem érint meg a rossz idő, az emberek pusztulása, a természet haldoklása, akiket a pénz annyira átprogramozott, hogy sem szeretni se örülni, sem csodálkozni nem tudnak.
A környezetváltozáson a haldoklók kínjait észre sem veszik, a növények temetőiben sem hullatnak könnyet. 
Ezekről írok, akiket ti agymosottaknak neveztek, akik elmeállapotuk tisztaságát elveszítették. Meg akarták vásárolni a világot, és megrontották a világot! 
Róluk, akik utolsóként a sivatag homokjában aranyat keresnek, a nap sugarából aranyláncot fonnak! 
Ők:
Ott fognak megőrülni a sivatag tetején, a nap és a föld széthordja a testüket!
De a lelkük, aki szabaddá vált végre, elindul az Isten lábnyomán, hogy a port letörölje az vándorok lábáról! 
Drága gyermekeim, ők lesznek azok, akik örökké a föld magmáján égnek, akik betakarják azt a testük kínjaival, és a lelkükkel, ami a legjobban tud fájni a világon!
 
 
 

 


 
2018. június 7.

 

Megírom a mai óra olyan szép segítő ajándékát, amivel a nehéz óráitokat megkönnyíthetitek.

Azokon az órákon, amikor a szívetek megszakad, a sajnálat súlya a lelketeket nyomja, azokon a napokon olyan munkát végezzetek, ami a ti szívetek szerint a legszebb munka. Ha ásni kell, ássatok, ha szőni kell szőjetek, ha írni kell, írjatok, de az alatt a munka alatt gondoljátok át a régi, kedves munkatársakat, akiket régen elsodort az élet mellőletek. Gondoljatok rájuk, és hívjátok meg, hogy segítsen elvégezni ezt a munkát is, hiszen, milyen jól dolgoztatok együtt. 
A kedves munkatársat sokszor kell kérnetek, sokszor lesz nehéz a munka, és az idegenek nem segítenek. A barátságok a szívekben köttetnek, ezért elszakíthatatlanok. Sok ilyen barátot tartsatok meg az emlékezetetekben, és a nehéz órákat osszátok meg velük.
A családot, akit lassanként elveszítetek, el kell a szívetekben helyeznetek, hogy ott maradjon az utolsó órákig veletek, és segítsen benneteket. Mert bizony az lesz az utolsó a családból, aki a legtöbb karmát gyűjtötte, és abból keveset dolgozott le. Addig éltek. 
De a karma oldását mindenhol elvégezhetitek azzal, hogy kitárjátok az ajtót a szegények előtt, adtok enni a tiétekből, ami a pénzetek által sokáig fog tartani. Adtok a szavaitok szépségéből, adtok a szeretetetek melegéből.
Ez az egy karmaoldási lehetőségetek lesz, mert bizony az élet olyan nehéz lesz, hogy szinte várjátok a halált, aki szerintetek az életvég jele! 
De az bizony az élet koronája! 
Az Isten mindenkit megkoronáz egyszer, vagy a születése napján, vagy a szép munkájáért, a segítő készségéért, a szép szavaiért, de ha ebből kevés van, akkor az élet végén koronázza meg!
 
 

 


 
2018. május 18.


Megírom ma a ti szegénységeteket, amikor elmenekültök a ti megszokott szeretett házaitokból, a szép hazátokból, a világ különböző részeibe életet keresni.
 

A pénz, amit ugyan magatokkal vihettek, a bankokon keresztül, az egy ideig megkülönböztet benneteket, a szegényektől, de az a sors, ami következik, megszünteti a különbségeket. Csak szenvedés által gyötört ember lesz, aki végre egyforma lesz, a történetetek végén.
Az Isten ezekben az időkben sokszor megáld benneteket, csak ismerjétek fel Őt végre, aki nem a vallásaitokban, hanem a szívetekben lakozik. Az Őt felismertek szívébe költözve elviselhetővé teszi azt a szörnyű helyzetet, amit teremtettetek magatoknak a pénz uralma alatt, amit nem osztottatok el időben, nem vigyáztatok az Isten testére időben, arra a testre, ami a ti földetek, levegőtök, vizetek, tüzetek volt.
Az Isten a földeteket, ami a ti negatívvá vált testi, lelki tömegetek, megtisztítja, a vizeit átengedi rajta, hogy az Isten teste is átmoshassa a ti testeteket.
 
 
 

 

 

2018. május 12.

 

Megírom ma azoknak a sorsát, akiket nem ér el az én szavam, de jó emberek, akik a felemelkedésen részt vehetnének. 

