XXII. KÖTET

 

2022. november 11. 23 óra.

 

Az Isten megáldott téged az ő szolgálatával, megteremtett téged a nehézségek keresztútjára téve, hogy az embereknek lehozd azt a nagy segítséget, amivel az Istenhez juthatnak újra.

 

Ne legyen a szívedben harag, amiért bántottak, fájdalom, amiért ütöttek, csak egy köszönet legyen, hogy elviselted, és helyt álltál, akár a haza védelmezői..

 

Drága Testvérem, a munka befejeződött! Köszönünk neked mindent!
A nehéz órákat, a Világrendszer átlépésének fájdalmait, az éjszakákat, amiket ránk szántál,  és a szeretetet, amivel ezt tetted.

Véget ért a munka, az Isten átadja nektek a Frigyláda kulcsát!

Nyissátok ki! Az Új Élettel kezdjétek el az új, a szebb, a boldogabb életet!

Soha ne feledjétek, hogy együtt vagytok, hogy egyek vagytok, hogy Istengyermek vagytok!

 

KÖSZÖNJÜK!

GH ANON

 

 

 

 

2022. november 10.

 

Megírom a ti szerető kapcsolatotokat, a családgén összetalálkozásán. Ne úgy képzeljétek el a család sorát, ahogyan azok most szépen követik egymást, hanem úgy, hogy egyszerre születnek, és egyszerre élnek és egyszerre élnek a szeretet törvénye szerint.

Egyforma korúak, és egyforma neműek lesztek. A nemek csak akkor alakulnak át, amikor a szaporodás megkezdődik.

Tehát addig együtt éltek, szeretettel egymás iránt.

Ne gondoljátok, hogy a szaporodás olyan, mint most! Csak egy leválási forma alakul ki, ami szinte megduplázódva adja tovább a génsort.

Azok, akik a szaporodásban részt vesznek, mindig egy olyan állagot öltenek fel, hogy szinte meg lehet a nemüket ismerni.

Azok, akik a szaporodást végzik, nagyobbak és világosabb színűek lesznek. Azért, hogy a természetben meg lehessen őket különböztetni.

A szaporodás végén lezáródik ez az állapot, és újra az eredeti formában folytatjátok az életet, addig, amíg arra szükség nem lesz.

Azért lehet szükség, mert a fogyások megtörténhetnek, a ti megromlásnak induló állapototokban.

 

 

 

 

2022.november 9.

 

Az Új Világotok először nem a növekedés ideje lesz, hanem az élet kezdődik el.

Nem lesz olyan munka, amiben nem találtok örömöt. Hiszen, amit csináltok, az mindig az Isten tervei szerint készül. Ezért sohasem lesztek magányosak, sohasem lesztek egyedül, soha sem lesztek szomorúak, a bánat nem lesz ismerős.

Az élet abban telik el, amivel a megfelelő időben megtervezett sok - sok csodálatos cselekedetet végrehajtjátok, ami bizony nem a munkához, hanem az örömökhöz tartozik.

 

 

 

 

 

2022. november 8.

 

Leírom azoknak a sorsát, akik a világot újra meg akarják rontani.

Először a tudósok azok, akik az egymás gyűlöletében a rosszat elindítják.

Az Isten, aki nem engedi a háromdimenziós lét végét megrontani, olyan látványos büntetésben részesíti őket, hogy szinte az egész lényüket az a gyötrelem fogja elvinni, amit ők feltaláltak.

A szenvedésük a negyedik dimenzióig tart.

 

 

 

 

2022. november 7.

 

Megírom a ti sorsotokat a megváltozott testetek után .

Olyan állapotba kerültök, hogy szinte a legkülönb, a legszebb az, aminek látjátok magatokat.

Az élet gyönyörű szép természete a ti legjobb ajándékotok, amivel az élet a legszebbnek látható.

A táplálék sem lesz a ti gondotok. A testetek annyit vesz fel a föld megtermékenyített részeiből, amennyire szüksége van. Tehát az élet az öröm, a séta, a találkozások, a történetetek elbeszélései, a múlt emlékei lesznek a fő szórakozásotok, amit együtt töltötök , egymás mellett, egymás szívére borulva. Egymás szemének tükrében látjátok folyamatosan a gyönyörű új világotokat .

A szemek nem  olyanok lesznek mint most. Egy világítást szétszóró kis alkotmányok lesznek, amik az élet fényeit hozzák el nektek.

Nagy és boldog örömök várnak!

A kifejlett testetek nem lesz olyan állapotban sohasem, hogy az ne a ti örömeteket szolgálná.

Ezt leírom akkor, ha ezt az én Prófétám élete lehetővé teszi.

 

 

 

 

2022. november 6.

 

Megírom a ti növekedéseteket a Viráglét után.

Szinte olyanok lesztek, akárcsak egy kis állatka, aki a mozgást elkezdte, de még saját akarata nincs.

