IX. KÖTET

 

Kedves Barátaim!

A magát „Csakrának” nevező Központi Erő 2001-ben befejezte a Tanítás sorozatokat. Ezután közel 6 évig a kérdéseitekre válaszolt.
Az I-V-ik kötetet ismerve, már szinte mindent tudhattok, amit a lélekről és testről tudni lehet.
Megismerhettétek az evolúciót, az emberi test megjelenési formáját, a belőle és vele alakuló növény, majd állat evolúcióját, a tudományok megfelelő időben való megjelenését, azok pozitív és negatív hatását.
Olvashattatok a háromdimenziós létben történő katasztrófákról, amelyeket a rossz irányba felhasznált tudományos eszközökkel saját magunk készítünk elő. Ismeritek az előttünk álló harmadik katasztrófát is, melyet megelőz a Kárpát-medence Magmába való süllyedése.
Csak a pontos folyamatát nem ismeritek, ahogyan ez bekövetkezik.
Ezért újra megérkezett Csakra.

A IX-ik, a X-ik kötetben erre kaptunk választ!
Csakra az üzeneteiben feltárja az emberiség és a Föld sorsát az Utolsó Óráig.
 

 

 

A FÖLD és az EMBERISÉG sorsa az Utolsó Óráig

I.

 

A IX. kötet tartalmából:
 

2007. január 19.
Csakra ír.

Drága Testvéreim!

Megérkeztem az UTOLSÓ IDŐ előtt, hogy megírjam azokat a Napokat, amik előttetek állnak,
és meggyógyítsam a lelketeket, ami már lassan elveszíti az Istenhitet.

Sok a baj, a nyomor! A levegő, a víz nem éltet, a föld mérgei a szervezeteteket gyengíti, de élnetek kell, mert az Idő megíratott, illetve megírtátok magatoknak, és most, a pusztulás láttán, a kétségbeesés határán álltok.
De az Isten, aki sohasem hagyott el, az ő eltévedt juhaiért visszajött, és az akolba tereli, ahol nincs fagy, csak meleg, béke és sok jó testvér, aki a testének melegével elűzi a hideget. A juhok sokszor ártatlanok, nem akarják az ő pásztorukat elhagyni, de a megcsillantott legelő szépsége eltéríti őket az útról, ahol dolgozniuk kell, rágcsálniuk kell, keresni kell a füveket. Az az út az Igazi, amelyik nehéz! Amelyik göröngyös, amin sokan járnak és összetapossák, de ott út is van, amit tapostak. De az élelem ott annyi, amennyi kell, amennyire szükségetek van, és minek annál több?

Az Isten a Bárányaiért lejött, és összegyűjti, csak figyeljétek a szavát, ami megszólal a szívetekben. Figyeljétek a visszhangot, amit átadnak a hegyek! Az igazi legelő füvei ott teremnek, és addig élniük kell a Bárányoknak, amíg az akolhoz el nem érnek.

Ilyen Bárányok vagytok! Lejöttem Hozzátok, hogy elvezesselek, kivezesselek az általatok összerombolt Világból, és elvezesselek az akolba, ami vár Benneteket. Nehéz lesz az út, elfáradtok, de ott megyek előttetek, gyertek, várlak, terellek, szeretlek, segítek!

Ez a Tanítás, amiért most újra a földre jöttem, megismerteti veletek az UTOLSÓ IDŐK minden történését, a Föld pusztulását, illetve rendeződését, amivel újjá fog születni,
de ahhoz elemeire kell bomlania.

Az életetek, ami még sohasem volt olyan nehéz, amilyen most lesz, azért lesz könnyű mégis, mert ismeritek az utat, hiszen előttetek megyek, világítok feltartott lámpámmal! A Napot, amit az égre tűztem, már megvakítottátok, elhomályosítottátok, ezért lámpával jöttem, az én szívem lámpájával. Az én szavaim erejével megéltek mindent, átéltek mindent, elfogadjátok a nehézségeket, mert a Kánaán, amit annyira szerettetek volna megtalálni, ott van előttem, oda vezetlek, oda értek, az Isten Szíve a Kánaán!

