Kérdések a Tanításokról

Hogyan élik meg a Szenvedő Lelkek a felemelkedést?

A szenvedő lelkek történetét ismeritek. Minden szenvedő lélek kiválaszt egy jó, széplelkű, tiszta, nagy aurával rendelkező embert, akire rátapad. Ott addig van, amíg a halála után valaki átsegíti őt, mert az elszámolás után maradt aurája, amit átadhat.

A mostani helyzet más lesz. Most az aura összezsugorodik, tehát nem elszámolással csökken szép lassan, hanem gyors változás következik be.

Azért a rátapadt lelkek összekapcsolódnak az auracsökkenés idején, és egy olyan utazáson vesznek részt, amilyen egy űrhajóban való utazás. Ottlétük alatt abban lesznek. A visszahelyezkedés is abban történik.

Tehát lehet mondani, hogy nekik is folytatódik az életük, Olyan lesz, akárcsak nektek, akár az álom, ami után felébredtek.

 

 

 

Ki az Isten?

2016. július 17.

Szeretet Istene ír

Leírom a mai órám olyan anyagát, amiről még sohasem írtam.

Azért nem írtam, mert olyan hihetetlen. Azt kellett megértenetek előbb, ami a Tanításaim lényege, tehát az Isten az, aki a Világ!

Az, aki él, aki szabad akarattal rendelkezik, az, akit szinte élettelennek hisztek, az, akit tárgynak, állatnak tartotok, vagy ami bármilyen növény, vagy élettelen alkotás, az az Isten része, Ő alkotta saját magától saját magát.

Tehát nincs evolúciós út, nincs haladás, nincs fejlődés, növekedés és szaporodás, semmi sincs, csak az Isten, aki saját magában hordozza azt, amiből áll a világ.

Az Istenen kívül senki sincs!

Tehát ne egy alakra gondoljatok, hanem a végtelen mindenségre, aki nem személy, nem tárgy, nem növény és alkotás. Az Istent azért nehéz megmagyarázni, mert Ő a Minden.

Tehát, ami körülvesz, ami elmúlt, és ami lesz, ami az ember, ami az állat, ami a gondolat és cselekedet, az az Isten.

Azért van ez így, hogy az, ami élő, az magában hordozza az élet összes jellemzőjét, az élet az Isten!

Azért akkor, amikor hozzá könyörögtök, tudnotok kell, hogy Ő az, aki feloldoz, aki segít, ami átvezet a gyötrelmek útján, aki dicsőit, aki szeret, aki minden cselekedetével tettének a rugóival rendelkezik, tehát az Isten az, aki Ti is vagytok, akiben léteztek, és gondolkodtok és cselekedtek.

Az Istenlét megismerésében szeretnélek részesíteni, hogy azt, ami szerinted negatív, ami a számodra, mint istenlétre a rossz, a nehezen elviselhető, azt fel tudjuk oldani, hiszen az benned van, az Te vagy, az Isten vagy.

A feloldás módszereire akarlak megtanítani, ezért az én néhány órámon ezt megírom nektek.

 

 

 

2016. július 19.

Szeretet Istene ír.

Megírom a mai órámon a szeretet erejében azokat a gyűlölet gócokat, amikből az el tudja a szemeteket vakítani, a gondolataitokat, csodálatos cselekedeteiteket megváltoztatni.

Ezek azok a pontok, amikor egy olyan érzésetek születik, hogy az, akit szerettek, az visszaél a szeretetetekkel, a pénzetek veszteségét adja. És akkor egy olyan érzés keletkezik bennetek, amiben a szeretet nyugalma egy zavaros vízzé változik, amiben már nem láttok le a gyökerekig csak azt a kis történést figyelitek, ami a gondolatot megzavarta, és a többi, ami jó volt benne, azt nem látjátok ettől a felkavart anyagtól, ami a tiszta vizetek volt.

A gondolatok beszűkülése adja aztán a gyűlölet gyökerét, amiben csak azt a kis rossz pontot látjátok, amiből kiindult a szeretetetek megbontása.

A gondolat csak a körül mozog, az agy beszűkül, és akkor az a szerencsétlen, akit így megfertőztök, semmit sem tehet, elveszíti az összes jó tulajdonságát, az a rossz, amit ti állandóan felfokoztok, az ő jellemzője lesz, szinte olyan, akár egy bélyeg a teheneken.

Nincs lehetősége arra, hogy megváltozzon, azt ti örök időre ráütöttétek tüzes vassal. Az az ember, aki talán nem is hordozza azt a tulajdonságot, amit ti ráfogtatok, hiszen az a ti gyűlöletté váló érzelmeitekben állandósul a negatív oldalra.

Azért van az, hogy kimosott agyúak lesztek, saját magatok képezitek azt a zavaros vizet, ami ugyan leülepedne, ha ti hagynátok, a csendet visszaállítanátok, és azt az első rossz tulajdonságot tisztáznátok, hogy vajon igaz-e, és ha igaz, akkor megbocsátanátok. Sajnos, az terjed, hiszen elmondjátok a beszélgetéseitekben, hogy ő milyen, de már csak úgy, ahogyan ti elferdítettétek és felnagyítottátok a hibának vélt első pillanatot.

Az Isten, azokat, akikben ilyen góc keletkezik, egy olyan ajándékkal áldja meg, hogy az elején, amikor elkezdődik ez az ítélkezés, akkor egy imát küld nekik. Mondjátok ezt el, és ne engedjétek, hogy megnőjön az a rossz, ami elkezdődött bennetek.

Az ima így hangzik:

Istenem! Áldj meg engem az igazság koronájával, ami az én fejemet besugározza, a fényével a sötétséget megvilágítja. Add, hogy ezt az embert, akit nem szeretek a cselekedeteiért, meglássam ebben a fényben olyannak, amilyen. Hogy ő is részesüljön ebben, átteszem a fejére a koronát.

 

 

 

2015. november 9.

Szeretet Istene ír

Mi lesz a sorsunk, ha az éltetető elemeinket nem hozzuk rendbe?

A sorsotok olyan lesz, amilyen a vándorlók élete, össze-vissza keresitek a hazátokat, az életetek a betegségektől szinte csak a vegetálás állapotát adja, az emberek kipusztulnak. A gazdagok ismerik a Próféciákat, tudják a sorsot. A Bolygókra ezért akarnak kiköltözni.

Tehát azok, akik már most is a földalatti virtuális városokban élnek, el akarnak költözni a Bolygókra, mert a földmozgások, a víz rendeződése olyan nagy erővel történik, amilyet egy hányódó hajóban él meg a viharban az emberek. Tehát ők azok, akik fel akarnak költözni a Bolygókra. Levegőt ugyan lehet ott előállítani, de ahogyan írtam, a vizet nem, mert azt csak a Magma tudja kitermelni, a bolygóknak pedig nincs magmájuk.

 

 

 

Miben más az állatok reinkarnációja?

Nem olyan a reinkarnációjuk, mert ők az ember anyagából keletkeztek. A tulajdonságaikkal szimbolizálják az embert. Tehát az ember teremtetett, az állat melléktermék. Náluk sem gén, sem eredet nincs. Az emberek tulajdonságait szinte egy segítő tükörként alkalmazzák.

A jó idomítás is befolyásolja őket. Nem a faj számít, hiszen az ember képmásai ők az evolúcióban. A madáréletet, a vízi életet, a szárazföldi életet szimbolizálják.