2020. október 13.


MILYEN LESZ AZ ELKEZDETT SOROZAT?


A Kiválasztott Népről sok mindent kell még tudnotok ahhoz, hogy megértsétek a közös múltat, jelent és a jövőt, az együttlét fontosságát, a szeretet összekötő szerepével.
A Biblia a zsidók története.
 A zsidók pedig ti vagytok! Csak Jézus rossz tanítványainak önzése vette el tőletek ennek a tudását, azért újra kell ezt tanítanom, mert az elkövetkezendő életet egy tőről fogjátok indítani, tehát nem lesz kettéválasztva semmilyen formában az első gén, sem magyarra, sem zsidóra.
 Cigány sem lesz, ők visszatérnek a saját Világrendszerükbe,(UFO-k világa) ti pedig a megáldott koronával elkezditek megépíteni a „harmadik csapás” utáni életet.

(A Kiválasztott Népről:  
A Teremtés idején, a 12 géncsoportra osztott emberiségnek csak az első csoportja indult fejlődésnek, hogy megvédje a Föld magmájának hőjében kialakult folyékony anyagot, ami a „tűz-víz”, ami az ”életvíz”, az „Áldott víz”, a mostani vizeink alapanyaga lett. Az első gént választotta ki az Isten arra az állandó megfeszített munkára, amivel a fejlődés folyamatában mindig az első, a legnehezebb munkát kellett végezni. Az Isteni Kiválasztás titkát, a Frigyláda titkát, az apák mindig az elsőszülöttnek adták át.
A Biblia az ő életükről szól. Bár ez csak egy szimbólum üzenetsor, mégis, sok helyen megegyezik a valósággal.
A Kiválasztottak egysége Izsák tálentum-átadásakor tört meg, amikor Ézsau helyett azt Jákob kapta meg. Az Isten az ő kedves népének ezt a legnagyobb bűnt megbocsátotta, de a Tálentumokat kettéosztotta. (Tervező-kivitelező, szellemi-anyagi, érzelmi-értelmi, feltaláló-megvalósító stb.) Csak együtt lehetnek erősek, teljesek, győztesek! 
Atilla királyunk küldetése volt a két csoport egyesítése az őshazában, azon a helyen, ahol az Élővíz a magmából felfakadhat. Tehát, a Kárpát-medencében!)

 

 

 

2020.október 12.


ELSŐ ÜZENET


A Kiválasztottak a Kárpát-medencében már lassan megszeretik egymást! A felismerés öröme a szívüket érintette meg!
A szenvedéseik gyógyítására a segítséget elküldjük, azért, hogy az utolsó idő a beteljesedés órájáig dicsőségben teljen el!
Az egészség átalakulásához a Kristályokat elküldte az Isten, hogy ne vesszen el senki, aki a Kárpát-medencében Istent hordoz a szívében!
Azért a szomorú, nehéz életért, amivel a csapások sorozatát megélte, a szenvedés óráit átélte, az Isten megjutalmazza a Kiválasztottakat!
A jutalom az az erő, amit ezekbe a kicsi kristályokba belehelyezett, amik nemcsak a testet, hanem a lelket is újjá alakítják, egy jobb, szeretőbb útra terelik, ahol az öröm megszülethet! 
Az Isten az ő népét azért jutalmazta meg ezekkel az ajándékokkal, mert az új élet kezdetének a dicsőségében ők lesznek azok, akik először megszületnek, új életsorokat indítanak be, az emberiség magjává válnak, akikből az új világ új, szép élettel tölti meg a kialakuló földet, az éltető vizet, a megáldott levegőt. 
Az első életet kapják meg azok, akikhez eljut ez az üzenet! Azokhoz, akiknek szól, azokhoz eljut!
Örüljetek! A Koronát kaptátok meg, csak a fejetekre kell tenni! 
Nem dicsőségként, hanem szép, megálmodott jövőképként, amit a kezükbe tartanak a Kiválasztottak!
Azért gyülekeztek itt, ahol az ősök földjén, az ősök testének sebén, az ősök erejével, az ősök sziklaszilárd hitével, az ősök jövőbe vetett reménységével kivetítsék elétek a jövőtök képét, amivel megismerhetitek a jövő életet, amit szép lassan megtanultok az Én szavaimból.

 

 

 

Budapest, 2020.október 11.


Kedves Barátaim!


Az előadásainkat a Szeretet Törvényének a tanítására terveztük, de megszakította a vírus miatti elkülönítés.
Hol tudtátok terjeszteni? Bizony, csak otthon. De jobb lett-e a családi légkör? Milyenné váltak a gyermekek? Legyőzött-e a türelmetlenség, a tehetetlenség, tudtatok-e sugározni, hogy ne szavakkal kelljen tanítani?
De végre együtt voltatok-vagytok, az összetartozás ereje felkészít a jövő nehézségeinek elviselésére, és ezekből a kis erőközpontokból áll össze az ERŐ a Haza megvédésére!