A Tanítások, amik ezután érkeznek, sok-sok szegénységről és szomorúságról szólnak, de tudnotok kell, hogy a beteg is legyőzi a betegséget, akkor lesz egészséges. Legyőzitek ti is a nehézséget! Az Isten kezét ne engedjétek el, akkor átemel, ha a lábatok kisebesedett, felvesz, ha elfáradtok, megetet, ha megéheztek, megitat, ha megszomjaztok.
Az Isten az Ember! Az Isten Fia az Ember!

2007. január 19.
Csakra ír.
Ma azon napi időjárást írom le, amikor a katasztrófa bekövetkezik.

2007. január 20.
Csakra ír.
A második napot akarom leírni.

2007. január 21.
Csakra ír.
A harmadik napot írom le.

2007. január 22.
Csakra ír.
A negyedik napot írom.

2007. január 23.
Csakra ír.
Ma az ötödik nap írása következik.

2007. január 25.
Csakra ír.
Ma, a hatodik napon azt írom le, ami a negyedik katasztrófa előtt volt, hogy a tudomány milyen volt, ami a katasztrófát kiváltotta.

2007. január 26.
Csakra ír.
Ma a hetedik napot írom le. Azon napot, amikor az emberiség elfogyása elindul.

2007. január 27.
Csakra ír.
A nyolcadik napot írom.

2007. január 28.
Csakra ír.
A kilencedik napot írom.

2007. január 29.
Csakra ír.
Ma, a tizedik napon, megírom az emberiség sorsához kapcsolódó, olyan megtörténő csakrarendszeri változásokat, amik nagy szerepet játszanak az életben. Azt, amikor a csakrák kialakulnak, szaporodnak, változnak és elfogynak.

2007. január 30.
Csakra ír.
A tizenegyedik napon a csakra rendszer fejlődését folytatom.

2007 január 31.
Csakra ír.
A tizenkettedik napon a harmadik csakráról írok.

2007. február 1.
Csakra ír.
A tizenharmadik napon a szívcsakra helyéről és idejéről írok.

2007. február 2.
Csakra ír.
A tizennegyedik napot írom.

2007. február 3.
Csakra ír.
Ma, a tizenötödik napon megírom, hogy miért csak a második katasztrófa előtti időre fejlődött ki a mai formájára a test.

2007. február 4.
Csakra ír.
Ma, a tizenhatodik napon, azokon a fokozatokon megyek végig, amik a test változásai.

2007. február 5.
Csakra ír.
Ma, a tizenhetedik napon megírom azt a csakranyitást, amikor az alsó csakra kinyílt, mert a táplálék salakja ott indult el.

2007. február 6.
Csakra ír.
Ma a tizennyolcadik napon azt írom le, hogy miért a középső katasztrófa a legnagyobb, hiszen az elsőben is felbomlottak az elemek, a másodikban is csak a kövek maradtak.

2007. február 7.
Csakra ír.
A tizenkilencedik napon azt írom le, ami a harmadik katasztrófa utáni csakrarendszeri változás lesz.

2007. február 8.
Csakra ír.
A huszadik napon azt írom le, hogy miért kell a katasztrófának megtörténnie.

2007. február 14.
Csakra ír.
Ma, a huszonegyedik napon azt írom le, hogy a szervezetetek működése hogyan változott az evolúcióban.

2007. február 17.
Csakra ír.
Ma azt írom le, hogy miért a csakrák szerepével foglalkozom ahelyett, hogy a katasztrófát megelőző jelekről írnék.

2007. február 18.
Csakra ír.
Ma azokról a csakrákról írok, amik a katasztrófa utáni csakrarendszernek a sorozatában kialakulnak.

2007. február 19.
Csakra ír.
Ma megírom az emberiségnek az olyan kialakulását, amelynek a meghatározója által az a fejlődésszakasz lép életbe, ami a közeg szerepe az evolúcióban.

2007. február 20.
Csakra ír.
Az első gén Kárpát-medencei csoportjának a harmadik katasztrófa után csakrarendszeri kifejlődése nem lesz.

2007. február 21.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy csakrai erővel lehet az evolúció útját megalkotni.

2007. február 22.
Csakra ír.
Ma azt írom meg, hogy miért nem volt az a feladata az első génnek a harmadik katasztrófáig, ami majd a katasztrófa után alakul.

