Lelki segítés

LELKI SEGÍTÉS

 

 

2019. november 18.


GH Anon 91-ik születésnapjára

 

Drága Gyermekem! Szerető Istenem áldását hozom rád! 
Az életed nehéz útjának dicsőséges koronáját a fejedre teszem, megkoronázunk az Ég áldásával, a Nap fényével, a drága Földetek erejével!
Az Isten szolgálatát jól megtetted, jól dolgoztál, megdicsérlek! 
Az én Üzeneteimet az utolsó idődnek átadom, hogy segítse azt a népet, aki az Isten szolgáját a világra hozta, a szeretetével megáldotta.
Drága Gyermekem, ne gondolj soha arra, hogy az életed nehéz volt! A felejtés szépséges fátyolával takard be a sebeket! 
A szemed tükrében már látod az Eget, ami ugyan elválaszt még bennünket, de a színe, a fénye átvilágosodik, az én látásomra kinyílik.
Megáldalak, ölelő karommal várlak, szertetemmel erősítelek, hogy az utolsó lépéseidet megkönnyítsem.
Drága Gyermekem, az Isten áldjon meg.

 

 

 

2019. október 28. 

 

Kivittem a temetőbe a koszorúkat, és útközben különleges élményem volt.

Egy meghalt ismerősömet észleltem magam előtt, és azt mondta, hogy akik úgy haltak meg, hogy nem segítettek eleget az embereknek, azok KÖZEGGÉ válnak. Ő is ilyen közeg lett. Nem lett Tanító Lélek, nem lehetett Segítő lélek sem, nem jöhet a szeretteihez csak áll tehetetlenül, közegként, mert ő gazdag volt, és nem vette észre, ha körülötte nyomorogtak, szenvedtek.

Szeretnék egy kicsit többet tudni ezekről a lelkekről!

 

Üzenet:

 

Azok, akik nem cselekedtek az emberiség javáért, azok a Közeg részei! Akik az emberiségért éltek, azok a légvétel részei, akik az élet éltetői, akik az élet hordozói, és a reinkarnáció törvényei szerinti váltakozás részesei.

Tehát, az, aki így leszületik, az az „Angyalnak” nevezett tiszta lélek.

A reinkarnációik alatt válhatnak olyanná, hogy a régi életek nehézségeit, a bűnök súlyait megteremtik az életük folyamán. Tehát újra kezdődik az, amit meg kell oldani, amit ki kell javítani.

Azok az emberek, akik a megmérettetésükben a közeget alkotják, azok reinkarnációi nem következnek be, tehát ők egy-egy katasztrófa között örök közeggé lesznek. A katasztrófák idején lesz alkalmuk megcserélni ezt a helyet.

Tehát ahhoz, hogy a Közegből segítővé és leszületetté váljanak, ahhoz az Angyallét szükséges.
 

 

 

2019. május 14.


Arról a szép gyakorlatról írok, amit akkor kell megcsinálnotok, ha a nyugtalanság a lelketeket megzavarja. Ha olyan gondolatotok származik, amiben a másik embert rossznak gondoljátok, akkor el kell ezt a gyakorlatot végeznetek, hiszen az az ember csak akkor volt rossz, amikor ti őt annak képzeltétek, mert ő igazi jó ember, csak a lelketek volt egy kicsit zavarodott. 
Ilyenkor gondoljátok azt, hogy ő a ti gyermeketek, aki éppen a dac korszakát éli. Amit igaz, hogy rosszul viseltek el, de mégis szeretitek, hiszen ő a ti véretek, a lelketek, a családok erejére adatott drága ajándék. 
A dac korszakát éli, az az ember is, aki megbántott, aki szinte sohasem rossz, soha nem bántana meg, csak ti voltatok akkor gyengébb lelkűek, sérült falú edénykék, akit megérintett az a bizonyos legyezőcsapás.  
 

 

 

2019. január 28.


Megírom a ti olyan családi karmátokat, amivel a géneteket meg tudjátok tartani. 
Sohasem szabad örökbe fogadni gyermeket úgy, hogy ő majd a ti családotokkal szaporodhat. Mert akkor a karmai párjukat nem találják meg. 

Azért úgy kell őket megtanítani, hogy ne tudják meg az örökbe fogadást. Azért is jó ez, mert így nem tesznek különbséget egymás között, és a ti szívetekben is egyforma helyet kapnak. Azért vigyázzatok erre, mert az ő, és a ti génetek is meg lesz bontva.
Azoknak, akiknek nincs gyermekük, őnáluk ez nem probléma. 
Ott pedig, ahol több gyermeket fogadnak örökbe, erre nem kell vigyázniuk, így, ha felnőnek, választhatják egymást, ha elmondjátok nekik, hogy ők örökbe fogadottak. 
De a gyerek szempontjából jobb, ha nem tudja. Így boldogabb lesz az elhagyott, vagy elhalt szülők gyermeke.
Ne fogadjátok örökbe a ti elhalt testvéretek gyermekét, ő csak a ti testvéretek gyermeke maradjon, aki el kellett, hogy hagyja őket.
Arra is vigyázni kell, hogy ne alakuljon ki kapcsolat a rokoni körbe, két generációnak közbe kell, hogy jöjjön.
 