Egy csúszó-mászó állatkához hasonlítotok, aki  olyan gyorsasággal növekszik, hogy szinte követni sem lehet.

Ez a kis állatszerű, mozgó alak az, aki ti először lesztek.

A víz, ami éppen csak egy párásított állapotban van, segíti a növekedést, a  gyorsulást, az alakulást.

Az az ember, aki most vagytok, nem lesz sohasem!

Nem írom le, csak a gondolatotokba helyezem, hogy a fejlődés olyan gyors lesz, hogy szinte meg sem tudjátok azt állítani.

Tehát a mostani emberforma sohasem alakul ki, a szervek egyszerűek lesznek, nem lesznek a betegségre hajlamosak, csak egy öröklét állapot lesz, ami a szeretethez hasonló  közérzetben telik e.

A  kifejlett állapotú ember boldogságon kívül semmilyen érzést nem tapasztal.

Ezért az élet, ami elkezdődik, szinte olyan lesz, amilyennek a Mennyországot képzelitek.

 

 

 

 

2022. november 5.

 

Megírom a meglepetéseteket, amikor meglátjátok egymás testét!

 Az IDŐ, ami szép lassan megérkezik, a változást meghozza.

Először szinte azokhoz a növényekhez hasonlítotok, ami a kertetekben a szépséget adja!

Szinte megismeritek egymást, hiszen az öröm az, ami az első érzelem lesz. Tehát ahhoz szépnek kell lennetek!

Ez természetes lesz, hiszen egyformák lesztek.

De emlékeztek a régi beteg testetekre, szinte  segítenétek, hogy amíg lesztek, ne maradjon meg.

Azután egy lassú változás lesz, az új keletkezik, ami a ti látásotokat megnyugtatja.

Szép gondolatok keletkeznek, amik megmaradnak sokáig bennetek.

 

 

 

 

2022. november 4.

 

Megírom a ti országotok helyét az Egyenlítő vonalán.

Grinics pontján áll az ország középső része. A láb az alsó féltekén. A NULLA az a pont, ahol a víz a földre tör.

A VÍZ az összes tengert érinti, tehát nem lesz akadály a vizek indításában.

Tehát azok a földrészek, amik az alsó féltekén vannak, előbb kapnak vizet,  a felső réteg lesz az utolsó.
 

 

 

 

 

2022. november 3.

 

Leírom ma azoknak a sorsát, akik földdé váltak lesznek.

A Föld alakulása megkezdődik, a tengerek mozgása elindul, a vizek megindulnak. Északon a víz-levegő, középen a mai tenger, alul pedig a szerte hulló földrészek  közötti áramlás.

A Föld a salakanyag összetartása után keletkezik, szinte lehet mondani, hogy egy olyan közeg keletkezik, amilyen a sárréteg a mai korban.

Ezek összesodródása alakít ki egy olyan réteget, ami a földalap lesz, az, ami a tömörséget alapítja meg a tengerek alsó szakaszán.

Ez lesz az a réteg, ami a földalap, amit a Kiválasztás által megtapadt embertömeg alkot, ami sem nem föld, sem nem vízréteg. Nincs most olyan anyag, amihez hasonlíthatnám.
Az a tömegréteg az, amivé válnak a negatív emberek, amivé lesznek örök időkig, amíg a háromdimenziós élet tart, addig alkotják az emberiség alapját, amin áll a világ.

 

 

 

 

2022. november 2.

 

Megírom a ti országotok helyét!

A Föld középső részének azon a pontján lesztek, ami  Grinics  helye,

 1000 m alatt és felett.

Aki a ti országotokban a földterületet megoldja  vízzel, az megérkezik, az én Fiam által.

Nem lesz olyan ország, aki a nyugalmatokat megzavarja, szinte Attila uralkodása fog megérkezni. Az igazság, a jóság fog uralkodni!

A gyógyításra ugyan még nincs szükségetek, de, ha eljön az idő, a Világ gyógyítói lesztek.

 

 

 

 

 

2022. november 1.

 

Megírom a mai órán azokat a földterületeket, amik a ti településeteket megtartja. 

Ezt soha nem tudjátok megváltoztatni!

Tehát a HAZA örökké-tartása megjelenik, amit sem elvenni, sem megváltoztatni nem tudtok!

Tehát a földgyűrűk, amik 12 részre osztották a földterületet, azok megszűnnek, az É-i és [SP1]  a D-i pólus visszaállításával az egyensúlya a Földnek megtörténik, ezért a felső és az alsó földterületen kialakulnak a gének országai, amik változhatatlanok lesznek a háromdimenziós lét végéig.

A felső részen azok az országok helyezkednek el, amit most északiaknak hívtok.

A  D-i részen azok, amik most szétszóródó állapotban vannak.