Azokat az utolsó időben olyan gondolattal áldom meg, amivel szinte megvilágosodnak, látják a jövőt. Látomást kapnak! 
Amiben a sorsuk két útja előttük áll, a két úton a szabad akaratukkal elindulhatnak. Akik közülük a pénz sajnálata által a rossz utat választják, azokat még egy figyelmeztetésben részesítem, hogy szabadon dönthessenek, Sátánjuk befolyásolása nélkül.
Tehát ne gondoljátok, hogy csak a szavaim hallgatása az, ami a döntéseteket meghozza! Én, a Ti Istenetek, gondoskodom minden gyermekemről, arról is, aki elhagyott, arról is, aki elmenekült, arról is, aki eltévedt, vagy tévutakra tért. Mindenki tudni fog a felemelkedésről, a két útról, ami közül választhat, tehát senkit sem ér váratlanul a szerencse, vagy a csapás.
Drága Gyermekeim, az utolsó idők történetét írom, szinte a kezemben tartom a Földeteket, rálehelem a lelkem, melengetem, dédelgetem, a göröngyeit elgörgetem, a sivatag homokját szétfújom, hogy egyforma erővel szálljanak. 
Én, a ti szerető Atyátok, a kezembe veszem a Földeteket, a szívemhez szorítom, hogy a dobogása megindítsa a szíveteket, elindítsa a lábatokat, megtisztítsa a gondolatotokat.
 
 
 

 


 
2018. március 5.

 

Megírom a mai óra olyan nagy fontosságú részét, amiből megismerhetitek a Világotok sorsát, ha nem lesz meg a kétharmad. 

A víz fogy el először a földből. De nemcsak Afrikában. A szélességi fokok jelzik a víz fogyását. 
A tengerek áradása a következő. Nem a nagy földrészeket árasztja el először, hanem a kis szigetek tűnnek el, de a tengerszegélyen is szűkül össze a szárazföld. Tehát a föld kisebbedik, és a gyorsan növekvő víz a szigeteket önti el. Azok, akik a gazdagok életét élik, elveszítik a vagyonukat, amiből ott akartak élni. 
A harmadik a szárazföld éghajlatának a gyors növekedése lesz! Szinte a középső részét a Földnek nem is tudjátok lakni. Ezért északra és délre menekültök, ami bizony olyan lesz, akár ez a migráns áradat. Tehát a gazdagok, akik még meg tudnák állítani a rombolást, ők veszítenek a legtöbbet.
A negyedik a levegő szennyezettsége lesz. A sok tűz, ami elpusztítja a növényeket, különösen a déli pólus felé haladva, az szinte lakhatatlan lesz már. Tehát, gondolkodjatok ezen, és gyűjtsétek a jó embereket.
 
 

 

 


2018. április 24.

 

Megírom ma a ti szomorú sorsotokat, a nagy bánatotokat, amikor rájöttök, hogy a kétharmadot nem tudtátok megszerezni!

Mert pontosan tudjátok a leírtakból, hogy a Föld mozgásakor már minden késő! Tehát a pillanatot ti fogjátok megtapasztalni, rájöttök arra, hogy csak egy napon múlt az életetek öröme, és szörnyűsége, de ti akkor sem hittetek, az Isten szavaiba.
 
 

 

 

 


2019. március 10.

 

on azokat a szörnyűséges megpróbáltatásokat, amiket az utolsó időben meg kell élnetek. 

Akkor, amikor már nyilvánvaló lesz az, hogy nincs meg a kétharmad, akkor az erők kiszabadulva elindulnak a földön! 
A tengerek mozgásával az egész föld egy olyan mozgást vesz fel, ami a szédülés állapotát megteremti, olyan, akár egy háborgó tengeren hányódó csónak, amiből nem lehet kiszállni, nincs kikötő. Egy bizonytalan folyamatos érzés lesz bennetek, amit az tesz rosszabbá, hogy nem lesz víz, ami oltaná a száradásnak induló testeteket. A vizek erei szakadnak meg a mozgások által. Lesznek ugyan vízkitörések, de az nem tiszta ivóvíz lesz, az felhoz minden káros anyagot, hiszen a víz mossa tisztára az általatok tönkretett földet. 
A vízhiány, és az állandóan visszatérő hullámzás olyan rossz közérzetet hoz, amivel szinte nem lehet élni. De élni akartok, hiszen akkor jöttök rá arra, amit tettetek. A hibák kijavításán gondolkodtok. Azok a tudósok, akik közöttetek élnek, akik szinte könyörögtek nektek, azok megpróbálják a mozgást megállítani egy ellenerőt kibocsátó szerkezettel, a víz furását elkezdik, hogy legalább tiszta vizet igyatok, de sajnos a kutak folyamatosan elveszítik a vízért.
Tehát a testetek állapotát alig bírjátok ki, szinte az étel sem ízlik, pedig az még van, raktározva is sok van, de enni sajnos nem nagyon lehet. A betegségek a vízhiány, és a felszabaduló mérgek által alakulnak ki, amiről most szinte fogalmatok sincs, csak a szenvedés, a gyötrelem a sorsotok. 
 
