V. KÖTET

 

Tartalomjegyzék:

 

Első tudomány. A fizika

Az emberi test kialakulása
Az emberi test első megmozdulása a fizika alaptétele
Az emberi arc kialakulása
A bélrendszer kialakulása
Az előember talphosszúsága a geometria mérőeszköze
A trigonometria alapja
Átmenet a növények és az állatok között
A csont kialakulása
A súly
A spirál szerepe az életmegnyilvánulásban
Az emberi száj átalakulása a táplálkozás változásaival
Az óriáslét
Az orr változása a táplálkozás változása miatt
Az első növény
Az első állat
Az első ház
A számrendszerek kezdete, átalakulása
Az emberi test alkalmazkodása a fejlődés folyamán
Az anyag megmaradása
Az emberi test elmozdulása a csavarodástól az önálló mozgásig a gravitáció előtti életben
Az aurarétegek
A csakrai erőpontok kialakulása az emberi testben
Az erőkar
A párhuzamosság, a gömb, a henger kialakulása
Az aszimmetria fontossága
A pozitív és negatív erejének átalakulása a negyedik dimenzióban
Az anyag megmaradásának alapja a kétdimenzió arányossága
A szorzás kialakulása a kettes számrendszer idején
A törtszám kialakulása az ötös számrendszer idején
A nyolcas számrendszer tükrözi a második katasztrófáig elért tudást
A számok kialakulása
A számok alapja
A számtani mártani haladvány
A negatív számok
A törtszámok keletkezése
A fényerő alkalmazása a második katasztrófa előtt

 

 

Második tudomány. A lélektan

A lélektan elindítása
A test-lélek kapcsolat megbontása
A teremtésszimbólumok magyarázata
Az orvosi tudomány kezdete
Az első orvosi műtét
Az arányosság kialakulása a katasztrófák idején a megmaradás és átalakítás törvénye szerint
A szabad akarat miatt nincs determináció
Mi az orvosok feladata?
A testet a lélekkel együtt kell gyógyítani
A test-lélek szinkron meghosszabbítja az életet
Miért az 5 az élők száma?
A fiatalkori halál
A húsevés megbontja az Isten-Ember szinkront
A húsevés kezdete, a fogak kialakulása
A szájrész, a bélrendszer, az ürítés megváltoztatása
A csontváz kialakulásának szükségessége
A kéz és láb törvényszerű alkalmazkodása
A lélek az Istenerő és a test összekötő kapcsa

 

 

Harmadik tudomány. A csillagtan

Az asztronómia és az asztrológia keletkezése
A harmadik tudomány a nappal és az éjszaka megjelenésével kezdődött
Az első négy bolygó pozitív tulajdonságával születünk az első katasztrófa után
Az arany és az ezüst szimbóluma
Az asztrológia alapvető gondolata
Kommunikáció az első katasztrófa előtt
Mi zárta el a szférák hangját?
Az értelem bűnével megjelenik a halál
A Cyodai anyák: a DNS alapja
A 12 gén sora a 12 Zodiákus
A géncsoportok fejlődési folyamatai
A földrészek elhelyezése a harmadik katasztrófa után
Az első négy Zodiákus az evolúció alapja
Az algák szerepe a mozgás fejlődésében
A négy első bolygó anyaga
Az első „gyógyítók”
Az idő: az asztrológia
Az asztrológia és asztronómia különválása a katasztrófa előkészítője
Az asztrológia alaptételének megbontása
A Zodiákusok jeleinek keletkezése, szimbólumainak értelmezése
Az asztrológusok az első orvosok
A gyógyszerek keletkezése
A húsevés a nagy betegségek és a szomatikai változások előidézője
A csillagjóslás a gének megbontója
A Pokol indító ereje
A Zodiákusok a negatív erő megalkotói
Mi a szabad akarat?
Az állócsillagok csoportosítása a bolygók tulajdonságai szerint
A Mars arca. A „Bárány” az állatvédelem szimbólum
Asztronómiai számítások az első katasztrófa után
Az asztronómia téves számításai a második katasztrófa után
Az asztrológia alapja, a csakrák ismerete
Az asztronómusok a csillagok alakjából ismerték fel az evolúciót
A csakrasor kifejlődése
Az asztrológusok csillagjóslása
Az asztrológia Isteni Adomány
Miért áltudomány az asztronómia?
Az asztrológiai képletek keletkezése
A csillagok, bolygók alakja
A Jupiter megérkezése
Mi történik a klónozott emberekkel?
Mikor keletkezett a Bermuda?
Az arany keletkezése
Hogyan kapcsolódik össze az asztrológia és asztronómia a harmadik katasztrófa után?
A harmadik professzor, mint „Próféta” leszületése
Az asztrológiai képletek felállítása Jézus születése előtt