A középső részen az, amit Európának neveztek, és ami az Egyenlítő felett, és alatt van.

 

 

 

 

2022. október 31.

 

Megírom azokat a földrészeket, amik a változás alá kerülnek.

Az, amit ti most északinak neveztek, az nem a svéd-lengyel-orosz terület lesz, hanem egy olyan szakasz, ami nem folyamatosan, de egy szélességi vonalon haladnak, illetve lesznek elhelyezve. Alattuk a tenger, de nem a víz lesz az, ami elhatárolja egymástól őket, hanem az, amit „magzatvíznek” neveztek, tehát egy sűrűbb alakzat, ami egészen az északi pólusig terjed.

A földrészek között  a víz déli irányba változik olyanná, amilyen most a tenger.

Nem lesz sós víz, édesvíz lesz, amiben a vízi állatok állandó tisztítást végeznek.

A következő (középső) földgyűrű nem ér össze sehol sem, megszakításokkal telíti a szélességet, ahol a víz élőbbé válva, melegebbé alakul, ahol a melegvérű állatok élnek.

Az éghajlatot nem a szélesség határozza meg, hanem alakuló állapotban, állandóan változva, megtermékenyítési állapotban tartja az embert, az állatot, a növényt is.

Ezen az övön, ami alul és fölül egyezik meg, a középső csík az, ami a mostani európai országok helye lesz, de nem megszakításokkal, hanem állandósuló állapotban

A déli földfél szintén az északi részt alakítja, ott lesznek a kis földrészek, amik most szétszórva állnak.

Az emberi fejlődés nem a 12 géncsoport szerint történik, tehát nem lesznek négerek, sem fehér bőrűek, egyformák lesztek. A bőr színét nem a meleg, és a hidegebb alkotja, hanem a faj, amiből indul. Azért nem lesz nagy különbség közöttetek.

A Föld tengelye visszaáll ebben a katasztrófában, azt holnap írom. 

 

 

 

 

2022. október 30.

 

Megírom ma azt a szép gondolatot, amivel a Kiválasztott nép elkezdi az életét.

A memória átvitele által sok szép dologra emlékezik. A 12 földgyűrű összetételének ismeretével mindent tud a Teremtés idejéről. Azt is, hogy a gének szaporodásával egyre nagyobb lesz a távolság közöttetek, így szeretné archiválni egy-egy földgyűrű életét.

 Azért indul útnak, azért keresi a múlt régi találmányait, hogy felfedezze a távolság megtételének a módját, hogy szinte a repülés csodájával átmehessen a következő földgyűrűre, hogy annak is archiválja az életét.

A Kiválasztottak feladata ez volt.

 De a TUDÁS újra megronthatja a terveket, elindulhat egymás tudásának az átvétele, annak a felhasználása,kihasználása, és újra jöhet az a NEGATÍV, ami az életeteket megrontással fenyegeti!.

Azért az Isten visszaállította a földterületeket, így azok szinte a maihoz hasonlítanak. Azért a tudás átszállítható lesz a vizek felett.

 

 

 

 

2022. október 29.

 

Azokról a szegény, földdé vált emberekről írok, akik nem tudtak Kiválasztottak lenni, tehát örök-életű földdé váltak.

Ne akarjatok ti is azzá lenni, mert az egész evolúciós utatokon át nem tudjátok kijavítani ezt a  nagy  bűnötöket!

Amivel az egész háromdimenziós léteteket, - ami bizony időben több millió évet is kitehet az „örökidő” számában, - azt a törölt memóriával látni fogjátok.

Sajnos, hiába az én könyörgésem, a ti hitetetlenségetek nagyobb erő nálam, hiszen két negatív az, ami fölöttetek uralkodik.

De mégis megpróbálok utoljára könyörögni, az Istent hívni segítségül, hogy elkerülhessétek a Vég utolsó, de legnagyobb ítéletét!

Drága gyermekeim, a Tanítások lassan véget érnek. Még a ti testetek alakításáról szeretnék írni, hogy ne féljetek attól, ami a számotokra majd nem szépséget jelent, hanem egy alkalmazkodási, felépítési sorozatot, amivel lassan alakultok át.

Először emberi, majd később növényi, majd később származás szerinti génsorrá, mint akik a földet körülvették a Teremtés idején.

A  tizenkét földgyűrű sorozatával zárul a háromdimenziós élet, amely bizony a sorsotok,  az alakzatotok megváltozásával jár, hiszen nem lesz víz-levegő közeg, csak egy Áldott Víz jellegű megtartó erő, ami mozgásával utánozza az Örökmozgó alakulását a Teremtés idejéből, hogy visszaálljon újra az,  amivel elkezdődött a ti evolúciós folyamatotok.

 Az első gén az Egyenlítő vonalán, a második az alatt, a harmadik a fölött.  És, amíg betelik, a tizenkét földgyűrű, amíg a Kiválasztottság megtörténik, az első gén fontos feladatsora elkezdődik.