 

 

 


 
Kedves Barátaim!


A Tanításokból ismeritek az emberiség fejlődéstörténetét, tudtok a katasztrófákról, melyek mindig azért következnek be, mert a negatív cselekedeteinkkel tönkretesszük az éltető elemeiteket. A túlsúly, ami az anyaggá válás következménye, veszélyezteti a Föld életidejét.
Az első katasztrófában úgy állt helyre az egyensúly, hogy a negatív életet élő emberek anyaggá (földdé) vált testi-lelki tömege kivált a földből, és 4 bolygót alkotott, (Hold, Mars, Vénusz, Merkúr - „Elvették a világ bűneit”).
A második Katasztrófában a kísérleteinkkel az oxigént vontuk ki a vízből és a levegőből és a földet a napenergiával kővé égettük.
A harmadik katasztrófát a víz megtartásával elkerültük ugyan,de a tönkretett többi elemet nekünk kellett volna rendbe hozni. Mivel erre nem vagyunk képesek, sőt, egyre jobban tesszük tönkre, ezért a tudósaink új módszert kénytelenek alkalmazni.
Mivel a kutatások bebizonyították, hogy a levált négy bolygóban élet volt, ezért a kísérletek ezekre irányultak. A NASA évtizedek óta ezzel kísérletezik. Oda akarnak kitelepülni.
De a legfontosabb dolgot nem tudják!
Azt, hogy a Föld, Teremtés által keletkezett, tehát az Istenből alakult a három éltető elem, a Tűz, a Víz, a Levegő, majd az Anyag, az Ember. A Tűzben, a Magma megmérhetetlen hőjéből cseppfolyósodott a Víz eszenciája, ami magában hordta már a levegő alapanyagát (magzatvíz szimbólum).
Tehát, a 4 Bolygó hordozza ugyan az éltető elemeket, hiszen minden ember hordozza, akár élő, akár halott. De nincs újratermelés, nincs folyamat, nincs Magma.

Tehát a NASA valóban rájött arra, hogy az egyetlen megoldás az emberek „kitelepítésével” történhet csak meg. De nem tudja megoldani, mert az Istent, a Teremtőt, az Ember Alkotó Elemét nem ismeri.
 
A „kitelepítés”, a „felemelkedés” módját ismeritek meg a XVIII. kötetből!
Azt az Isteni Egyszerűséget, amivel mindez megtörténik.
Az előadásokon felolvastam a készülő könyvet. Így tapasztalom, hogy a csodálatos Üzenetsor ismeretével hogyan épül az ember szívébe az elfogadás nyugalma, a várakozás örömével.
 
Mivel a könyv megjelenésére várni kell, ezért elküldöm az Előszót, és részleteket fogok közölni, hogy addig is részesülhessetek Teremtőnk gondoskodó szeretetének terveiből.
 

 

 


ELŐSZÓ


A Lelki Evolúció c. könyvsorozatnak a XVIII. kötete jelenik most meg.
Minden kötetnél azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó, hiszen már mindent tudunk. Most úgy gondolom, hogy még mindig nem tudunk eleget. Hiszen a fejlődéstörténet leírásának általunk nem ismert kombinatórikája mindig új út variációját nyitja meg, hiszen a sorsunk a szabad akaratunk általi tevékenységünk függvénye, ezért előre semmi sem meghatározható.
Pl. rengeteg mód nyílt arra, hogy az általunk tönkretett éltető elemeinket megtisztítsuk, illetve annak tönkretételét el se kezdjük. Hiszen nem kellett ahhoz nagy tudás, hogy a következményeket előre ne lássuk. Tehát a katasztrófa bekövetkezése, illetve elkerülése a kezünkben volt.
 