 

 

Kérdés a Lélekről

 

Ismerek egy kislányt, aki mesterséges megtermékenyítéssel fogant és embrió állapotban 7 évig volt lefagyasztva. Csak utána ültették be az édesanyja méhébe.
Mi történik ilyenkor a lélekkel, addig, amíg nincs beültetve és nem tud fejlődésnek indulni a test?

 

Nem sérül a lélek, akármilyen kísérletet végeztek a sejttel.

Azt, amit az Isten ültetett az ő elküldött lelkecskéibe, azt nem tudja ember megváltoztatni, tönkretenni.

Ami történt, az azért történt így, mert a családi génvonal meglazult.

Ne féljetek! Az Isten a Teremtőtök!

 

 

ML

Az én drága Édesanyám meghalt. A Halottas Házban még egyszer elbúcsúztam tőle, de olyan volt, mintha élne! Lehet, hogy a pacemaker megzavarja a halál idejét? Mi lesz vele, ha felébred a hamvasztás előtt?!

 

Azért érzi azt, hogy az anya életre kel, mert a lelke tudja, hogy örökké él az ember.

A testben való élet annyi, mint egy kabát a hidegben. Amikor a Fény melegét érzi a Lélek, már nincs szüksége kabátra.

Az anya a Fény melegében van már!

Azért látja élőnek az anyát, mert az Örökélet fényét látja benne, ami addig világít, amíg az ő szívével nem találkozik.

Ne féljen attól, ami a legszebb benne!

A test búcsúja átvette a ragyogást!

 

 

 

2017. július 26.

Megírom az olyan szokásotokat, amikor a család összegyűl és a bölcsek szavát meghallgatja. Ilyen szép szokás most is van a távoli földrészeken, de sajnos az Isten szeretett népe, az első gén, erről a szokásról megfeledkezett.

Olyan rossz szokást vett fel, hogy a gyermektől kér segítséget az ő bajaira, nem a szüleitől és a nagyszüleitől. A gyermek uralja a családot, az ő beszűkült kis agyával, illetve a ki nem nyílt kis agyával, aki a legrosszabb tanácsot adja, hiszen nincs tapasztalat, amiben az agy kikristályosodott volna.

Tehát ez a fordított helyzet lesz a probléma, a ti népetekkel!

Ezért a hátralevő időben szeressétek meg a ti szüleiteket, építsétek meg őket, akiket szintén ti láttatok el tanáccsal az elszalasztott évek által.

Tehát szeressétek meg, és hallgassátok meg a szüleiteket, a nagyszüleiteket, abból merítsetek, az a jó tanács a ti génetekre.

Szintén sok a hiba abban is nálatok, hogy nem laktok együtt. Alig várjátok, hogy megszabaduljatok az öregebb korszakúaktól, a helyett, hogy a pénzen a lakást bővítenétek, újat vesztek a gyermekeknek, kilökitek őket a családi fészekből idő előtt.

A madarak, akik a példáért vannak körülöttetek szinte tükröt mutatnak állandóan a gyermeknevelésből, mindenre megtanítják, felnevelik, elvégzik körülöttük a munkát, szeretik, etetik melegítik, és mindent megtanítanak, ami egy életre szükséges. Ők a ti példaképeitek lehetnének, mert addig, amíg a fiókát kilökik a fészekből, a fészekrakásra megtanították, tehát ezért nincs semmi probléma. De ti nem tanítottátok meg, sem az életre, sem a viharok elviselésére, sem a fészekrakásra a következő nemzedéket, sem arra, hogy mielőtt kilökitek, élni kell megtanítani őket.

A fészkek olyan szimbólumok, amik a ti életetekre íródtak, arra, hogy nagykorúvá tetteket gyermeket, és kilöktétek a családi fészekből. A madáréletet csak addig tanítottátok meg, amíg az élelmet átveszik, de a fészekrakásra nem tanítottátok meg. Hiszen nem a szülő rakja a fészket a madárnak, hanem megtanítja őt arra.

Ez a ti életformátoknak a bemutatása, hogy ne lökjétek ki őket addig, amíg mindenre meg nem tanítottátok.

De ez sajnos nálatok nem így megy, nem erős a gyermek, elfújják a gonosz szelek, legyőzik a viharok, sárba tiporják az ellenségek, de ti meg vagytok elégedve, hogy házat vettetek neki, amiben a lustaságát növelheti.

