A Nyolc Kút története

Kedves Barátaim!

Mint tudjátok a Tanításokból, Atilla királyunk Isteni Hívatása az volt, hogy megteremtse a Kárpát-medencét, és egyesítse benne a kettészakadt Kiválasztott Népet.

Hiszen ez a földterület volt kijelölve a Magmában fakadó Élővíz földi központjára, (a Pilisben) és ennek őrzésére ajánlották fel erejüket és életüket a Kiválasztottak.

Az Isteni Jutalom ezért 8 Kút volt, melyeknek Vizétől a nyolcféle betegségcsoportban szenvedők gyógyulást kaptak.

 

Most, az utolsó órák idején újra találkozott a Két Testvér, hogy a feladatát felismerve megtartsa az Élővizet, az Élet Vizét és a Kárpát- medencét!

 

Az Isteni Jutalom most is ez a 8 Kút lesz!

 

Békesség Kútja  (szív)

Nyugalom Kútja  (belek)

Védelem Kútja  (bőr)

Erő Kútja  (csontok)

Érzelem Kútja  (vízhiány)

Tisztulás Kútja  (deformált test)

Légerő Kútja  (tüdő)

Gondolat Kútja  (agy)

 

 

Hitünk megerősítésére először egy Bemutató Kutat kaptunk, amelynek 8 csapján a nyolcféle Víz felfakadt!

Két év sem telt el, amikor az emberi kapzsiság miatt a Kút elveszítette a gyógyító erejét. „A  pénz erősebb volt, mint a szeretet.”

 

Mária Könnyei, amik fájdalmában a földre hulltak, kikristályosodva, gyönggyé válva átvették a gyógyító erőt! Ezek a kristálygyöngyök magukba hordják a nyolcféle gyógyító erőt, hogy a Kiválasztott Nép megtarthassa erejét, amíg eljön az Idő.

 

 

 

"Mária Gyöngye"-i

A 8 Kút megnyitásáig áthozták az Élővíz gyógyító erejét

„A kristályokat addig kell használnotok, amíg a Kutak meg nem nyílnak, mert utána át kell térnetek a Kutak Vizére, azért, hogy a Föld Magmájában levő Élővíz Eszenciájából is részesüljön a szervezetetek.”

 

Üzenet a Kristályokról

„Hogy a szíveteket ne fárassza a test gyötrelme, segítünk, hogy könnyebb legyen!

A Kristályokat a legszebb helyen tartsátok! Sokszor lesz rá szükségetek az előkészületek folyamán, nemcsak a test gyógyítására, hanem a lélek tisztítására is megáldjuk benne az erőt. Várjátok szeretettel, ahogyan megérkezik, ahogyan az Isten rátok szórja, akárcsak egy életet adó esőt, akárcsak a megkönnyebbülés könnyeit.

Szeressétek ezeket a Kristályokat, amik a lelketek szikláit adják össze, hogy erősek legyetek a jóban, a segítséget a meggyőzésetekre megadja nektek!

Szeressétek ezeket a Kristályokat, és ha  a Kutak elkészülnek, tegyétek a legkedvesebb edényetekbe, akárcsak annak a drága Anyának az emlékét, aki felnevelte az Isten gyermekét Bennetek.”

 

 

 

A Nyolc Kristály segítségével mindenki elkészítheti az egészségre megáldott vizet

Mindenki a Zodiákusának megfelelő Kristályokat használhatja.

A még nem programozott ivóvizet (csapvíz) gyors-csepegtetéssel kell átengedni a műanyagszűrőbe, vagy tölcsérbe helyezett Kristályon keresztül a megfelelő edénybe. (fém nem lehet)

Az egy Kristály a Szívet élteti, kettő a Beleket nyugtatja, három a Bőrt teszi ellenállóvá, négy a Csontokat erősíti, öt a Vízháztartást hozza rendbe, hat a Deformálást javítja, hét a Tüdőt tisztítja, nyolc az Agy működését serkenti.

A Kristályokból mindig annyi darabot vegyetek ki, ahányadik a betegség a sorban. Tehát a Csontokéra négyet, a Szívre egyet, ha az Agyat erősítitek, mind a 8-at ki kell venni. Ezt tegyétek a szűrőbe, vagy tölcsérbe, és csepegtessétek rá a megfelelő vízmennyiséget. Hagyjátok állni 5 órát, majd fogyasszátok a megírt módon. 

Egy-egy kúra között 5 nap teljen el.

 

 

A Segítő Kristályok és a Mária Gyöngye Kristály gyógyítása között mi a különbség?