Mint tudjátok, a Lelki Evolúció c. könyvsorozat első négy kötete az „Isteni Hierarchia” felépítési módját tartalmazza. Az evolúció törvényszerűségét, a háromdimenziós sejtté válást, - a Teremtést -, fejlődésünk történetét, de a többi Világrendszer evolúcióját is.
Az V. kötet az 1998. március 21.-től 1999. március 20. közötti időt foglalja össze, melyben a most is élő 12 Professzor találmányainak a kidolgozásában segítettek. Akkor még a Bermudákban voltak a kísérleti laborok, így a velük való találkozásom bilokációval történt.
Mivel a VI-VII-VIII. kötetben az olvasók kérdéseire válaszoltak, így befejezettnek tartottam a sorstörténet leírását.
Sajnos, közben olyan pusztítást végeztünk az éltető elemeinkben, hogy a jelzett „katasztrófa” szinte megállíthatatlanná vált. Ekkor értettem meg, hogy a „Kérdések-feleletek” kötetek a mi lelki, egészségi életünk, s az Istennel való kapcsolatunk felismerésének fontosságáról szóltak, tehát az egyetlen megmaradási lehetőségünk lelki felkészítéséről.
A Tanítások időben ismertetik mindig, a pozitív és negatív cselekedeteink következményeit!
Tehát a IX. kötetben leírják a katasztrófa elkerülésének egyetlen fizikai lehetőségét, az elemek megtartását, majd megtisztítását. Amennyiben ezt nem tesszük meg, leírják a pontos lefolyását a katasztrófának, annak számunkra minden rémületét. Ami mégis olyan logikai eseménysor, ami magában hozza az újrakezdés lehetőségét.
A Víz elem megtartása rajtunk, a Kárpát-medencében élő magyarokon múlott! Hiszen mi vagyunk összekötve a Föld magmájában folyékonnyá vált Tűzvíz csatornával, ami az élővíz eszencia áramlását teszi lehetővé.
Mi megtartottuk a Vizet! Tehát elkerültük a nagy Katasztrófát!
Ezért egy éltető elem, a Víz, - igaz, hogy tönkretéve - de megmaradt! De mit teszünk a levegővel, a földdel, aki az élet anyag?
A NASA, sok próféciai ismerettel, a katasztrófára számítva, elkezdte a Bolygók vizsgálatát, az áttelepítés lehetőségéért, hiszen életlehetőséget ismert fel bennük. De mivel ezt a Próféciát nem ismeri, ezért nem tudja, hogy a Bolygó ugyan az élők anyaga, de mivel nem Teremtésként létesült, ezért nincs Magmája, ahol a Víz fakad.
 
Ezért a XVIII. kötet a NASA sikertelen kísérleteiről, és a bolygókra való kihelyezésünk megoldásáról szól, hiszen a tönkretett éltető elemeinket nem hoztuk rendbe, így az életben maradáshoz nincs más lehetőségünk.
E kötet ezt a lehetőséget ismerteti, a 12 Tudós (Professzor) találmánysorát, mellyel a Világrendszerünket meg tudják menteni, és ők, a mi „kihelyezésünk” ideje alatt, rendbe tudják hozni az éltető elemeinket. Megismerjük az UFO-k (Párhuzamos Világrendszer lakói) segítő beavatkozását is, a számunkra megoldhatatlan feladatokban.
És végre megismerjük a Kárpát-medence életmentő szerepét, az annyira vitatott „Kiválasztott Nép” feladatát, és „Jézus visszatérését”, aki megnyitja számunkra a Kárpát-medence alatti Élővizet!
GH Anon
 

 

 


 
2017. február 16.


Megírom az óra nagyon fontos anyagát, amivel a felemelkedésetek örömét felismeritek!
Az Istennel való egyesülés megvilágosodásában való részvételetek olyan örömet hoz a számotokra, ami ennek az életeteknek a legnagyobb boldogságot is túlszárnyalja. Olyan szép színek, és fények, és világosságok jelennek meg előttetek, hogy a gyönyörködés pillanatát átérzitek, abban megmaradtok, abban éltek tovább, abban az olyan tengerben úsztok, abban a szépségben gyönyörködtök, abban a boldogságban, amit a földön soha nem találtatok meg!
Olyan lesz az ott létetek, amilyennel sohasem találkoztatok, szinte úgy, hogy a házatokat, amit a ti drága gyermekeitektől kaptok, a drága gyermekeitek építik, szépítik, és titeket leültetnek a legkényelmesebb karosszékben, hogy ott gyönyörködjetek, őket lássátok, az öröm fényeiben úszva lássátok őket, hogy adni tudtak, hogy megértették az életváltozás gyönyörűségét. A gyermekeitek az öletekben ülnek, simogatnak, és becézgetnek azokkal a szavakkal, amiket tőletek tanultak akkor, amikor a szeretet kicsordult a szívetekből.
Ilyen lesz az az állapot, amiben látjátok a Világot újraéledni!
Isten a Teremtés örömét átadja nektek, azért, hogy megismerjétek azt a láncot, amivel összekötött magával, hogy soha le ne szakadjatok, el ne vesszetek. Ez az a szeretet-lánc, amiről olyan sokat beszéltek, de olyan nehezen tudjátok azt összefonni.
Drága Gyermekeim, az Isten ebben a boldogságban tart egész idő alatt, amíg meggyógyítja az éltető elemeiteket, amíg építi a házat, azt az országot, amiben sohasem ültet olyan fákat, amik árnyékot nem adnak, olyan virágot, amik illatot nem árasztanak, és olyan embert, aki szeretetet nem tartalmaz.