IV. KÖTET

 

Tartalomjegyzék:

 

A víz szerepe a második katasztrófában
A név is karma
Milyen a pokolban való szenvedés?
A halál egy évvel előbb megérkezik
Hogyan lép a testbe a lélek?
A bolygók anyaga
A szemek tükre
A gyónás – Jézus tanítása szerint
Igaz szó a szeretetről
Az ötödik és a hetedik jel. Az eutanázia
Az eredendő bűn feloldása
A Sátán és Lucifer szerepe az evolúcióban
Miért „ver” az Isten?
A számrendszerek
Mikor válik újra Egységgé a Hármasság?
Hogyan készítették fel az életre a zodiákusokat?
Hogyan és miért került az arany a földbe?
A szeretet egyetlen törvénye
Hogyan imádkozzunk?
A tudósok és a művészek feladata
A lexikális és az ezoterikus tudás
Mértani haladvány az evolúcióban
A zodiákusi bűnök feloldása
Az első gén az összes Zodiákus bűnét hordozza
A médiumok bűnei
A dimenziós életsor egyik hasonlata
Kik a Zodiákusok?
A katasztrófa pontos leírása
Az erőszak fontossága
Az Isten imádsága
Milyen az Isteni Magma?
Milyen az Isteni Negatív Erő?
Az ösztönállapot megbontása
Miért született le Jézus?
A reinkarnáció megtervezése
Milyen a Szintek felépítése?
Az Isten részei vagyunk
Az isteni Negatív és pozitív
A szolgálat
A szív az ezoterikus tudás fészke

Az agy a tudásösszesség tárolója
Az első és a második katasztrófa ideje
A test formája és a szaporodás a Teremtés után
A viszonylagos mozgás
Az anyag átalakulása
A különleges képességűek evolúciós útja
Az élet elindulásának lehetősége
A végtelen kör
Miért bűn az abortusz?
Az áldozat
A „vízfakasztás”
A következő élet Ascendense
A Pokol is kegyelem
Ne alkossunk Istenről dogmát
Az elszámolás
Az állandó létezés hordozza az evolúciót
A pozitív és a negatívszerepe az „idő”-ben
A „rezgés” szerepe az evolúcióban
Hová települnek a gének a katasztrófa után
Az „Állandó Öröklét”
Az álomlét
A test is a lélekösszességben helyezkedik el
Az Istent a szimbólumból ismerjük meg
Az „Ismeret” pusztítja el a világot
A vallások Istene
A betegségek gyógyítása a katasztrófa után. Az eredendő bűnök keletkezése
Az aura
A körforgás törvénye
Az Isteni Ódösszesség is szimbólum
Az isteni Ód egyik szimbóluma
Az Isteni Út egyik szimbóluma
A számtani haladvány értelmezése
A pálcikaember a szomatika szimbóluma
A halál a pihenés
A szeretet az élet rugója
Karácsony

 

TIZENÖTÖDIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. jan.5.-jan 25.)


TIZENHATODIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. febr. 5.-febr- 25.)


TIZENHETEDIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. márc. 5.-márc. 25.)


TIZENNYOLCADIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. ápr. 5.-ápr. 25.)


TIZENKILENCEDIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. máj. 5.-máj. 25.)


HUSZADIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. jún. 5.-jún. 25.)


HUSZONEGYEDIK TANÍTÁSI SOROZAT
(1997. júl. 5.-júl. 25.)

 

 

Szerzői magánkiadás

© GH ANON, 1998.
Minden jog fenntartva!

ISBN 963 650 451 2 Ö
ISBN 963 650 421 7 IV. k.

Budapest
1998

 

 

IV. kötet