Kérdések a Tanításokról

Hogyan élik meg a Szenvedő Lelkek a felemelkedést?

A szenvedő lelkek történetét ismeritek. Minden szenvedő lélek kiválaszt egy jó, széplelkű, tiszta, nagy aurával rendelkező embert, akire rátapad. Ott addig van, amíg a halála után valaki átsegíti őt, mert az elszámolás után maradt aurája, amit átadhat.

A mostani helyzet más lesz. Most az aura összezsugorodik, tehát nem elszámolással csökken szép lassan, hanem gyors változás következik be.

Azért a rátapadt lelkek összekapcsolódnak az auracsökkenés idején, és egy olyan utazáson vesznek részt, amilyen egy űrhajóban való utazás. Ottlétük alatt abban lesznek. A visszahelyezkedés is abban történik.

Tehát lehet mondani, hogy nekik is folytatódik az életük, Olyan lesz, akárcsak nektek, akár az álom, ami után felébredtek.

 

 

 

Ki az Isten?

2016. július 17.

Szeretet Istene ír

Leírom a mai órám olyan anyagát, amiről még sohasem írtam.

Azért nem írtam, mert olyan hihetetlen. Azt kellett megértenetek előbb, ami a Tanításaim lényege, tehát az Isten az, aki a Világ!

Az, aki él, aki szabad akarattal rendelkezik, az, akit szinte élettelennek hisztek, az, akit tárgynak, állatnak tartotok, vagy ami bármilyen növény, vagy élettelen alkotás, az az Isten része, Ő alkotta saját magától saját magát.

Tehát nincs evolúciós út, nincs haladás, nincs fejlődés, növekedés és szaporodás, semmi sincs, csak az Isten, aki saját magában hordozza azt, amiből áll a világ.

Az Istenen kívül senki sincs!

Tehát ne egy alakra gondoljatok, hanem a végtelen mindenségre, aki nem személy, nem tárgy, nem növény és alkotás. Az Istent azért nehéz megmagyarázni, mert Ő a Minden.

Tehát, ami körülvesz, ami elmúlt, és ami lesz, ami az ember, ami az állat, ami a gondolat és cselekedet, az az Isten.

Azért van ez így, hogy az, ami élő, az magában hordozza az élet összes jellemzőjét, az élet az Isten!

Azért akkor, amikor hozzá könyörögtök, tudnotok kell, hogy Ő az, aki feloldoz, aki segít, ami átvezet a gyötrelmek útján, aki dicsőit, aki szeret, aki minden cselekedetével tettének a rugóival rendelkezik, tehát az Isten az, aki Ti is vagytok, akiben léteztek, és gondolkodtok és cselekedtek.

Az Istenlét megismerésében szeretnélek részesíteni, hogy azt, ami szerinted negatív, ami a számodra, mint istenlétre a rossz, a nehezen elviselhető, azt fel tudjuk oldani, hiszen az benned van, az Te vagy, az Isten vagy.

A feloldás módszereire akarlak megtanítani, ezért az én néhány órámon ezt megírom nektek.

 

 

 

2016. július 19.

Szeretet Istene ír.

Megírom a mai órámon a szeretet erejében azokat a gyűlölet gócokat, amikből az el tudja a szemeteket vakítani, a gondolataitokat, csodálatos cselekedeteiteket megváltoztatni.

Ezek azok a pontok, amikor egy olyan érzésetek születik, hogy az, akit szerettek, az visszaél a szeretetetekkel, a pénzetek veszteségét adja. És akkor egy olyan érzés keletkezik bennetek, amiben a szeretet nyugalma egy zavaros vízzé változik, amiben már nem láttok le a gyökerekig csak azt a kis történést figyelitek, ami a gondolatot megzavarta, és a többi, ami jó volt benne, azt nem látjátok ettől a felkavart anyagtól, ami a tiszta vizetek volt.

A gondolatok beszűkülése adja aztán a gyűlölet gyökerét, amiben csak azt a kis rossz pontot látjátok, amiből kiindult a szeretetetek megbontása.

A gondolat csak a körül mozog, az agy beszűkül, és akkor az a szerencsétlen, akit így megfertőztök, semmit sem tehet, elveszíti az összes jó tulajdonságát, az a rossz, amit ti állandóan felfokoztok, az ő jellemzője lesz, szinte olyan, akár egy bélyeg a teheneken.

