XV. kötet

 

Jézus élete, küldetése. Írta: Pió atya

 

Előszó

A „Lelki evolúció” c könyvsorozat az emberiség fejlődéstörténetét tartalmazza, utunkat Istenből Istenig.

Az ember, megjelenésének első idejétől kezdve „írja”, illetve a fejlettségi szintjének megfelelő jelekkel jelzi az általa megélt múltat, jelent, de csak a mindenkori látásának tisztaságából adódóan tudja jelezni a jövőt.

Ezeket, az utódoknak szóló üzeneteket tartalmazza e könyvsorozat, magyar nyelvre átültetve, szinte jelezve ezzel e nép, és ország legfontosabb szerepét, az evolúció létének fennmaradása érdekében.

Az Istenben, az Álló Öröklétben, a rezzenés erejével létrejövő „magpattanás” indítja el az evolúciót. Annak folyamatában a Világrendszerek kialakulását, benne az Élet feltételeinek lehetőségeit, tehát az elemek kialakulását, a háromdimenziós létet, benne a Sejt, belőle az Ember „Teremtését”. A Világrendszerek 12-es csoportokat alkotva, 12 gén-párral (Ős-szülővel) kezdik az emberi sejt kialakulását.

A lélek testet öltve elveszíti Istenlétének ismeretét, szabad akaratával alakítja világát, teheti jobbá, vagy pusztíthatja azt.

E könyvsorozatból megismerhetjük a mi Világrendszerünk keletkezését, annak a szabad akaratunk általi alakulását, a két megélt katasztrófát, majd a most elért legvégső állapot létrehozását, az éltető elemek elpusztítását.

Jézus életét és küldetését az evolúciós folyamatban, csak akkor érthetjük meg, ha megismerjük a mi génünk, az első gén történetét az első kialakult Világrendszerben, a mi Világrendszerünkben. Az előző kötetek ezt tartalmazzák. Leírják a „Kiválasztott nép”, a családok elsőszülöttjei utódainak az evolúciót megtartó legfontosabb szerepét, az apák által átadott nagy családi titkot, melyet évmilliárdokon keresztül megtartva hordoztak, hogy most, amikor a Világunk elpusztulása bekövetkezhet, itt legyenek a Kárpát-medencében! Mert csak innen lehet megnyitni és kézben tartani a Földünk Élővizét, a Tűzvizet, amely az elemek kialakulásakor a Magma tüzéből folyékonnyá változott.

Tehát Jézus egyik küldetése a Kiválasztott Nép pusztításának a leállítása volt, Izraelben, a másik, az indiaiak egészségének a helyreállítása, akiket az Isten a kihalás előtt álló honfoglaló magyarok segítségére küldött át egy másik Világrendszer magyarságából. Jézus a szenvedéseinek vállalásával szerette volna elvenni a Világ bűneit.

A Nagy Tanítók, tudósok, művészek, feltalálók, stb. „Istenszikra”-ként születnek le a megfelelő időben, hogy segítsenek! Ilyen Istenszikra volt Jézus!

Pió atya Üzeneteiből, - aki 50 évig hordozta a testén Jézus sebeit, - most megismerjük, felismerjük egymást, a testvérek az elszakadt testvéreket, hogy együtt ünnepeljünk Atyánk házában, elfeledve a nehézségeket, s bekötözni a még fájó sebeket.

 

 

GH Anon

Szerzői magánkiadás

 © GH ANON, 2014.
Minden jog fenntartva!

ISBN 978 963 89688-3-8

Budapest
2014

 

 

XV. kötet