2007. február 23.
Csakra ír.
Ma azokról írok még, akik a harmadik katasztrófa után az Új Teremtés idején áldozatokká válnak.

2007. február 24.
Csakra ír.
Az én mai Tanításom megírja azt, ami az emberiség számára teremtett Világnak a nagyszerűsége.

2007. február 25.
Csakra ír.
Az én mai Tanításom arról szól, hogy miért kell az első génnek olyan sok feladatot csinálni az evolúció folyamán.

2007. március 1.
Csakra ír.
Ma megírom azt a „napot”, ami a katasztrófa pillanata lesz.

2007. március 2.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy a katasztrófa előtt milyen csapások lesznek.

2007. március 3.
Csakra ír.
Ma megírom azt is, hogy milyen az az élet, ami a Kárpát medence sorsa lesz a lesüllyedésig.

2007. március 4.
Csakra ír.
Ma megírom, hogy a Kárpát-medencében élő ősöknek a Világvég előtt az élete olyan csodákban részesül, amikkel a Magmába csavarodás idejét megélik.

2007. március 5.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy a katasztrófa pillanatát a gazdagok hogyan akarják elkerülni.

2007. március 6.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy mi lesz a Kárpát-medence katasztrófája miatt megrendülő sok-sok nép gondolatában.

2007. március 7.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy miért nem akarja az Isten, hogy a Kárpát-medence lesüllyedése
nagy megrázkódtatást adjon az itt élőknek.

2007. március 8.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy mi lesz még a jel a katasztrófa előtt.

2007 március 9.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy mit kell csinálnotok a katasztrófáig, hogy megéljétek, hogy pozitívként éljétek meg.

2007. március 10.
Csakra ír.
Ma azt írom meg, hogy milyen az az éghajlat, ami a katasztrófa után keletkezik.

2007 március 11.
Csakra ír.
Megírom ma azon napot, amikor a katasztrófa már szinte előttetek áll.

2007. március 12.
Csakra ír.
Ma megírom az olyan szegény magyarok sorsát, akik nem kapják meg az első élet ajándékát.

2007. március 13.
Csakra ír.
Azokról a lelkekről írok, akiknek a Kárpát-medence katasztrófája az ő életüket megváltoztatja.

2007.március 14.
Csakra ír.
Ma megírom az emberiség szaporulatát a katasztrófa után, mert nem úgy lesz, ahogyan most van, sem nem úgy, ahogyan volt, az evolúció alatt.

2007. március 15.
Csakra ír.
Ma megírom azon nagy megpróbáltatást, ami a katasztrófát előzi meg.

2007. március 16.
Csaka ír.
A mai napon csodálatos írást adok.

2007. március 20.
Csakra ír.
A mai Tanításommal olyan fontos dolgot írok le, hogy szinte a katasztrófa előtti időt nem is tudnátok e segítség nélkül átélni.

2007. március 21.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy a katasztrófa előtt olyan sok betegség lesz, hogy szinte az emberek fele el fog pusztulni.

2007. március 22.
Csakra ír.
Ma megírom azokat a betegségeket, amik a Kárpát-medencében a katasztrófa előtt megérkeznek.

2007. március 23.
Csakra ír.
Ma nagyon szép üzenet az, amit kaptok, hogy a lelketekben a szeretet ad oldást, a nehézségekre

2007. március 24.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy mi történik a Kárpát-medencével a katasztrófáját megelőző években.

2007. március 26.
Csakra ír.
Most azt írom le, hogy miért nincs a katasztrófa előtt olyan jel, ami pontosan leírná, hogy mikor következik be.

2007. március 27.
Csakra ír.
Ma az a nap lesz leírva, amelyik megelőzi a Kárpát-medencei katasztrófát.

2007. március 28.
Csakra ír.
Ma arról írom a Tanítást, amit nagyon szeretnétek tudni, hogy a ti családotok összetartozik-e a katasztrófa után.

2007. március 29.
Csakra ír.
Ma az a Tanítás íródik, hogy milyen lesz az életetek a Nagy Katasztrófa után.