Nincs lehetősége arra, hogy megváltozzon, azt ti örök időre ráütöttétek tüzes vassal. Az az ember, aki talán nem is hordozza azt a tulajdonságot, amit ti ráfogtatok, hiszen az a ti gyűlöletté váló érzelmeitekben állandósul a negatív oldalra.

Azért van az, hogy kimosott agyúak lesztek, saját magatok képezitek azt a zavaros vizet, ami ugyan leülepedne, ha ti hagynátok, a csendet visszaállítanátok, és azt az első rossz tulajdonságot tisztáznátok, hogy vajon igaz-e, és ha igaz, akkor megbocsátanátok. Sajnos, az terjed, hiszen elmondjátok a beszélgetéseitekben, hogy ő milyen, de már csak úgy, ahogyan ti elferdítettétek és felnagyítottátok a hibának vélt első pillanatot.

Az Isten, azokat, akikben ilyen góc keletkezik, egy olyan ajándékkal áldja meg, hogy az elején, amikor elkezdődik ez az ítélkezés, akkor egy imát küld nekik. Mondjátok ezt el, és ne engedjétek, hogy megnőjön az a rossz, ami elkezdődött bennetek.

Az ima így hangzik:

Istenem! Áldj meg engem az igazság koronájával, ami az én fejemet besugározza, a fényével a sötétséget megvilágítja. Add, hogy ezt az embert, akit nem szeretek a cselekedeteiért, meglássam ebben a fényben olyannak, amilyen. Hogy ő is részesüljön ebben, átteszem a fejére a koronát.

 

 

 

2015. november 9.

Szeretet Istene ír

Mi lesz a sorsunk, ha az éltetető elemeinket nem hozzuk rendbe?

A sorsotok olyan lesz, amilyen a vándorlók élete, össze-vissza keresitek a hazátokat, az életetek a betegségektől szinte csak a vegetálás állapotát adja, az emberek kipusztulnak. A gazdagok ismerik a Próféciákat, tudják a sorsot. A Bolygókra ezért akarnak kiköltözni.

Tehát azok, akik már most is a földalatti virtuális városokban élnek, el akarnak költözni a Bolygókra, mert a földmozgások, a víz rendeződése olyan nagy erővel történik, amilyet egy hányódó hajóban él meg a viharban az emberek. Tehát ők azok, akik fel akarnak költözni a Bolygókra. Levegőt ugyan lehet ott előállítani, de ahogyan írtam, a vizet nem, mert azt csak a Magma tudja kitermelni, a bolygóknak pedig nincs magmájuk.

 

 

 

Miben más az állatok reinkarnációja?

Nem olyan a reinkarnációjuk, mert ők az ember anyagából keletkeztek. A tulajdonságaikkal szimbolizálják az embert. Tehát az ember teremtetett, az állat melléktermék. Náluk sem gén, sem eredet nincs. Az emberek tulajdonságait szinte egy segítő tükörként alkalmazzák.

A jó idomítás is befolyásolja őket. Nem a faj számít, hiszen az ember képmásai ők az evolúcióban. A madáréletet, a vízi életet, a szárazföldi életet szimbolizálják.

 

 

 

2016. szeptember 7.

Hogyan lehet erősíteni a gyerekeket, hogy ne legyenek betegek?

„Sok szeretettel. Azok a családban elvégzett közös munkák, amiket leírtam, sok erőt adnak. A vitaminokra, az étkezésre vigyázni kell.

Szerénységre nevelni, jót tenni mással, mindent megköszönni, segíteni, mert a boldogság az, amivel elkerülhetők a betegségek.”

 

 

 

Alois Írlmaier (1894-1959) Német kútásó, tisztánlátó látomásai jelentenek-e valamit?

Nagy természeti katasztrófákat látott, nagy földrengésekkel, Anglia a tengerbe hull.

Háború, forradalom lesz, különösen a Balkánon, a Duna vonalán.

Egy vonalban sárga port szórnak. Mindenki meghal. A halottak feketék lesznek.

„A harmadik katasztrófát írta le, ami bekövetkezett volna, ha a Kárpát-medencében nem tartottuk volna meg a vizet.

A látomások a mostani időkkel vannak keverve. A tenger, a földrengések, a szárazföldek elborítása a katasztrófát jelentette.

A háborút a Duna vonalán, a három ország megmaradása, a mai időt, jelenti. A sárga por hullása szintén, ami a biológiai támadások leírása.

