XIV. kötet

 

Atilla uralkodásának története, születésének és halálának a titka.

 

Előszó

 

A Lelki evolúció c. könyvsorozat az ősi próféciák magyar nyelvre való fordítását tartalmazza.

A „fordítók” a Világunk, és a velünk összekapcsolódó Világrendszerek kialakulását, fejlődésének történetét ismertetik velünk. A kapcsolódások Erőközpontjaiból érkeznek ezek az ismertetések.

Minden ősi prófécia, de minden vallást megalapító Tanító is arra figyelmeztet, hogy szeressük, segítsük egymást, és vigyázzunk a Földünkre, ahol élünk, a Világunkra, ami körülvesz, mert, ha tönkre tesszük el fog pusztulni, kiszakad a Világrendszerek sorából, ami megrendíti a Mindenséget is.

Az Ősök tapasztalatainak átadásával próbálnak segíteni ebben a legnehezebb helyzetünkben, ahol az anyagban, a pénzben elveszett ember megfeledkezett az Istenben, a Teremtőben való létéről.

A Fordítók mindig megnevezik magukat, így a velünk való kapcsolatukat jobban el tudják mélyíteni. Pl. a XIII. kötetben a „Névtelen Lélek” által leírt Tanításokról olvashatunk, melyekből minden aktuális problémánkra megoldást találhatunk.

Ő volt az Erőközpontok utolsó ismertetője.

 

Tanításainak befejezése után az Isten életre keltette a legszeretettebb királyunknak, Atillának a lelkét, megváltoztatásunk utolsó reményeként!

Ez a Lélek a nagy Hun Birodalom királyának az elsőszülött fia volt, akit szintén Atillának neveztek. Ő az, aki apja halála után, a Hun Birodalom széthullása után uralkodott, és a Kárpát-medencébe gyűjtötte a szétszéledt Kiválasztott Népet, a hazánkat megalapította. Neki mutatta meg az Isten az Élővíz földdel összekötő pontját, ami a Pilisben található.

Atilla csak annyit kér tőlünk, hogy az ország vízkészletét ne adjuk el, mert idegenek kiárusíthatják, de amit ők nem tudnak majd pótolni az Élővízzel, mert a Teremtő erre a népre bízta az Élet Vizét, ezért csak neki nyitja meg annak forrását, ami folyamatosan pótolni tudja a Föld ivóvizét. Víz nélkül pedig nincs élet.

Ha vigyázunk a vízkészletünkre, Ő megnyitja az Élővizet, amivel visszakapjuk a régi, csodálatos erejű gyógyforrásainkat is, amivel gyógyítani tudjuk a Föld szegényeit! Tehát csak nekünk, a Kárpát-medencében összegyűlt Kiválasztottaknak segít, akik itt vannak ebben az időben, a hazát és az embert szeretni és segíteni.

Uralkodásának leírásából sok ötletet meríthetünk, hiszen a mostani helyzetünk szinte azonos az akkori idők problémáival, de megismerjük titokzatos születésének, és halálának a történetét is.

A XIII. kötet az ő búcsúzásával ér véget, de a sok szeretetteljes kérésre folytatta a Tanításait, ezért a XIV. kötet az ő teljes Tanítását tartalmazza.

 

GH Anon

 

 

Tartalomjegyzék:

Előszó                                                                                                                     2892
Ki volt Névtelen lélek?   2894
Atilla megérkezése     2894
Anonymus bemutatja Atillát      2895
Atilla újra a Világ segítőévé tud tenni     2896
Szerepünk a Világrendszerközpont megújulásában   2900
Atilla ostora 2902
A szentek, a nagy Tanítók születése 2904
A gyógyító kutak feltárása 2907
A megvilágosodás pillanata 2908
Miért járt Jézus Indiában? 2910
A magyarság a Kiválasztott Nép egy kis géncsoportja 2912
Ki volt Atilla? 2914
A hun birodalom vezérének, Atilla apjának a halála 2915
Hogyan születnek az „Istenszikrák”? 2916
A Kárpát-medence kialakulása 2918
A lélek és a test gyógyulása a feltárt forrásokban 2919
A gonosz erő bennünk van 2922
Atilla királyunk titkolva jött, és titkolva ment el 2923
Atilla első feladata a béke megteremtése volt 2925
A „klikkek” felszámolása, új oktatási rendszer 2927
Atilla trónra lépése 2930
Sokoldalú képzésük ismertetése 2931
Atilla Mária napi köszöntője 2933
Az Isten megjövendölte Atilla születését 2935
A magyarság kialakulása 2936
A keletről érkező Kiválasztottak megtalálták a Hazájukat. 2937
A délről érkező Kiválasztottak is megérkeztek 2939
Atilla felismerte a Kiválasztottakat 2940
A szeretet, mint ellentét erő 2943
Szeretnénk jobban megismerni a szeretetet 2945
Hogyan valósítsuk meg a Kánaánt? 2947
Ki az igazi szegény? 2949
Hogyan hagyja el a lélek a testet? 2951
Hogyan lehetne az országunkat gazdagabbá tenni? 2953
Mi történt Atilla uralkodása végén 2956
A jog 2958
A szegénység felszámolása 2960
Atilla hatalmának alapja a tiszta erkölcs 2962
A gyógynövényekkel való gyógyítás titka 2964
A fürdők gyógyító ereje 2965
A Kárpát-medence gyógyító ereje 2966
A Kiválasztottak sorsa Atilla halála után 2968
A pásztorok terjesztették a Tanításokat 2971
Újságírók meggyalázták a magyar szentkoronát!  2972
Karácsonyi Üzenet 2974
Miért szerették és tisztelték Atillát? 2976
A szomszéd uralkodók szervezkedése Atilla ellen 2978
Atilla példamutatása tartotta össze a népét 2980
Újévi Üzenet 2981
Az Isten megmutatta Atillának az Élővíz megnyitásának a helyét 2983
Kik a Pálosok? 2984
Hogyan szüntette meg Atilla a gyűlölködéseket?  2985
Atilla a népének csak egy tulajdonságán nem tudott változtatni 2987
Atilla halálának titka 2989
Ha megtartjuk a vízkészletet, Atilla megnyitja a gyógyforrásokat 2990
A közöny gátol a fejlődésben 2992
Milyen lesz a sorsunk, ha eladjuk a vízkészletet? 2993
Atilla utolsó üzenete 2994
   

 

Szerzői magánkiadás

© GH ANON, 2014.
Minden jog fenntartva!

ISBN 978 963 89688-2-1

Budapest
2014

 

                                                           

XIV. kötet