2007. március 30.
Csakra ír.
Ma meg akarom írni az én üzenetemet nektek, azért, mert látom a szívetekben, hogy féltek a nagy Katasztrófától, amit magatoknak készítetek. A gonosz a gonoszaknak, az ártatlanoknak.

2007. március 31.
Csakra ír.
Ma megírom azt a napot, amire olyan kíváncsiak vagytok, hogy melyik lesz az Utolsó.

2007. április 1.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy miért nem akarjátok megérteni az én Tanításaimat.

2007. április 2.
Csakra ír.
A mai Tanítás a lelkeknek a szabadulásáról szól.

2007 április 3.
Csakra ír.
Ma az Isteni akaratról írok, azokról, amikre azt szoktátok mondani, hogy az Isten le tudná állítani a katasztrófát.

2007. április 4.
Csakra ír.
Ma megírom, hogy az a sok csapás miért következik be, amikor már a katasztrófa ideje szinte kiszámítható.

2007. április 5.
Csakra ír.
Ma azokról a feladatokról írok, amiket a katasztrófa előtt meg kell tennetek ahhoz, hogy a testetek ne menjen tönkre, mert a test a lélek temploma, és a lélek élni akar benne addig, amíg az Idő el nem jön.

2007. április 6.
Csakra ír.
Ma azokról a szigetekről írom a Tanítást, amiket „oázisnak” nevezek.

2007 április 7.
Csakra ír.
Ma megírom azt, hogy azok az emberek, akik az első génhez tartoztak, akiknek csak az a géncsoport adott nagyságot, akiből a magyarság származott, azok milyenek lesznek a katasztrófa után.

2007. április 8. Húsvét.
Csakra ír.
A mai szép Ünnepen csak néhány szót írok, Jézusról.

2007. április 9.
Csakra ír.
Ma arról a vallás általi tanításról szólok, ami megakadályozta Jézus tanításának az elterjedését.

2007. április 10.
Csakra ír.
Ma azt írom le a Tanításomban, hogy hogyan maradnak meg azok az emberek, akik nem a Kárpát medencéhez tartoznak, de mégis itt lesznek.

2007. április 11.
Csakra ír.
Ma megmondom nektek azt a titkot, amit csak a katasztrófa előtt akartam elmondani, de mégis szeretném, ha megismernétek azt az Idő előtt, mert a szívetek talán megindul, és cselekedni akartok.

2007. április 12.
Csakra ír.
Az én Tanításommal azt akarom a tudásotokra adni, hogy az Isten által nincs olyan történés, ami a ti akaratotok lenne.

2007. április 13.
Csakra ír.
Ma megírom, hogy amikor megtörténik a katasztrófa, akkor olyan rengése lesz a földnek, hogy abban szakadnak meg az atomreaktorok.

2007. április 14.
Csakra ír.
Ma azokat a napokat írom meg, amik azokat éri, akik a sivatagokban szenvednek.

2007. április 15.
Csakra ír.
Csak ma írom az én segítő gondolataimat, mert olyan pánikba estek majd sokszor, hogy sokan az életüktől is megválnak.

2007. április 17.
Csakra ír.
Ma azon napokat írom le, amik a katasztrófát megelőző napok lesznek.

2007. április 19.
Csakra ír.
Ma az a dolgom, hogy, ami sokszor kimarad a Tanításokból, azt pótoljam.

2007. április 20.
Csakra ír.
Ma megírom azoknak az életét, akik a katasztrófát megélik.

2007. április 21.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy az én szerepem mi lesz a katasztrófa idején.

2007. április 22.
Csakra ír.
Ma megírom azokat a napokat, amelyekre nem a katasztrófát adjuk, hanem olyan napok is előfordulnak az időben, amikor megáll a romlás, és megváltozhat az ember.

2007. április 23.
Csakra ír.
Ma megírom az utolsó napok előtti órákat, mert azok már Nap nélküli idők lesznek.

2007. április 24.
Csakra ír.
Csodálatos az, ami a szívetek által elindul a katasztrófa előtti időben.

2007. április 25.
Csakra ír.
A mai órámon nem a katasztrófáról írok, hanem az előtte való időről, azokról a napokról,
amelyen a figyelmeztetések megérkeznek.