 

Hiszen a Föld legnagyobb feladatát kell most elvégeznetek, az Élővizet megtartanotok!!!!! – hogy az Új Életet emberként kezdhessétek el, hogy újra „szaporodjatok, és sokasodjatok”, és együtt maradjatok!

 

Az előttünk álló nehéz idő elviselésére és megélésére sok Üzenetet, és segítséget kapunk majd a jó Istentől! Olvassátok, mert akkor megértitek, hogy mi, miért történik, felismeritek a saját áldozati ajándékotokat azon az oltáron, amin épül a JÖVŐ!
GH Anon
 

 

 

 


Kedves Barátaim!


Mint tudjátok, 20 évig készítettek fel arra az erőre, amivel át tudok menni egy másik dimenzióba, és a kezemmel leolvasom az Emberiség Fejlődéstörténetet. 
A „Lelki evolúció” című könyvsorozatban olvashatjátok.
Őseink „Frigyláda titkának” nevezték el ezt a történetet, mert nem nyílhatott ki csak a megfelelő időben, - Most! - amikor az emberiség magmaradásán kell segíteni!
A Történetből megismerjük az Isten részekre válását, a kezdet és a vég egységét, a háromdimenziós lét kialakulását, a „Teremtés idejét”, amikor „az Isten megteremté” az éltető elemeinket. Majd, amikor a kialakult a Magmából, a hő hatására folyékonnyá vált a VÍZ, akkor fejlődésnek indulhatott a háromdimenziós sejt, az Ember! 
A Víz kialakulásának a titka az elsőszülöttre volt bízva, aki vitte ezt a titkot évmilliókon, katasztrófákon át, és mindig átadta elsőszülöttjének e „Tálentumokat”, és megmutatta azt a helyet a Földön, ahol az Életvíz a felszínre törhet. Ez a hely a Kárpát-medence! 
A kiválasztottság Ézsau és Jákob idejében megosztatott.   

A Hazáért, a Föld élővizének forráshelyéért vívja utolsó harcát a Kiválasztott Nép!

Itt van mindkettő! Ézsau és Jákob ivadéka!
Még nem ismerték fel egymást, az eltévedt bárányt, az itt maradt bárány.
Az élet kegyetlenségei megingatták a közös múlt hitét, a távolság elmosta az emlékeket.
De egyszer már, Atilla idejében, megtalálták egymást, az anyai föld melegét, az otthon erejét, a szemek fényében a felismerést!

Mert meg kell tartani a Földnek ezt a pontját, hogy emberré válhasson újra az ember, hogy élhessen növény és állat, hogy teljes legyen az emberré vált időszakunk!

A Teremtőnk feltárta előttünk a múltat!
Kinyitotta a Frigyládánkat, hogy látva lássunk, ha a hitünk nem elég erős! Előttünk van a múlt, a jelen, és megírva az általunk teremtett jövő minden lehetősége! A pozitív, vagy negatív cselekedeteink következményéként!

A szeretet hordozza a titkot!

Nem az a szó, amit kiejtünk, hanem az Erő! Ami hordoz, és árad, és kifogyhatatlan forrásból lükteti át magát, hogy Eggyé válva hordozzuk
a Hazát, az Otthont, a Családot, a Testvért, az Eltévedtet.

Tudjuk, hogy a családban vannak papok és bűnözők, kereskedők és szántóvetők, szónokok és némák, daliák és nyomorékok, de az Anya kitárt ajtóval várja az összeset, és átöleli, ha megérkezett. Mert az ágyak örökre vannak megvetve a családban, nincs idegen, aki elvehesse, hiszen az övé is meg van vetve ott, ahol az anyák örökkig várnak.

Hazánk megtartása érdekében meg kell tanulnunk a Szeretet Törvényét, amely segít felismerni minden testvért, elfogadni, elismerni, megbocsátani és a sokféle tudás hatalmával, összetartani.
Így tudjuk megteremteni a békét, amely magában tartja a cselekvés örömét. 

2019. december 22.
GH Anon


Kedves Barátaim!


A Szeretetet nem jól tanítottuk!
Így nem tudta elhozni a békét, a megbocsátás, a feloldozás átható örömét, a megértés, az elfogadás átölelő erejét, az együttlét biztonságát, a gyengék felemelését, az öregek tiszteletét, a betegek életerejét. 
Nem múlt el a hadakozás a pénzért, a hírnévért, a dicsőségért, így elveszett a család, a barát, a szegény rokon, a gyermek, s így a jövő reménye: kiért? miért?
Ha nem tanulunk meg szeretni, ahogyan elveszítettük a városainkat, úgy fogjuk elveszíteni a Hazánkat is!

Kezdjük a Szeretet tanítását újra!
A saját szavainkkal a saját szívünk gondolatát terjesszük! Mert a szív mindig tudja, hogy mit kell tennünk! Engedjük őt sugározni!


Szeretettel:GH Anon