Ne féljetek! Lesz mindenkinek egy olyan cseppje, amit erre az időre fogok elkészíteni. Az összes baktérium ellen jó lesz.

A Kút Bőr vize ugyan megvéd, de az összes biológiai károsító alapanyaga benne lesz ebbe a sárga porba.”

 

 

 

Tudósok szerint a magyarok az UFO-k.

„Azért gondolják így, mert a magyarok a legtehetségesebbek.

Az igaz, hogy a második katasztrófa után, a kialakult 12 földgyűrűn élő többi 11 gén génerejéből transzfúzióval génerőt merítettek, de a saját Világrendszerüket nem hagyták el. Az általunk ismert „UFO”-k, a másik Világrendszerből átjött emberek.”

 

 

 

Az augusztus 29-i hajnali fényjelenség (aszteroida) jelent-e valamit?

„Szegény országotokat fénnyel jelöltük, ami a gondolkodásotok fényét jelenti.”

 

 

 

2015. június 10.

Igaz-e az, hogy Szűzanya azt üzente, hogy építsünk neki templomot, akkor elkerüljük a Világháborút.

Szeretetet Istene ír.

A Szűzanya a gyermekeitől nem vár el templomot! Ő a szívekben szeret élni, nem a halott lelkek kövei között!

Az, aki a tiszta ész üzenetét a saját gondolataival helyettesíti, az bizony sok hibát követ el! A szavakat mindig mérlegre kell tenni, azt, ami szinte a józanésszel ellenkezik, azt azonnal el kell vetni!

A templom, amit ti sokszor csak arra használtok, hogy a rossz szavak terjedjenek, az szinte összedőlne szívesen, minthogy a lelkiismeretet elaltató, rossz cselekedetet megtervező gondolatok helye legyen.

Az Istent minden vallás tiszteli, szereti, becsüli, boldog, hogy szívét nyújthatja, boldog, hogy a kezeit adhatja, szép szavait szórhatja az Isten lába elé, aki felveszi, megáldja és az áldásával Őt magát is átnyújtja nektek.

A Szűzanya a legszerényebb asszony volt a földön! A gondolatotok tisztaságát adja át akkor, ha elindultok vele gyalog, mezítláb, és elviszitek a kenyeretek felét a kunyhókba, ahol az éhen halókat megmentitek.

Szűzanya sohasem kért az ő Gyermekétől házat, sohasem kért semmit, csak adott! Ő tőletek sem kér semmit, csak azt, hogy a szívetekbe költözhessen, ott egyesülhessen a szívetekkel. A templom a ti testetek, ott érzi jó magát. és a háborúval sohasem fenyegetne!

Ő, aki a béke, a csend, a nyugalom és szeretet megteremtője, hogyan is kérhetne olyan ajándékot, amivel kőbe zárnátok, hogy a szívekbe szinte el se tudjon jönni! A háborúval fenyeget Ő, aki a békét hordozza?!

Gondolkodjatok drága Gyermekeim!

Én megáldom a szíveteket, hogy örök hazát teremtsen benne.

A JÓ, a BÉKE, a SZERETET!

 

 

 

2016. július 26.

A tudatalatti feltárása.

A tudatalatti feltárásánál ne arra gondoljatok amit tudtok róla, hiszen a tudatalatti nem azt jelenti.

Nem az összes reinkarnációtok sora az, amit tartalmaz. Életenként le van zárva. A képek szinte úgy jönnek sorba, ahogyan egy fényképezőgép filmjének a sora, amit lehet össze-vissza is nézegetni, de nem történést fejez ki, csak egy-egy képet. Egy-egy képről lehet videót készíteni, de csak akkor, ha azt bővebben ismerni akarjátok, illetve cselekedetsort akartok látni.

Egy-egy képből, amit álmotokban láttok, ki lehet bontogatni a történetsorokat, az összes élet történetsorát is.

De akkor, amikor egy-egy visszatérő álom megjelenik, akkor azt ki kell bontanotok, mert az hordoz üzenetet a jelen életetekre.

Azt úgy kell kibontani a jelen életetekre, hogy, ha egy hely az, amit láttok, az azt jelenti, hogy meg kell látogatnotok valakit, akit elhanyagoltok. Ha ez csak egy kép bevillanása, akkor nincs ott különösebb dolgotok, de, ha az egy sorozatot ad, akkor hosszabb időn keresztül kell segítenetek.