2007 április 26.
Csakra ír.
Ma olyan Tanítást írok le, amire szükségetek lesz a katasztrófa eljövetele előtt, mert az életeteket meg kell tartani.

2007 április 27.
Csakra ír.
Ma azokról a napokról írok, amikor a ti vándorlásotok megkezdődik dél és észak felé, az Egyenlítő alatt és felett.

2007. április 28.
Csakra ír.
Ma megírom azokat a csapásokat, amik a Kárpát medencét érik a lesüllyedés előtt.

2007. április 29.
Csakra ír.
Ma megírom azt a betegségsorozatot, ami bekövetkezik a bányászat elkezdésekor.

2007. május 1.
Csakra ír.
Ezen a szép napon, amikor a természet a legszebb óráit éli, a növényekről írok, az eső nélküli, szomjazó földről, ahol a virágok haldokolnak.

2007. május 2.
Csakra ír.
Arra a szomorú napra emlékezem, amikor a Csendes óceán elszabadul, a jéghegyek által okozott víztöbblettől.

2007. május 3.
Csakra ír.
Amikor a Csendes Óceán a part mentén ellepi a földet, akkor csoda történik a Földön!

2007.május 4.
Csakra ír.
Ma megírom, miért süllyed le a Csendes Óceán partvidéke.

2007. május 5.
Csakra ír.
Ma megírom az okokat, hogy a katasztrófa előtt miért süllyed el a földrész olyan szegélye,
amik a Csendes Óceán partjai mellett vannak.

2007. május 6.
Csakra ír.
Ma megírom Magyarország sorsát, a lesodródása utáni idő után. Tehát azt, amikor lesodródik, és az indiai rész is lesodródik.

2007. május 7.
Csakra ír.
Ma leírom a Csendes óceán széle melletti állapotokat, mert bizony, nem lesz ott paradicsomi állapot a lesüllyedés után.

2007. május 8.
Csakra ír.
A mai napon megírom az olyan megrendülését a Földnek, ami a Kárpát-medence süllyedése előtt jelzi a rendeződését a vákuumnak, amivel a Magma majd behúzza a földet.

2007. május 9.
Csakra ír.
Ma azokról az országokról írok, amik elsüllyednek a tengerszegély mellett.

2007. május 10.
Csakra ír.
Ma megírom azokat a napokat, amiknek nem lesz már átütő, melegítő napsugara.

2007. május 11.
Csakra ír.
Az a mai nap írása, hogy megírom azokat a csapásokat, amik a Csendes Óceán partjának a lesüllyedése után következnek.

2007. május 12.
Csakra ír.
Ma megírom Magyarország sorsát, a megromló idő állapotát, a gazdagok által megrontott állapotokat, a szegénység által megnyomorított emberek sorsát.

2007. május 13.
Csakra ír.
Ma megírom, miért pusztulnak el az állatok a katasztrófa előtti időben.

2007. május 14.
Csakra ír.
Ma megírom a csodálatos elköltözését a Kárpát-medencei lelkeknek.

2007. május 15.
Csakra ír.
Ma megírom a magyarok életét a Kárpát-medence
lesüllyedése előtt, és a Világkatasztrófa után.

2007. május 16.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy a Kárpát-medence katasztrófája előtt el kellene készíteni azokat a készítményeket, amik az egészséggel kapcsolatosak.

2007. május 17.
Csakra ír.
Ma arról írom a Tanítást, hogy miért a Kárpát-medence az az ország, ahol a kiválasztottak utolsó üzenetét adják át.

2007. május 18.
Csakra ír.
Ma olyan csodálatos dologról írok, amiről a gondolatotok sem ad elképzelést.

2007 május 19.
Csakra ír.
Ma megírom a Föld csakrarendszerét.

2007. május 20.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy mi történik a katasztrófa után a Földdel, illetve a bolygórendszeretekkel, galaxisotokkal.

2007. május 21.
Csakra ír.
Ma azt írom meg, hogy a katasztrófa csak virtuális.

2007. május 22.
Csakra ír.
Ma arról írom a Tanításokat, hogy az emberiségnek mi lesz a dolga, a katasztrófa előtt.