 

 

Negyedik tudomány. A tudat

A tudatalatti szerepe az evolúcióban
A mélytudat az agy kifejlődése előtt
A családi gének jele a Teremtés utáni időben
A Hold Az altudat tárolója
Az agyalap helyének változása a test fejlődésének különböző szakaszaiban
Az agyféltekék fejlődése
A koponyacsont anyaga
A tudatalattitól a mélytudatig

 

 

Ötödik tudomány. Az archeológia

A tudat kialakulásának ideje
A négy bolygó helye a föld körül
Az apály-dagály szerepe
A Hold az első „bolygó”
Az 1 és a 2, a pozitív és negatív szerepe az evolúciós törvényben
A pozitív és a negatív az emberben
A Föld 7 csakrájának a kialakulása
A földrészek kialakulása a második katasztrófa után
A földrészek elsüllyedése
Az archeológia alapja
Mi a Mars, a Vénusz, a Merkúr, a Hold anyaga?
A kövek, a kristályok feladata
Mi a vulkanikus kőzet?
Mit jelentenek az emberi csontok a földben?
A kövek, kristályok, sók eredete
Az evolúció legnagyobb csodája

 

 

A hatodik tudomány. A geometria

Az öregkor bölcsessége
A családi gén meghatározó szerepe az evolúcióban
A családi gén megbontása
A mérnöki pálya szerepe a családi gén megbontásában
A 12 tudomány szerepe a családi génben
A házépítés kezdete
Az ózon és a levegő aránya
A föld felső rétegének megbontása
A kivesző gén fennmaradásának lehetősége

 

 

A hetedik tudomány. A jog

A jog szükségessége
Az egyenlőség fontossága a lélek haladásában
Az egészség a haladás ereje
A lélek pihenése
A meditáció módja
Isteni és emberi igazság
A bírák ítéletei
A papok ítéletei
Jézus életének üzenetei az igazságról

 

 

A nyolcadik tudomány. Az élettan

Mi az ózon?
A Kárpát-medence szerepe a Föld csakrarendszerében
Éghajlat a harmadik katasztrófa után
Jézus egyik küldetése
Mi a test és a lélek?
Mi a Pokol?
A papok „elszámolása”
A csakrakör és a végtelen jele a légvételben

 

 

Kilencedik tudomány. A fénytan

A lélekspirál fontossága
Miért „mozog a Föld”?
A Jupiter segítsége az evolúcióban
A piramis erőterének károsító hatása az emberekre
Az ősenergia
Isten emberré válásának üzenete
A „megváltás” helyes értelmezése
Az arany
A Professzorok leszületésének ideje
A számítási eszközök
Az első növények, azok színei
Az alma és a körte
A kilencedik Professzor első találmánya
A korszakok keletkezése
Az Algol keletkezése
A víz szerepe az emberi testben
A fény az Isten-Ember kapcsolatban
A fénytan keletkezése

 

 

Tizedik tudomány. Az elektromosság

A Napból kapott fényerő működése
Az elektromosság hatása az aurára
Isteni töltés az elektromosság károsításának a megszüntetésére

 

 

Tizenegyedik tudomány. A magnetizmus

Mi alkotja meg a magnetizmust a harmadik katasztrófa után?
A magnetizmus hatása az emberi test kifejlődésére
Honnan áramlik a pozitív és negatív energia?
A Hold szerepe a negyedik dimenzióban
A magnetizmus gyógyító ereje
Az erőszak bűne az első katasztrófa után
Szaporodás az egysejtű létben
A magnetizmus gyógyító ereje a test fejlődése folyamán
Mi a „valóság”?
Mi a Semmi?
Mi a Lét?

 

 

Tizenkettedik tudomány. Az atomerő

 

 

Szerzői magánkiadás

© GH ANON, 2000.
Minden jog fenntartva!

ISBN 963 650 451 2 Ö
ISBN 963 640 547 6 V. k.

Budapest
2000

 

 

V. kötet