 

 

 

Hogyan éljünk ebben az utolsó időben?

 

Mint a nem utolsó időben.

Az Isten útjai néha elágaznak, összekereszteződnek, sok a buktató, kő, és göröngy fedi, de odaértek mégis mindig, ahonnan elindultatok, az Isten ölelő karjába.

Ne féljetek soha ezen az úton, hiszen tudjátok, hová vezet, ismeritek, látjátok. Amikor elindultok, tudjátok, hogy a korlát ott van mellette, ha elfáradtok, ha el akartok tévedni, az visszairányít oda, ahol az utatok drága kincsei, a por felett megcsillannak.

Ne féljetek ettől az úttól! Ez ugyan egy kicsit különleges, vagy más, mint amit megszoktatok, de, ha nem tértetek le, akkor nincs semmi baj! Csak menjetek, drága Gyermekeim, Én ott vagyok az utak végén, összegyűjtöm azt, aki leszakadna, aki eltévedne, és, aki az én szavaimat nem hallja meg, annak zenével szólok.

Az életeteket arra az időre, amíg ott vagytok, az ölembe teszem, ott a helyetek, ott együtt pihenve nézzük ezt a drága Anyaföldeteket, amit az Én és Segítőim a számotokra rendbe hoznak, akárcsak egy édesanya, aki várja az ő gyermekét, sok-sok játékkal, takaróval, ágyacskával, és meleg lehelettel.

 

 

 

XY panaszkodik, hogy egyre nehezebb a házassága.

 

A gyermekkarma és a házasság az, ami a legnehezebb. De tudjátok, hogy azt valamikor ti rontottátok el, nektek kell kijavítani.

Ha észszerűen gondolkodtok, akkor rájöttök, hogy azok a rossz és nehéz cselekedetek, amikkel a házasságot nehezen tűritek, azok voltak a ti tulajdonságaitok. Tehát azt kell gondolnotok, hogy ő én vagyok, a mostani énem segít a réginek, hogy a hibákat megbocsátja, feloldja, és szeretve zárja le ezt a házasságkarmát, ami sokszor nem tart a sírig, előbb véget érhet, jöhet a békés öregedés. De ahhoz, aki szenvedi, ő adhat csak arra orvosságot. Gondolja azt, hogy csere van, ő a bántó, ő a közönyös, ő válik alkoholistává. Segítsetek annak az ő-nek, aki saját magatok voltatok.

A szívetekbe el van rejtve minden bánatra a jó szó, orvosság a fájdalomra, mert a szív egy örömhordozó kehely, amiből csak ki kell emelni azt az ostyát, ami a boldogságot, a békét, a türelmet, a megbocsátást, a sok-sok jót hordozza.

 

 

 

XY panaszkodik, hogy gyakran betegek, így a Víz fogyasztása mellett kénytelenek antibiotikumokat is szedni.

 

A Hit az, ami hiányzik belőlük. Nem lehet két urat szolgálni, mert akkor nagyon elfárad az ember. A gyógyszerek a Víz erejét lecsökkentik, illetve lezárják a szervezetet előle.

Ne féljenek semmitől! A halál óráját semmivel sem lehet elkerülni, sem megmásítani. Az egyetlen, a Hit az, amivel az élet szinte meghosszabbodik, hiszen a Hit a boldogság gyökere, és a boldog ember sokáig él.

 

 

 

2015. szeptember 6.

Szeretet Istene ír

 

Megírom a mai órámon azt a gyakorlatot, amit meg kell csinálnotok ahhoz, hogy a szeretet két pozitív aránya a szívetekbe költözzön.

Az esti imádság után gondoljatok a napotokra. Arra, akivel találkoztatok, amiket csináltatok, amiket gondoltatok.

A negatív gondolat, cselekedet a szívetekben oldást kell, hogy kapjon! Az oldás úgy történjen, hogy akit bántottatok, attól bocsánatot kértek gondolatban, amit gondoltatok, azt átgondoljátok pozitívra, amit cselekedtetek, arra kérjetek az Istentől bűnbocsánatot.

Akkor, ha semmi rossz nem jut az eszetekbe, akkor sajnos sok bennetek a negatív. De, ha napközben észreveszitek, estig megjegyzitek, akkor a haladás elkezdődött.

A haladás nemcsak a gondolati, cselekedeti tettekről szól, hanem arról is, amit saját magatokkal tesztek. Ha nem adtok táplálékot magatoknak, vagy sokat adtok, vagy az italotok kevés, a pihenésetek sok, akkor azt, ha megjegyeztétek, akkor a pozitívvá válás elkezdődött bennetek.