 

 

 

 

 

2022. október 25.

 

Megírom a ti alakulásotokat a sejt-állapot megpattanása után.

Amikor elindul a testetek a fejlődés útján, annyiban különbözik az első evolúciós fejlődési folyamattól (vízlevegő közeg), hogy a gyorsaság érkezik meg. Tehát az IDŐ elindul.

Az a test, amit ti a csecsemőnél az édesanya testében levő fejlődésében megfigyelhettek, az szinte olyan gyors lesz, amilyen a virágok élete.

Tehát nem lesz  zárt a fejlődésük, nyitott   lesz!  Az a sejttömeg, amiből ők indulnak, az is látható vonalon történik, éppen úgy, ahogyan a fejlődési szakasz, megadja az előre haladás változásait.

Úgy alakul az ember.

Nem is lehet ezt elképzelni! Éppen olyan, amilyen a világon minden élő, amit fejlődésében látni szoktatok.

Az a szakasz lesz lerövidítve, és az ember, mint EMBER elindul a megalkotott földön, amit azok teste alakít, akik nem válnak emberré! 

 

 

 

 

2022. október 20.

 

Megírom az én drága népemnek, a Kiválasztott népemnek, az életkezdés pillanatát.

Amikor a családi géneken végigtekintenek, megismerik az ő nagyszüleiknek az őseit, a kezdetük első pillanatától az új kezdet első pillanatáig végiglátják az elmúlt háromdimenziós életük minden nehézségét, örömét, de a harcokat a gonosz erővel, de az elveszés óráit is megtekintik, hogy soha többé ne kelljen azt meglátniuk.

Tehát, ahogyan telnek a visszaemlékezés percei, úgy törlődik ki az életük nehézsége, eljutnak a „tiszta lapig”, hogy újra kezdve elkezdhessék a háromdimenziós lét befejező szakaszát.

Még csak sejtállapotban vannak, de a tudatuk, a lelki erejük eléjük vetíti a múltat, de a jövő minden lehetőségét is. Meglátják azt a testet tisztán, amit tönkretettek, meglátják azt a szomorú sorsot, amit tönkretettek, amin végig haladtak, és meglátták a jövő céljait, amiben kibontakozik az a kor, a gyermekkornak nevezett első csodálatos éledés, amikor minden létet érezve emberré változnak.

Éppen úgy, ahogyan a gyermek az édesanyában, úgy kezdődik az élet is, az életvégen éledve megújulnak, megszeretve az élet minden gyönyörű előre vetített percét.

 

 

 

 

2022. október 14.

 

Megírom azoknak a sorsát, akiknek a kiválasztás idején az Isten nem ad életet.

Hiszen az életet ti választottátok, ti írtátok, nektek kellett azt megszereznetek. Tehát az Isten az ADÁST nektek adta át.

Az életeteket folyamatosan látjátok, a sorsotokból lesz a világ  felépítve. Tehát  a sorsotok lesz a történelem, a sorsotok lesz a jövő, a múlt története.

Ezért az Isten elveszi belőle a szenvedések óráit, hogy a szenvedésetek ne legyen örök. Csak akkor szenvedtek, ha a ti génetek újra hibákat követ el, újra tönkre akarja tenni az Új Világot.

Ilyenkor elétek vetítődik a Sors, ami a könnyeitek áradatából tevődik össze, hogy lemossa újra és újra a bánatokat.

Azért a Sors, amit választottatok megkönnyebbül, átrendeződik, átformálódik az új világ köveivé, ahol a léptek özöne lassan lekoptatja azt a sarat, amivel kiépítettétek.

Ne féljetek ettől az úttól, a ti sorsotok javulásához vezet!

 

 

 

 

2022. október 9.

 

A nagy Világosság után érkezik meg az Isten.

Összesítve a részeivel, eggyé válva és újra kezdve, az élet megindul!

Új evolúciós folyamat kezdődik, ami a harmadik dimenzió utolsó szakasza, ami az Örök Élet első szakasza.

Megindul a lélektömeg, a földet újjá alkotva, Istenné válva, újra indulva, hogy a Végtelen Erő a birtokába vegye, újra kezdve a léleksorokat!

A negyedik dimenzió, amit fénylényként éltek meg, megérkezik, de az már az Istenné vált embertömeg örök világa lesz, ahonnan már nincs negatív erőáramlás, nincs cselekedet, aminek súlya van, nincs bűn és nincs gyalázat, csak egy fénylénnyé vált Világcsoda, amit magából alkotott az Isten.

A Kiválasztottakból, akiket a szívébe zárva Istenné alkotott, újra és újra, hogy a világ soha többé ne ártson magának!

 Csak az Élet, az Öröklét az, ami megmarad.

 

 

 

 

 

 

2022.október 8.