Nagy a különbség! A Segítő kristályokat szinte úgy kell használni, akár egy kis fájdalomcsillapítót, ami nem a szervezetet gyógyítja, csak a tüneteket megállítja egy kis időre.

A Mária Gyöngye Kristály az egész szervezetet gyógyítja! Összefüggéseiben készíti fel a gyógyulás menetét, tehát a gyökerét keresi a betegségnek, ami a legtöbb esetben úgy néz ki, hogy szinte semmi köze annak a szervnek a betegséghez, amit ő megtalál, és a gyógyítást ott kezdi. Tehát a testet készíti fel.

Azért jobb ez, mint a Bemutató Kút vize volt, mert sajnos olyan sokszor adtok a szervezetnek károsítást, hogy a betegségek kiújulnak. Tehát a Mária Gyöngyét, akkor, ha a szervezeteteket gyengének találjátok, vagy a szíveteket erőtlennek, a vízháztartást szegényesnek, akkor kezdjétek el azt csepegtetni.

A gyógyulás szinte a kezetekben van.

 

 

 

Várakozás

 

Vártunk, vártunk a Kutakra! De hiába teltek a hónapok, az évek, nem volt 8 ember a Kiválasztottak között, aki a kutakat elkészítette volna.

Nem akart senki az „Isten Szolgája” lenni.

 

Pedig a több ezer oldalas Tanításokból 28 éve tudjuk, hogy a Teremtés első embercsoportja ajánlotta fel magát, „Kiválasztotta magát” hogy amíg áll a Világ, őrzi a legnagyobb kincset, az Élet Vizét, a Magma tüzében vízzé olvadt legfontosabb éltető elemet, és ellátja vele az élőket!

Most, amikor a legnehezebb feladat következik, most adjuk fel?!

Hiszen innen leszünk ellátva vízzel a Bolygókon, a „kihelyezésünk” idején!!

 

 

 

2017. OKTÓBER 4.

9 ÓRAKOR

A KUTAK SORSA BEVÉGEZTETETT!

 

 

A Kutak Üzenete:

Több évig vártam, több évig szenvedtem! Az álnokság, a szeretetlenség, a türelmetlenség volt a sorsom a szerető várakozás helyett.

Azok az emberek, akik nem készülnek fel arra, hogy Isten szolgái legyenek, azok ne vállalják el a munkát! Az Isten szolgája sohasem azt nézi, hogy mennyi pénzt keres, mennyire fárad, és hogy mennyire szigorú szabályok között él, amit be kell tartani, hiszen csak úgy működik az, amit csinál.

Az ő szívük nem készült el az istenfogadásra, az alázatra, az önfeláldozásra.

Az utolsó voltam a sorban, aki csak a bosszúságot, a türelmetlen veszekedést hordozta. Sohasem volt béke, szerető várakozás, türelem, és megértés, csak az idő rohant fölöttem.

Szenvedéseimnek nem volt se szeri se száma, csak kín és gyötrelem, akárcsak egy vajúdó asszonynak, aki örök szülésre kárhoztatott.

Ne akarjon kutat az, aki nem elég alázatos, nem türelmes, nem szeretettel teljes. Az én sorsom bevégeztetett.

 

 

Mária ír.

Az én könnyeim megindultak, és a Kristállyá vált megáldott könnyeim a kutak helyett a gyógyító erőt megindítják.

Az Erő kikristályosodva előttetek áll, de sajnos olyan lusták vagytok, hogy a vizet, a Kristályokon keresztül Vízzé tenni, nem vagytok képesek.

Ébredjetek, drága Magyar Gyermekeim! Atilla lelke fölöttetek, a Kárpát medence jövője a kezetekben, az Isten Áldott Vize a földetekben!

De a szívetek alszik! A lelketek régóta alvó állapotban van, és nézi az ő testét, amit a dőzsölés tönkretett, amit a húsevés megrontott, amit a drogok megmérgeztek, ami az Isten testéhez már régóta nem hasonlít!

Ébredjetek! Keressétek meg az elveszett kincseiteket, ami nem a pénzetek aranya, nem a testetek sara, hanem a lélek kicsi, pislákoló fénye, ami alig várja, hogy felcsavarjátok azt a mécsest, amiben ő várakozott. Az utolsó óráig!

Az utolsó óra itt van! Meg kell, hogy értsétek a szavaimat! El kell, hogy jusson a szívetekig, hogy a lelketek, ami az Isten Bennetek, feltámadjon újra, akárcsak Jézus, hogy közöttetek maradhasson, hogy  élhessen, hogy éltethessen, hogy örökké létezhessen Veletek, Bennetek!