Nem jelentenek cselekvésre utaló dolgokat azok az álmok, amik csak felvillannak.

Azok az álmok, amik a halálról szólnak, azok azt jelentik, hogy valaki általatok kerül rosszabb helyzetbe, és ezért azt, akit láttok, úgy kell azonosítani, hogy abba a családba kell segíteni, ahol ő látszik.

Azok az álmok, amiket egy-egy pillanatra láttok, azok csak az emlékek sora, mint a fényképek, de az, ami cselekvést ad, az a cselekvés sorát jelenti, mint a videó.

Ez az álomnak és a tudatalattinak a kapcsolata. Tehát mindkettő ugyanaz.

Lehet, hogy a tudatalattiból is valami fel-felvillan, azt úgy kell megnyitni, mint az álmokat, és megfejteni. Arról, akiről álmodunk, vagy, akit látunk álomban, azt kell felhozni a tudatalattiból úgy, hogy azzal kapcsolatban valami rosszat tettünk.

Mindig abból induljatok ki, hogy csak azt nem tudjátok pszichésen rendezni, ami bánt benneteket, azt szigetelitek el. És ez azért történik, hogy nem akartatok szembesülni a rossz cselekedeteiteknek.

Tehát, ha az álmot megértitek, akkor tudjátok, hogy mivel kapcsolatban adtátok a tudat alá az eltitkolt bűneiteket.

Sokszor történik az, hogy egy félelem, amit gyermekkorában él át az ember, az okoz sorozatot, és rakja egymás fölé az azzal kapcsolatos terheket.

Tehát az álomfejtésben ismertek rá arra, amit fel kell oldanotok, ahogyan leírtam.

 

 

 

Az idegrendszer erősítése.

Nem kell azt erősíteni, azt csak gyengíteni nem szabad.

Azok a cselekedetek és gondolatok gyengítik, amiket a tudatalattiba zártok. Ez összefügg vele.

 

 

 

2016. május 30.

Miért sír a Szűzanya?

Meg akarja változtatni a szíveteket!

Hiszen a könnyek mindig sajnálatot és szeretetet adnak a másik szívébe.

A szót nem értitek, a tetteket nem olvassátok, a híreket eltitkoljátok!

A kényelmetek a jövőtöket hordozza! Mindig a másik gondoskodása volt, az életetek. Az bizony ide vezetett. Cselekvésképtelenné lettetek! Gondolkodás nélkülivé! Szeretet hiányában éltek!

Az Országotok, amit felajánlottatok, az van veszélyben!

Azért sír a ti Szűzanyátok, hogy a könnyeivel megrendítsen benneteket!

De ti a vizsgálatokkal be akarjátok bizonyítani, hogy azok nem igazi könnyek, azok szélhámosok félrevezetései. Ne gondoljatok erre!

A Szűzanya könnyei valóban megindultak!

Már sok jelzést kaptatok! Az esők, a szelek, a hideg és meleg váltakozása, az időjárás jelzései sem jutottak el hozzátok!

Mit akartok drága Gyermekeim!?

 

 

 

Egy „látó” a Szent Koronához irányítja az embereket, hogy ott meditáljanak azon, hogy a mérgek megszűnjenek, amit a repülők leszórnak.

A Koronát már leírtam, hogy mikor és miből keletkezett. Azt is, hogy az őstestvérek a csodaszarvas legendája szerint azt követték. Azt is, hogy a 8 kapuból a keletre eső várta őket kinyitva, azt is, hogy a gyermekjátékok szimbóluma szerint aranykapu a neve, ami a valóságban is az.

A korona itt áll fölöttetek, az egész Kárpát-medencét betakarja, őhozzá ugyan lehet imádkozni és meditálni, de minek? A háztetőnek sem köszöngetjük meg, hogy megvédett az esőtől, mert az természetes, az hozzánk tartozik, az a mi részünk, mint ami a szemfedőnk és a keresztelő lepedőnk. Őhozzá ne menjetek, mert benne vagytok.

 

 

 

Mi a gondolat?

A gondolatok nehezen irányíthatók. Olyanok, akár egy zsák bolha, akik szerte széjjelugrálnak, és összegyűjteni szinte lehetetlen.

A gondolatot úgy lehet megállítani, akárcsak egy szerteáradó folyóvizet, ami szinte elborít mindent, oda is szétfolyik, ahová éppen nem kellene. Ezért az okos ember gátak közé tereli, illetve medret épít neki, mert ha az mégis megnőne, a gát össze tudja tartani.