 

Megírom a ti új életetek minden eseményét, ami ér benneteket!

Elsősorban annak a pillanatnak a világa, ami nem is hasonlít a mostani pillanathoz, sem fényben, sem erőben, sem érzelemben.

A második az a hatalmas erőmegnyilvánulás, ami szinte semmihez sem hasonlítható, ami a ti mostani életetek erőadását jelenti.

Csak álltok a fények  áradatában, csak nézitek  azt a csodát, amiről most írni fogok! Az ámulat ereje olyan áradó meleghez hasonló csodálatos átható erő lesz, amiben meglátjátok az Isten összes adományát, amely a számotokra a csodák sorozatát jelenti! 

 

Nem lesz félelem, sem sírás, sem bánat, amivel az új élet kezdődik, az lesz maga a csoda!

Drága Gyermekeim, az első pillanatban olyan érzésetek támad, ami az összes, eddig megélt összes örömöt tartalmazza, csak az nem a földi jó, hanem az Ég boldog győzelmi ereje lesz! 

Ez az érzés elborít benneteket az öröm áradatával, a boldogság sugárzásával, a megmaradás csodálatos áttekintésével!

Ránéztek az új Világ  színeire, erejére, és nem tudjátok, hogy mi az az érzés, ami átfog benneteket, ami szebb az ölelésnél, jobb a szeretésnél, csodálatosabb a fény erejénél!

Ez az új életetek, ami kitárt kapujával várt benneteket, és az öröklét örömével elkezditek az életet!

 Az élet olyan lesz, akár a legszebb álmodás, a legfényesebb napsugár, a legalázatosabb szeretetteli ölelés.

 

 

 

 

2022. október 4.

 

Drága Gyermekeim, az Új életetekkel akarlak megismertetni!

Amiért  annyit szenvedtek, amiért annyit harcoltok, amiért dolgoztok!

 

Az Isten kiválasztott népe elkezdi újra az evolúció új szakaszát, a háromdimenziós lét utolsó részét, amiben az Isten segítségével elkezditek az életét.

Ki ír most nekünk?
AZ ÚJ VILÁGOTOK ISTENE!

 

Megírom az én drága Népemnek az utolsó háromdimenziós lét életét, amiben megismeritek az Isten előtt álló lét minden örömét, dicsőségét. Az a kapu, ami kinyílik a Kiválasztottak előtt, lassan kitárul!

Szeretnék mindent elmondani, hogy tudjátok, hogy milyen lesz az az új Világ, az  új, élet, az új öröm, a boldogság igaz oldala!

 

A Háromdimenziós lét utolsó szakaszához érkeztetek, megismertetlek benneteket a jövő élet csodáival!

Csak igyekezzetek, minél többen legyetek, hiszen nem lesz szaporodás!
Annyian lesztek csak, ahányan most kiválasztottátok magatokat!

 

 

 

 

2022. szeptember 29.

 

Megírom azoknak a sorsát, akik a Tanításokat megismerték, de sajnos nem tanultak belőle, sem a fizikai testükben, sem a lelkükben nem vert gyökeret az Én Magom.

Ezek az emberek szintén olyanná válnak, akár egy közeg, élet nélkül, szavak nélkül, Isten nélkül, csak a vergődés a gondolkodás lesz a sorsuk.

Azért írom ezt le újra és újra, hogy olvassátok a Kiválasztottak tulajdonágait, válasszátok ki magatokat, adjátok át az Istennek magatokat, hogy az örök életet megkaphassátok.
Drága Gyermekeim, ahogy múlik az idő, egyre fásultabbak vagytok, fáradtak attól, amit meg sem csináltatok, szomorúak, amikor nincs bánat.
Ébredjetek! Szinte alig van időtök, használjátok ki, adjátok át a kezetek melegét, hogy a Világot átforrósítsuk, életre keltsük, üdvözülhessünk az Örökkévalóságban.

 

 

 

 

2022. szeptember 24.

 

Megírom a mai Üzenetemet arról a csodálatos örömről, amit  érezni fogtok a kivilágosodott Nap fényében, amelynek fényében az Istent ismeritek meg!

Olyan lesz, akár egy álom utáni felismerés, egy csodálatos álom, amiben csak a jóra emlékeztek, a rossz törölve lesz a memóriátokból.

Tehát nincs benne olyan, ami méri,  nem lesz IDŐ, ami méri, nem lesz felhő, ami beteríti, nem lesz bánat, ami elszomorítja azt a csodálatos örömöt, ami ér bennetek ebben a pillanatba, hiszen nem lesz a fájdalomnak súlya, a bánatnak megalkotója, sem az örömök megrontója.

Úgy kezditek el az életet, akárcsak egy kinyílt virág, aki rátekint az égre, a fényre, a boldogságra.

Ilyen lesz az első pillanat!