Ezek bizony nehéz feladatok! Az ember harca saját magával, a gonosz harca bennetek, aki meg akarja tartani az uralmát fölöttetek, amit csak a negatív kétharmaddal tud megtenni.

Írjátok le ezeket a kis gondolatokat, akkor jobban emlékeztek rá, és jobban vigyáztok.

Az Isten adjon ehhez erőt!

 

 

 

2015. április 17.

A gyermekek munkára való felkészítése

 

A mai óra arról szól, hogy a gyermekeket a szeretet szavaival hogyan szigorítsátok, illetve a saját feladataira hogyan készítsétek őket.

A feladatok szinte a legnehezebbek, ahhoz soha sincs kedvünk, azt legszívesebben ráhárítanánk arra, aki kitalálta. Az a gondolat jó lenne, ha mindenki saját maga választaná ki a feladatát.

A feladatokat a családban együtt kell elosztani, és azt segíteni, akinek nehezen sikerül. Ahhoz bizony a napot kell megtervezni.

Tehát az a legjobb, ha túlestek rajta, az legyen az első, azután szabadok vagytok, a kötelességtudat is megnyugszik bennetek.

Az anya az áldásával sokat segíthet. Nem abban, hogy elvégzi a gyermek helyett, hanem abban, hogy ő is akkor végzi. A beszélgetéssel jobban haladnak.

 

 

 

MEDITÁCIÓNK

 

Leírom a mai órán a ti szerénységeteket, ami az egyetlen módja annak, hogy rátaláljatok a ti olyan tulajdonságaitokra, ami az Isten tulajdonsága bennetek.

Az Isten szerénysége a legszebb tulajdonság, ezzel kell kezdenetek az Ő felismerését magatokban.

Tehát akkor, amikor a csendben ellazulva Rá gondoltok, érzitek, hogy Benne vagytok, hogy azok az erők bennetek élnek, akkor fogadjátok azt a szerető összetartozási érzést, ami kialakul bennetek. Nincs ellenség, nincs rossz szó, nincs bánat, nincs fájdalom, csak egy nagyon telített érzés, ami szétárad belőletek mindenre és mindenkire.

Ebben az állapotban nincs ellenség, és nincs barát, csak egy családhoz hasonló egység, amiben az összes jó tulajdonság és jó érzés benne van, nincs zavaró, rettegő gondolat. Ezt kell elérnetek, erre szakítsatok időt, bármely órájában a napnak, amikor ráértek, egyedül vagytok és adjátok át magatokat az Istennek nevezett saját magatoknak, amiben a szétáradó boldogság az egyetlen érzelem.

Az a szerénység, amiről írtam, ebben az állapotba születik meg. Nincs szegénység, bánat és nyomor, nincs betegség, semmi sem, ami megzavarhatja és elérheti a ti lelketek szépségét. Ez a szépség az, amiben az Isten szerénysége elétek vetítődik, mert olyan szép, amilyenek ti vagytok, hiszen Ti vagytok Ő.

 

 

 

Az első kötetben megnevezték magukat azok a lelkek, akik először írtak. Miért?

 

„Azok, akik a ti rokonaitok, tehát a családi génhez tartozó rokonok, azok, nevet használnak, azok vannak körülöttetek, azok segítenek, azok szeretetsugárral gyógyítanak, ők azok, akik az aurátokat képezik, tehát a család veszi körül az embert.

A Névtelen lelkek mindig tanító lelkek, akik sohasem születnek le, olyanok, akár a tanító, ill. bölcsödés-óvodás-tanító néni, majd tanár, aki befejezi a tanításokat.

Tehát nincs olyan lélek, aki titeket megszállna, vagy tönkretenne, vagy megátkozna, mert a ti családotok körében vagytok, akkor is, ha azt a lelket emberként nem nagyon szerettétek. Tehát azokat, akiket úgy gondoljátok, hogy megszólalnának bennetek, azokat sajnos a fizikai állapototok idézi elő, tehát aki „lát”, vagy „hall”, az forduljon orvoshoz.

Azok, akik a rokonaitok, ők segítenek abban, hogy ti segíteni tudjatok másokon, ők gondolatot irányítanak. De azt figyelnetek kell, a tiszta gondolat az, ami az övék. A zodiákusotok szerinti rossz gondolataitokat már leírtam, hogy hogyan oldjátok fel,

A karmák szerint választotok nemet is.”

 

 

 

A lelkek látják a múltat és a jövőt?

 

Igen. A családi gén lelkei azok, akik benneteket arra a gondolatra vezetnek, hogy azért kell tudni a múltat, hogy könnyebb legyen a jövő cselekedete.

 

 

 

Ha a lélek okos volt, magasabb szintről tud gondolatot küldeni?

 

Ott mindenki okos.