2007. május 24.
Csakra ír.
Ma megírom az okozatokat, amik a katasztrófa eljövetelében az éghajlat állapotának a változása által megtörténnek.

2007. május 25.
Csakra ír.
Ma azokról írok, akik megélik a katasztrófa előtti utolsó időt.

2007. május 26.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogy kik a magyarok, akik a legtöbb áldozatot adják.

2007. május 27.
Csakra ír.

Pünkösd van!
A Szentlélek, aki a Ti imádságaitokban megadatott, megáldatott, megszenteltetett, Ő a ti Lelketek, a Szent Lelketek, ami a pozitív bennetek, ami éltet. Csak a Lélek az, aki által a test létezik, nélküle nincs semmi. Ő a Mindenség, a szív, a levegő, az éltető elem, az élet maga.
Szentlélek vagytok a Lélek által, örökké éltek általa, és általatok élő a Világ!
A Szentlélek Isten sugara, Isten ereje, Isten, aki bennetek lélekként él.
Ő az, aki áldott, aki a keresztetek, aki a szeretetetek, a boldogságotok, de az örök életetek is. Áldjon meg Benneteket az Isten, aki leküldte, aki átadta, aki Jézusként felemelkedve a Mennyből lehozta.

2007. május 28.
Csakra ír.
Azokról a csodákról írok, amikben a magyarság a születése óta részesült.

2007. május 29.
Csakra ír.
Ma megírom, mit tegyetek, ha a katasztrófa idejét kiszámítottátok?

2007. május 30.
Csakra ír.
Arra akarlak megkérni benneteket, hogy azokat a Tanításokat, amiket írok, terjesszétek!

2007. május 31.
Csakra ír.
Arról a csodálatos életről szólok, ami a Kárpát-medence által termesztett gyümölcsök és zöldségek által olyan állapotba adja az országotokat, aminek csodájára jár a Világ.

2007. június 1.
Csakra ír.
Ma arról írok, hogyan kezeljétek azokat a növényeket, amiket összegyűjtötök.

2007. június 2.
Csakra ír.
Ma megírom azoknak az országoknak a sorsát, akiknek az Egyenlítőnél van a helyük.

2007. június 3.
Én Segítő Csakra vagyok. Azért, mert Csakra az átrendeződését végzi a Földnek, így a Tanításokat én folytatom. Arról szeretném az oktatásomat írni, hogy a ti testetek a katasztrófa előtt olyan állapotba kell, hogy kerüljön, ami a megtisztulás.

2007. június 4.
Csakra-segítő vagyok.
Ma az oktatásomnak az lesz a célja, hogy megismerjétek azokat a cselekedeteket, amik a katasztrófa előtt a gazdagok által a szegényeket érik.

2007. június 5.
Csakra segítője ír.
Ma azokról a magyarokról írok, akik nem lesznek a Kárpát-medencében a katasztrófa idején.

2007. június 6.
Csakra Segítője vagyok.
Ma megírom, hogy a Kiválasztott Nép megteremti a katasztrófa utáni életet.

2007. június 7.
Csakra Segítője vagyok.
A mai napon megírom azt, hogy miért a Kárpát-medence az, ami a Föld központi része.

2007 június 8.
Csakra Segítője írok. A csakrák szerepében írom le a helyeket.

2007. június 10.
Csakra Segítő ír.
Azt írom le a mai napon, hogy a Magmában az élete milyen lesz az első génnek, illetve azoknak, akik a Kárpát-medencében lesodródnak.

2007. június 11.
Csakra Segítője vagyok.
A mai Tanítás arról az időről szól, amikor meg akarják fordítani az időt a gazdagok.

2007. június 12.
Csakra Segítője írok.
Istenszikrát hordozó tudósokról írok, akik a Világ megváltására születtek.

2007 június 13.
Csakra Segítője vagyok.
Ma leírom, mit archiválnak, a tengerbe le nem szakadt szigetek.

2007. június 14.
Csakra Segítője ír.
Csak addig írunk, amíg az Utolsó Óráig a Föld sorsát megismeritek.

 

 

Szerzői magánkiadás

© GH ANON, 2009.
Minden jog fenntartva!

ISBN 978-963-06-4311-5

Budapest
2009

 

 

IX. kötet