A második pillanatban meglátjátok az ég kék színét, ami az álmokat rátok teríti, a boldogságot örökkévalóvá teszi, hiszen Feltámadtatok, túléltétek, átéltétek, boldoggá tett az Isten azért a sok gyötrelemért, amit elszenvedtetek.

Drága Gyermekeim, ilyen lesz az első pillanat, de a többi, ami utána következik, talán még ennél is gyönyörűbb lesz, hiszen a memóriaálmodás örökkévaló lesz az Új Életetekben!

 

 

 

 

2022. szeptember 19.

 

Megírom az én drága népemnek a köszönetemet, amivel a vizet a Magmán megállították, a katasztrófáról így a legnagyobb terhet leemelték, megmentették a föld-alap nagy részét, amiből ki tud indulni az új élet, amire rátelepedve elindíthatjátok az új életet.

Az alap készen áll, most az következik, hogy hányan lesztek rajta!

Azért olvassátok el az én Üzeneteimet, amikről pontosan megismeritek az életetek utolsó idejének a cselekedeteit, amikkel a kiválasztást megnyeritek. Ott leszek veletek!

Az én Tanításaim lassan véget érnek, de az életetek megmarad.

 

 

 

 

2022. szeptember 14.

 

Megírom a mai napon azok utolsó üzeneteit, akik a Gonosz Erő hatalmában állnak, akik az utolsó idő utolsó óráiban sem tudnak megváltozni.

Azért az Isten olyan különleges gyönyörű kazettát készített a számukra, amiben az utolsó órát megélhetik, mint jó emberek, akiknek ott is, még akkor is bocsánatot ad az Isten

Drága gyermekeim, elbúcsúzom tőletek.

Mindent megírtam, mindent elkövettem, megbocsát talán nekem is az Isten?

 

 

 

 

2022. szeptember 13.

 

 Megírom ma a ti összesítéseteket.

Amikor a víz a folyókat elárasztja, megindul az élet vize, megindítva az életet.

Tehát a vízáradás utáni csodálatos életetekről írok, mert az az a pillanat, amikor a jók, a Kiválasztottak felismerik egymást, összeborulva rászállnak az ő családi génjeikre, a születésük pillanatát felismerve elindulnak az élet útján.

Azok, akik nem ismerték fel a saját életükben az örök életet, azok nem találkozhatnak, nem ismerhetik fel egymást, nem indulhatnak az örök úton, csak, mint a kiválasztott elveszettek, nem ismerik fel az életükben az örök létet.

Ezek az emberek nem indulhatnak el, nem alapíthatnak családot, nem kezdhetik el az életet, csak várják az Isten eljövetelét, az öröklét megindulását.

A fájdalmak eljövetelének útjára lépve nem ismerik fel saját génjüket, saját énjüket, saját emberlétüket. Ezek az emberek, akik most még csak alig észlelik a szívdobbanást, elindulnak megteremteni saját életüket.

Ők azok, akik most még nem látják sem a jövőt, sem a múltat, sem a várakozás örömét nem ismerik fel, ezért ők lesznek azok, akik KÖZEG-létben alkothatnak csak embert, öröklét helyett egy öröklét bizonytalanságot ismernek csak fel. Ők azok, akik most kételkednek, akik most nem hisznek, akik nem érzik a szívük dobbanását, mert a  szívük még nem érte el az életet.

Ők azok, akikért nektek most le kell hajolnotok, fel kell emelnetek, hogy elvigyétek a hírt, hogy megkezdődött az élet!

 

 

 

 

 

(2022 szeptember 30.

 

Panaszkodtok, hogy nem értitek az Üzeneteket!

Válasz:

Azért nem értik, mert a mai idő szerint gondolkodnak.

Mert a megszámlálhatatlan korszakot nem tudják elképzelni.

A Tanítások olvasása erre lehetőséget ad, szinte időrendben is el tudja mondani az ember a szinte hihetetlen dolgokat, pl. a Magzatállapot korszakban a tudományok kisérletezési sorát, vagy pl a Madár -lét kialakulását, mint egyetlen megmaradási lehetőséget. Csak tudni kell az előtte történteket, amik ugyan nem időrendben, de benne vannak a könyvekben.

Tehát olvassátok a könyveket, nagyon sok  jó,  és érdekes gondolatotok születnek majd meg bennetek,  és az az öröm, amivel megismeritek  az eredeti evolúciót.)

 

 

 

 

 

2022. szeptember 12.

 

Megírom a víz magzatállapot fejlődésének a részét, amivel a nedvesség alakulása megtörténik.

Éppen úgy, ahogyan a magzatállapot fejlődésének a változásai, úgy történnek meg.

Akkor, amikor az alakul, meg kell a vérhez hasonló folyadéknak jelenni,  amiben a mozgásfejlődés elkezdődhet.