A vizet olyan helyre lehet így vezetni, ahol a legnagyobb szükség van rá, ahol életet ad, életet tart, és életet széppé tud tenni.

Tehát megtanítalak medret ásni a gondolataitoknak, hogy azok állandóan a kezetekbe legyenek. Lehet, hogy szét engeditek futni, de akkor az a ti akaratotokkal történik, és az nektek akkor éppen jól esik.

Tehát a gondolatmeder építéséhez össze kell írnotok azokat a gondolatokat, amelyekkel szívesen fogadtok, elgondolkodtok rajta, és alkotássá alakítjátok.

Ilyen például a munkátokkal kapcsolatos sok-sok gondolat, amivel szebbé, jobbá tudjátok tenni.

Azért jó, ha leírjátok, mert ezekre vissza tudtok térni, olyanok, amilyen egy mellékfolyó, amivel az áradat növekszik, és a tengerbe érkezik.

A tenger a ti lelketek, amit építeni kell, irányítani, vezetni, szeretni, és sohasem összekeverni a jót a rosszal. Tehát át kell szűrni a folyót, hogy a salak leülepedhessen, a jó tovább juthasson, hogy kristálytiszta víz érjen a tengerhez.

Egyszerre csak egy folyót kell építeni, azt bővíteni, a partját kiemelni, és akkor, ha ez a folyó rendben van, már el tudtok oda menni, ahol a másik folyót el lehet kezdeni építeni, tehát a jó gondolatok olyan szép kiépített mederbe lesznek terelve, hogy öröm lesz a gondolkodás.

A meditációitok ne a gondolatfolyón folyjanak, hanem egy olyan állapotot kell kialakítani, amiben csend van, béke, nyugalom, ellazulás, semmi gondolat.

Ez szintén nehéz, de próbálgassátok, nem baj, ha csak néhány percig tart, olyan ez, akár a munka és a pihenés, össze kell kapcsolni, a munka után végezni, és utána kijönni ebből a jó állapotból, a napi életet folytatni.

 

 

 

Mi a „Pálca”?

A Pálca a tudat alatt elrejtett gondolat közvetítője, ami a küldött tanáccsal a kérdező megmérettetését adja.

Ha az jó ember, akkor a Pálca sok jó gondolatot vetít ki a tudatalattiból. De mivel a nehézségeket, a feszültségeket, a kudarcokat is a tudatalatti tárolja, és a visszafojtott agresszió tárháza is, ezért bizony nehéz azt megállapítani, hogy a válasz a kérdésre miből indul.

A gyökerek sajnos olyan sok agressziót tartanak fogva, hogy a jó gondolat lassabban ér előtérbe. Ezért bizony a pálca helyett az Istent kellene kérdeznetek, aki a ti Tiszta Szívetek, aki az ő tanácsával bizony a legtisztább üzenetet tudja küldeni.

Éppen úgy, mint amikor a pálcát fogjátok, el kellene merüljetek a szívetek erejébe, de a kezeteket olyan állapotba tartsátok, hogy laza helyzetben legyen, ne érje súly, sem terhelés. Akkor a szív tiszta gondolatai elő tudnak jönni, és megmondják a teendőtöket. A szív a megbocsátás szerve is, aki akkor, ha őt kérdezitek, mindig tudja a helyes választ.

A miatt sem jó a pálca, mert azt egy idegen, pénzgyűjtő ember tanította, aki a saját módszerét is átadta, amivel bizony a kérdések tisztaságát elvette. Azt az idegen embert, aki képes arra, hogy a szívetek helyett ő akar dönteni helyettetek, azt azért sem szabad elfogadni, mert a szíveteket megzavarja.

Sokszor ad olyan választ, ami nincs a ti tudatalattitokban, mert az bizony az övével összekeveredett. Belehatolt a tudatalattitokba!

De ne bántsátok azt, ami elmúlt, tegyetek rá keresztet, akárcsak egy kedves halottra, aki jót és rosszat adott, de a megbocsátó szívetek csak a jóra emlékezik.

Ilyen keresztet rakjatok a múltra, hogy ne fájjon az, ami már begyógyult. Csak menjetek előre, a kezeteket az Isten fogja, vezet. A szíveteket az Isten tölti be, megbocsát. Tehát mit kellene nektek attól kérdezni, aki nem ti vagytok?