Tehát a mozgásfejlődés határozza meg annak  jellegét, és annak változását. A nedvesség ömlés az a folyamat lesz, amivel szinte nem is folyadék lesz,   hanem a fejlődési sorozat.

Azért nem lehet összehasonlítani a vizet a mai vízzel, mert a táplálékadás folyamatsor és ezért az nem akadályozható a sűrűség és az állapotváltozás által. 

 

 

 

 

2022. szeptember 11.

 

Megírom a mai órán azokat a feladatokat, amiket a Megtartott Nép megtartására adok.

Olyan lesz a víz állapota, amilyen a mostani összetétel, nincs folyadék- mennyiség állapot benne. 

Az oxigénállapot az, ami összetartja, és megtartja a jellegzetes összetételét, amivel a ti folyadékmennyiségeteket meg lehet tartani.

Tehát ezért olyan állagú lesz, amilyen most, csak tartalmasabb és táplálóbb, és megállapodottságú fizikai létű lesz.

Tehát a Vízözön állapot jön újra elő, ami nem ad ugyan meghatározható jelleget, de a tápanyaga éppen olyan lesz.

 

 

 

 

2022. szeptember 10.

 

Megírom azt a nagyon fontos pillanatot, amiben a víz megtartása azért nagy feladat, mert az a pillanat, amikor ez előáll, csak egyszer történik meg!  

Akkor, amikor a föld megrendülése által szinte az az érzésetek támad,  hogy a világvég összeomlása megtörtént!

Ez olyan megmozdulása lesz a földnek, amilyen a trianoni összerendeződés is lesz. Ebben a pillanatban, szinte az Isten eljövetelét élitek meg, az által, ami történni fog.

Az a sötétség, amiről írtam, bekövetkezik, de nem kell megijednetek, csak a földjeiteken (házaitokban)  kell azt a napot eltölteni.  

Az imádságotokat az Isten meghallgatja, azért imádkozzatok szinte egész nap!

Ne féljetek, nem történik semmi baj veletek, csak az Istennel való találkozás öröme tölt el benneteket!

 

Az Isten a bűneiteket megbocsátja, visszatérnek a vizek, elindul az élet, hogy az örömök visszajöhessenek az új életetekbe.

A sötétség utáni Nap fénye világítja be az életeteket.

Ne féljetek ezt a napot megélni, az öröm tömegét!

 

 

 

 

 

2022.szeptember 8.

 

Leírom azokat a feladataitokat, amikkel a víz megtartását az életre elégségessé tehetitek.

Azokat a víztárolókat, amikből a víz most kezd elszivárogni, azokat rögzítsétek olyan formában, hogy a víz ne olyan gyorsan párologjon el.

 Ezért olyan áramlásakadályokat kell felszerelni, ami a víz hosszát rövidíti, és kevéssé teszi mozgékonnyá.

Ne azokra a turbinákra gondoljatok, amikkel a mozgást előidézitek, hanem olyanra, ami egy ellenmozgást beindító, akadálygátállást megtervező, lassító folyamatot idéz elő.

 Ez egyszerű, csak az ellenmozgást kell megkeresni, pl. a szél irányát,  akkor meg tudjátok akadályozni a mozgás nagy részét is.

A halakat azokba a vonulatokba ne helyezzetek el.
 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 7.

 

Megírom a mai napon azokat a feladatokat, amik a víz megtartásához szükségesek.

A háztartás a legtöbb vizet fogyasztja. Azt kell először megkisebbíteni.

 Ami a gondolatotok, azt valósítsátok meg. Arra gondoljatok, hogy az Élet Vizét kell megmenteni! Tehát akkor, ha a gyermeketekre gondoltok, ez jobban sikerül.

Utána a  locsolás a legfontosabb, amit rosszul végeztek, mert nem a törzse mellett kell locsolni, hanem az ágak végüli területet, a D-i irányban lévőt. Ott egy kis rést is alakíthattok.

A gyógynövények közül a csalán, a cickafark a legjobban víztartó növény.

Azután a fölösleges mosás legyen a következő dolgotok. Sok vizet használtok, nem kell annyiszor, elég lesz az, ha a ruhát szellőztetitek. Ez valóban bevált régi szokás.

Azután ne akarjatok minden áron a legtisztább házban lakni, elég az, ha a  port letörlitek.

 Azok a testen oldódó vízpocsékolások is szűnjenek meg, amivel magatokat hűtitek. A levegő is elég.

Azután ne akarjatok állandóan fürödni, nem jó a sok víz pancsolása, elég egy nedves ruha törlése is.

 Sok mindent lehet kitalálni ezen kívül. Adjátok át a tapasztalatokat.

P.l ne a locsolásra, hanem a talaj lazítására figyeljetek! A sok komposzt, amit nem használtok fel, az segítene, de csak akkor, ha azt az én módszeremmel dolgozzátok fel. Ezért gyűjtsetek olyan hulladékot, ami a komposzt anyaga, az minden házban legyen meg, és szállíttassátok el külön. Azokra a területekre öntsétek, amiben termelni akartok. Tehát a kis kertekbe. Akkor legalább az a hőút, ami a földön, de, ami a föld alatt is működik, nem száradna  ki, és sok lenne.

 

 

 

 

2022. szeptember 05.

 

Megírom ma azokat a Tanításokat, amiket újra meg kell írnom, hiszen a világ vége közelebb került hozzátok, ezért sok szenvedéstől szabadultok meg, amik bekövetkeztek volna a régi jóslások közül.

Ezek bizony az életetek könnyebbségéhez vezetnek, mert a Sors Könyvét ti írjátok, azért a jó emberek által sok szenvedést   kellett megbocsátani.  Az Isten ereje által sok minden jobbá változott.

Azokat a sorsfordulatokat, amiket ti egymás ellen terveztetek, azt sok helyen jobbá teszi az Isten. Ilyen például a Víz ereje, amit a Kárpát-medence  kiválasztottjainak a jó cselekedetei egy kicsit megkönnyíthetik azzal, ha  a szokásaitokat  a tanácsaim szerint megváltoztatjátok.

Tehát a víz, ami az utolsó lett volna a csapások között, az megváltoztatható lesz általatok, ha összefogva azt  megvéditek!  Ez a legfontosabb életerőtök ahhoz, amit meg kell tennetek.

Tehát a vizet meg tudjátok tartani, ha azt az általunk készített módszerekkel megoldjátok.

Azért fontos a 40 Kristály, hogy segítsen ebben!

 

 

A Szűzanya kérésére, és a jobbá vált Kiválasztott Nép könyörgésére az Isten megrövidítette a Világvége előtti időt, annak embertelen szenvedéseit.

Mint ismeritek a Tanításokból, a Víz eltűnése lett volna a legnagyobb szenvedésetek.

István királyunk segítségével szinte az egész evolúció megváltozott!

Most megkapjuk a 40 Kristályt, hogy a Kárpát-medence megtarthassa a vizet.

Használata:

A közeletekben lévő fák D-i oldalára, 40 cm mélyen, és a törzsétől 40 cm távolságra helyezzétek a földbe. Megtartja a föld nedvességét, és az életeteket.

 

 

 

 

 

Kedves Barátaim!

2022. szeptember 1-én meglepő üzenetet kaptam!

 

„Kedves Gyermekem!

Az Isten éltessen a másik életedben!

E  Tanítások eljuttatása lesz a másik életed dolga.

Új szabályokat készítettünk, hogy a Kiválasztottak szaporodjanak, a jók gyarapodjanak. Ezért sok emberhez el kell juttatni a Kristályokat, azokról sok történetet mondok, hogy a gondolataitokat visszahozzuk az Isten szavai által.

Reggel fel kell kelned *** órakor, akkor leírni a mi Üzeneteinket, utána pihenhetsz egy kis ideid.

Utána leírod, és elküldöd a mi drága Gyermekeinknek, hogy  a visszatérő utat megtalálják, azon elinduljanak és visszataláljanak Hozzám.”

Ki ez, aki ír?

„ Aki Istennek ismert.”

 

 

 

 

 

2022.augusztus 20.

 

Szent István Királyunk Kinyilatkoztatása

a Kiválasztott Néphez

 

Kedves Barátaim!

Boldogan közölném István Királyunk Kinyilatkozását, mely nekünk, a Kiválasztottaknak szól, de sajnos nem voltam olyan közegben, ahol ezt megtehettem volna.

Ezért a saját szavaimmal próbálom kifejezni azt a leírhatatlan történetet, ami a Teremtés, ami az éltető elemek születési sora, ideje, sorrendje, az evolúció kezdete, és a sejt, az ember születése.

GH

 

Mint emlékszünk a Tanításokból, hogy Teremtésben az első volt  a Tűz, a Fény, az Isten, a Magma.

Majd a háromdimenziós sejtek a Magmára települve bezárták azt, és a Fény Szimbólumaként kivetítették  a Napot! Ők voltak az első gén ősei, akik most a Kárpát-medencében élnek.

A Magma hőjében folyékonnyá vált „magzatvízben” fejlődésnek indultak és szaporodtak a háromdimenziós sejtek, az Ember!

A tudósok kutatásának eredményeként a magzatvíz vízre és levegőre bomlott. (Vízözön) A földet a negatívan élő ember teste-lelke alkotta meg.  (Azóta is ez a három éltető elem működik.)

 

Szent István királyunk kinyilatkoztatása azért horderejű, mert az evolúció kezdeti állapotait megrövidíti azzal, hogy a Vízözön előtti legnehezebb korszakokat eltörli. Szent István királyunk ezzel jutalmazza a Kiválasztottakat, akik a Hazát megtartották.